NIMA Qualified Examiner

NIMA heeft voor zijn examinatoren de titel Qualified Examiner in het leven geroepen. Een titel die iedere NIMA Examinator ontvangt na het afsluiten van de daartoe behorende training.

Een examinator mag die titel voeren als hij/zij heeft voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De examinator heeft de NIMA training voor Qualified Examiner bijgewoond (twee bijeenkomsten);
  • De examinator heeft als toehoorder een mondeling NIMA Examen bijgewoond in zijn vakgebied
  • De examinator is actief als examinator van mondelinge NIMA Examens.

De afspraak is dat de titel Qualified Examiner gedurende drie jaar gebruikt mag worden. Na afloop van de training ontvangt de examinator een certificaat.

WordPress Themes
X
X
X