NIMA Examens in regulier onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen en hun docenten zien en ervaren de toegevoegde waarde van NIMA. Docenten houden hun kennisniveau continu op peil via de NIMA Education Days en deelname aan de kennissessies van de NIMA Academy en studenten vergroten significant hun kansen op de arbeidsmarkt met het officiële NIMA Diploma op zak.

NIMA gelooft in een optimale en geïntegreerde samenwerking waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen NIMA en de onderwijsinstellingen in het regulier onderwijs in het commerciele domein.  Zowel in het MBO als HBO onderwijs is NIMA nauw betrokken bij de ontwikkeling van marketingopleidingen en actief in de toetsing van kennis en vaardigheden.


MBO Onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) staat in het middelpunt van de Nederlandse samenleving. Het MBO is de kurk waarop de Nederlandse economie drijft. Ongeveer 40% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een opleiding in het MBO gevolgd. Zonder goed opgeleide MBO’ers kan de Nederlandse samenleving niet functioneren, ook niet in het commerciële domein.

Lees meer ▸

Keuzedeel Marketing

Een MBO-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Na afronding van het keuzedeel is de leerling (student/beroepsbeoefenaar) voorbereid om deel te kunnen nemen aan het gekoppelde landelijk NIMA Examen op de niveaus NIMA Basiskennis Marketing en NIMA A

Lees meer ▸
WordPress Themes
X
X
X
X