NIMA hosts Discovery Innovation and Growth (DiG) Game bij Hogeschool Inholland

De Hogeschool Inholland is een Education Partner van NIMA en als onderdeel van de samenwerking hebben wij een business simulatie game van de International Business School INSEAD aan de studenten business studies aangeboden. Deze game sluit geheel aan op het flexibel en hybride onderwijsconcept van Inholland; het onlineonderwijs combineren met studenten die met elkaar op locatie samenwerken. 

Afgelopen maand, donderdag 3 februari, was het dan zover. Maar liefst 150 hbo-studenten op drie verschillende locaties van Hogeschool Inholland – Alkmaar, Haarlem en Rotterdam – zijn tegelijkertijd de strijd aangegaan met de Discovery Innovation Growth (DiG) game. Onder begeleiding van Register Marketeer Frans Cornelis, en onder toezicht van DiG game experts Len Andrieux en Oliver Olson en aanwezigheid van de beroepsvereniging NIMA, werden de studenten geïnformeerd over de spelregels van deze bijzondere marketinggame. Iedereen werd vervolgens in teams van drie studenten verdeeld. Elk team ging enthousiast aan de slag.

De DiG game is een business simulatie game van INSEAD en bevat alle aspecten die nodig zijn om een bedrijf te kunnen leiden. De deelnemers moesten binnen een bepaalde tijd en met een vast budget het hoogst haalbare resultaat behalen om te kunnen winnen. Daarbij kwamen zowel strategie, productontwikkeling als uitvoering aan bod, waaronder ook aspecten als pricing, allocatie van sales- marketingbudget en de implementatie van activiteiten. De game is geschikt voor studenten binnen het commerciële domein op derde-/vierdejaars hbo-niveau of hoger.

Een innovatieve en Engelstalige game waar deelnemers ongeveer drie uur mee bezig zijn. Frans Cornelis, die deze game eerder bij Inholland heeft begeleid, was onder de indruk van de prestaties en vindt dat er een geweldige prestatie is neergezet. Net als de voorgaande keer, wordt ook nu het winnende team uitgenodigd voor de aanstaande NIMA Marketing Day op 16 juni 2022.

En de winnaars zijn: Ivan Shcherbatskyi, exchange student uit de Oekraïne (net overgevlogen naar Nederland), Lorenzo Alfonsi en Stan Schoen, beide student Business Studies bij Inholland Alkmaar. Gefeliciteerd met deze prestatie!

Ivan gaf na afloop van de game aan dat je door het spelen van de game inzicht krijgt in ‘het waarom’ achter de strategische en tactische keuzes. Alles wat je doet heeft direct gevolgen en je wordt daardoor gedwongen je keuzes bij te stellen aan de dynamische omgeving. Het was erg leuk om te doen! Of zoals een van de andere deelnemers aangaf ‘Ik ben met een hoofd vol nieuwe inzichten terug naar huis gegaan.’

Met dank aan Inholland-docenten Marlies Springorum, Mike Visser, Lisa Ottolander, René Arends, Robert Warmerdam, Peter Hesselink, en DiG game experts Len Andrieux en Oliver Olsen.

Interesse om the battle aan te gaan?

Studenten- of docententeams die het tegen elkaar willen opnemen of docenten die een aantal van hun studenten willen aanmelden worden daartoe van harte uitgenodigd. Meld je bij Baukje Hilarides (b.hilarides@nima.nl of 020-503 93 51).

Hogeschool Leiden Education Partner NIMA

8 december 2021 – Met de ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking tussen Hogeschool Leiden, opleiding commerciële economie, en NIMA officieel vastgelegd. Hiermee is Hogeschool Leiden Education Partner van NIMA. 

Door deze samenwerking kunnen docenten en studenten van de opleiding gebruik maken van verschillende educatieve activiteiten en praktijkbijeenkomsten die NIMA aanbiedt.  

