Daan Muntinga - NIMA
Nieuwe ontwikkelingen in de marketing

Daan Muntinga

Dr. Daan Muntinga (1980) studeerde Geschiedenis en Nederlands aan de Universiteit Leiden en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (2008, cum laude). Hij promoveerde in 2013 op het door SWOCC gepubliceerde proefschrift “Catching COBRAs”, waarin hij door middel van een interdisciplinair onderzoek de antecedenten van online engagement aan het licht bracht. Zijn wetenschappelijk onderzoek op dit vlak heeft internationaal veel navolging gekregen en is bovendien door het bedrijfsleven opgepakt.

Al tijdens zijn promoveren werd hij aangesteld als Universitair Docent Marketingcommunicatie bij de vakgroep Persuasieve Communicatie van de UvA. Zijn hang naar interdisciplinair, praktisch relevant werk zet hij voornamelijk in voor onderzoek op het gebied van online consumentengedrag (COBRAs, eWOM) en merkmanagement in het licht van grootscheepse technologische en sociale veranderingen. In 2014 publiceerde hij voor SWOCC een door het bedrijfsleven goed ontvangen studie naar de toekomst van merkmanagement, “Merkbeheer: het merkmanagement van morgen”.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X