Keuzedeel Marketing

Een mbo-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de leerling zich verbreden of verdiepen. Na afronding van het keuzedeel is de leerling (student/beroepsbeoefenaar) voorbereid om deel te kunnen nemen aan het gekoppelde landelijk NIMA Examen op de niveaus NIMA Basiskennis Marketing en NIMA A Marketing. Meer informatie over dit examen is te vinden op www.nima.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nima-opleiders-examens/exameneisen.

Keuzedeel – code Omschrijving Geldig vanaf Gekoppeld aan kwalificatiedossier (niveau) Studielast

Voorbereidend op

NIMA Examen

(EQF niveau)

Marketing (basis) – K0298 Door de marketinggerelateerde vakkennis en vaardigheden leert de beroepsbeoefenaar feitelijkheden en praktijksituaties herkennen, interpreteren en verklaren. Behalve de diverse marketinggerelateerde basisbegrippen besteedt het keuzedeel aandacht aan de externe omgeving van een bedrijf, de bedrijfstakomgeving, de vraag- en aanbodzijde van de markt, consumentengedrag, marktonderzoek, de productenmix en het prijsbeleid. 01-03-2016 Coördinator havenlogistiek (3)

Logistiek supervisor (4)

 

 

240 uur NIMA Basiskennis Marketing

(EQF 3)

Marketing (verdieping) –K0819

Door de marketinggerelateerde vakkennis en vaardigheden leert de beroepsbeoefenaar feitelijkheden en praktijksituaties herkennen, interpreteren en verklaren. Het keuzedeel besteedt, naast bovenstaande onderwerpen uit Marketing (basis), ook aandacht aan afnemersgedrag, dienstenbeleid, distributiebeleid, communicatiebeleid, internationale marketing en online marketing. Per 19 juli 2017 Medewerker marketing en communicatie (4)

Medewerker evenementenorganisatie (4)

 

480 uur NIMA A Marketing

(EQF 4-5)

De keuzedelen zijn beschikbaar via: https://kwalificaties.s-bb.nl/?ResultaatType=Keuzedeel.
Voor een nadere toelichting of een groepsafname van een examen, neem contact op met Baukje Hilarides (examens@nima.nl of 020 – 503 93 51).

WordPress Themes
X
X
X