persoonstitle-SDP

Senior Digital Professional (SDP)

Er zijn veel marketing-, communicatie- en salesprofessionals in Nederland die ook gespecialiseerde digitale vaardigheden hebben opgedaan. Maar omdat iedereen zichzelf een digital professional mag noemen, is er gebrek aan duidelijkheid over de kwaliteit. Een erkend kwaliteitskenmerk om hooggekwalificeerde digital professionals herkenbaar te maken was er niet. Daarom introduceert NIMA de titel Senior Digital Professional.

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze titel? Meld je dan nu aan en zet je eerste stap richting een certificering. Mocht je vragen hebben of twijfelen over of je in aanmerking komt voor een titel dan kun je altijd mailen (members@nima.nl) of bellen met 020 -503 93 00. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

Aanvraag

Wat is een Senior Digital Professional?

Een Senior Digital Professional is een marketing of communicatieprofessional die beschikt over digitale vaardigheden op een hoog niveau. Als Senior Digital Professional committeer je je aan permanente educatie. Met deze titel heb je een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk dat vakbekwame en hooggekwalificeerde professionals erkent.

Voor wie is deze titel?

De titel Senior Digital Professional is speciaal voor de marketing-, communicatieprofessional op hoog niveau met gespecialiseerde digitale vaardigheden die:

 • verantwoordelijkheid heeft op managementniveau
 • beschikt over een diploma op minimaal NIMA-B of hbo-niveau in (digitale) marketing, communicatie of sales
 • werkzaam is binnen het digitale domein van marketing, communicatie of sales
 • beschikt over aantoonbaar inzicht in digitale marketing, communicatie of sales via een opleiding en werkervaring

Daarnaast beschikken Senior Digital Professionals over vaardigheden in onderwerpen zoals:

 • social media
 • analytics
 • strategie en planning
 • pay-per-click marketing
 • zoekmachinemarketing (SEO)
 • contentmarketing
 • social selling
 • UX design
 • e-mailmarketing
 • mobilemarketing
 • visual storytelling
Toelatingseisen

Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Digital Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering.

SDP-ers onderschrijven een Code of Conduct

Artikel 1: Vereisten

1. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende opleiding
2. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende werkervaring
3. De kandidaat is op (marketing) managementniveau werkzaam in een lijn-, of adviesfunctie met betrekking tot de toepassing van digitale vaardigheden binnen marketing, communicatie of sales
4. Deze werkzaamheden dienen voor de kandidaat een hoofdactiviteit te zijn
5. De kandidaat voldoet aan de eisen van waardige beroepsuitoefening zoals aangegeven in de Gedragscode van de Senior Digital Professional
6. De kandidaat heeft een onbesproken reputatie en is publiekelijk niet in opspraak wegens gedrag dat tegenstrijdig is met het algemeen normbesef, waardoor de reputatie van de Senior Digital Professional en NIMA zou kunnen worden geschaad
7. De kandidaat zal gedurende zijn/haar certificering als Senior Digital Professional regelmatig activiteiten uitvoeren waarmee zijn/haar digitale vaardigheden binnen marketing, communicatie of sales op voldoende hoog niveau blijven en opleiding op peil wordt gehouden
8. Om de drie jaar vindt er een hertoetsing plaats van vereiste vaardigheden

Artikel 2: Gebruik titel

1. De kandidaten die worden gecertificeerd als Senior Digital Professional zijn gerechtigd zich Senior Digital Professional te noemen, door de hoofdletters SDP achter de achternaam te vermelden
2. De titel Senior Digital Professional is een persoonlijke titel die niet kan worden gevoerd door bedrijven, instellingen of organisaties waar de Senior Digital Professional voor werkt

Artikel 3: Waardering opleiding

1. De kandidaat kan alleen met de hoogst genoten opleiding waardering toegekend krijgen
2. De kandidaat dient tenminste een (marketing) diploma op hbo-niveau binnen het digitale domein te hebben, equivalent met o.a. NIMA Marketing-B diploma, equivalent met EQ- level 6. Indien je niet zeker bent of je aan deze voorwaarden voldoet neem dan contact op met NIMA Qualification
3. Kopieën van diploma’s dienen met het aanvraagformulier te worden meegestuurd en dienen gewaarmerkt te zijn
4. De waardering voor relevante opleidingen ziet er als volgt uit:

Marketing-, communicatie- of salesdiploma, inclusief aspecten van het digitale domein op mbo-niveau, gelijk aan NIMA A-certificaat.10 punten per jaar
Marketing-, communicatie- of salesdiploma, inclusief aspecten van het digitale domein op bachelorniveau (hbo), gelijk aan NIMA B-certificaat20 punten per jaar
Marketing-, communicatie- of salesdiploma, inclusief aspecten van het digitale domein op masterniveau (wo), gelijk aan NIMA C-certificaat30 punten per jaar
Marketing-, communicatie- of salesdiploma, inclusief aspecten van het digitale domein op postdoctoraal niveau35 punten per jaar
Extra punten voor doctoraatswerk in marketing, communicatie of sales inclusief aspecten van het digitale domein5 punten

Artikel 4: Waardering relevante werkervaring

1. De kandidaat kan maximaal 36 waarderingspuntenpunten behalen met beroepservaring. Er kunnen maximaal 5 extra waarderingspunten worden toegekend voor de volgende zaken:
a. Het op de markt zetten van succesvolle producten/merken/concepten/reclamecampagnes
b. Het begeleiden of initiëren van succesvolle overnames /fusies/ joint ventures/ saneringen/ faillissementen/ reorganisaties
c. Ervaring in het buitenland
2. Bij de waardering voor relevante werkervaring wordt een onderscheid gemaakt tussen een functie als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer en een functie als adviseur/consultant.
3. De waardering voor relevante werkervaring als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer is als volgt:

Productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid)4 punten per jaar
Marketing, communicatie of sales managementniveau
(Leidinggevend)
6 punten per jaar
Hoger managementniveau (manager, budgeverantwoordelijk, eindverantwoordelijk)Eerste drie jaar 12 punten per jaar.
De jaren die volgen, 8 punten per jaar.

4. De waardering voor relevante werkervaring als adviseur/consultant is als volgt:

Assistent projectleiderniveau(uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid)2 punten per jaar
Projectleiderniveau (na 3 jaar assistentprojectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend)(Leidinggevend)
4 punten per jaar
Senior projectleiderniveau (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring)Eerste drie jaar 10 punten per jaar.
Voor de jaren die volgen 6 punten per jaar

Artikel 5: Waardering voor relevante ervaring in het digitale domein

De kandidaat dient minstens 20 waarderingspunten voor professionele ervaring binnen het digitale domein te behalen.
Vaardigheden die als onderdeel van het digitale domein worden beschouwd, omvatten onderwerpen zoals:

 • Social media
 • Search engine marketing
 • Analytics
 • Contentmarketing
 • E-mailmarketing
 • Mobiel
 • Strategie & planning
 • Social selling
 • Pay-per-click Marketing
 • Video marketing

De waardering voor relevante ervaring in het digitale domein is als volgt:

Assistent projectleiderniveau met een digitale rol (uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid)2 punten per jaar
Projectleiderniveau in een digitale rol (na 3 jaar assistentprojectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend)4 punten per jaar
Senior projectleiderniveau in een digitale rol (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring)Eerste drie jaar 10 punten per jaar.
Voor de jaren die volgen 6 punten per jaar

Totaal vereiste punten

Waardering opleidingMinimaal 20 punten
Maximaal 35 + 5 extra punten
Waardering relevante werkervaringMinimaal 24 punten
Maximaal 36 + 5 extra punten
Waardering ervaring in het digitale domeinMinimaal 20 punten
Maximaal 30 punten
Totaal aantal benodigde puntenMinimaal 64 punten

