Senior Marketing Professional - NIMA

Senior Marketing Professional

Het marketingvak is dynamisch en uitdagend. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De vraag is hoe je als marketeer omgaat met deze snelle ontwikkelingen en hoe je -aantoonbaar- voorop blijft lopen. Met een internationaal erkende marketingtitel als Senior Marketing Professional (SMP) achter je naam, onderscheid je jezelf en toon je aan het belang van toetsbare Permanente Educatie te onderschrijven.

 

Geldigheid

De certificering is drie jaar geldig. Na drie jaar vindt hercertificering plaats waarbij aan de vereisten van Permanente Educatie (het behalen van PE-punten) moet zijn voldaan.

 

Voordelen

 • Je naam wordt geregistreerd in het NIMA Diplomaregister, zodat je kunt aantonen dat je een internationaal erkend Senior Marketing Professional (SMP’er) ben
 • Je mag de afkorting SMP achter je naam zetten en het officiële SMP logo gebruiken op je visitekaartje, LinkedIn-profiel, briefpapier of website
 • De titel is een garantie voor een goede en actuele vakbekwaamheid en hoge kennis en ervaring op het gebied van marketing
 • SMP’ers onderschrijven een Code of Conduct; een waarborg voor klanten en werkgevers voor correct handelen en acteren van een Senior Marketing Professional

 

Overzicht SMP’ers

Hier vind je een overzicht van alle Senior Marketing Professionals.

Er zijn op dit moment geen events gepland. Probeer het later nog eens.

Blijft up-to-date met Permanente Educatie

Een belangrijk onderdeel van persoonscertificering is permanente educatie, met als doel dat gecertificeerden over actuele kennis van het vak beschikken en blijven beschikken. NIMA voorziet in permanente educatie met zijn eigen programma met onder andere masterclasses, workshops, courses en trainingen. Deze zijn terug te vinden in de NIMA Academy. Bij elk event is te zien hoeveel PE-punten je ontvangt bij deelname, de kosten en of het binnen een passe-partout valt. Er zijn ook externe aanbieders die hun programma’s laten accrediteren door NIMA.

Je kunt ook PE-punten verdienen door terug te geven aan het vak oftewel kennisdeling. Onder andere door het schrijven van blogs/artikelen of het verzorgen van presentaties over digital marketing gerelateerde onderwerpen en docentschappen.

Herken jij jezelf hierin? Meld je dan nu aan voor de quick scan en zet je eerste stap richting een certificering als SMP’er. Mocht je vragen hebben of twijfelen over of je in aanmerking komt voor een titel dan kun je altijd mailen of bellen met 020 -503 93 32. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

Wat zeggen onze titelhouders?

Toelatingseisen

Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering.

 

Artikel 1: Vereisten

 1. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende opleiding (zie art. 3)
 2. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende werkervaring (zie art. 4)
 3. De kandidaat is op marketingmanagementniveau werkzaam in een lijn-, of adviesfunctie op het gebied van marketing
 4. Deze werkzaamheden dienen voor de kandidaat de hoofdactiviteit te zijn
 5. De kandidaat voldoet aan de eisen van waardige beroepsuitoefening zoals aangegeven in de Gedragscode van de Senior Marketing Professional
 6. De kandidaat heeft een onbesproken reputatie en is publiekelijk niet in opspraak wegens gedrag dat tegenstrijdig is met het algemeen normbesef, waardoor de reputatie van de Senior Marketing Professional en NIMA zou kunnen worden geschaad
 7. De kandidaat zal gedurende zijn certificering als Senior Marketing Professional regelmatig activiteiten uitvoeren waarmee zijn/haar marketingvaardigheden op voldoende hoog niveau blijven en het kennisniveau op peil wordt gehouden
 8. Om de drie jaar vindt er een hertoetsing plaats van vereiste vaardigheden

Artikel 2: Gebruik titel

 1. De kandidaten die worden gecertificeerd als Senior Marketing Professional zijn gerechtigd zich Senior Marketing Professional te noemen, door de hoofdletters SMP achter de familienaam te vermelden
 2. De titel Senior Marketing Professional is een persoonlijke titel die niet kan worden gevoerd door bedrijven, instellingen of organisaties waar de Senior Marketing Professional voor werkt

Artikel 3: Waardering opleiding

 1. De kandidaat kan alleen met de hoogst genoten opleiding waardering toegekend krijgen
 2. De kandidaat dient tenminste een marketing diploma op hbo-niveau te hebben, equivalent met o.a. het NIMA Marketing B-diploma, equivalent met EQF-level 6. Indien je niet zeker bent of je aan deze voorwaarden voldoet neem dan contact op met NIMA
 3. Kopieën van diploma’s dienen bij de online aanvraag te worden bijgesloten en dienen gewaarmerkt te zijn