Totstandkoming samenwerking  
Een groot aantal docenten bij commerciële economie van de Hogeschool Leiden zijn in de praktijk werkzaam of werkzaam geweest en kennen NIMA van die rol. Ook zijn er docenten die een NIMA Diploma hebben gehaald en daarna NIMA Examinator zijn geworden. Mede vanuit deze contacten is de samenwerking tussen de opleiding en NIMA tot stand gekomen. Door deze samenwerking verstevigt Hogeschool Leiden haar samenwerking met het werkveld en worden studenten nog beter voorbereid op de marketingpraktijk 

Vakbekwaamheid van hoogopgeleide professionals  
Zowel NIMA als Hogeschool Leiden streeft naar het leveren van hoogopgeleide professionals in marketing, communicatie en sales. Om te kunnen voldoen aan de wensen van de voortdurend veranderende omgeving is het belangrijk dat de vakbekwaamheid van zowel huidige als toekomstige professionals hieraan voldoen. Deze samenwerking geeft een impuls aan dit streven en biedt concrete mogelijkheden om dit te realiseren. 

Docenten kunnen deelnemen aan community bijeenkomsten, NIMA Classes, Education Days en het netwerk. Daarnaast zijn studenten gratis NIMA-lid en kunnen zij gastcolleges bijwonen, en gebruik maken van vraag- en antwoordsessies met NIMA-leden. Indien een student afstudeert op een marketingplan kan de student erkenning krijgen voor het NIMA B1 Examen.  

 
Rob van Vroenhoven van NIMA (links) overhandigd onderwijsmanager Marjet van Weeren (rechts) het officiële NIMA Education Partner schild.

Marjet van Weeren, onderwijsmanager Commerciële Economie tijdens het tekenen van het contract: “We zijn heel blij dat het moment hier is om het contract te tekenen. Dit is het symbolische moment van de start van de samenwerking. We kregen al veel enthousiaste reacties van docenten die lid willen worden bij NIMA. Er is een groot draagvlak om met elkaar aan de slag te gaan en ik zie een waardevolle samenwerking tegemoet.” 

Rob van Vroenhoven, manager NIMA Academy na het ondertekenen van het contract: “Er bestonden al goede contacten tussen een aantal docenten Commerciële Economie van Hogeschool Leiden en NIMA. Van daaruit kwam een behoefte aan een structurele samenwerking. Daarom zijn wij zeer verheugd met deze samenwerking en kijken uit naar een zeer vruchtbare samenwerking”. 

Meer weten 
Lees meer over de opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Leiden en kijk op nima.nl/erkende-nima-opleiders voor meer informatie over het Education Partnership samenwerkingsverband van NIMA.  

NIMA verwelkomt Avans als nieuwe Education Partner

Van links naar rechts: Mickel Dielissen (docent commerciële economie Avans), Rob van Vroenhoven (manager educatie NIMA), Kirsty van Hintum (docent marketing en management & organisatie Avans) en Baukje Hilarides (productmanager study members & exams NIMA)

Donderdag 9 mei was de NIMA Marketing Day een feestelijk dag om meerdere redenen. Niet alleen mochten we als marketing-Nederland eindelijk weer een keer samenkomen en genieten van alles wat ons mooie vak te bieden heeft. Ook mochten we als NIMA Avans verwelkomen bij de beroepsvereniging. Mickel Dielissen en Kirsty van Hintum van Avans tekenden samen met Rob van Vroenhoven en Baukje Hilarides van NIMA de overeenkomst voor een nauwe samenwerking.

Avans is de nieuwste erkende Education Partner van NIMA. Vanaf dit schooljaar gaat Avans in samenwerking met NIMA de eigen docenten verder trainen op het gebied van marketing. Van Vroenhoven noemt de nieuwe samenwerking met Avans ‘keileuk en belangrijk’. ‘Het is belangrijk dat docenten over up-to-date marketingkennis beschikken, want alleen dan kunnen ze ook de juiste kennis en kunde overbrengen op de marketeers van de toekomst.’ Dielissen sluit zich hier volledig bij aan: ‘Doel van deze samenwerking is om onze marketingdocenten goed up-to-date te houden en ons netwerk weer verder uit te breiden! Zo houden we onze opleiding Commerciële Economie goed aangesloten op de laatste ontwikkelingen in het marketingvakgebied! Deze samenwerking past goed bij onze intensieve relatie met het bedrijfsleven.’

Over Avans
Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Avans sluit aan op het onderwijs van de toekomst. De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Ook werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Avans leidt studenten op die wendbaar en veerkrachtig zijn, zodat ze met veel kennis, vaardigheden en inzichten de arbeidsmarkt betreden. Met focus op ons onderwijs, samenwerken & onderzoek, onze organisatie en technologie & data.

