Register Marketeer - NIMA

Register Marketeer

Ons land telt duizenden beoefenaren van het vak marketing. Echter omdat iedereen zich marketeer mag noemen ontbreekt, zeker voor buitenstaanders, het zicht op kwaliteit. Sinds enkele jaren bestaan er erkende kwaliteitskeurmerken om vakbekwame en hooggekwalificeerde marketeers herkenbaar te maken. De zeer ervaren en hoog gekwalificeerde marketeers kunnen Register Marketeer worden.

Je komt voor deze titel in aanmerking wanneer je hoog bent opgeleid op het gebied van marketing (NIMA C of universitair niveau) en circa vijftien jaar werkervaring hebt op hoog strategisch marketingniveau. Daarnaast help je het vak vooruit door zelf een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling, bijvoorbeeld door het schrijven van boeken of artikelen, docentschappen of deelname aan taskforces die nieuwe ontwikkelingen in het vak volgen. Een assessment is onderdeel van de toelatingsprocedure.

Ben jij benieuwd of je in aanmerking komt voor een assessment? Doe dan de quickscan. Wil je eerst meer informatie of je cv laten bekijken? Mail dan naar de Projectmanager Persoonscertificering, of bel naar 020 – 503 9305. Een eerste screening en advies is kosteloos. De kosten van de procedure vind je onder investering.

De RM-assessments staan in 2021 op de volgende vrijdagen gepland:

 • 26 maart
 • 25 juni
 • 24 september
 • 17 december

Er zijn op dit moment geen events gepland. Probeer het later nog eens.

Blijft up-to-date met Permanente Educatie

Een belangrijk onderdeel van persoonscertificering is permanente educatie, met als doel dat gecertificeerden over actuele kennis van het vak beschikken en blijven beschikken. NIMA voorziet in permanente educatie met zijn eigen programma met onder andere masterclasses, workshops, courses en trainingen. Deze zijn terug te vinden in de NIMA Academy. Bij elk event is te zien hoeveel PE-punten je ontvangt bij deelname, de kosten en of het binnen een passe-partout valt. Er zijn ook externe aanbieders die hun programma’s laten accrediteren door NIMA.

Je kunt ook PE-punten verdienen door terug te geven aan het vak oftewel kennisdeling. Onder andere door het schrijven van blogs/artikelen of het verzorgen van presentaties over (digital) marketing gerelateerde onderwerpen en docentschappen.

Wat zeggen onze titelhouders?

Wat houdt de titel RM in?

De titel Register Marketeer is een Europees kwaliteitskeurmerk voor topmarketeers. De titel is in 1992 in het leven geroepen op initiatief van een aantal topmarketeers en NIMA. Om gecertificeerd te kunnen worden als Register Marketeer, met het bijbehorende recht de titel RM te mogen voeren, moet men als marketeer aan een aantal vereisten voldoen. NIMA voert als onafhankelijke organisatie de persoonscertificatie en hercertificatie uit. Het is hiertoe geaccrediteerd door de European Marketing Confederation (EMC) in Brussel. De internationale norm ISO/IEC 17024 heeft als uitgangspunt gediend voor persoonscertificering tot RM. NIMA wordt tweejaarlijks aan een audit onderworpen door het EMC, die erop toeziet dat NIMA de certificering uitvoert conform de bovengenoemde, door EMC vastgestelde, standaards voor professional marketing qualifications. Personen die als RM worden gecertificeerd, mogen ook de internationaal geldende titel EMP (Expert Marketing Professional) voeren.

Register Marketeers zijn werkzaam op strategisch marketingniveau en dienen hun kennis en ervaring jaarlijks te actualiseren. De certificering is geldig voor 5 jaar. Elke 5 jaar worden Register Marketeers opnieuw beoordeeld. Voor strategen in marketing zijn de offici√ęle titel en de certificering van grote waarde.

Zowel voor binnenlandse als buitenlandse bedrijven staat de titel Register Marketeer garant voor zeer brede en actuele kennis en ervaring op strategisch marketingniveau.