Artikel 4: Waardering relevante werkervaring

  1. De kandidaat dient over minimaal vijf jaar relevante marketing-werkervaring te beschikken. Met deze werkervaring moet de kandidaat minimaal 24 waarderingspunten behalen
  2. Bij de waardering voor relevante werkervaring wordt onderscheid gemaakt tussen een functie als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer en een functie als adviseur/consultant
  3. De waardering voor relevante werkervaring als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer is als volgt:
   Bewerken
   Productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid) 4 punten per jaar
   Marketingmanagementniveau (leidinggevend) 6 punten per jaar
   Hoger managementniveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk) 8 punten per jaar
  4. De waardering voor relevante werkervaring als marketing adviseur/consultant is als volgt:
   Bewerken
   Assistent projectleiderniveau
   (uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid)
   2 punten per jaar
   Projectleiderniveau
   (na 3 jaar assistent projectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend)
   4 punten per jaar
   Senior projectleiderniveau (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring) 6 punten per jaar
  5. Indien een kandidaat niet voldoende marketingwerkervaring heeft (minimaal 12 waarderingspunten voor een functie in marketing is vereiste) kan dit gecompenseerd worden met leidinggevende werkervaring op het gebied van Sales of Communicatie. De waardering is dan als volgt:
   Bewerken
   Sales- of communicatie-, productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid 2 punten per jaar
   Sales- of communicatiemanagementniveau (leidinggevend) 3 punten per jaar
   Hoger sales- of communicatiemanagementniveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk) 4 punten per jaar

Artikel 5: Referentenonderzoek

 1. Contactgegevens van minimaal twee referenties van bedrijven waar de kandidaat werkzaam is geweest, dienen te worden opgegeven via het online aanvraagformulier. Een referentenonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij tenminste contact wordt gezocht met één referent
 2. Ten behoeve van het dossier dient een duidelijke inschatting van de laatste functie(s) voorhanden te zijn. Daartoe wordt minstens één referent, die door de kandidaat op het aanvraagformulier is vermeld, telefonisch geraadpleegd (opleiding, werkervaring, overige activiteiten)
 3. De referent is in elk geval een contactpersoon van een bedrijf waarbinnen de kandidaat minimaal zes maanden een functie heeft bekleed
  Het volgende wordt geverifieerd (Let op: er wordt niet gevraagd naar functioneren van de persoon):

  • Klopt de benaming van de functie/opleiding?
  • Klopt de periode waarin de persoon de functie vervuld heeft/opleiding heeft gevolgd?
  • Kloppen de werkzaamheden behorende bij de functie (verantwoordelijkheidsniveau, marketinggehalte van de functie, beschikbare budget, winstverantwoordelijkheid, aantal werknemers waaraan werd leidinggegeven, plaats in de afdeling en totale organisatie/vakkenpakket behorende bij de opleiding)?

Voldoe jij aan deze vereisten? Stuur dan je cv o.v.v. ‘SMP’ naar members@nima.nl. Ook bij twijfel kun je altijd mailen of bellen met 020 -503 93 32. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

SMP Netwerk

De community voor Senior Marketing Professionals organiseert speciaal voor de ruim 300 gecertificeerde marketingprofessionals een aantal keer per jaar besloten sessies zoals:

 • SMP on Tour
 • SMP Challenge Lab
 • SMP Abroard

SMP on Tour
Het concept van de ‘SMP on Tour’ is door het netwerk zelf vorm gegeven. Een event voor en door SMP’ers op locatie ergens in den lande bij een SMP’er, die in een korte presentatie toelicht wat hem/haar bezighoudt in het marketingbestaan. De tweede helft van het programma wordt ingevuld met ‘open space discussies’, die zich kenmerken door het elkaar leren kennen en waarbij het halen en brengen van kennis centraal staat.

Een impressie van dit event:

SMP Roundtable
Bij een ‘SMP Roundtable’ ga je met een kleine groep van ongeveer 10 SMP’ers verder in op een bepaald onderwerp zoals content marketing, eventmarketing, etc.

SMP Challenge Lab
Gedurende de ‘SMP Challenge Lab’ gaan we anderhalve dag de inhoudelijke strijd met elkaar aan, terwijl er links en rechts om ons heen van alles zal gebeuren

Hoe blijf je SMP’er?

Een belangrijk onderdeel van persoonscertificering is Permanente Educatie. Het continu op blijven doen van nieuwe kennis zorgt ervoor dat gecertificeerden over actuele kennis van het marketingvak beschikken..

Het gaat dan over het marketingvak in de brede zin van het woord; marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen horen hierbij.

NIMA voorziet in Permanente Educatie met zijn eigen programma met onder andere masterclasses, mastercourses, workshops en vaardigheidstrainingen. Deze zijn terug te vinden in de NIMA Academy. Bij elk event is te zien hoeveel PE-punten worden toegekend aan deelname, wat de kosten zijn voor leden en niet-leden en of het binnen het eventuele passe-partout valt. Er zijn ook externe opleiders die hun programma’s laten accrediteren door NIMA.

Als SMP’er heb je drie jaar de tijd om aan de PE-vereiste van 90 punten te voldoen. Naast dat je je behaalde punten in je eigen SMP-dossier in MyCareer kunt terugvinden, houdt NIMA je uiteraard regelmatig op de hoogte van je status en voorziet je, indien wenselijk, -van de nodige tips om je punten te behalen.