ROC TOP is Education Partner van NIMA

ROC TOP is dit voorjaar de nieuwste erkende Education Partner van NIMA. Hiermee zullen de studenten van de opleiding Marketing & Communicatie en Digital Marketeer in Amsterdam rechtstreeks opgeleid worden voor de examens NIMA Basiskennis Marketing, NIMA Basiskennis Online Marketing en/of NIMA A Marketing. Deze opleiding wordt in nauwe samenwerking met Places to Learn ontwikkeld en per augustus 2021 aangeboden. Dinsdag 11 mei tekenden Christien van Dinten, directeur campus events & hospitality van ROC TOP, en Kirsten Andres, directeur van NIMA, de overeenkomst voor nauwe samenwerking.

Met dit vakdiploma van de Nederlandse beroepsvereniging voor de marketing, communicatie en sales kunnen professionals in heel Europa aan de slag. In de opleiding komt het volledige proces van marketing aan de orde, van het ‘lezen’ van cijfers tot slim omgaan met online zoekmachines en het plaatsen van relevante content. ‘Deze samenwerking is enorm waardevol voor onze studenten. Zij worden niet alleen meer relevant voor toekomstige werkgevers, het biedt hen ook goed fundament voor een succesvolle carrière in de marketing’, zegt Justin Schild (programmamanager ROC TOP). ‘Beide organisaties stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid van toekomstige professionals. Een NIMA Diploma geniet in de branche veel aanzien en staat garant voor inhoudelijke deskundigheid.’

Om de objectiviteit en waarde van de diploma’s te garanderen, hanteert NIMA een scheiding tussen opleiden en examinering. ROC TOP is de opleider en NIMA is de examinerende instantie. ROC TOP neemt de kennis en vaardigheden die worden vereist in de NIMA Examens op in het onderwijsprogramma van de opleiding Marketing en Communicatie. Rob van Vroenhoven, manager NIMA Academy, over de samenwerking: ‘NIMA is blij dat nu ook de mbo-studenten van ROC TOP een NIMA Diploma kunnen behalen. Wij kunnen toegevoegde waarde bieden, in zowel theorie als praktijk, en kijken uit naar een nauwe samenwerking met de docenten.’

NIMA neemt de examens af op het ROC TOP. Naast hun mbo-diploma kunnen studenten straks kiezen voor een examen van NIMA, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

InHolland zoekt gastspreker voor Marketing & Ondernemen

Hogeschool Inholland is voor eerstejaarsstudenten Business Studies en Finance en Control op zoek naar een gastspreker. De studenten volgen een gemeenschappelijke propedeuseprogramma, dat begint met het thema Marketing & Ondernemen. Hiervoor wordt gezocht naar een inspirerende externe spreker die studenten inzicht wil geven in trends, ontwikkelingen en marketingactualiteit vanuit eigen inzichten en die studenten uiteraard iets wil meegeven.

Het gastcollege staat gepland voor 23 september van 10.00-11.00 uur. Vanwege de COVID-19 maatregelen zal het om een online college gaan dat door veel eerstejaars (Alkmaar, Den Haag, Diemen, Haarlem, Rotterdam) zal worden gevolgd.  Studenten zitten in de vierde week van hun studie en gebruiken voor marketing het boek Inleiding tot de Marketing (Verhage).

Lijkt je leuk en/of spreekt je aan? Neem dan contact op met Baukje Hilarides (b.hilarides@nima.nl) of bel 020 – 503 93 51. Voor het geven van deze gastlezing ontvang je 5 PE-punten.

 

 

Friesland College is Education Partner van NIMA

Het Friesland College is vanaf komend studiejaar een erkende Education Partner van NIMA. Hiermee is de opleiding Marketing en Communicatie van de FC-school Commercie en Dienstverlening in Noord-Nederland de eerste en enige mbo-school in het noorden van het land die studenten rechtstreeks opleidt voor het examen NIMA-A. Dinsdag tekenden bestuursvoorzitter Carlo Segers van het Friesland College en Rob van Vroenhoven (NIMA) de overeenkomst voor nauwe samenwerking.

