Jacques Hoendervangers - NIMA
Air Miles- Loyalty Management Netherlands B.V.

Jacques Hoendervangers

Recent nam Jacques Hoendervangers het roer over bij Loyalty Management NL, de organisatie achter Airmiles. Direct daarop bezweek V&D een van de prominente aandeelhouders. Werk aan de winkel dus. Jacques vertelt hoe Airmiles er in  is geslaagd als prominent Loyalty Management systeem nieuwe wegen te bewandelen en hoe daarin een nieuw ontwikkelde purpose een kernrol speelt.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X