NIMA zoekt examencommissielid NIMA Communicatie

NIMA is op zoek naar een commissielid voor de examens NIMA Communicatie. Ben jij een communicatieprofessional en heb je affiniteit met toetsing en kennisoverdracht? Dan komen wij graag met jou in contact.

NIMA ontwikkelt examens voor de vakgebieden Marketing, Sales, Communicatie en Digital. Voor elk vakgebied heeft NIMA een domeincommissie opgesteld waarbij voor elk examenniveau (NIMA Basiskennis, NIMA A, NIMA B en NIMA C) een commissielid is aangesloten.

De domeincommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de exameneisen (leerdoelen), de literatuurlijst (bronmateriaal), de beoordelingscriteria en het in samenwerking met een auteur opstellen en valideren van de examens NIMA Communicatie.

De exameneisen worden om de drie jaar door de domeincommissieleden geactualiseerd om de aansluiting met het werkveld optimaal te houden. Hierbij worden de NIMA Opleiders, de professionals uit het werkveld én de onderwijswereld betrokken.

Elk jaar worden een examens ontwikkeld en gevalideerd voordat deze worden opgenomen in het digitale toets-systeem van NIMA. Alle schriftelijke examens worden digitaal afgenomen bij examencentra verdeeld over het hele land en ook alle mondelinge examens worden vanwege de Corona-maatregelen online aangeboden.

Daarnaast worden regelmatig (digitale) bijeenkomsten met examinatoren, auteurs, mede-commissieleden en/of opleiders gehouden. Onder meer om te zorgen dat de beoordelingscriteria eenduidig worden toegepast en dat de rode draad van de exameneisen voor de opleiders duidelijk is. Deze kalibratiesessies vormen een onderdeel van de kwaliteitsborging. Als commissielid zul je hieraan deelnemen en bijdragen. Daarnaast kun je (ad hoc) worden gevraagd om advies uit te brengen over een vraag van een klant of kun je worden gevraagd om een bezwaarschrift op een examen af te handelen.

  • Een commissielid is lid van NIMA of een gerelateerde (vakinhoudelijke) branchevereniging.
  • Een commissielid ontvangt een vergoeding per opdracht (afgeleverd product of verzoek vanuit NIMA).

 

Interesse?  
Als je geïnteresseerd bent in de functie van commissielid ontvangen wij graag je CV of LinkedIn profiel. Stuur een email naar Baukje Hilarides via onderstaande knop. Wij ontvangen graag je reactie uiterlijk 6 maart.