NIMA Raad van Toezicht

De raad van toezicht controleert en adviseert het NIMA-bestuur en heeft binnen NIMA een belangrijke brugfunctie tussen het hoogste orgaan, de NIMA-ledenraad, en het NIMA-bestuur. De RvT houdt namens de ledenraad toezicht op het bestuur van de vereniging. Dit betekent dat het bestuur elk kwartaal verantwoording aflegt aan de RvT waarbij wordt teruggekeken op de afgelopen periode, er plannen worden getoetst en bediscussieerd en strategische thema’s worden bepaald. De leden van de RvT hebben hun sporen in het marketing(communicatie)vak en bij NIMA ruimschoots verdiend.

Marc Kuipers (voorzitter)

Bestuurder en Toezichthouder in verschillende sectoren.

Mildred Hutten (vice-voorzitter)

Marketing Directeur bij FD Mediagroep

Ludo Voorn (RvT-lid Marketing Strategie)

Chapter Lead/ Hoofd Marketing Particulieren

Karin Venetis (RvT-lid Educatie)

Academic Director Of Professional Development bij de Universiteit van Amsterdam

Stefan Schuyleman (RvT-lid MKB/Sales)

Manager Digital Commerce bij Swiss Sense

Maud Olieslagers (RvT-lid Young Professionals)

Brand Manager Pearl bij GrandVision Benelux.

Quote: Voormalig lid raad van toezicht, Ivo Matser
‘Bij een dynamische organisatie als NIMA hoort een bestuursmodel en governance dat hierbij past. We hebben een goede manier gevonden om de belangen van de leden te dienen, de doelstellingen van NIMA na te streven en de NIMA organisatie professioneel te laten functioneren.’

- Voormalig lid raad van toezicht, Ivo Matser