Voorwaarden PE programma - NIMA

Voorwaarden PE programma

Een PE programma dient minimaal op hbo-niveau te zijn (gelijk aan minimaal niveau 6 van het European Qualifications Framework). Er moet een link naar de theorie gemaakt worden, Het moet een praktijkcomponent bevatten en aandacht hebben voor toepassing van de inhoud in de praktijk.

Vervolgens:

Het PE programma moet vernieuwend zijn door een of meerdere van de volgende punten:

  • State-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)
  • Voorhoede kennis behandelen
  • Een spreker die bekend staat om innovatie in het vak

En/of:

Het PE programma moet een interactief deel bevatten onder leiding van een deskundige facilitator. Een moment voor vragen stellen tijdens of na afloop van een bijeenkomst geldt niet als een interactief deel van het programma.

Indien het programma van PE-niveau is, hoeveel PE-punten worden dan toegekend?
Het aantal PE punten dat wordt toegekend is niet afhankelijk van het niveau maar van de duur van het programma. Alleen uren waarin marketing of marketingverwante onderwerpen (marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen) worden behandeld tellen mee.

Contacturen zijn de basis voor PE-punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd. Daarbij geldt dat programma’s

  • met een duur van 1 t/m 8 uur met 1 PE-punt per uur worden gehonoreerd
  • met een duur van 9 t/m 16 uur met 8 PE-punten worden gehonoreerd, plus 0,5 PE-punt voor elk uur boven de eerste 8 (Bijv. een programma van 16 uur krijgt 12 PE-punten).
  • met een duur meer dan 16 uur met 12 punten voor de eerste 16 uur plus 0,25 PE-punt voor elk uur boven de 16 uur wordt gewaardeerd
  • Aan een PE programma kunnen maximaal 30 PE-punten worden toegekend. Dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur. Ratio; het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd.
  • Wanneer er bij een PE programma expliciet gevraagd wordt naar voorbereiding, dan kan dat met 0,25 punt per voorbereidingsuur worden gewaardeerd met een maximum van 2 PE-punten. Als de voorbereiding bestaat uit het lezen van literatuur dan geldt 25 pagina‚Äôs als 1 uur voorbereidingstijd.
  • Indien bij het programma werkzaamheden vooraf of achteraf worden verlangd en waarbij door de programmaorganisatie wordt vastgesteld dat de deelnemer deze inspanning daadwerkelijk heeft verricht, dan gelden deze uren als contacturen (waardering zoals hierboven beschreven).
  • Ook programma‚Äôs zonder contacturen kunnen volgens dit systeem in aanmerking komen, mits er sprake is van kennisoverdracht en/of kennisuitwisseling. De inspanningstoets zal in dit geval nog duidelijker moeten worden aangetoond.
WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X