NIMA Opleidingen nu ook ingeschaald op NLQF-niveau

Sinds dit najaar hebben zes NIMA Opleidingen de NLQF-inschaling ontvangen. Het Nederlands kwalificatieraamwerk of Netherlands Qualification Framework (NLQF) geeft duidelijkheid over het niveau van een opleiding en/of diploma.

NLQF staat voor een bewijs van niveau en is een referentiekader voor leerresultaten. Met het NLQF-niveau op een diploma wordt het voor de gediplomeerde en (potentiële) werkgevers, zowel nationaal als internationaal, inzichtelijk op welk niveau deze gekwalificeerd is. NLQF zorgt voor een internationale niveau-aanduiding, want hiermee zijn de NIMA Opleidingen ook opgenomen in het EQF (European Qualification Framework). Professionals kunnen zo ook in het buitenland eenvoudig laten zien wat hun diploma waard is. Irene Grotendorst BSc RM, voorzitter van het NIMA Examencollege zegt hierover: ‘Met de NLQF-inschaling zijn de NIMA-kwalificaties nu aantoonbaar vergelijkbaar met door de overheid erkende en gereguleerde opleidingen zoals master- en bachelor-opleidingen.’

Dankzij deze inschaling draagt NIMA extra bij aan een leven lang ontwikkelen en aan de arbeidsmobiliteit. Dit sluit perfect aan op de missie van NIMA: professionals in marketing, communicatie en sales helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk. En ons motto ‘een leven lang leren’.

NIMA Diploma’s stonden al voor kwaliteit, maar nu ze zijn ingeschaald op NLQF-niveau is dat nog duidelijker. Grotendorst: ‘De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De actualiteit van vandaag geldt niet vanzelfsprekend voor morgen. Toekomstbestendige marketeers zijn wendbaar, anticiperen op veranderingen en realiseren zich ook dat levenslang leren een vereiste is. Up-to-date blijf je als marketeer met het NIMA Netwerk, de NIMA Diploma’s en de NIMA Opleidingen die voorbereiden op de NIMA Examens. Een toekomstbestendige NIMA-gediplomeerde marketeer is als een echte Robinson. Blijf leren en niet opgeven. Het waren degenen die bij obstakels wendbaar bleken, slimme oplossingen bedachten, hun energie goed aanwenden en een strategie hadden. Van elke dag, elke proef en elke nieuwe situatie leerden zij. Ze ontwikkelden zich tot wendbare, toekomstbestendige strijders en vrienden. En met succes.’

Baukje Hilarides Productmanager Study Members & Exams bij NIMA is heel blij met de NQLF-inschaling. ‘NIMA laat haar kwalificaties vanuit een eerdere regeling erkennen door de European Marketing Confederation (EMC); een Europese beroepsvereniging. Via NLQF wil NIMA in Nederland meer inzicht geven in de opleidingsniveaus en de vergelijking met het regulier onderwijs mogelijk maken. Mensen zijn meestal wel bekend met een mbo-, hbo- of wo-niveau en via NLQF is de vergelijking nu mogelijk en weten mensen beter welk niveau de NIMA Opleidingen hebben en op welk niveau de NIMA Examens worden afgenomen. Dit biedt zowel de deelnemers als de werkgevers houvast.’

Welke NLQF-niveau hebben de NIMA Diploma’s?

 • NIMA A Sales (NLQF-niveau 4),
 • NIMA A Online Marketing (NLQF-niveau 4),
 • NIMA B marketing (NLQF-niveau 6),
 • NIMA B Sales (NLQF-niveau 6),
 • NIMA B Communicatie (NLQF-niveau 6),
 • NIMA C Marketing (NLQF-niveau 7).

De NLQF-niveaus voor de kwalificaties van NIMA A Marketing en NIMA A Communicatie worden in de loop van 2022 aangevraagd.

De voordelen van de NLQF-inschaling op een rij
Meer transparantie over het behaalde niveau
• Zekerheid over waarde van het diploma
• Makkelijker aan de slag in het buitenland
• NIMA Opleidingen komen in aanmerking voor scholingssubsidies (zoals STAP-regeling)

Meer willen weten over het NLQF? Bekijk dan deze info-video:

Meer informatie over de NLQF-niveaus en de NIMA Opleidingen, klik dan op de onderstaande knop.

