persoonstitel-SCP

Senior Communication Professional (SCP)

Het vak verandert razendsnel; dat stelt hoge eisen aan de kennis en kunde van de professionele communicatiedeskundige. Als ‘Senior Communication Professional’ blijf je bij in het vak. Met deze titel heb je een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk dat vakbekwame en hooggekwalificeerde communicatieprofessionals erkent.

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze titel? Meld je dan nu aan en zet je eerste stap richting een certificering. Mocht je vragen hebben of twijfelen over of je in aanmerking komt voor een titel dan kun je altijd mailen (members@nima.nl) of bellen met 020 -503 93 00. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

Aanvraag

Wat is een Senior Communication Professional?

Met een certificering als Senior Communication Professional bewijs je niet alleen over de nodige senioriteit en ervaring te beschikken, maar onderschrijf je ook het belang van toetsbare Permanente Educatie. NIMA heeft deze titel in de eerste helft van 2016 laten accrediteren bij de European Marketing Confederation en is de enige instantie in Nederland die de titel mag toewijzen.

Voor wie is deze titel?
De titel Senior Communication Professional is speciaal voor ambitieuze hooggekwalificeerde communicatieprofessionals, die:

 • verantwoordelijkheid heeft op managementniveau
 • beschikt over een diploma op minimaal NIMA B- of hbo-niveau in de richting communicatie
 • werkzaam is binnen het werkveld communicatie
 • beschikt over minimaal vijf jaar (stevige) werkervaring in het communicatievak.
Toelatingseisen

Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Communicatie Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering.

SCP-ers onderschrijven een Code of Conduct

Het gaat om de volgende vereisten:

1. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende opleiding;
2. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende werkervaring;
3. De kandidaat is op marketingcommunicatie-managementniveau werkzaam in een lijn-, of adviesfunctie op het gebied van communicatie;
4. Deze werkzaamheden dienen voor de kandidaat een hoofdactiviteit te zijn;
5. De kandidaat voldoet aan de eisen van waardige beroepsuitoefening zoals aangegeven in de Integriteitscode
6. De kandidaat heeft een onbesproken reputatie en is publiekelijk niet in opspraak wegens gedrag dat tegenstrijdig is met het algemeen normbesef, waardoor de reputatie van de Senior Marketing Professional en het NIMA zou kunnen worden geschaad;
7. De kandidaat zal gedurende zijn certificering als Senior Communicatie Professional regelmatig activiteiten uitvoeren waarmee zijn/haar marketingvaardigheden op voldoende hoog niveau blijven en opleiding op peil wordt gehouden.
8. Om de drie jaar vindt er een hertoetsing plaats van vereiste vaardigheden.

Artikel 2: Gebruik titel

1. De kandidaten die worden gecertificeerd als Senior Communication Professional zijn gerechtigd zich Senior Communication Professional te noemen, door de hoofdletters SCP achter hun familienaam te vermelden.
2. De titel Senior Communication Professional is een persoonlijke titel die niet kan worden gevoerd door bedrijven, instellingen of organisaties waar de Senior Communication Professional voor werkt.

Artikel 3: Waardering opleiding

1. De kandidaat kan alleen met de hoogst genoten opleiding waardering toegekend krijgen.
2. De kandidaat dient tenminste een marketingcommunicatie diploma op hbo-niveau te hebben, equivalent met o.a. NIMA Marketingcommunicatie B diploma, equivalent met EQF-level 6. Indien u niet zeker bent of u aan deze voorwaarden voldoet neem dan contact op met de projectmanager Persoonscertificering.
3. Kopieën van diploma’s dienen met het aanvraagformulier te worden meegestuurd en dienen gewaarmerkt te zijn.

Artikel 4: Waardering relevante werkervaring

1. De kandidaat dient minimaal 5 jaar relevante communicatie werkervaring te hebben. Met deze werkervaring moet de kandidaat minimaal 24 waarderingspunten behalen.
2. Bij de waardering voor relevante werkervaring wordt een onderscheid gemaakt tussen een functie als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer en een functie als adviseur/consultant.
3. De waardering voor relevante werkervaring als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer is alsvolgt:

 • Productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid) 4 punten per jaar
 • Communicatiemanagementniveau (leidinggevend) 6 punten per jaar
 • Hoger management-niveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk) 8 punten per jaar

4. De waardering voor relevante werkervaring als communicatie adviseur/consultant is als volgt:

 • Assistent projectleiderniveau (uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid) 2 punten per jaar
 • Projectleiderniveau (na 3 jaar assistent projectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend) 4 punten per jaar
 • Senior projectleiderniveau (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring) 6 punten per jaar

5. Indien een kandidaat niet voldoende communicatie werkervaring heeft (minimaal 12 waarderingspunten voor functie in communicatie is vereiste) kan dit gecompenseerd worden met leidinggevende werkervaring op het gebied van Sales of Marketing. De waardering is dan als volgt:

