Aanvragen en verzoeken

Regelmatig komen er verschillende aanvragen en verzoeken binnen aangaande zoekgeraakte NIMA Diploma’s, Internationaal geaccrediteerde certificaten, maar ook rondom de mogelijkheden voor examen deelname met een beperking.

Met een beperking examen doen
Heeft u een beperking, en heeft u een bijzonder verzoek voor aangepaste examinering (volgens artikel 18 van de Algemene Voorwaarden NIMA Examens)? Dien het verzoek uiterlijk vier weken voor het examen in bij het NIMA, door een e-mail te sturen naar examens@nima.nl.

Het is niet mogelijk om NIMA Examens af te leggen in het buitenland.

Aanvragen

Diploma of uitslagbrief
Bent u uw diploma of uitslagbrief kwijt? Dan kunt u bij ons een kopie opvragen.
Download hier het aanvraagformulier voor een verklaring van behaald NIMA Diploma.
Download hier het aanvraagformulier voor een kopie van de uitslagbrief.

Verlenging NIMA C1
Om een verlenging van de geldigheid van uw behaalde NIMA C1 module aan te vragen, stuurt u een e-mail naar examens@nima.nl.

 

NIMA-gediplomeerden die hun diploma in 2008 of later hebben behaald, kunnen een EMC Certificaat en een Engelstalig of Nederlandstalig diplomasupplement van hun NIMA Diploma opvragen.

EMC Certificaat
Het EMC Certificaat is een internationaal erkend certificaat dat door de European Marketing Confederation (EMC) wordt toegekend en op naam van de gediplomeerde wordt gesteld. Dit EMC Certificaat geeft het Europese kwalificatieniveau (European Marketing Qualification Framework) aan waaraan het behaalde NIMA Diploma is gekoppeld. Alleen de leden van de EMC kunnen het internationale EMC Certificaat opvragen.

Download hier het  aanvraagformulier voor het EMC Certificaat.

Diplomasupplement
Het diplomasupplement is eveneens een toevoeging aan het behaalde NIMA Diploma dat expliciet inzicht geeft in het niveau, de aard en inhoud van het NIMA Examen. Het bevat een beschrijving van de competenties die de NIMA Gediplomeerde zich eigen heeft gemaakt en de werkzaamheden die de NIMA Gediplomeerde bekwaam is om uit te voeren, alsmede een samenvatting van de inhoud van het betreffende NIMA Examen dat is behaald. Het diplomasupplement is ingevoerd in het kader van het Bologna-akkoord om de herkenbaarheid en vergelijkbaarheid binnen het Europese onderwijs te vergroten en de professionele en academische erkenning van diploma’s te bevorderen. Met het diplomasupplement krijgt een toekomstige internationale werkgever of instelling waar een vervolgstudie kan worden gedaan, zicht op de belangrijkste onderdelen van de leerdoelen (NIMA Exameneisen) die ten grondslag liggen aan het behaalde NIMA Examen.Het NIMA Diplomasupplement is beschikbaar in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en is opgesteld conform het model dat ontwikkeld is door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES.

Download hier het aanvraagformulier voor het NIMA Diplomasupplement.


WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X