Internal branding

Kom alles te weten over NIMA

Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales. Wij zijn in 1966 opgericht door marketeers uit bedrijfsleven, adviesbureaus en marketingwetenschap en worden beschouwd als de grondleggers van het marketingdenken in Nederland.

Team

Wat doet NIMA?

NIMA ondersteunt marketeers gedurende hun loopbaan bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we met een groot en divers netwerk waarbinnen leden en niet-leden van elkaar leren, elkaar ontmoeten en inspireren. NIMA neemt examens en assessments af om het kennis- en competentieniveau van marketeers vast te stellen en helpt bedrijven bij het verbeteren van hun marketingstrategie en -organisatie.

De organisatie

NIMA is een vereniging. De leden van de vereniging worden vertegenwoordigd door het hoogste orgaan, de ledenraad. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad en het bestuur wordt gecontroleerd door de raad van toezicht.

Het management team heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het bestuur. Het management team is inhoudelijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en de executie van het strategische plan. Dit doet het management team samen met de rest van team NIMA.

Info & offerte voor de opleiding Over NIMA aanvragen

  • Hidden

Hoe doen we dat?

NLQF-niveau NIMA examineert

De grote opleiders van Nederland zijn aangesloten als NIMA Education Partner en bieden opleidingen op het gebied van marketing, communicatie, sales of marktonderzoek die worden afgesloten met een NIMA Examen. NIMA kent achttien verschillende soorten diploma’s, maar allemaal worden ze aangeduid met het bekende Basiskennis, A, B of C-niveau

NIMA organiseert

Jaarlijks organiseert NIMA meer dan 150 verschillende soorten events. Van bedrijfsbezoeken in de regio tot eendaagse masterclasses over een actueel thema. Deze events en activiteiten organiseert NIMA voor zijn leden, de NIMA Members. Daarnaast reiken we eens per jaar de Dutch Marketing Awards uit. Eenmaal per jaar vindt de grootschalige NIMA Marketing Day plaats die NIMA organiseert voor zijn members, maar waar ook niet-leden aan deel mogen nemen. NIMA Members (Red Members en Business Members) kunnen zich kosteloos registreren voor de NIMA Marketing Day.

NIMA verstrekt

De internationaal erkende titels SMP (Senior Marketing Professional), SDP (Senior Digital Professional), SCP (Senior Communications Professional) en RM (Register Marketeer) worden door NIMA toegekend aan marketeers en communicatieprofessionals die aantonen hun vak te verstaan. Al deze titelhouders hebben zich bovendien gecommitteerd aan permanente educatie.

Diversiteit NIMA stimuleert

NIMA stimuleert de carrière van zijn leden op diverse manieren. Professionals werken via NIMA aan hun zichtbaarheid en aan inzichten over branches heen. Members creëren via NIMA een extra en belangrijk netwerk. NIMA faciliteert dit op diverse manieren door bijvoorbeeld het Career Booster-programma en de communities. Naast leden op persoonlijke titel (Personal Members) en leden die in de aanloop naar hun examen lid zijn (Study Members) heeft NIMA ook organisaties die aangesloten zijn. Het bedrijfsleven is zelfs breed vertegenwoordigd met meer dan 500 Business Members.

Overzichtsfoto NMD

Missie, visie en kernwaarden

Missie

De missie van NIMA bakent af wat NIMA ziet als zijn bestaansrecht. Het Nederlands Instituut voor Marketing (opgericht in 1966) stelt zich ten doel om kennis over de commerciële functie te delen en te toetsen en om professionals in marketing, communicatie en sales te helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk.

Visie

De visie van NIMA beschrijft de richting van NIMA. Het zegt iets over straks. En dat straks is niet volgende week, of volgende maand, maar over het doel dat NIMA over een aantal jaren wil bereiken.

NIMA is een open en dynamische vereniging waar ontwikkeling centraal staat en verbindingen worden gelegd tussen professionals in de commerciële functie, zodat zij op duurzame wijze meerwaarde kunnen bieden aan de organisaties waarvoor zij werkzaamheden verrichten en de maatschappij als geheel. NIMA verzamelt kennis, ontsluit die en is op de hoogte van de meest recente en relevante ontwikkelingen in het vakgebied.

Kernwaarden

Kernwaarden geven aan welke waarden voor NIMA belangrijk zijn of ten grondslag liggen aan onze manier van werken. Onze kernwaarden zijn:

  • Dynamisch
  • Professioneel
  • Dienstbaar
  • Ambitieus