Keuzedeel Marketing

Een mbo-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de leerling zich verbreden of verdiepen. Na afronding van het keuzedeel is de leerling (student/beroepsbeoefenaar) voorbereid om deel te kunnen nemen aan het gekoppelde landelijk NIMA Examen op de niveaus NIMA Basiskennis Marketing en NIMA A Marketing. Meer informatie over dit examen is te vinden op www.nima.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nima-opleiders-examens/exameneisen.

Keuzedeelcode Omschrijving Geldig vanaf Gekoppeld aan kwalificatiedossier (niveau) Studielast Voorbereidend op NIMA Examen (EQF niveau) Aanbevolen literatuur 

(zie ook de exameneisen voor meer informatie over de examens)

Marketing (basis) – K0298 Door de marketing gerelateerde vakkennis en vaardigheden leert de beroepsbeoefenaar feitelijkheden en praktijksituaties herkennen, interpreteren en verklaren. Behalve de diverse marketing gerelateerde basisbegrippen besteedt het keuzedeel aandacht aan de externe omgeving van een bedrijf, de bedrijfstakomgeving, de vraag- en aanbodzijde van de markt, consumentengedrag, marktonderzoek, de productenmix en het prijsbeleid. 1 maart 2016 Coördinator havenlogistiek (3)

Logistiek supervisor (4)

240 uur NIMA Basiskennis Marketing (EQF 3) Basiskennis Marketing, Bliekendaal, C., Vught, T. van.

Noordhoff Uitgevers, 5 e druk 2017, ISBN 978-90-01-8775-07

Marketing (verdieping) –K0819 Door de marketing gerelateerde vakkennis en vaardigheden leert de beroepsbeoefenaar feitelijkheden en praktijksituaties herkennen, interpreteren en verklaren. Het keuzedeel besteedt, naast bovenstaande onderwerpen uit Marketing (basis), ook aandacht aan afnemersgedrag, dienstenbeleid, distributiebeleid, communicatiebeleid, internationale marketing en online marketing. 19 juli 2017 Medewerker marketing en communicatie (4)

Medewerker evenementenorganisatie (4)

480 uur NIMA A Marketing (EQF 4-5) Marketing Kernstof, Hans Vosmer, John Smal.

Noordhoff Uitgevers, 8e druk 2016, ISBN 978-90-01-86289-3

 

John Smal, Commerciële calculaties.

Noordhoff Uitgevers, 7e druk 2017, E-ISBN 978-90-01-87725-5

Online Marketing Expert in een week, Bertrams, J. (2013). Uitgeverij Scriptum

Basisboek Online Marketing, Visser, M. en Sikkenga, B. (2015).

Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Verplicht: Hoofdstuk 1,3,5,6,8,9,10,11,12

De keuzedelen zijn beschikbaar via: https://kwalificaties.s-bb.nl/?ResultaatType=Keuzedeel.Is het keuzedeel niet gekoppeld aan jouw kwalificatiedossier? Dien dan een overlapcheck in bij s-bb, via https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen/overlap-van-kwalificaties-en-keuzedelen, en kijk of je alsnog het gewenste keuzedeel binnen jouw opleiding kan aanbieden.

Voor een nadere toelichting of een groepsafname van een examen, neem contact op met Baukje Hilarides (examens@nima.nl of 020 – 503 93 51).

WordPress Themes
X
X
X