The New School for Information Services gaat samenwerking aan met NIMA

NIMA, de beroepsorganisatie voor professionals in marketing, communicatie en sales, is een samenwerking aangegaan met Stichting The New School for Information Services. Vanaf dit studiejaar is The New School als hbo Education Partner verbonden aan NIMA.

Stichting The New School (TNS) heeft als kleine particuliere hogeronderwijsinstelling al bijna 35 jaar marketing als kernvak in zijn brede curriculum, waarin professionele en persoonlijke ontwikkeling intensief samengaan. TNS was in 2019 bij zijn derde her-accreditatie – met wederom het oordeel ‘goed’ – de eerste hbo-opleiding die hiervoor van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een bijzonder kenmerk kreeg toegekend.

Concreet betekent de samenwerking met NIMA dat studenten in twee jaar worden opgeleid voor de examens NIMA A in marketing én communicatie met bijbehorend diploma. Studenten die zich verder willen specialiseren in marketing kunnen in hun derde en vierde jaar toewerken naar het examen NIMA B.

Voor docenten betekent de samenwerking dat zij gebruik kunnen maken van officieel NIMA oefenmateriaal, kunnen deelnemen aan het bijscholingsprogramma NIMA Education Days, toegang krijgen tot het NIMA-intranet MyCareer, waarbinnen ook het opleidersplatform, en de docentleden krijgen na accreditatie de mogelijkheid om de titel NIMA Qualified Lecturer te voeren.

Kees Spijker, voorzitter en directeur van The New School, over de samenwerking: ‘We zijn als sterk op kwaliteit sturende kleine onderwijsinstelling blij om met NIMA te gaan samenwerken en hiermee marketinginzichten en ontwikkelingen uit de praktijk te delen en onderhouden. We geloven in een optimale en geïntegreerde samenwerking met ons hbo-onderwijs, waarbij er een continue uitwisseling ontstaat tussen TNS en NIMA in het commerciële domein, waartoe de vakgebieden marketing, communicatie en sales worden gerekend. Op die manier kunnen we onze studenten ondersteunen bij het zich optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.’

Kirsten Andres, directeur en voorzitter van NIMA, over de samenwerking: ‘NIMA kijkt uit naar de samenwerking met een bijzondere onderwijsinstelling als hogeschool The New School, waarbij het toegevoegde waarde biedt in zowel theorie als praktijk. Door nauwe samenwerking met de docenten bieden we deze studenten extra dynamiek binnen het leerproces.’

NIMA wil het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij de beroepsvereniging substantieel verhogen. Het wil zijn  relevantie voor het vak en de functie vergroten en optimaal aansluiten op de loopbaanontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling van professionals. Ook bij The New School staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk hoog in het vaandel. Door de nieuwe samenwerking versterkt deze hogeschool zijn impact.

 

Blended onderwijs, maar in welke verhouding?

De vraag of we na de crisis wel écht terug willen naar de oude manier van werken roept links en rechts emotie op. Het blijkt namelijk nogal af te hangen van de vraag wat je daarmee bedoelt. Velen missen het échte overleg, vooral met collega’s, maar voor sommige vormen van digitaal onderwijs blijkt videobellen juist weer een uitkomst. Wat wel werkt en niet zullen we leren, maar ervaring uitwisselen is de eerste stap. NIMA B/C in One Day werkt prima.

Mooi onderzoekje dat Marco Derksen, de vader van Marketingfacts, er dinsdag uitgooide. Veel organisaties zitten middenin of zijn net gestart met hun digitale transformatie en die coronacrisis legt in korte tijd bloot welke organisaties wel en welke niet de digitale vaardigheden van de medewerkers en de ICT-infrastructuur op orde hebben. Centrale vraag van Marco Derksen: waar staat jouw organisatie? Da’s trouwens al jaren de vraag die hij organisaties stelt, met name in onderwijs.

Lees dit artikel op

Kennissessies en summercourses bij NIMA Education Partners

Nu evenementen en bijeenkomsten tot 1 september niet toegestaan of wenselijk zijn, ontwikkelen de NIMA Education Partners in hoog tempo nieuwe digitale producten en worden bestaande klassen digitaal aangeboden. En gaan er in juni twee nieuwe NIMA Sales summercourses van start.