Toelatingseisen

Register Marketeers dienen zich positief te onderscheiden van niet-geregistreerde marketeers. Hierbij wordt gekeken naar de mate van eindverantwoordelijkheid, theoretische en praktische vorming en inzet in en voor het vakgebied marketing.

Register Marketeers zijn de marketingvakmensen met minimaal 15 jaar ervaring en die:

 • Eindverantwoording dragen op hoog marketingmanagementniveau;
 • Zowel theoretisch als praktisch goed gevormd zijn;
 • Zich op een breed vlak in de marketing hebben ingezet (d.w.z. niet alleen werkzaam zijn geweest op een specialistisch deelgebied van de marketing);
 • Door hun opleiding en werkervaring een aantoonbaar breed inzicht hebben op het gebied van de strategische marketing.

Onder ‚Äėstrategisch‚Äô wordt hierbij verstaan: de afstemming van een onderneming op haar externe omgeving, hetgeen omvat het richting geven aan:

 • Het kiezen van langetermijndoelstellingen voor een onderneming, alsmede
 • De wijze waarop en
 • De instrumenten waarmee deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Het betreft ‚Äėmarketing‚Äô voor zover bovengenoemde afstemming betrekking heeft op het ontwikkelen en implementeren van een strategisch marketingplan en marketing-basisstrategie√ęn en op keuzes ten aanzien van:

  • Marktsegmenten
  • Marktgebieden
  • Marktontwikkeling
  • Ontwikkeling van nieuwe activiteiten van strategische aard
  • Concurrenten
  • Producten en/of diensten
  • Groeitempo en/of groeimethode
  • Wijze van distributie.

Procedure

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van marketing, zich op hoog niveau binnen het vakgebied actief opstelt en hart heeft voor het vak, dan is het mogelijk dat u zich als Register Marketeer kunt certificeren. Van belang is dat u voldoet aan een combinatie van eisen ten aanzien van opleiding, werkervaring en recognition to the market (hiermee wordt bedoeld: bijdragen aan de herkenbaarheid in de maatschappij van het marketingvak in de vorm van bijvoorbeeld bestuursfuncties op marketinggebied, docentschappen, het verzorgen van lezingen, het schrijven van columns, artikelen of boeken).

 

Stap 1 ‚Äď Aanvraag
Via het platform MyCareer zorgt u dat uw profiel volledig en up to date is. Dan kunt u dit dossier indienen.

 

Stap 2 ‚Äď Controle
De projectmanager NIMA Persoonscertificering checkt na ontvangst van het digitale dossier de gegevens en voert een check uit op de werkhistorie. Kloppen de gegevens en komt naar het oordeel van de secretaris de score boven de 80 punten, dan gaat de kandidaat door naar het assessment.

 

Stap 3 ‚Äď Assessment
In een gesprek van ruim een uur tussen 2 assessoren en de kandidaat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, wordt de kandidaat bevraagd op een aantal voor marketing en strategie relevante terreinen. Zijn de assessoren positief, dan wordt een positief advies uitgebracht aan de CvT (Commissie van Toelating). Assessoren zijn zeer ervaren collega RM’ers die speciaal getraind zijn in het afnemen van assessments. De onafhankelijke voorzitter is namens de persoonscertificeringscommissie aanwezig. Hij bewaakt de standaardregels, de procedure en het proces van het assessment met het doel de kandidaat RM volledig tot zijn recht te laten komen.

 

Stap 4 ‚Äď Beoordeling CvT
De Commissie van Toelating (CvT) bestaat uit tenminste 3 leden. Zij worden gerekend tot de ‚Äėnestoren‚Äô van de marketingpraktijk in Nederland. De CvT delibereert op basis van het advies van de assessoren en het dossier (aanvraagformulier en andere relevante informatie en documenten). Zij beslist of de kandidaat wordt toegelaten tot het register voor RM‚Äôers.

 

Stap 5 ‚Äď Benoeming
De projectmanager persoonscertificering van NIMA draagt zorg voor de afhandeling tot RM’er (certificatieovereenkomst, uitreiken certificaat en speld, opname in het register e.d.

