MBO Onderwijs

MBO brochureSinds 2016 bestaat een mbo-opleiding uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Het keuzedeel omvat 15% van de studielast van een opleiding. Keuzedelen worden vermeld op het diploma en hebben daarmee een formele status.

Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Een student kan zich met een behaald keuzedeel dus onderscheiden; het vormt een ‘plus’ op zijn diploma.

Aanleiding keuzedelen in mbo
Er zijn twee aanleidingen voor de invoering van de keuzedelen: doelmatigheid en flexibilisering.

Doelmatigheid omdat de hoeveelheid kwalificatiedossiers tot een versnippering van opleidingen leidde. Na een periode van competentiegericht onderwijs kwamen vakkennis en vakvaardigheden weer meer voorop te staan. Daarnaast werd de vrije ruimte soms nog niet optimaal benut.

Flexibilisering was een aanleiding omdat gediplomeerden voorbereid moeten worden voor de arbeidsmarkt van (over)morgen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt moeten dan snel een plek kunnen krijgen. Met de introductie van keuzedelen wordt beoogd dat scholen en bedrijven sneller kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.

Elke school maakt eigen keuzes bij het aanbieden van keuzedelen en kan daarbij gebruikmaken van een databank van ruim 700 goedgekeurde keuzedelen.

Bij de afname van de eerste keuzedelen bleek dat er een goede spreiding is in generieke en specifieke keuzedelen. Dit biedt een student ruimte voor verbreding of verdieping. Hoewel keuzedelen in omvang kunnen variëren worden vooral keuzedelen van 240 uren ingezet.

Examinering keuzedeel
Elke mbo-student moet een keuzedeel volgen. Het keuzedeel is nog geen onderdeel van de slaag/zakregeling, maar het moet wel geëxamineerd worden. Dat betekent dat als de mbo-student zakt voor het keuzedeel, hij toch zijn mbo-diploma krijgt.

De Tweede Kamer heeft besloten de keuzedelen op termijn onder de slag-/zakregeling te plaatsen. Het streven is om vanaf cohort 2018-2019 het behaalde resultaat van een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling. Het weegt dan dus mee in het behalen van het mbo-diploma.

NIMA keuzedelen
Vanuit het mbo is veel vraag naar externe validering en examinering. NIMA heeft daarom twee keuzedelen voor het mbo ontwikkeld: Marketing (basis) met 240 studielasturen en Marketing (verdieping) met 480 studielasturen. Deze zijn gekoppeld aan de examens NIMA Basiskennis Marketing (niveau 3) en NIMA A Marketing Medewerker (niveau 4).

Meerdere lesmethodes of boeken sluiten voldoende aan op de leerdoelen of exameneisen van NIMA. NIMA biedt inhoudelijke ondersteuning in de vorm van examentraining voor studenten en/of gesprekken met de docenten ter voorbereiding op de lessen.

Voor meer inhoudelijke informatie over de NIMA keuzedelen, zie onderstaande weblink: https://www.nima.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nima-opleiders-examens/nima-examens-regulier-onderwijs/keuzedeel-marketing/.

Na afronding van het keuzedeel is de student voorbereid om deel te kunnen nemen aan het gekoppelde landelijk NIMA Examen op de niveaus NIMA Basiskennis Marketing en NIMA A Marketing.

Meer informatie over de exameneisen is te vinden op www.nima.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nima-opleiders-examens/exameneisen.

NIMA Diploma en landelijk diplomaregister
Bij het behalen van een NIMA examen ontvangt de student het NIMA Diploma én wordt de gediplomeerde automatisch opgenomen in het openbare register MyCareer. Met een extra diploma op zak en de zichtbaarheid in een landelijk diplomaregister, maakt de student een sterke indruk op de arbeidsmarkt.

 

Meer informatie
Inmiddels hebben twaalf mbo-scholen ervaring met het examineren van NIMA examens, bekijk hier een compleet overzicht.

Voor vragen kun je direct contact opnemen met Baukje Hilarides via b.hilarides@nima.nl of 020 503 93 51.

 

WordPress Themes
X
X
X