Pagina: 1 van 2

MOA | NIMA A Sensorisch Onderzoeker

De sensorisch onderzoeker op NIMA A niveau heeft een functie met uitvoerende werkzaamheden zoals:  Werken volgens ‘Good Sensory Practice’ in de product(voor)bereiding Hanteren van aanbiedingsdesigns en productcodering Gebruik van testmateriaal Omgaan met onderzoekscondities  Instrueren van

MOA | NIMA B Customer Insight Management

Het Customer Insight Platform ontwikkelt een opleiding en examen voor het NIMA/MOA Customer Insight Management Diploma. Het MOA/NIMA Customer Insight Management Examen is voor de marketeer die werkzaam is op het gebied van informatietechnologie en marketing

MOA | NIMA B Sensorisch Onderzoeker

De sensorisch onderzoeker op NIMA B niveau beheerst de basis voor het vertalen van problemen in een opzet voor sensorisch onderzoek. Inclusief bijbehorende projectmatige aanpak van screening en training van respondenten, de uitwerking, analyse, interpretatie

NIMA A Communicatie

Wie het NIMA Communicatie A Diploma heeft gehaald beheerst de basiskennis van het vakgebied communicatie. De communicatie-instrumenten worden behandeld, en de wijze waarop deze in elk soort organisatie kunnen worden toegepast. Voor wie? Dit examen is

NIMA A Marketing

Wie het NIMA A Marketing Diploma heeft, beheerst de basis van marketing op beleidsvoorbereidend en operationeel niveau. Kandidaten leren om algemene marketinggrondslagen en -principes toe te passen. Voor wie? Dit examen is gericht op alle

NIMA A Online Marketing

NIMA A Online Marketing vormt de basis voor beroepsrollen op uitvoerend niveau van online marketing. Het is gericht op het verkrijgen van kennis van en inzicht in online marketinginstrumenten en -vaardigheden.  Voor wie? Het NIMA

NIMA A Sales

Het NIMA A Diploma Sales biedt kandidaten universele verkoopvaardigheid. Zij kunnen in elke branche op operationeel verkoopniveau werken. Let op: vanaf 2018 zijn er nieuwe exameneisen van kracht voor NIMA A Sales. Heb je een examenmodule

NIMA B Business Marketing

De houder van het NIMA Business Marketing B Diploma heeft de kwaliteit om specifiek voor de zakelijke markt een volledig marketingplan op te zetten, te implementeren en te evalueren. Het examen Dit NIMA Examen bestaat

NIMA B Communicatie

Het NIMA B Communicatie Examen is gericht op de communicatieprofessional die klaar is voor een volgende stap als (aankomend) communicatiemanager. Niveau Het niveau van het NIMA B Communicatie Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar

NIMA B Consumentenmarketing

Wie het NIMA B Diploma Consumentenmarketing heeft, kan een volledig marketingplan schrijven, implementeren en evalueren. Het examen Het examen bestaat uit twee onderdelen: B1 Marketing Manager, een schriftelijk examen bestaande uit een casus met open vragen.

NIMA B Digital Marketing

Het uitgangspunt van het examen NIMA B Digital Marketing is de invloed van digitalisering op (strategisch) denken en functioneren binnen een organisatie. Het examen Dit examen bestaat uit twee onderdelen: B1 Marketing Manager: een schriftelijk examen

NIMA B Marketing

Het NIMA B Marketing Examen is gericht op de marketingprofessional die klaar is voor een volgende stap als (aankomend) marketingmanager, (senior) productmanager of (senior) brandmanager. Niveau Het niveau van het NIMA B Marketing Examen is vastgesteld op

WordPress Themes
X
X
X