 Met dit vakdiploma van de Nederlandse beroepsvereniging voor de marketing, communicatie en sales kunnen professionals in heel Europa aan de slag. In de opleiding komt het volledige proces van marketing aan de orde, van het ‘lezen’ van cijfers tot slim omgaan met online zoekmachines en het plaatsen van relevante content. ‘Met een diploma op dit niveau kunnen we onze studenten nóg beter voorbereid een uitdagend werkveld insturen’, zegt directeur Tom Valk van de FC-school. ‘Beide organisaties stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid van toekomstige en huidige professionals. Een NIMA-certificaat geniet in de branche veel aanzien en staat garant voor inhoudelijk deskundigheid.’

Om de objectiviteit en waarde van de diploma’s te garanderen, gaat het NIMA niet opleiden. Dat is aan het Friesland College, dat vanzelfsprekend kennis en vaardigheden die worden vereist in de examens – in samenspraak met het NIMA – opneemt in het onderwijsprogramma van de opleiding Marketing en Communicatie. Uitgangspunt blijft het praktijkgestuurd leren van het Friesland College, dat in het onderwijs sterk is gericht op leren uit ervaringen in de praktijk of vanuit die praktijk. Rob van Vroenhoven, manager NIMA Study Members & Exams, over de samenwerking: ‘NIMA is blij dat nu ook in Noord-Nederland mbo-studenten op het Friesland College een NIMA-diploma kunnen behalen. Wij kunnen toegevoegde waarde bieden, in zowel theorie als praktijk, en kijken uit naar een nauwe samenwerking met de docenten.’ Carlo Segers ziet veel mogelijkheden. ‘Dit past uitstekend bij wat wij graag doen bij het Friesland College: studenten uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.’

NIMA neemt de examens af op het Friesland College. Naast hun diploma van het Friesland College kunnen studenten straks kiezen voor een eindtoets van NIMA, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op termijn gaat de school – in het kader van Leven Lang Ontwikkelen – eveneens opleidingen verzorgen voor volwassenen die zich willen ontwikkelen in de richting van marketing of er misschien al werken en een volgende stap willen maken met het diploma NIMA-A.

Meer informatie over de NIMA diploma’s? Klik dan op de onderstaande knop.

The New School for Information Services gaat samenwerking aan met NIMA

NIMA, de beroepsorganisatie voor professionals in marketing, communicatie en sales, is een samenwerking aangegaan met Stichting The New School for Information Services. Vanaf dit studiejaar is The New School als hbo Education Partner verbonden aan NIMA.

Stichting The New School (TNS) heeft als kleine particuliere hogeronderwijsinstelling al bijna 35 jaar marketing als kernvak in zijn brede curriculum, waarin professionele en persoonlijke ontwikkeling intensief samengaan. TNS was in 2019 bij zijn derde her-accreditatie – met wederom het oordeel ‘goed’ – de eerste hbo-opleiding die hiervoor van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een bijzonder kenmerk kreeg toegekend.

Concreet betekent de samenwerking met NIMA dat studenten in twee jaar worden opgeleid voor de examens NIMA A in marketing én communicatie met bijbehorend diploma. Studenten die zich verder willen specialiseren in marketing kunnen in hun derde en vierde jaar toewerken naar het examen NIMA B.

Voor docenten betekent de samenwerking dat zij gebruik kunnen maken van officieel NIMA oefenmateriaal, kunnen deelnemen aan het bijscholingsprogramma NIMA Education Days, toegang krijgen tot het NIMA-intranet MyCareer, waarbinnen ook het opleidersplatform, en de docentleden krijgen na accreditatie de mogelijkheid om de titel NIMA Qualified Lecturer te voeren.

Kees Spijker, voorzitter en directeur van The New School, over de samenwerking: ‘We zijn als sterk op kwaliteit sturende kleine onderwijsinstelling blij om met NIMA te gaan samenwerken en hiermee marketinginzichten en ontwikkelingen uit de praktijk te delen en onderhouden. We geloven in een optimale en geïntegreerde samenwerking met ons hbo-onderwijs, waarbij er een continue uitwisseling ontstaat tussen TNS en NIMA in het commerciële domein, waartoe de vakgebieden marketing, communicatie en sales worden gerekend. Op die manier kunnen we onze studenten ondersteunen bij het zich optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.’

Kirsten Andres, directeur en voorzitter van NIMA, over de samenwerking: ‘NIMA kijkt uit naar de samenwerking met een bijzondere onderwijsinstelling als hogeschool The New School, waarbij het toegevoegde waarde biedt in zowel theorie als praktijk. Door nauwe samenwerking met de docenten bieden we deze studenten extra dynamiek binnen het leerproces.’

