RM netwerk

Voor de gecertificeerde Register Marketeers is het NIMA netwerk voor Register Marketeers opgericht. Het netwerk biedt een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van ideeën en ontwikkelingen met vakprofessionals.

Het netwerk wordt bestuurd door het college RM (CRM). Het college RM organiseert netwerkbijeenkomsten waarbij collegiale kennismaking en uitwisseling wordt bevorderd, expert classes waar kennisoverdracht centraal staat en intervisiebijeenkomsten waar meningen en visies worden gedeeld. Middels deelname aan deze bijeenkomsten kunnen Register Marketeers hun kennis actualiseren en daarmee permanente educatie (PE) punten behalen. Tijdens een feestelijke uitreiking worden nieuwe Register Marketeers van het betreffende jaar benoemd. Alle Register Marketeers ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

De gepande events voor 2018 (volledige planning volgt eind december)

8 februari 2018 – RM jaardiner en certificaatuitreiking

Aanmelden kan rechtstreeks bij Stella (s.vanderhorst@nima.nl).

 

WordPress Themes
X
X
X