Artikel 6: Referentenonderzoek

1. Contactgegevens van minimaal 2 referenties van de bedrijven waarbij de kandidaat werkzaam is geweest dienen te worden opgegeven via het aanvraagformulier. Een referentenonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij tenminste een referent wordt benaderd.
2. Ten behoeve van het dossier dient een duidelijke inschatting van de laatste functie(s) voorhanden te zijn. Daartoe wordt minstens 1 referent, die in het aanvraagformulier is aangegeven door de kandidaat, telefonisch geraadpleegd (opleiding, werkervaring, overige activiteiten).
3. De referent is in elk geval een contactpersoon van een bedrijf waarbinnen de kandidaat minimaal zes maanden een functie heeft bekleed.
Het volgende wordt geverifieerd
a. Klopt de benaming van de functie/opleiding
b. Klopt de periode waarin de persoon de functie vervuld heeft/opleiding heeft gevolgd
c. Kloppen de werkzaamheden behorende bij de functie (verantwoordelijkheidsniveau, marketinggehalte van de functie, beschikbare budget, winstverantwoordelijkheid, aantal werknemers waaraan werd leidinggegeven, plaats in de afdeling en totale organisatie/vakkenpakket behorende bij de opleiding).

Voldoe jij aan deze vereisten? Stuur dan je cv o.v.v. SDP naar de members@nima.nl. Ook bij twijfel kun je altijd mailen of bellen met 020-503 93 00. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

Senior Professionals Netwerk

De community voor Senior Professionals organiseert speciaal voor de ruim 300 gecertificeerde marketingprofessionals activiteiten en besloten sessies, zoals:

 • SP Roundtables
 • SP MasterMinds
 • SP on Tour

SP Roundtable
Bij een ‘SP Roundtable’ ga je met een kleine groep van ongeveer tien Senior Professionals verder in op een bepaald onderwerp zoals contentmarketing, eventmarketing, PR, social media, etc.

SP MasterMinds
Doe je mee aan de ‘SP MasterMinds’? Dan neem je deel aan een kleine mentorgroep waarbinnen professionals elkaar verder helpen. Dat kan op allerlei gebieden zijn: issues op werk, uitdagingen in het vak of wellicht op persoonlijk, professional vlak. Je leert van elkaar, maar trekt vooral samen op, op een laagdrempelige manier.

SP on Tour
Het concept van de ‘Senior Professionals on Tour’ is door het netwerk zelf vormgegeven. Een event voor en door Senior Professionals op locatie ergens in den lande bij een Senior Professional, die in een korte presentatie toelicht wat hem/haar bezighoudt in het marketingbestaan. De tweede helft van het programma wordt ingevuld met ‘open space discussies’, die zich kenmerken door het elkaar leren kennen en waarbij het halen en brengen van kennis centraal staat.

Een impressie van dit event:

Permanente educatie

Een belangrijk onderdeel van persoonscertificering is permanente educatie, met als doel dat gecertificeerden over actuele kennis van het (marketing)vak beschikken en blijven beschikken. Dan gaat het over het marketingvak in de breedste zin van het woord; marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen horen hierbij.

NIMA voorziet in permanente educatie met zijn eigen programma met onder andere masterclasses, workshops, courses en trainingen. Deze zijn terug te vinden in de NIMA Academy. Bij elk event is te zien hoeveel PE-punten je ontvangt bij deelname, wat de kosten zijn voor leden en niet-leden en of het binnen het passe-partout valt. Er zijn ook externe aanbieders die hun programma’s laten accrediteren door NIMA.

Als SDP’er heb je drie jaar de tijd om de PE-vereiste van 90 punten te behalen. NIMA houdt je uiteraard regelmatig op de hoogte van de status en voorziet je van de nodige tips om je punten te behalen. Je kunt in de MijnNIMA-omgeving altijd de actuele stand zien van het door jou behaalde aantal punten.

PE-punten bij activiteiten

Naast het volgen van PE-geaccrediteerde events zoals vaardigheidstrainingen of masterclasses binnen of buiten NIMA, leveren de volgende activiteiten ook PE-punten op:

 • Het schrijven van blogs, artikelen over marketing gerelateerde onderwerpen (vijf punten per vijf blogs of vijf punten voor een uitgebreid artikel)
 • Het verzorgen van presentaties op digital marketinggebied om kennis te delen (vijf punten)
 • Marketingdocentschap min. vijftien uur lesgeven (tien punten per jaar)
 • Examineren (vijf punten per drie kandidaten)
 • Bestuurswerk op het gebied van marketing, sales of communicatie (tien punten per jaar)
 • Het recenseren van marketingboeken (vijf punten)

Deze activiteiten kun je allemaal opvoeren in jouw persoonlijke dossier in MijnNIMA.

