NIMA Raad van Toezicht

De raad van toezicht controleert en adviseert het NIMA-bestuur en heeft binnen NIMA een belangrijke brugfunctie tussen het hoogste orgaan, de NIMA-ledenraad, en het NIMA-bestuur. De RvT houdt namens de ledenraad toezicht op het bestuur van de vereniging. Dit betekent dat het bestuur elk kwartaal verantwoording aflegt aan de RvT waarbij wordt teruggekeken op de afgelopen periode, er plannen worden getoetst en bediscussieerd en strategische thema’s worden bepaald. De leden van de RvT hebben hun sporen in het marketing(communicatie)vak en bij NIMA ruimschoots verdiend.

De NIMA Raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

Marieke van den Hoek (voorzitter)
Directeur Marketing & Sales bij Vebego

Door Plantenga (vice-voorzitter)
Oprichter van Topvrouwen-Coach

Ronald Voorn
Marketingdocent Universiteit Twente

Mildred Hutten
Marketing Directeur bij FD Mediagroep

Maud Olieslagers (RvT trainee)
Brand Managers bij STËLZ

Quote: Voormalig lid raad van toezicht, Ivo Matser
‘Bij een dynamische organisatie als NIMA hoort een bestuursmodel en governance dat hierbij past. We hebben een goede manier gevonden om de belangen van de leden te dienen, de doelstellingen van NIMA na te streven en de NIMA organisatie professioneel te laten functioneren.’

- Voormalig lid raad van toezicht, Ivo Matser