Het RM certificaat is 5 jaar geldig. Van de RM’er wordt verwacht dat hij zijn vakkennis onderhoudt en vernieuwt, dat met collega’s deelt (intervisie) en de markt/samenleving laat merken dat hij over het vak nadenkt en dat zichtbaar doet. Na 5 jaar wordt gekeken of dat gelukt is. We noemen dat hercertificatie. Wanneer een RM’er positief door de hercertificering komt, ontvangt deze opnieuw een RM certificaat. Dit certificaat en ieder eventueel volgende certificaat is opnieuw 5 jaar geldig.

Quickscan

Kom je in aanmerking voor de RM-titel? Hier kun je daar snel inzicht in krijgen. De quickscan bestaat uit 3 delen, te weten opleiding, werkervaring (meest recente 15 jaar tellen) en overige (activiteiten die bijdragen aan de zichtbaarheid van uzelf en/of het vak). Het totaal aantal benodigde punten voor toelating tot een assessment is 80. Het is noodzakelijk dat in alle categorie√ęn punten kunnen worden toegekend. Let wel, aan deze zelf ingeschatte punten (de quickscan) kun je geen rechten ontlenen. Wil je laten controleren of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor een assessment, mail dan je CV en de eventueel ingevulde quickscan vrijblijvend naar de¬†projectmanager Persoonscertificering¬†van NIMA.

 

Quickscan RM-aanvraag

1. OPLEIDING (MAX 40 punten) Maximum punten  
MBA over marketingonderwerp 20 punten
Marketing diploma op HBO-niveau, equivalent met o.a. NIMA-B diploma 20 punten
Marketing diploma op universitair niveau, equivalent met o.a. NIMA-C diploma
(MM en MBA)
30 punten
Promotie in marketingonderwerp 30 punten (+ max. 10 punten voor literatuur)
Masterclass over marketingonderwerp 4 punten
Leergang over marketingonderwerp 7 punten

 

 

 2. WERKERVARING (MAX 45 + 5 extra punten)

2a. WERKERVARING ALS LIJNFUNCTIONARIS Maximum punten  
Functie op product management niveau
(uitvoerend, geen eind­verantwoorde­lijk­heid)
2 punten per jaar
Functie op marketing manage­ment
ni­veau (leidinggevend)
3 punten per jaar
Een functie op een hoger management niveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk) Eerste 3 jaar op dit niveau 6 punten per jaar. Elk jaar daarna 4 punten per jaar.
2b. WERKERVARING ALS ADVISEUR / CONSULTANT Maximum punten  
Assistent projectleiderniveau
(uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid)
1 punt per jaar
Projectleiderniveau (na 3 jaar assistent projectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend, eindverantwoordelijkheid) 2 punten per jaar
Senior projectleiderniveau (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring) Eerste 3 jaar op dit niveau 5 punten per jaar. Elk jaar daarna 3 punten per jaar
   
2c. EXTRA PUNTEN WERKERVARING  Maximumpunten  
Het op de markt zetten van succesvolle producten/merken/concepten/reclamecampagnes(maximaal 2 acties) 2 punten per actie
Het begeleiden of initi√ęren van succesvolle overnames /fusies/ joint ventures/ saneringen/ faillissementen/ reorganisaties)(maximaal 2 acties) 2 punten per actie
Ervaring in het buitenland (Punten voor buitenlandervaring worden alleen toegekend wanneer meer dan 50% van een jaar daadwerkelijk in het buitenland is doorgebracht) 1 punt per jaar

3. OVERIGE PUNTEN (MIN 5 punten)

3. OVERIGE  Maximum Punten  
Een gedegen marketingartikel in een erkend nationaal of inter­nationaal marketing- of een ander ­vak­blad.(maximaal 5 punten) 1 punt per artikel
Gedegen marketinglezingen.(maximaal 5 punten) 1 punt per lezing
Marketingdocentschap  op MBO / NIMA A niveau (minimaal 15 uur) 2 punten
Marketingdocentschap op HBO / NIMA B niveau (minimaal 15 uur) 3 punten
Marketingdocentschap op universitair / NIMA C niveau (minimaal 15 uur) 4 punten
Marketingdocentschap op post universitair niveau
(minimaal 15 uur)
6 punten
Hoogleraarschap in de marketing  8 punten
Samenstellen van marketing of commerci√ęle examens
(maximaal 3 punten)
1 punt per examen
Bestuurswerk op het gebied van marketing of commercie
(maximaal 5 punten)
1 punt per jaar
Commissariaten of vergelijkbaar
(maximaal 5 punten)
2 punten per jaar
Afnemen mondelinge examens/assessments
(maximaal 5 punten)
1 punt per 3 activiteiten
 

Heeft u vragen over de quickscan, of wilt u deze laten checken? Neem dan contact op met de Projectmanager Persoonscertificering of bel 020 ‚Äď 503 93 32.