NIMA B in one Day  

In het afgelopen jaar heeft NIMA in samenwerking met de Education Partners die opleiden tot NIMA A. B en C ‘In one Day’-bijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers krijgen aan de hand van zo’n spoedcursus een idee van de lesstof en het bniveau van de langere opleieing tot een NIMA Diploma. Vrijdag 24 april hebben ruim 30 deelnemers de NIMA B In One Day-sessies digitaal bijgewoond. In hoog tempo is de NIMA B-stof behandeld door SRM kerndocent William van Vessem via het Vitero Virtual Classroom. Hoewel de fysieke bijeenkomst bij NIMA, inclusief prima lunch en afsluitende borrel in de NIMA-kroeg natuurlijk te prefereren is, bleken deelnemers zeer te spreken over deze vorm. Een aantal van de deelnemers overweegt in september te start met de NIMA B Opleiding. Op 22 en 28 mei organiseert NIMA samen met SRM de sessie NIMA C In One Day. De sessie van 22 mei is al gevuld, voor 28 mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden doe je hier

NIMA Sales Summercourses

Door de gevolgen van de coronapandemie gaan we mogelijk de zomer dichter bij ons huis doorbrengen. Met een NIMA Sales Summercourse verenig je het aangename met het nuttige. De Summercourses, die voor NIMA examen Sales A en B opleiden, starten op 12 juni (Sales A) of 13 juni (Sales B) en zijn beide eind augustus afgerond. De bijeenkomsten vinden plaats in een virtual classroom.

Voor meer informatie klik hier voor NIMA Sales A of hier voor NIMA Sales B.  Twijfel je nog welke opleiding het beste bij jouw past? Doe dan de NIMA Studiekeuze test.

Kennisbreaks

Werk je ook veel vanuit huis en heb je af en toe behoefte aan wat inspiratie? NIMA Education Partner SRM heeft de komende weken een aantal kennisbreaks voor je in petto waarmee je in maximaal drie kwartier weer bent bijgepraat over een marketing- of communicatieonderwerp. De kennisbreaks beginnen om 14.00 uur en zijn kosteloos bij te wonen via Microsoft teams in je webbrowser. Onderwerpen zijn onder meer Growth Hacking en Business Model-canvas. Interesse? Meld je dan hier aan.

‘Na HEAO CE volgt natuurlijk NIMA B Marketing’

De NIMA B voorlichtingsdagen die NIMA regelmatig organiseert in samenwerking met zijn Education Partners zijn een succes. In het afgelopen jaar namen bijna honderd marketeers eraan deel. De dagen zijn bedoeld voor belangstellenden om in één dag een beeld te krijgen van de theorie en praktijk van NIMA’s meest bekende examen. Volgens Rob van Vroenhoven, manager van NIMA Study Members & Exams vormt NIMA B dan ook een mooi vervolg op reguliere commerciële hbo-opleidingen zoals HEAO CE: Tijdens de NIMA B Marketing opleiding maak je de belangrijke stap van het kennen van marketing naar het kunnen van marketing.

Rob van Vroenhoven stelt dat veel afgestudeerden hetzelfde reageren: Veel ménen marketing op NIMA B-niveau gehad te hebben op de HEAO. Ze vragen zich af wat ze nog leren bij een NIMA B marketingopleiding. Rob: ‘Begrijpelijk ook. Hun afstudeerscriptie was vaak een marketingplan waar het afstudeerbedrijf direct mee aan slag ging. Afstudeerbedrijven waren er erg tevreden over, vooral als ze ook extra inkomsten realiseren dankzij het plan’.

Abell, Porter, Ansoff
Maar een marketeer moet nieuwsgierig zijn, kunnen luisteren, creatief en innovatief zijn, en vooral durven te ondernemen. Tijdens de NIMA B Marketing opleiding maken studenten de belangrijke stap van het kennen naar het kunnen van marketing. De opleiding zit dan ook wenzenlijk anders in elkaar dan een commerciële hbo-opleiding, licht Van Vroenhoven toe: ‘Je gaat vooral jezelf – als mens en vakprofessional – ontwikkelen. Want zoals marketeers met een aantal jaar praktijkervaring in de praktijk hebben gemerkt, wordt er van hen meer gevraagd dan marketingtheorie als die van Abell, Porter, Ansoff, de vier of de vijf P’s’.

