NIMA B Marketing

Communicatieprofessional - Humanitas website District Oost

We zijn op zoek naar een communicatieprofessional die vorm wil geven aan de website van District Oost. Je stelt vragen aan de districtsorganisatie, verdiept je in de website en haar bezoekersaantallen en analyseert de opgehaalde informatie. Je adviseert de districtsorganisatie over de te plaatsen content, toont voorbeelden en plaatst deze vervolgens in de huidige menustructuur. Je geeft tips aan de lokale webmaster over toekomstige content en het actualiseren van deze website.

Uitleg opdracht

Expertise: communicatie, digital
Ervaringsgebied: conceptueel en pragmatisch, contentspecialist
Doorlooptijd: 4 weken
Tijdsbesteding:

  • Kennismaking (1 uur)
  • Verdiepen in CMS Episerver (gebruik van documenten op de Kennisbank voor webmasters en via de webmasters webinars) (3 uur)
  • Uitvraag en analyse (2 uur)
  • Uitvoering: Verzamelen en plaatsen van content (8 uur)
  • Meten van bezoekersaantallen (nulmeting, tussentijdse- en eindmeting) (1 uur)

Totale tijdsbesteding: 15 uur

PE-punten
Met deze opdracht kunnen er 11 PE-punten worden behaald.
De opdracht kan via een online meeting en vanuit huis uitgevoerd worden.
Contactpersonen: Rita Hartelman en Jacqueline Kremer
Contactadres: j.kremer@humanitas.nl

Achtergrond Humanitas 
De Vereniging Humanitas heeft een website waarop landelijke en afdelingsinformatie te vinden is: www.humanitas.nl. De afdelingswebsites en districtswebsites worden door vrijwillige webmasters van desbetreffende afdelingen en districten inhoudelijk beheerd (dit kunnen meerdere webmasters zijn). Het technisch beheer is bij het Landelijk Bureau van Humanitas belegd. Als lokale webmaster zorg je voor een actuele afdelings-(of districts)website, met actuele informatie voor de verschillende doelgroepen. Met humanitas.nl bedienen we diverse doelgroepen; onze primaire doelgroep (potentiële) deelnemers en onze secundaire doelgroepen (potentiële) vrijwilligers, doorverwijzers, samenwerkingspartners, leden/donateurs en medewerkers.