RM Netwerk

RM Netwerk
Voor de gecertificeerde Register Marketeers is het NIMA Netwerk voor Register Marketeers opgericht. Het netwerk biedt een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van idee√ęn en ontwikkelingen met vakprofessionals.

 

Het netwerk wordt bestuurd door het college RM (CRM). Het college RM organiseert netwerkbijeenkomsten waarbij collegiale kennismaking en uitwisseling wordt bevorderd, expert classes waar kennisoverdracht centraal staat en intervisiebijeenkomsten waar meningen en visies worden gedeeld. Middels deelname aan deze bijeenkomsten kunnen Register Marketeers hun kennis actualiseren en daarmee permanente educatie (PE)-punten behalen. Tijdens een feestelijke uitreiking worden nieuwe Register Marketeers van het betreffende jaar benoemd. Alle Register Marketeers ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

 

We gaan in 2019 verder met twee keer per jaar een strategie-sessie volgens het concept RM NEXT, omdat we vinden dat RM sessies moeten gaan over de nieuwe samenleving, de nieuwe economie en de nieuwe marketeer. Daarnaast (her)introduceren we de RM TALK. Inspiratie, passie en humor zijn de ingredi√ęnten. Ge√Įnspireerd op¬†TED talk¬†biedt RM TALK een podium voor passie. Waar word jij door geraakt? Wat wil je delen met de andere RM‚Äôers? Uiteraard staat er ook een goede-doelen-intervisie op de agenda, deze keer in de decembermaand. Tot slot plannen we, na het succes van de afgelopen twee jaar, ook komend jaar een RM trip naar het buitenland. Waarheen en de invulling volgen. Het zal opnieuw vertrek op donderdagmiddag zijn en terug op vrijdagavond, met de optie dan zelf een weekend te verlengen.

Hoe blijf je RM'er

Register Marketeers zijn werkzaam op strategisch marketingniveau en actualiseren permanent en vanzelfsprekend hun kennis en ervaring. De (initi√ęle) certificering is geldig voor vijf jaar. Na deze vijf jaar worden Register Marketeers opnieuw beoordeeld: de hercertificering.

 

Eens per 5 jaar volgt hercertificering. De titel RM geeft daarmee de garantie voor een hoogwaardige en actuele vakbekwaamheid door de zorgvuldige certificering en periodieke hertoetsing door NIMA. Daarbij wordt gekeken naar 3 terreinen:

