Voorwaarden NIMA Examen

Voorwaarden NIMA examen

Hier vind je de belangrijke informatie rondom het NIMA examen. Wat betreft het betalen, verzetten en annuleren van de NIMA examens worden een aantal voorwaarden gehanteerd.

Toelatingseisen

Iedereen kan deelnemen aan een NIMA examen. Hiervoor hanteren wij geen toelatingseisen. Mocht je advies willen over jouw NIMA niveau in combinatie met een van de vakgebieden? Dan verwijzen wij je graag door naar onze studieadviestool.

Betalen

De betaling voor een NIMA examen kan enkel voldaan worden via iDeal. Van deze betaling ontvang je achteraf een factuur.

Verzetten

  • Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos verzetten. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen.
  • Je mag het examen maximaal één keer verzetten naar een ander examenmoment. De kosten voor het verzetten van een examen bedragen € 100.
  • Ten aanzien van het verzetten van een examen hanteert NIMA een coulanceregeling. Deze zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden NIMA Examens onderaan deze pagina.

Annuleren

  • Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos annuleren. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen.
  • Reeds betaald examengeld zal door NIMA uiterlijk 14 dagen na annuleren retour worden gestort.
  • Schrijf je je twee weken voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je altijd het volledige examengeld verschuldigd.
  • Slechts bij bijzondere omstandigheden, zoals: overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Geldigheid uitslag

Heb je een NIMA module behaald, bijvoorbeeld A1 of B1, dan is hier een geldigheidsduur van 3 jaar aan verbonden. Je dient na het behalen van deze module binnen 3 jaar het NIMA A2 of B2 examen te behalen om recht te hebben op het NIMA diploma. Voor NIMA C1 geldt een geldigheidsduur van 5 jaar. Deze termijnvaststelling heeft te maken met veranderende exameneisen.

Aanvragen

  • Heeft u een bijzonder verzoek voor aangepaste examinering? Dien het verzoek uiterlijk vier weken voor het examen in via examens@nima.nl.
  • Bent u uw diploma of uitslagbrief kwijt? Dan kunt u bij ons een kopie opvragen. Download hier het aanvraagformulier voor een verklaring van behaald NIMA Diploma.
  • Het EMC Certificaat is een internationaal erkend certificaat dat door de European Marketing Confederation (EMC) wordt toegekend en op naam van de gediplomeerde wordt gesteld. Dit EMC Certificaat geeft het Europese kwalificatieniveau (European Marketing Qualification Framework) aan waaraan het behaalde NIMA Diploma is gekoppeld. Alleen de leden van de EMC kunnen het internationale EMC Certificaat opvragen. Download hier het aanvraagformulier voor het EMC Certificaat.
WordPress Themes
X
X
X