Vanuit de NIMA B examenpraktijk merkt hij dat marketeers met weinig hands-on ervaring in marketing tekort schieten op het operationele marketingplan. ‘En dan zak je voor het examen, dat wordt afgenomen door ervaren marketeers. De uitvoering. Wie doet wat en wanneer? Bijsturing en de inschatting of een actie wel succesvol is, zijn ook erg moeilijk als je dit nog niet een paar keer in de praktijk hebt meegemaakt’.

Kritisch naar elkaar
Volgens Rob van Vroenhoven zit daar juist de toegevoegde waarde van een NIMA B Marketing-opleiding. Je volgt die gedurende negen maanden in een kleine klas met gelijkgestemden. Allemaal marketeers uit de praktijk die met dezelfde uitdaging zijn gestart: een operationeel marketingplan opstellen waarin ze zelf onderdeel zijn van de uitvoering. ‘Je deelt kennis maar je bent ook kritisch naar elkaar met steeds dat ene doel: een goed onderbouwd marketingplan dat jouw organisatie verder brengt. Hoe onderbouw je de verwachte resultaten? En welke rol speel je in de uitvoering? Waar word je op afgerekend? Allemaal vragen waarop je een antwoord formuleert in je plan. En met als kroon op het werk: een NIMA B Marketing Diploma: het ‘rijbewijs’ voor de echte marketeer’.

Een NIMA B-opleiding is volgens Van Vroenhoven ook een uitstekende voorbereiding op een NIMA C-opleiding. Deelname aan een van de NIMA B voorlichtingsdagen die NIMA regelmatig organiseert met zijn Education Partners is overigens kosteloos. Nieuwsgierig? Meld je aan via de classes & events. Even sparren over de beste manier om aan te haken kan ook. Mail Rob via r.vanvroenhoven(at)nima.nl

Wil je meer informatie over de NIMA-B Marketing Opleiding? Klik dan op de onderstaande knop.

Hogeschool Utrecht intensiveert samenwerking met NIMA

NIMA en de Hogeschool Utrecht gaan intensiever samenwerken. Dat zijn beide partijen donderdag 12 december overeengekomen. Nadat de hogeschool zich in 2016 aansloot als Education Partner hebben beide partijen nu de handen ineen geslagen om studenten nog beter voor te bereiden op de marketingpraktijk via verschillende activiteiten zoals het organiseren van gastcolleges, het inzetten van de game NIMA HBO Challenge, het gebruik van NIMA-oefenexamens en korting op NIMA examengelden. Ook werken beide aan een uitgebreid docentenprogramma middels de NIMA Education Days. Afgestudeerden aan het Instituut voor Marketing & Commercie ontvangen een voucher waarmee zij korting krijgen op een NIMA Masterclass en nader kennis kunnen maken met het netwerk van professionals.

NIMA streeft naar optimale en geïntegreerde samenwerking met hbo-instellingen, waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen hbo en NIMA in het commerciële domein. Dit met als doel studenten optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Studenten CE ontvangen na afronding van de studie een hbo-certificaat waarmee zij vrijstelling krijgen voor de examenmodule NIMA B1 Consumentenmarketing of Businessmarketing. Studenten die een marketingplan schrijven als afstudeerscriptie en enige werkervaring hebben opgedaan, kunnen direct doorstromen naar een NIMA B2 Assessment. Een behaald NIMA Diploma wordt opgenomen in het online en openbaar NIMA Diplomaregister zodat het behaalde diploma direct zichtbaar is voor werkgevers, opdrachtgevers en werving & selectiebureaus.