 1. Werkervaring
 2. Puntenoverzicht Recognition to the market (norm voor hercertificering 50 punten)
 3. PE-punten
  • Voor programma‚Äôs met een duur van 1 t/m 8 uur met 1 PE-punt per uur worden gehonoreerd.
  • Voor programma‚Äôs met een duur 9 t/m 16 uur met 8 PE-punten worden gehonoreerd plus 0,5 PE- punt voor elk uur boven de eerste 8. (Bv een programma van 16 uur krijgt 12 PE- punten).
  • Voor programma‚Äôs met een duur meer dan 16 uur met 12 punten voor de eerste 16 uur plus 0,25 PE-punt voor elk uur boven de 16 uur.
  • Aan een PE-programma kan maximaal 30 PE-punten worden toegekend.
   dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur.
   Ratio; het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd.
  • Wanneer er bij een PE-programma expliciet gevraagd wordt naar voorbereiding, dan kan dat met 0,25 punt per voorbereidingsuur worden gewaardeerd met een maximum van 2 PE-punten. Als de voorbereiding bestaat uit het lezen van literatuur dan is 25 pagina‚Äôs 1 uur voorbereidingstijd.
  • Indien bij het programma werkzaamheden vooraf of achteraf worden verlangd en waarbij door de programmaorganisatie wordt vastgesteld dat de deelnemer deze inspanning daadwerkelijk heeft verricht dan gelden deze uren als contacturen (waardering volgens schema bij punt 1).
  • Ook programma‚Äôs zonder contacturen kunnen volgens dit systeem (punt 4) in aanmerking komen, mits er sprake is van kennisoverdracht en/of kennisuitwisseling. De inspanningstoets zal in dit geval nog duidelijker moeten worden aangetoond. Permanente Educatie (PE) (norm voor hercertificering 100 PE-punten)
  • State-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)
  • Voorhoede kennis te behandelen
  • Een spreker die bekend staat om innovatie in het vak
  • EN/OF:
  • Het PE-programma moet een interactief deel te bevatten onder leiding van een deskundige facilitator. Een moment voor vragen stellen tijdens of na afloop van een bijeenkomst geldt niet als een interactief deel van het programma.
   Indien het programma van PE-niveau is, hoeveel PE-punten worden dan toegekend?Het aantal PE-uren wat wordt toegekend is niet afhankelijk van het niveau maar van de duur van het programma. Alleen uren waarin marketing of marketingverwante onderwerpen (marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen) worden behandeld tellen mee.Contacturen zijn de basis voor PE-punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd. Daarbij geldt dat:
   • Een PE-programma dient minimaal op HBO niveau zijn (gelijk aan minimaal niveau 6 van het European Qualifications Framework). Er moet een link naar de theorie gemaakt te worden en er moet een praktijkcomponent zijn. Tot slot moet het programma aandacht hebben voor toepassing van de inhoud in de praktijk.VERVOLGENS:Het PE-programma moet innoverend, vernieuwend zijn door een of meerdere van de volgende punten:

Gedragscode Register Marketeers

Register Marketeers dienen zich te houden aan de vastgestelde gedragscode. De code is hier te downloaden.

 

Download hier de code.

 

NIMA Integriteitscommissie houdt zicht op naleving
Naast de Integriteitscode wordt ook de RM gedragscode op een integere en professionele manier gehandhaafd door de Integriteitscommissie van NIMA. Iedere melding naar aanleiding van een mogelijke overtreding van de code door personen die de titel voeren, wordt voorgelegd aan de voorzitter van de Integriteitscommissie.

Wil je een zaak melden bij de integriteitscommissie? Stuur ons een e-mail en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Investering

De kosten voor de aanvraag en het onderhoud van de titel Register Marketeer vallen in twee delen uiteen. Allereerst zijn er eenmalige kosten die gepaard gaan met de aanvraag en toetsing. Na de toelating, zijn er jaarlijkse kosten.

De certificering kan alleen in combinatie met een Red Membership of Business Membership. Andere registraties zijn in combinatie met certificering niet mogelijk.

Aanvraag/onderzoek
Eenmalige kosten:

 • Behandeling van de initi√ęle aanvraag en assessment ‚ā¨ 250 excl. btw
 • Certificering en inschrijving in het Register voor Marketeers bij toelating ‚ā¨ 525 excl. btw

Jaarlijkse kosten
De kosten voor de RM certificering ‚ā¨ 875 per jaar incl. btw. Dit bedrag is opgemaakt uit:

 • De RM-certificering t.w.v. ‚ā¨ 418,14 excl. btw
 • En deelname aan het RM-netwerk t.wv. ‚ā¨ 305,- excl. btw

Hercertificering
De certificering is vijf jaar geldig. Na vijf jaar vindt hercertificering plaats waarbij aan de vereisten voor permanente educatie moet zijn voldaan. Bij onvoldoende PE-punten kan een assessment (U-bocht gesprek) voorgesteld worden.

 • De hercertificering bedraagt ‚ā¨ 250 excl. btw
 • De kosten voor hercertificering via een U-bocht gesprek bedragen ‚ā¨ 500 excl. btw

Gratis deelname aan bijna alle RM-netwerkactiviteiten. Dit onderdeel is onlosmakelijk verbonden met het Register Marketeerschap.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X