Overweeg je regelmatig aan NIMA sessies te gaan deelnemen, dan is de passe-partout een mooie aanvulling.

Voorwaarden permanente educatie

Om je PE-punten te behalen dien je je te committeren aan permanente educatie. Je kunt trainingen volgen bij NIMA of ergens anders. Een PE-activiteit moet aan de volgende eisen voldoen om PE-punten op te leveren. Het dient minimaal op hbo-niveau te zijn (gelijk aan minimaal niveau 6 van het European Qualifications Framework). Er moet een link naar de theorie gemaakt worden en er moet een praktijkcomponent zijn. Tot slot moet het programma aandacht hebben voor toepassing van de inhoud in de praktijk.

Vervolgens:

Het PE-programma moet vernieuwend zijn door een of meerdere van de volgende punten:

 • State-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)
 • Voorhoede kennis behandelen
 • Een spreker die bekend staat om innovatie in het vak

EN/OF:

 • Het PE-programma moet een interactief deel bevatten onder leiding van een deskundige facilitator. Een moment voor vragen stellen tijdens of na afloop van een bijeenkomst geldt niet als een interactief deel van het programma.

Indien het programma van PE-niveau is, hoeveel PE-punten worden dan toegekend?

Het aantal PE-punten dat wordt toegekend is niet afhankelijk van het niveau maar van de duur van het programma. Alleen uren waarin digitale marketing of marketingverwante onderwerpen (marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen) worden behandeld tellen mee.

Contacturen zijn de basis voor PE-punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd. Daarbij geldt het volgende:

 • Programma’s met een duur van 1 t/m 8 uur met 1 PE-punt per uur worden gehonoreerd
 • Programma’s met een duur van 9 t/m 16 uur met 8 PE-punten worden gehonoreerd, plus 0,5 PE-punt voor elk uur boven de eerste 8 (Bv een programma van 16 uur krijgt 12 PE-punten).
 • Programma’s met een duur meer dan 16 uur met 12 punten voor de eerste 16 uur plus 0,25 PE-punt voor elk uur boven de 16 uur wordt gewaardeerd
 • Aan een PE-programma kan maximaal 30 PE-punten worden toegekend. Dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur. Ratio; het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd.
 • Wanneer er bij een PE-programma expliciet gevraagd wordt naar voorbereiding, dan kan dat met 0,25 punt per voorbereidingsduur worden gewaardeerd met een maximum van 2 PE-punten. Als de voorbereiding bestaat uit het lezen van literatuur dan geldt 25 pagina’s als 1 uur voorbereidingstijd.
 • Indien bij het programma werkzaamheden vooraf of achteraf worden verlangd en waarbij door de programma-organisatie wordt vastgesteld dat de deelnemer deze inspanning daadwerkelijk heeft verricht, dan gelden deze uren als contacturen (waardering volgens schema bij punt 1).
 • Ook programma’s zonder contacturen kunnen volgens dit systeem (punt 4) in aanmerking komen, mits er sprake is van kennisoverdracht en/of kennisuitwisseling. De inspanningstoets zal in dit geval nog duidelijker moeten worden aangetoond.
Investering

De kosten voor het voeren van een titel bedragen 419 euro per jaar excl. btw.

Dit is opgebouwd uit:

Voer je meer dan één titel? Dan betaal je 80 euro voor een tweede en/of derde titel.
Voor het voeren van twee titels betaal je dus 499 euro per jaar

Daarnaast kunnen er kosten verbonden zijn aan het bijwonen van activiteiten in het kader van permanente educatie.

Heeft jouw bedrijf een zakelijk lidmaatschap of sluit jouw werkgever een zakelijke lidmaatschap af en word jij één van de vertegenwoordigers, dan hanteren we alleen de certificering fee. Het zakelijke lidmaatschap komt dan in plaats van het Red Lidmaatschap

Wil je weten hoe een zakelijk lidmaatschap bij jouw bedrijf past? Wij informeren je graag over de mogelijkheden.