InHolland zoekt gastspreker voor Marketing & Ondernemen

Hogeschool Inholland is voor eerstejaarsstudenten Business Studies en Finance en Control op zoek naar een gastspreker. De studenten volgen een gemeenschappelijke propedeuseprogramma, dat begint met het thema Marketing & Ondernemen. Hiervoor wordt gezocht naar een inspirerende externe spreker die studenten inzicht wil geven in trends, ontwikkelingen en marketingactualiteit vanuit eigen inzichten en die studenten uiteraard iets wil meegeven.

Het gastcollege staat gepland voor 23 september van 10.00-11.00 uur. Vanwege de COVID-19 maatregelen zal het om een online college gaan dat door veel eerstejaars (Alkmaar, Den Haag, Diemen, Haarlem, Rotterdam) zal worden gevolgd.  Studenten zitten in de vierde week van hun studie en gebruiken voor marketing het boek Inleiding tot de Marketing (Verhage).

Lijkt je leuk en/of spreekt je aan? Neem dan contact op met Baukje Hilarides (b.hilarides@nima.nl) of bel 020 – 503 93 51. Voor het geven van deze gastlezing ontvang je 5 PE-punten.