 • Sales- of Marketing-, productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid) 2 punten per jaar
 • Sales- of Marketingmanagementniveau (leidinggevend) 3 punten per jaar
 • hoger Sales- of Marketingmanagementniveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk) 4 punten per jaar

Artikel 5: Referentenonderzoek

1. Contactgegevens van minimaal 2 referenties van de bedrijven waarbij de kandidaat werkzaam is geweest dienen te worden opgegeven via het aanvraagformulier. Een referentenonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij tenminste een referent wordt gebeld.
2. Ten behoeve van het dossier dient een duidelijke inschatting van de laatste functie(s) voorhanden te zijn. Daartoe wordt minstens 1 referent, die in het aanvraagformulier is aangegeven door de kandidaat, telefonisch geraadpleegd (opleiding, werkervaring, overige activiteiten).
3. De referent is in elk geval een contactpersoon van een bedrijf waarbinnen de kandidaat minimaal zes maanden een functie heeft bekleed.
Het volgende wordt geverifieerd (LET OP: er wordt niet gevraagd naar functioneren van de persoon):

 • Klopt de benaming van de functie/opleiding
 • Klopt de periode waarin de persoon de functie vervuld heeft/opleiding heeft gevolgd
 • Kloppen de werkzaamheden behorende bij de functie (verantwoordelijkheidsniveau, marketingcommunicatie-gehalte van de functie, beschikbare budget, winstverantwoordelijkheid, aantal werknemers waaraan werd leidinggegeven, plaats in de afdeling en totale organisatie/vakkenpakket behorende bij de opleiding).

QUICKSCAN

Voldoe jij aan deze vereisten? Stuur dan je cv o.v.v. SCP naar de projectmanager persoonscertificering. Ook bij twijfel kun je altijd mailen of bellen met 020 -503 93 32. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

Senior Professionals Netwerk

De community voor Senior Professionals organiseert speciaal voor de ruim 300 gecertificeerde marketingprofessionals activiteiten en besloten sessies, zoals:

 • SP Roundtables
 • SP MasterMinds
 • SP on Tour

SP Roundtable
Bij een ‘SP Roundtable’ ga je met een kleine groep van ongeveer tien Senior Professionals verder in op een bepaald onderwerp zoals contentmarketing, eventmarketing, PR, social media, etc.

SP MasterMinds
Doe je mee aan de ‘SP MasterMinds’? Dan neem je deel aan een kleine mentorgroep waarbinnen professionals elkaar verder helpen. Dat kan op allerlei gebieden zijn: issues op werk, uitdagingen in het vak of wellicht op persoonlijk, professional vlak. Je leert van elkaar, maar trekt vooral samen op, op een laagdrempelige manier.

SP on Tour
Het concept van de ‘Senior Professionals on Tour’ is door het netwerk zelf vormgegeven. Een event voor en door Senior Professionals op locatie ergens in den lande bij een Senior Professional, die in een korte presentatie toelicht wat hem/haar bezighoudt in het marketingbestaan. De tweede helft van het programma wordt ingevuld met ‘open space discussies’, die zich kenmerken door het elkaar leren kennen en waarbij het halen en brengen van kennis centraal staat.

Een impressie van dit event:

Hoe blijf ik SCP'er?

Een belangrijk onderdeel van persoonscertificering is permanente educatie met als doel dat gecertificeerden over actuele kennis van het marketingvak beschikken en blijven beschikken. Dan gaat het over het marketingvak in de brede zin van het woord; marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen horen hierbij.

NIMA voorziet in Permanente Educatie met zijn eigen programma, maar ook externe aanbieders laten programma’s accrediteren.

Ben je van plan vaker sessies te volgen, neem dan een passe-partout:

Per titel verschilt het benodigd aantal PE-punten en soort activiteiten. Eén van de gecertificeerden, Mirjam Groenendijk SMP schrijft hierover.

Voorwaarden permanente educatie

Permanente Educatie

Een belangrijk onderdeel van persoonscertificering is permanente educatie, met als doel dat gecertificeerden over actuele kennis van het (marketing)vak beschikken en blijven beschikken. Dan gaat het over het marketingvak in de breedste zin van het woord; marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen horen hierbij.

NIMA voorziet in permanente educatie met zijn eigen programma met onder andere masterclasses, workshops, courses en trainingen. Deze zijn terug te vinden in de NIMA Academy. Bij elk event is te zien hoeveel PE-punten je ontvangt bij deelname, wat de kosten zijn voor leden en niet-leden en of het binnen het passe-partout valt. Er zijn ook externe aanbieders die hun programma’s laten accrediteren door NIMA.

Als SCP’er heb je drie jaar de tijd om de PE-vereiste van 90 punten te behalen. NIMA houdt je uiteraard regelmatig op de hoogte van de status en voorziet je van de nodige tips om je punten te behalen. Je kunt in de MijnNIMA-omgeving altijd de actuele stand zien van het door jou behaalde aantal punten.

