NIMA Opleidingen nu ook ingeschaald op NLQF-niveau

Sinds dit najaar hebben zes NIMA Opleidingen de NLQF-inschaling ontvangen. Het Nederlands kwalificatieraamwerk of Netherlands Qualification Framework (NLQF) geeft duidelijkheid over het niveau van een opleiding en/of diploma.

NLQF staat voor een bewijs van niveau en is een referentiekader voor leerresultaten. Met het NLQF-niveau op een diploma wordt het voor de gediplomeerde en (potentiële) werkgevers, zowel nationaal als internationaal, inzichtelijk op welk niveau deze gekwalificeerd is. NLQF zorgt voor een internationale niveau-aanduiding, want hiermee zijn de NIMA Opleidingen ook opgenomen in het EQF (European Qualification Framework). Professionals kunnen zo ook in het buitenland eenvoudig laten zien wat hun diploma waard is. Irene Grotendorst BSc RM, voorzitter van het NIMA Examencollege zegt hierover: ‘Met de NLQF-inschaling zijn de NIMA-kwalificaties nu aantoonbaar vergelijkbaar met door de overheid erkende en gereguleerde opleidingen zoals master- en bachelor-opleidingen.’

Dankzij deze inschaling draagt NIMA extra bij aan een leven lang ontwikkelen en aan de arbeidsmobiliteit. Dit sluit perfect aan op de missie van NIMA: professionals in marketing, communicatie en sales helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk. En ons motto ‘een leven lang leren’.

NIMA Diploma’s stonden al voor kwaliteit, maar nu ze zijn ingeschaald op NLQF-niveau is dat nog duidelijker. Grotendorst: ‘De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De actualiteit van vandaag geldt niet vanzelfsprekend voor morgen. Toekomstbestendige marketeers zijn wendbaar, anticiperen op veranderingen en realiseren zich ook dat levenslang leren een vereiste is. Up-to-date blijf je als marketeer met het NIMA Netwerk, de NIMA Diploma’s en de NIMA Opleidingen die voorbereiden op de NIMA Examens. Een toekomstbestendige NIMA-gediplomeerde marketeer is als een echte Robinson. Blijf leren en niet opgeven. Het waren degenen die bij obstakels wendbaar bleken, slimme oplossingen bedachten, hun energie goed aanwenden en een strategie hadden. Van elke dag, elke proef en elke nieuwe situatie leerden zij. Ze ontwikkelden zich tot wendbare, toekomstbestendige strijders en vrienden. En met succes.’

Baukje Hilarides Productmanager Study Members & Exams bij NIMA is heel blij met de NQLF-inschaling. ‘NIMA laat haar kwalificaties vanuit een eerdere regeling erkennen door de European Marketing Confederation (EMC); een Europese beroepsvereniging. Via NLQF wil NIMA in Nederland meer inzicht geven in de opleidingsniveaus en de vergelijking met het regulier onderwijs mogelijk maken. Mensen zijn meestal wel bekend met een mbo-, hbo- of wo-niveau en via NLQF is de vergelijking nu mogelijk en weten mensen beter welk niveau de NIMA Opleidingen hebben en op welk niveau de NIMA Examens worden afgenomen. Dit biedt zowel de deelnemers als de werkgevers houvast.’

Welke NLQF-niveau hebben de NIMA Diploma’s?

  • NIMA A Sales (NLQF-niveau 4),
  • NIMA A Online Marketing (NLQF-niveau 4),
  • NIMA B marketing (NLQF-niveau 6),
  • NIMA B Sales (NLQF-niveau 6),
  • NIMA B Communicatie (NLQF-niveau 6),
  • NIMA C Marketing (NLQF-niveau 7).

De NLQF-niveaus voor de kwalificaties van NIMA A Marketing en NIMA A Communicatie worden in de loop van 2022 aangevraagd.

De voordelen van de NLQF-inschaling op een rij
Meer transparantie over het behaalde niveau
• Zekerheid over waarde van het diploma
• Makkelijker aan de slag in het buitenland
• NIMA Opleidingen komen in aanmerking voor scholingssubsidies (zoals STAP-regeling)

Meer willen weten over het NLQF? Bekijk dan deze info-video:

Meer informatie over de NLQF-niveaus en de NIMA Opleidingen, klik dan op de onderstaande knop.