Onderzoek: NMD19-bezoeker heeft grootse opleidingsplannen

Digitale marketing voert de ranglijst aan van terreinen waarop bezoekers van de NIMA Marketing Dag zich het liefst willen ontwikkelen. Gevraagd naar het vakgebied bínnen het commerciële domein waarop men zich het liefst zou willen richten antwoordt 65 procent (127 respondenten) ‘Digitaal’. Opvallend is dat ‘Marketing’ een bijna even hoog aantal scoort: 63 procent van de deelnemers vindt dat op dat terrein nog een hoop te leren valt. Des te opvallender is dat uitgerekend de deelnemers aan NMD in meer dan 90 procent van de gevallen een afgeronde hbo- of wo-opleiding heeft gevolgd, zo bleek uit de NMD-evaluatie van vorig jaar. Permanente educatie is voor hen geen loze kreet.

Vakmedia en evenementen
NIMA verrichte in samenwerking met opleider NCOI een onderzoek naar kennis- en opleidingsdomeinen onder bezoekers van de NIMA Marketing Day. 197 marketeers verschaften inzicht over hun opleidingsplannen. 43 procent van hen deed in de laatste vijf jaar in ieder geval één opleiding van vier maanden of meer, maar desondanks liet 64 procent weten nog binnen een jaar een nieuwe opleiding te willen volgen. Ruim een kwart van de respondenten wil dat zelfs al binnen een half jaar doen, waarbij moet worden aangemerkt dat daarbij niet expliciet is gevraagd naar de aard van die opleiding: kort of lang, intensief of meer vrijblijvend. Slechts een kwart van de ondervraagde marketeers gaf onomwonden toe geen plan te hebben om op korte termijn een opleiding of cursus te volgen. Een deel legde in aanvulling op het onderzoek uit dat ze ‘permanente educatie’ dagelijks in de praktijk brengen, onder meer door zoveel mogelijk vakmedia en evenementen te volgen. Ook blijken veel marketeers nog in overleg te zijn met werkgevers, HR of het team over het al dan niet volgen van een opleiding. Ruim 30 procent van de respondenten wil zich breder ontwikkelen in Communicatie, bijna 15 procent in Sales.

Competitief voordeel
Veel organisaties waar NIMA Members werkzaam zijn hebben een opleidingsbudget per medewerker, al weet niet iedereen – bleek uit eerder onderzoek – hoe hoog dat budget precies is. Iets meer dan driekwart van de respondenten gaf aan te kunnen beschikken over een budget dat is vrijgemaakt voor de scholing van eigen personeel. Wie in aanmerking neemt dat een goed deel van de respondenten zelfstandig is of DGA komt uit op een bijna volledige dekking. Rob van Vroenhoven, Manager Study Members & Exams bij NIMA is verrast over de veel uitgesproken intentie om snel aan opleiding te werken: ‘Binnen ieder werkveld moet je blijven ontwikkelen, maar we weten van marketing dat verse kennis vaak competitief voordeel oplevert. Met kennis en vaardigheden kun je je concurrent te slim af zijn, dus daar spelen opleiders ook op in. Anderzijds zie je dat het de respondenten menens is, want ze willen snel aan de slag. Kennelijk lopen er heel wat mensen in onze industrie die werk willen maken van hun plannen om te verdiepen of verbreden.’

T-Shape
Gevraagd naar de reden van ‘online’ als belangrijkste ontwikkelgebied geeft Van Vroenhoven te kennen dat daar een logica in schuilt: ‘Daar gaan ontwikkelingen het hardst, dus mag je verwachten dat er veel vraag is naar aanvullende opleiding. Een aantal jaar geleden lag dat percentage ongetwijfeld nog hoger. Mij valt ook op dat “marketing” zo hoog scoort. Kennelijk willen veel specialisten werken aan hun T-shape en betere marketeers worden. Ook dat beeld is niet nieuw, maar de hoogte van het percentage verrast me wel. In positieve zin’.

 

Het onderzoek vond online plaats en werd eerder deze maand via een mail onder de aandacht gebracht van geregistreerde NMD-deelnemers.

Check hier het programma van NMD19 (of registreer je als je dat nog niet hebt gedaan)

 

De ultieme stok achter de deur: NIMA B in 1 Day

Oh jazeker: Er bestaat zoiets als een free lunch. Die krijg je op 17 mei aanstaande. Voor een ieder die twijfelt tussen – wél een of géén NIMA Diploma op hbo-niveau (EQF 6), en dus wél of géén jaartje* bikkelen in de vrije uren, kan het een ultiem opstapje zijn. Voor wie overweegt zich in 2019 – of 2020 – verder te professionaliseren met een NIMA B-opleiding is NIMA B in 1 day is de ideale manier om beter inzicht te verkrijgen in strategische en tactische aspecten van marketing.