De community voor Senior Marketing Professionals organiseert speciaal voor de ruim 300 gecertificeerden een aantal keer per jaar besloten sessies. Voor het bijwonen van deze sessies ontvang je PE-punten. Klik hier voor meer informatie over deze sessies, een impressie van de ‘SMP on Tour’ en voor data van komende SMP-events.

PE-punten bij activiteiten
Naast het volgen van PE-geaccrediteerde events zoals masterclasses of bijvoorbeeld vaardigheidstrainingen binnen of buiten NIMA, leveren de volgende activiteiten ook PE-punten op:

 • SMP on Tour (3 punten)
 • SMP Roundtable (2 punten)
 • Het schrijven van blogs, artikelen over marketing gerelateerde onderwerpen (5 punten per 5 blogs of 5 punten voor een uitgebreid artikel)
 • Het verzorgen van presentaties op marketinggebied (kennis deling)(5 punten)
 • Marketingdocentschappen (min. 15 uur lesgeven) (10 punten per jaar)
 • Examineren (5 punten per 3 kandidaten)
 • Bestuurswerk op het gebied van marketing, sales of communicatie (10 punten per jaar)
 • Het recenseren van marketingboeken (5 punten per recensie)

Deze activiteiten kun je allemaal opvoeren in jouw persoonlijke dossier in MyCareer.

Voorwaarden PE-programma

Een PE-programma dient minimaal op hbo-niveau te zijn (gelijk aan minimaal niveau 6 van het European Qualifications Framework). Er moet een link naar de theorie gemaakt worden, Het moet een praktijkcomponent bevatten en aandacht hebben voor toepassing van de inhoud in de praktijk.

Vervolgens:

Het PE programma moet vernieuwend zijn door een of meerdere van de volgende punten:

 • State-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)
 • Voorhoede kennis behandelen
 • Een spreker die bekend staat om innovatie in het vak

En/of:

Het PE-programma moet een interactief deel bevatten onder leiding van een deskundige facilitator. Een moment voor vragen stellen tijdens of na afloop van een bijeenkomst geldt niet als een interactief deel van het programma.

Indien het programma van PE-niveau is, hoeveel PE-punten worden dan toegekend?
Het aantal PE-punten dat wordt toegekend is niet afhankelijk van het niveau maar van de duur van het programma. Alleen uren waarin marketing of marketingverwante onderwerpen (marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen) worden behandeld tellen mee.

Contacturen zijn de basis voor PE-punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd. Daarbij geldt dat programma’s:

  • met een duur van 1 t/m 8 uur met 1 PE-punt per uur worden gehonoreerd
  • met een duur van 9 t/m 16 uur met 8 PE-punten worden gehonoreerd, plus 0,5 PE-punt voor elk uur boven de eerste 8 (Bijv. een programma van 16 uur krijgt 12 PE-punten).
  • met een duur meer dan 16 uur met 12 punten voor de eerste 16 uur plus 0,25 PE-punt voor elk uur boven de 16 uur wordt gewaardeerd
  • aan een PE-programma kunnen maximaal 30 PE-punten worden toegekend. Dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur. Ratio; het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd.
  • wanneer er bij een PE-programma expliciet gevraagd wordt naar voorbereiding, dan kan dat met 0,25 punt per voorbereidingsuur worden gewaardeerd met een maximum van 2 PE-punten. Als de voorbereiding bestaat uit het lezen van literatuur dan geldt 25 pagina’s als 1 uur voorbereidingstijd.
  • Indien bij het programma werkzaamheden vooraf of achteraf worden verlangd en waarbij door de programmaorganisatie wordt vastgesteld dat de deelnemer deze inspanning daadwerkelijk heeft verricht, dan gelden deze uren als contacturen (waardering zoals hierboven beschreven).
  • Ook programma’s zonder contacturen kunnen volgens dit systeem in aanmerking komen, mits er sprake is van kennisoverdracht en/of kennisuitwisseling. De inspanningstoets zal in dit geval nog duidelijker moeten worden aangetoond.

Investering

Jaarlijkse kosten

De kosten voor het voeren van een titel bedragen € 395* per jaar.
Dit is opgebouwd uit:
Red Membership € 275*
Titel € 120*

Voer je meer dan één titel? Dan betaal je € 80* voor een tweede en/of derde titel.
Voor het voeren van 2 titels betaal je dus € 475* per jaar

Daarnaast kunnen er kosten verbonden zijn aan het bijwonen van activiteiten in het kader van permanente educatie.

Werk je bij Business Member of sluit jouw werkgever een Business Membership af en word jij één van de vertegenwoordigers, dan hanteren we een certificering fee van € 120* per jaar voor de eerste titel. Voer je twee of meer titels, dan betaal je € 80* voor een tweede en/of derde titel. Het Business Membership komt dan in plaats van het Red Membership.

Wil je weten hoe een Business Membership bij jouw bedrijf past? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.

*de genoemde bedragen zijn incl. btw.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X