De ballen verstand van Marketingstrategie

Wie doorleert en doorleert in marketing stuit aan het eind op de magische wereld van de strategie. Een slecht begrepen begrip overigens, maar misschien wel het mooiste deel van het vak. Deze week gaan de Effies eruit en daar wordt door de jury gekeken of de tactiek wel paste bij de vooraf geformuleerde diagnose en strategie. Je kunt immers een briljante campagne lanceren, maar het is nogal van belang of dat het gevolg is van een plan om stom toeval. Het eerste succes van Tony’s repen zou je stom toeval kunnen noemen, onbedoeld zelfs, het doorpakken in de jaren erna was eerder het gevolg van een briljante strategie.

Lees dit artikel op

Studieadvies? Doe de test en check welk NIMA-niveau bij je past!

Stel, je vindt het de hoogste tijd om door te leren en je te ontwikkelen in het vakgebied Marketing, Communicatie en/of Sales, waar begin je dan? NIMA biedt je nu de mogelijkheid om online studieadvies in te winnen. Makkelijk, snel en precies wat je zoekt.

Hoe werkt het?
Je klikt op de link: https://www.nima.nl/studieadvies/. De test start direct met een aantal eenvoudige vragen gericht op kennis en ervaring, zodat je binnen enkele minuten vrijblijvend jouw studieadvies ontvangt over het NIMA Examen dat bij jouw achtergrond en NIMA-niveau past. Bovendien maken we ook direct inzichtelijk bij welke exclusieve NIMA Education Partners je terecht kunt.

NIMA Education Partners
In dit advies is het makkelijker om opleiders te vergelijken die de opleiding tot het NIMA Examen aanbieden. We willen de bezoekers zo gericht mogelijk kunnen doorsturen naar onze Education Partners. Per opleider laten we een aantal kenmerken zien, zoals locatie in het land, kosten en aspecten waarin de opleider zich onderscheidt van andere opleiders.

Interview Pieter Kopmels (Rust-Oleum) over de magie van C….. NIMA C

Dat de sky the limit is weten we, maar wanneer je start aan een studie NIMA C, het hoogste examenniveau dat NIMA in huis heeft, merk je pas dat het behalen van dit diploma zijn grenzen niet kent. In gesprek met oer-NIMA C-fan Pieter Kopmels komen we erachter wat hem heeft gedreven.


Je bent enthousiast over het halen van het NIMA C Diploma. Moet je daar heel slim voor zijn of moet je gewoon heel erg van marketing houden?
Ik denk dat ik namens elke NIMA C-geslaagde spreek als ik zeg dat het een zeer intensief, pittig en tijdrovend traject is. Je zult dus, meer dan bij andere NIMA studies, zeer overtuigd moeten zijn van het écht willen behalen van het diploma. De opleiding vraagt om sterk analytisch inzicht en de nodige creativiteit. Als je een vakidioot bent, zoals in mijn geval, dan helpt dat je er zeker doorheen, want het is ook een heel leerzaam proces waarbij je veel nieuwe inzichten opdoet.

Wat houdt NIMA C eigenlijk in?
NIMA C is een marketingopleiding op strategisch niveau. Je leert hoe jouw onderneming of business unit op strategisch en operationeel niveau kan inspelen op de continu veranderende externe omgeving. Juist in deze turbulente tijden maakt dat de opleiding ook zo actueel. Het vraagt om een scherpe analyse van de externe omgeving, een objectieve blik op de sterkten en zwakten van de organisatie en een gezonde dosis creativiteit om tot passende oplossingen te komen. Je wordt daarbij echt uitgedaagd om out-of-the-box te denken. Voor mij persoonlijk geldt dat ik echt tot nieuwe inzichten ben gekomen over het bedrijf waarvoor ik werk en de markt waarop we opereren. De theoretische modellen hebben daaraan ook zeker een bijdrage geleverd, iets wat ik na jarenlange praktijkervaring niet direct had verwacht.

Waarom heb jij NIMA C gedaan?
Het opfrissen en verdiepen van mijn marketingkennis op strategisch niveau was mijn voornaamste reden om de opleiding te gaan volgen. Daarnaast is het behalen van het certificaat een mooie bevestiging van je kennis en kunde. NIMA C is tenslotte een begrip en het staat nog altijd hoog aangeschreven.

