Vacature Bestuurslid NIMA – Portefeuille Educatie - NIMA

Bestuurslid NIMA – Portefeuille Educatie

Wij zijn NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing en op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Heb je weleens ‘iets’ met marketing gedaan, dan is de kans groot dat je ons kent. De NIMA Diploma’s staan voor de standaard in marketingkennis. Zelfs voor veel buitenstaanders zijn ze een begrip. Wat niet iedereen weet is dat NIMA een beroepsvereniging is: een verzameling mensen en bedrijven die werken in marketing, communicatie en/of sales. Iedereen kan lid worden van NIMA. Je kunt zelf ‘member’ worden, maar ook bedrijven of organisaties kunnen zich bij ons aansluiten. We ondersteunen je tijdens je professional journey in marketing, communicatie en sales met kennis en vaardigheden. Dat doen we met ons netwerk, onze masterclasses & events. En natuurlijk met onze diploma’s, titels en certificaten om duiding te geven aan het kennisniveau en de werkervaring van professionals in het vak.

Rol Bestuurslid

Samen met de andere bestuursleden ben je verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging NIMA. Het bestuur legt verantwoordelijkheid af aan de raad van toezicht (RvT) en de ledenraad. De uitvoering van het beleid wordt gedaan door de directeur in samenwerking met het NIMA Team.

Een bestuurslid wordt door de ledenraad op bindende voordracht van de raad van toezicht benoemd voor een periode van drie jaar. Na een herverkiezing kan deze termijn worden verlengd met nog maximaal drie jaar. Binnen het bestuur beheert ieder bestuurslid een portefeuille. De portefeuille wordt door het bestuur in onderling overleg bepaald. In beginsel omvatten de taken (portefeuilles) een werkgebied van het NIMA.

Verantwoordelijkheden

De portefeuillehouder is binnen het bestuur de eerstverantwoordelijke op het gebied van visie en strategie binnen de portefeuille. Het bestuur als geheel draagt de eindverantwoordelijkheid.
Binnen de portefeuille is het bestuurslid ook het eerste aanspreekpunt voor directeur en NIMA Team . Daarbij is de rol van het bestuurslid adviserend, toetsend en stimulerend, niet uitvoerend.
Het bestuurslid draagt ook bij aan het uitdragen van NIMA.

Ervaring en expertise

De kandidaat voor de portefeuille educatie heeft ervaring op het gebied examinering, certificering en opleidingen, bij voorkeur in de particuliere opleidingsmarkt en een relevant en groot netwerk in particulier en liefst ook regulier onderwijs. We zijn op zoek naar iemand met verstand van creatieve leervormen en een onderwijskundig, didactisch profiel. De kandidaat heeft bij voorkeur eerder al bestuurlijke ervaring opgedaan en is bij voorkeur ook reeds actief binnen het NIMA. Er wordt verwacht dat het bestuurslid met initiatieven komt en innovatie stimuleert binnen het taakdomein.

Competenties

De kandidaat voelt zich thuis in een ambassadeursrol en wil zich graag inzetten om de dienstverlening en rol van NIMA met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, studie en examens uit te dragen naar het onderwijsveld en bedrijfsleven. Kan goed werken in teamverband en schakelt soepel in een verenigingsstructuur. De kandidaat weet wat het verschil is tussen besturen en uitvoeren. Wat persoonlijkheid betreft is hij/zij een innovator, connector en teamplayer.

Tijdsbesteding en vergoeding

Het vervullen van een NIMA bestuursfunctie vraagt een ingeschatte inspanning van één dag per maand. De volgende activiteiten staat vast op de agenda; maandvergadering bestuur, kwartaalvergadering RvT, overleg met NIMA Team, bezoeken van evenementen, onderhouden van relaties met partners. De beschikbaar gestelde vaste vergoeding per maand bedraagt € 1000 incl. reiskosten.

Bij interesse, graag motivatie en cv sturen naar Ronald Voorn (lid raad van toezicht NIMA) per mail ronald@science4business.nl, uiterlijk 7 maart 2021.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X