NIMA wil het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij de beroepsvereniging substantieel verhogen. Het wil zijn  relevantie voor het vak en de functie vergroten en optimaal aansluiten op de loopbaanontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling van professionals. Ook bij The New School staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk hoog in het vaandel. Door de nieuwe samenwerking versterkt deze hogeschool zijn impact.

 

NIMA Education Partner voor derde keer op podium Beste Opleider

Tijdens de jaarlijkse verkiezing ‘Beste Opleider van NL‘ is NIMA Education Partner Move the Crowd één van de winnaars geworden in de categorie Sales. Het was voor de derde keer op rij dat Move the Crowd op het erepodium belandde.

‘Hier zijn we heel blij mee’ geeft Rikus Huiskes, directeur van Move the Crowd aan. ‘Zeker wanneer je bedenkt dat de scores van Springest werken met een algoritme dat grote en kleine aanbieders met elkaar kan vergelijken. Het algoritme berekent het aantal recensies in combinatie met de gemiddelde deelnemersbeoordeling’.

De Beste Opleider van Nederland werd voor de zevende keer georganiseerd. Deelnemers laten ervaringen achter op Springest en op basis hiervan wordt de beste opleider van Nederland gekozen. Alle personeelsopleiders, trainingsinstituten en trainers van Nederland komen in aanmerking voor deze prestigieuze titel in één of meerdere categorieën. Opleiders en trainers worden door middel van cijfer en het aantal ervaringen beoordeeld.

Hbo-colleges NIMA gastdocenten groot succes (…en ROC RijnIJssel zoekt examentrainer)

 

Hogeschool Inholland heeft als NIMA Education Partner toegang tot het grote netwerk met NIMA professionals. De hogeschool wilde voor de eerstejaars studenten van het vak Marketing en Ondernemen graag de meest actuele business cases aanbieden. Hiervoor heeft de hogeschool vier NIMA Members gevraagd, om iets te komen vertellen over hun praktijkervaring en de actuele ontwikkelingen binnen marketing. Deze gastcolleges zijn op video opgenomen en inmiddels in de vorm van webcolleges binnen het online studiemateriaal van de hogeschool opgenomen.

De reacties van docenten en studenten zijn heel positief, zo weet Baukje Hilarides van Team Study Members & Exams, die namens NIMA docenten zocht en vond: ‘Het pakte echt heel goed uit en zijn “onze” marketeers ook heel dankbaar voor hun bijdrage. De actuele business cases en de professionaliteit van de sprekers worden enorm gewaardeerd en als heel leerzaam ervaren. We hebben een gastsprekers kunnen leveren voor de Hogeschool Inholland in zowel Alkmaar, Diemen, Haarlem als Rotterdam. Voor de betrokken gastdocenten levert het trouwens ook direct iets op want uiteraard kun je voor het leveren van een gastcollege ook PE-punten aanvragen en krijgen’.

De ‘NIMA-gastcolleges’ waren: Marketing in de praktijk door Tristan Albersen, Trends in de Marketing door Frans Cornelis, Marketing on the move door Bas van Leeuwen en Business begint bij de klant door Karel Zwaan.

Zodra een opleider een gastspreker zoekt, dan zal een oproep binnen het netwerk worden uitgezet, maar mocht je als NIMA Member (of niet aangesloten marketeer) zelf een idee of interesse hebben om iets voor een van de NIMA Education Partners te gaan doen, vernemen we dat graag zien we je reactie tegemoet. Stuur in dat geval een mail naar baukje(at)nima.nl.

 

 

Examentrainer gezocht

Ben je SMP of Register Marketeer en lijkt het je leuk om examentraining te geven aan mbo-studenten, dan kan ROC RijnIJssel in Arnhem je misschien goed gebruiken. Deze NIMA Education Partner is op zoek naar een examentrainer die de studenten goed kan voorbereiden op het examen NIMA Basiskennis Marketing. Het doel daarbij is om de studenten optimaal voor te bereiden op het aankomende examen NIMA Basiskennis Marketing. Je zult van NIMA een oefencase ontvangen waarmee je de studenten kunt voorbereiden. De school zoekt iemand voor 1 lesuur in januari 2020.