Hoe blijf je NIMA Qualified Lecturer?

Onderdeel van de NIMA Qualified Lecturer certificering is de Permanente Educatie (PE). Het doel van PE is dat de Qualified Lecturer over actuele kennis van het marketingvak beschikt. Marketing in de breedste zin van het woord, marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen horen hierbij. Om inzichtelijk te maken dat de NIMA Qualified Lecturer daadwerkelijk over die actuele kennis beschikt, dient elke NIMA Qualified Lecturer 60 PE-punten in drie jaar – de periode tot hercertificering- te behalen.

Er zijn verschillende manieren om PE-punten te behalen:

In de agenda op MyCareer staan de activiteiten die gevolgd kunnen worden. Activiteiten worden door verschillende aanbieders, waaronder NIMA, aangeboden.

De PE-punten die worden behaald door deel te nemen aan die programma’s worden automatisch aan het persoonlijke dossier van de NIMA Qualified Lecturer toegevoegd. Voorwaarde is dat iedere NIMA Qualified Lecturer die een PE activiteit volgt, de presentielijst tekent. De organisatie die de PE activiteit verzorgt, is verantwoordelijk voor het doorgeven van presentiegegevens in het PE systeem of aan NIMA.

Hieronder staat beschreven waaraan PE programma’s moeten voldoen en op basis waarvan het aantal PE-punten wordt bepaald indien het programma als PE waardig is beoordeeld.

Het volgen van PE-activiteiten (die niet vooraf door NIMA zijn geaccrediteerd) 
Dit zijn studieprogramma’s waarbij alleen de uren die besteed worden aan marketing (in de breedste betekenis van het woord). Bij punt A t/m C op deze pagina wordt beschreven onder welke voorwaarden en hoe deze vorm van PE aan het persoonlijk dossier kan worden toegevoegd. Aan een programma zoals hier omschreven kunnen maximaal 20 PE punten worden toegekend. Voor meerjarige programma’s kunnen maximaal 20 PE punten per jaar worden toegewezen.

Het aantoonbaar bezig zijn met het vak in de praktijk
Denk hierbij aan het schrijven van een marketingartikel, het schrijven van blogs of het werkzaam zijn in de marketingpraktijk. Waardering ‘overige activiteiten’:

 • een gedegen marketingartikel gepubliceerd in een nationaal vakblad: 5 punten
 • 5 blogs op een marketing-/communicatie-/salesblog: 5 punten per 5 blogs
 • bestuurswerk op het gebied van marketing/communicatie/sales, minimaal 15 uur per jaar: maximaal 10 punten
 • werkzaam zijn in de marketingpraktijk, minimaal 40 uur per jaar: maximaal 10 punten

 

Een PE programma dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het PE Programma moet op minimaal HBO niveau zijn
 • Het PE Programma moet betrekking hebben op marketing in de breedste zin van het woord
 • Het PE Programma moet innoverend en vernieuwend zijn, bijvoorbeeld door:
  • State-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)
  • voorhoedekennis te behandelen
  • een spreker die bekend staat om innovatie in het vak
 1. Het aantal PE punten dat wordt toegekend is niet afhankelijk van het niveau, maar van de duur van het programma. Alleen uren tellen mee waarin marketing of marketingverwante onderwerpen (marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen) worden behandeld.
 1. De NIMA/MOA Education Day levert 5 PE punten per bijeenkomst op. Elke NIMA Qualified Lecturer is verplicht jaarlijks tenminste één NIMA/MOA Education Day bij te wonen.
 1. Contacturen zijn de basis voor PE punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd.  Aan een PE Programma kan maximaal 20 PE punten worden toegekend. Dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur. Ratio: het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd.

NIMA stelt op basis van de aanvraag van de NIMA Qualified Lecturer vast of het programma van PE niveau is en zo ja, hoeveel PE punten aan het programma worden toegekend.

 

WordPress Themes
X
X
X