In deze korte en intensieve training krijg je in één dag een helder en gestructureerd overzicht van het marketingvakgebied en bijzonder: je kunt kosteloos deelnemen aan NIMA B in 1 day, maar kunt er even goed wél 6 PE-punten mee verdienen: 17 mei 2019 van 9.30 tot 16.30 uur bij NIMA in Amsterdam.

Schrijf je nu in, want het aantal deelnemers is niet onbeperkt!

Korte en intensieve trainingsdag
NIMA verzorgt NIMA B in 1 day in samenwerking met opleider SRM. De training wordt verzorgd door William van Vessem, een zeer ervaren NIMA B- en C-kerndocent, die de prangende vragen over de NIMA B-opleiding kan beantwoorden. Je zou kunnen zeggen dat je een kijkje in de keuken van NIMA B krijgt. Na afloop van de training weet je wat een gedegen marketingstrategie inhoudt en hoe die jouw organisatie of merk kan helpen een duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen of te behouden.

Tijdens de korte en intensieve trainingsdag NIMA B in 1 day krijg je in een dag een volledig overzicht van de NIMA B-marketingtheorie. Aan de hand van het marketingplanningsproces uit de opleiding loopt William de zes stappen door die de basis vormen van het strategisch marketingplan voor jouw bedrijf of organisatie. Na afloop van de training weet je precies wat een gedegen marketingstrategie inhoudt en hoe deze jouw organisatie of merk kan helpen een duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen of te behouden. En of deze spoedcursus er nu toe leidt dat je een volledige opleiding NIMA B gaat doen (óf juist niet), er is direct rendement:

 • Je krijgt een handig overzicht van relevante marketingtheorieën en modellen
 • Je leert hoe je een marketingvraagstuk gestructureerd kunt oplossen
 • Je krijgt een kijkje in de keuken van NIMA B
 • Je maakt een eerste vertaalslag van de theorie naar jouw organisatie of merk
 • Je legt de basis voor verdere professionalisering als marketingspecialist

*NIMA B in 1 day vindt plaats op een doordeweekse dag. Halverwege het programma gaan we gezamenlijk lunchen. Tijdens deze pauze kun je met een aantal van onze NIMA B-docenten van gedachten wisselen over de vraag hoeveel tijd het volgen van een NIMA B opleiding je kost en welke toegevoegde waarde het NIMA B diploma je kan opleveren.

(Column Martin Huisman): Hé hyperspecialist: ‘get your marketing-T in shape!’

Sinds een jaar of wat duikt links en rechts het fenomeen T-shaped-marketeer op. Heel kort door de bocht omschrijft dat een professional die én de basics van het marketingvak – niet alléén online marketing – goed onder de knie heeft, gecombineerd met een hyperspecialisme. Zeg iemand met een algemeen NIMA A of B-niveau die daarbij ècht heel goed is in contentmarketing, of advertising, of market intelligence, of CRM.

‘Adverteerder’
De opkomst van het fenomeen hangt mogelijk samen met de teloorgang van de hele grote reclamebureaus en overige dienstverleners in marketing. Waar grote corporates vroeger een kleine marketingafdeling hadden en specialistische kennis inkochten bij die bureaus, is eind vorige eeuw een trend opgekomen waarbij bedrijven zelf de specialisten gingen aantrekken en alleen de reclame nog overlieten aan reclamebureaus. De enorme vraag naar digitale marketingspecialisten – die reclamebureaus niet konden leveren – en de meer seniore marketingdirecteuren die met een eigen team graag snel en effectief reageren op de markt, zullen er debet aan geweest zijn. En zo zijn er wel meer oorzaken te bedenken. Feit is dat een hele grote ‘adverteerder’ twintig jaar geleden werkte met een handvol marketeers en vier enorme bureaus waar die specialisten zaten. Inmiddels werken ze met tientallen marketeers en ook tientallen kleine bureautjes. De specialisten werken aan de kant van de bedrijven zelf.

