Marketing- en communicatieprofessional

Humanitas District Oost

We zijn op zoek naar een marketing- en communicatieprofessional die een communicatieplan voor het afdelingsbestuur van Humanitas Deventer wil opstellen. De uitvoering van het plan wordt gedaan door coördinatoren, vrijwilligers en stagiaires.

Je stelt vragen aan het afdelingsbestuur, verdiept je in de wensen, doet aan marktverkenning en brengt een advies uit in de vorm van een plan. Tevens adviseer je het bestuur over de praktische vertaalslag en de verdeling van de werkzaamheden onder vrijwilligers, coördinatoren en stagiairs.

Uitleg opdracht

Expertise: marketing en communicatie
Ervaringsgebied: strategisch, pragmatisch en communicatie
Doorlooptijd: 6 weken
Tijdsbesteding:

  • Kennismaking (1 uur)
  • Uitvraag en analyse (8 uur)
  • Advies en schrijfwerk (8 uur)

Totale tijdsbesteding: 17 uur

PE-punten 
Met de opdracht kunnen er 12 PE-punten worden behaald.
De opdracht kan via een online meeting en vanuit huis uitgevoerd worden.
Contactpersonen: Marjolijn Oosterlo en Jacqueline Kremer
Contactadres: j.kremer@humanitas.nl

Achtergrond Humanitas 
De Vereniging Humanitas heeft een website waarop landelijke en afdelingsinformatie te vinden is: www.humanitas.nl. De afdelingswebsites en districtswebsites worden door vrijwillige webmasters van desbetreffende afdelingen en districten inhoudelijk beheerd (dit kunnen meerdere webmasters zijn). Het technisch beheer is bij het Landelijk Bureau van Humanitas belegd. Als lokale webmaster zorg je voor een actuele afdelings-(of districts)website, met actuele informatie voor de verschillende doelgroepen. Met humanitas.nl bedienen we diverse doelgroepen; onze primaire doelgroep (potentiële) deelnemers en onze secundaire doelgroepen (potentiële) vrijwilligers, doorverwijzers, samenwerkingspartners, leden/donateurs en medewerkers.