NIMA Statuten

NIMA heeft statuten waarin onder andere het doel van de vereniging wordt beschreven en diverse reglementen zijn vastgelegd. Deze statuten zijn in juli 2013 opnieuw opgesteld en rechtsgeldig geworden. NIMA wil voorbeeld zijn van waar het zelf voor staat: een marktgerichte organisatie en hoogwaardig platform voor het vakgebied.

De ledenraad van NIMA ging in 2013 unaniem akkoord met het voorstel voor een organisatorische herinrichting. Het belangrijkste resultaat was de benoeming van een Raad van Toezicht die het bestuur controleert en adviseert en een kleiner en slagvaardiger Raad van Bestuur waarbij de Directeur tevens Voorzitter is. Uiteraard blijft de ledenraad het hoogste orgaan.

De belangen van NIMA zijn groter dan alleen marketing, communicatie en sales voor professionals. Marketing is belangrijk bij duurzaamheid en innovatie en kan een brug vormen voor noodzakelijke vernieuwingen in de maatschappij. Ook vanuit internationaal perspectief is het van belang dat NIMA een platform is voor internationale ondernemingen.

Bekijk hier de statuten die op 19 april 2021 opgesteld zijn door notaris mr. F. R. Sterel.