Marketingbudget 2022: In het verleden behaalde resultaten…

Contentmarketing is effectief, maar we gaan er niet vol op inzetten komend jaar. Tv en sms-marketing zijn NIET effectief, maar die krijgen volop 2022-budget. First party data zijn heel belangrijk, maar geen stevig budget voor komend jaar. Het zijn gekke tijden, en er is onderzoek verricht naar de discrepantie tussen effectiviteit van budget inzet DIT jaar ten opzichte van de verwachte budgetallocaties voor KOMEND jaar, onder 200 marketingbeslissers.

Over het onderzoek en het waarom

We werkten ons door een rapport van Wpromote (hier volledig te downloaden als pdf) dat is opgesteld om marketeers te helpen begrijpen of marketingstrategieën en -uitgaven daadwerkelijk in lijn liggen met de verwachte bedrijfsimpact. In november 2021 hebben Ascend2 en Wpromote online een vragenlijst uitgezet onder 210 senior marketingprofessionals en een selectie van marktonderzoekprofessionals, die allemaal organisaties vertegenwoordigen met een omzet van meer dan 50 miljoen dollar per jaar jaar en actief zijn in B2C. 

Highlevel resultaten 

  • De meeste marketingleiders hebben vertrouwen in hun aanpassingsvermogen, maar bijna 1 op de 5 geeft aan dat ze niet voldoende budget hebben om nieuwe marketinginitiatieven te testen.
  • Marketingleiders erkennen dat first-party data een hoge prioriteit moet hebben, maar minder dan een kwart (21%) wijst in 2022 een stevig budget toe om deze grote verandering op een goede manier te tackelen. Bijna een derde van de marketeers gaf aan dat het verzamelen van first party data een effectieve strategie was voor ze in 2021.
  • Overplanning doet pijn: bijna een op de vijf van de markteers die hun marketingstrategie een heel jaar van tevoren plant vindt die strategie niet succesvol.
  • Minder contentmarketing: 40% van de marketingleiders ziet contentmarketing als de meeste effectieve strategie voor bovenin de funnel, maar slechts 30% plaatst het als een “topbegrotingspost” voor 2022.
  • De B2C-marketingmanagers melden dat merkbekendheid en nieuwe sociale netwerken de meeste impact op marketingprestaties in 2022 gaan hebben.
  • Bijna de helft van de bedrijven verhoogt de budgetten voor paid search en voor paid social in 2022

Dit artikel is geschreven door Matthijs van den Broek en verscheen eerder op