PE-punten bij activiteiten

Naast het volgen van PE-geaccrediteerde events zoals vaardigheidstrainingen of masterclasses binnen of buiten NIMA, leveren de volgende activiteiten ook PE-punten op:

 • Het schrijven van blogs, artikelen over communicatie gerelateerde onderwerpen (vijf punten per vijf blogs of vijf punten voor een uitgebreid artikel)
 • Het verzorgen van presentaties op communicatiegebied om kennis te delen (vijf punten)
 • Communicatiedocentschap min. vijftien uur lesgeven (tien punten per jaar)
 • Examineren (vijf punten per drie kandidaten)
 • Bestuurswerk op het gebied van marketing, sales of communicatie (tien punten per jaar)
 • Het recenseren van marketing- of communicatieboeken (vijf punten)

Deze activiteiten kun je allemaal opvoeren in jouw persoonlijke dossier in MijnNIMA.

Overweeg je regelmatig aan NIMA sessies te gaan deelnemen, dan is de passe-partout een mooie aanvulling.

Voorwaarden permanente educatie

Om je PE-punten te behalen dien je je te committeren aan permanente educatie. Je kunt trainingen volgen bij NIMA of ergens anders. Een PE-activiteit moet aan de volgende eisen voldoen om PE-punten op te leveren. Het dient minimaal op hbo-niveau te zijn (gelijk aan minimaal niveau 6 van het European Qualifications Framework). Er moet een link naar de theorie gemaakt worden en er moet een praktijkcomponent zijn. Tot slot moet het programma aandacht hebben voor toepassing van de inhoud in de praktijk.

Vervolgens:

Het PE-programma moet vernieuwend zijn door een of meerdere van de volgende punten:

 • State-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)
 • Voorhoede kennis behandelen
 • Een spreker die bekend staat om innovatie in het vak

EN/OF:

 • Het PE-programma moet een interactief deel bevatten onder leiding van een deskundige facilitator. Een moment voor vragen stellen tijdens of na afloop van een bijeenkomst geldt niet als een interactief deel van het programma.

Indien het programma van PE-niveau is, hoeveel PE-punten worden dan toegekend?
Het aantal PE-punten dat wordt toegekend is niet afhankelijk van het niveau maar van de duur van het programma. Alleen uren waarin communicatie of communicatieverwante onderwerpen (marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen) worden behandeld tellen mee.

Contacturen zijn de basis voor PE-punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd. Daarbij geldt het volgende:

 • Programma’s met een duur van 1 t/m 8 uur met 1 PE-punt per uur worden gehonoreerd
 • Programma’s met een duur van 9 t/m 16 uur met 8 PE-punten worden gehonoreerd, plus 0,5 PE-punt voor elk uur boven de eerste 8 (Bv een programma van 16 uur krijgt 12 PE-punten).
 • Programma’s met een duur meer dan 16 uur met 12 punten voor de eerste 16 uur plus 0,25 PE-punt voor elk uur boven de 16 uur wordt gewaardeerd
 • Aan een PE-programma kan maximaal 30 PE-punten worden toegekend. Dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur. Ratio; het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd.
 • Wanneer er bij een PE-programma expliciet gevraagd wordt naar voorbereiding, dan kan dat met 0,25 punt per voorbereidingsduur worden gewaardeerd met een maximum van 2 PE-punten. Als de voorbereiding bestaat uit het lezen van literatuur dan geldt 25 pagina’s als 1 uur voorbereidingstijd.
 • Indien bij het programma werkzaamheden vooraf of achteraf worden verlangd en waarbij door de programma-organisatie wordt vastgesteld dat de deelnemer deze inspanning daadwerkelijk heeft verricht, dan gelden deze uren als contacturen (waardering volgens schema bij punt 1).
 • Ook programma’s zonder contacturen kunnen volgens dit systeem (punt 4) in aanmerking komen, mits er sprake is van kennisoverdracht en/of kennisuitwisseling. De inspanningstoets zal in dit geval nog duidelijker moeten worden aangetoond.
Investering

De kosten voor het voeren van een titel bedragen 419 euro per jaar excl. btw.
Dit is opgebouwd uit:

Voer je meer dan één titel? Dan betaal je 80 euro voor een tweede en/of derde titel.
Voor het voeren van twee titels betaal je dus 499 euro per jaar

Daarnaast kunnen er kosten verbonden zijn aan het bijwonen van activiteiten in het kader van permanente educatie.

Heeft jouw bedrijf een zakelijk lidmaatschap of sluit jouw werkgever een zakelijke lidmaatschap af en word jij één van de vertegenwoordigers, dan hanteren we alleen de certificering fee. Het zakelijke lidmaatschap komt dan in plaats van het Red Lidmaatschap

Wil je weten hoe een zakelijk lidmaatschap bij jouw bedrijf past? Wij informeren je graag over de mogelijkheden.