Tribes
De paar grote Nederlandse bedrijven die – in navolging van Spotify – werken met multidisciplinaire scrumteams hebben hun marketeers zelfs door het hele bedrijf zien uitzwermen. Een van de grootste Nederlandse banken hééft helemaal geen marketingafdeling meer, maar dus wel busladingen marketeers in die agile teams. Hoe je dat organiseert is één van de meest boeiende bedrijfskundige topics van het vak momenteel, maar je hoort veel positieve geluiden over het werken in Tribes. Als behartiger van de belangen van het vak en de functie past ons – we zijn tenslotte een beroepsvereniging – een rol als nieuwsgierige observant en facilitator van de discussie.

Maar terug naar de T-shaped marketeers, want er is reden om aan te nemen dat die term ingeburgerd raakt en relevanter wordt. Het verschijnsel is niet nieuw: Breedgeschoolde marketingmanagers met daarbij veel verstand in één specialisatie (of meer) kennen we al heel lang. Dat waren meestal mensen met een gedegen marketingopleiding die door de jaren veel ervaring opdeden en specialist werden. In direct marketing. In media. In out-of-home. In digital. Noem maar op. Dat leidde er vaak ook toe dat veel retailmarketeers in retail bleven werken, automotive-marketeers in automotive en e-commercemarketeers in e-commerce. Iedere branche vraagt immers om dezelfde combi van brede kennis en branchegebonden specialisatie.

Stevig
Dezer dagen zie je veel vakgenoten die via de specialisatie naar het marketingvak drijven: een webbouwer die marketeer wordt, een designer die marketeer wordt, een marktonderzoeker, contentmarketeer, digitale specialisten in allerlei soorten en maten. Voor hen geldt dat het ‘diepe specialisme’ er wel is, maar brede kennis over marketing vaak niet. ‘Marketing’ wordt door sommige hyperspecialisten wel afgedaan als een vak dat je links en rechts oppikt, maar zou je ze onvoorbereid laten deelnemen aan een NIMA A-examen, durf ik de voorspelling wel aan dat de resultaten niet meevallen. Voor de goede orde: A is marketing tussen mbo- en hbo-niveau dus na vier jaar middelbaar beroepsonderwijs in een relevante opleiding inclusief een dosis werkervaring. Stevige basis. Het voelt misschien wat pijnlijk voor iemand die al vijf jaar op een hooggeschoolde marketingafdeling werkt en daar goed werk verricht en met de ‘staander van de T’ is doorgaans niets mis. Aan de ligger – de brede marketingontwikkeling – valt nog wat bij te leren. Want echt: marketingbasics verdwijnen niet, veranderen langzaam en zijn geen onderwerp van permanente discussie of een ‘kwestie van definitie’. Het helpt enorm om die goed in de vingers te hebben want ze blijven terugkomen.

Directiekamer
‘Get your T in shape’ zou je een officieus adagium van NIMA voor 2018 kunnen noemen. We gaan ons hard maken voor de marketeers die zich klaar maken voor de toekomst, onder meer door voor hen een kennistoets te ontwikkelen en beschikbaar te stellen zodat je kan meten waar je vandaag staat. Er is trouwens ook een kosteloze MQ-test, waarmee je in twintig minuten al een idee krijgt waar je staat ten opzichte van NIMA A. Het kost driekwart jaar stevig blokken, maar dan kún je NIMA A of B halen en dat is best verstandig. Veel bedrijven stellen budgetten en tijd ter beschikking, maar zelfs als dat niet zo is, verdien je de investering terug. Je positie op de arbeidsmarkt verbetert, je positie in de directiekamer ook, je levert een prima signaal naar je omgeving maar je dwingt jezelf bovenal naar het grotere geheel te kijken bij het aangaan van nieuwe marketingopdrachten en -uitdagingen. In een tijd waarin purpose en visie bij ondernemen een steeds prominentere rol krijgen toebedeeld is dat trouwens een zegen. Dan praat je al snel over marketingstrategie, niet zozeer over tactiek. Marketing blijft wel, van hyperspecialisaties is dat altijd de vraag.

Martin Huisman is voorzitter van NIMA. Deze column verscheen ook bij Marketingonline