Van NIMA C wordt beweerd dat het een wetenschappelijk niveau heeft. Is dat echt zo? Heb jij dat zo ervaren?
NIMA C is een studie op EQF-level 7, oftewel Master-niveau en de gebruikte literatuur en modellen zijn veelal afkomstig van de Harvard Business School. Dus ja, de opleiding is zeker op universitair niveau. De theorie wordt wel direct gekoppeld aan de praktijk door middel van groepsopdrachten en de scriptieopdracht die volledig is toegespitst op je eigen praktijksituatie. Daarbij wordt wel streng geëxamineerd op de correcte toepassing en onderbouwing van de verplicht te gebruiken modellen.

Bestaat er een netwerk van NIMA C-bezitters? Of zou dat er moeten komen? Ik kan me voorstellen dat zo’n studieveldslag wel een band schept….
Van veel NIMA C’ers hoor je dat ze nog steeds contact hebben met hun studiegenoten. Dat komt vooral door de intensieve samenwerking en de gedeelde smart tijdens het gehele proces. Bovendien trek je intensief met elkaar op tijdens de vele studiebijeenkomsten, inclusief een drietal weekenden op de Veluwe. Dat schept inderdaad een band. Ook mijn studiegroep heeft nog regelmatig onderling contact en begin juli hebben we bijvoorbeeld een zelfgeorganiseerde reünie gepland staan. Voorheen was er het NIMA C genootschap waarin geslaagden regelmatig bijeenkwamen om kennis en ervaringen te delen. Ik denk dat er zeker interesse bestaat om een dergelijke community opnieuw leven in te blazen.

Nooit getwijfeld om te starten met een universitaire marketing-, economie of bedrijfskundestudie in plaats van NIMA C?
Dat was zeker ook een optie geweest. Maar ondanks het intensieve programma was NIMA C qua tijdsduur en structuur voor mij persoonlijk net iets beter te combineren met mijn veeleisende internationale baan. Studiebijeenkomsten vinden namelijk vooral in de avond of in het weekend plaats, in plaats van tijdens werkdagen. Verder vond ik de een-op-een koppeling tussen theorie en praktijk een belangrijk pluspunt. Daardoor is al het geleerde direct in de praktijk toepasbaar. Als laatste zie ik de coaching en examinering door zeer ervaren marketeers uit het bedrijfsleven als voordeel. Zij beoordelen de businesscase net zo kritisch als je eigen directie, maar vaak gaan ze nog een stap verder en dieper. Bijvoorbeeld wat betreft onderbouwing, planning, implementatie en mitigerende maatregelen. Je wordt echt gechallenged, waardoor je nog beter wordt klaargestoomd voor de praktijk.

Tot slot; is er een moment geweest dat je ermee wilde stoppen?
Het bijltje erbij neergooien heb ik gelukkig op geen enkel moment overwogen. Maar net als mijn studiegenoten heb ik het scriptieproces als het meest pittige ervaren. Dat vraagt veel zelfdiscipline, veel tijd en regelmatig ‘nee zeggen’ tegen de leuke dingen in het weekend.

 

Diploma’s en Certificeringen van NIMA behouden internationale waarborg

diploma, uitreiking, marketing, communicatie, sales

NIMA heeft van de European Marketing Confederation (EMC) opnieuw toestemming gekregen om professionals in marketing, communicatie en sales te re-accrediteren en accrediteren volgens de normen van het European Marketing Certification and Qualifications Network. De EMC is een internationale koepel van twintig Europese marketingberoepsorganisaties, waaronder die van Groot-Brittannië en Duitsland. Ook NIMA is lid.

De toestemming – die werd afgegeven op 30 december jl. – geldt voor een periode van vijf jaar en kwam tot stand na een solide beoordeling van alle NIMA Diploma’s (A, B en C) en de eisen voor persoonscertificeringen, zoals die voor Register Marketeers en Senior Marketing & Communication Professionals. De toezegging is tot stand gekomen op voorspraak van het Professional Qualifications Committee dat daarvoor een strikte vooraf vastgestelde procedure volgt. Tenslotte is het werk en de toezegging van dit EMC-onderdeel weer gereviewd door de Accreditation Expert Group.

De formele toezegging is van groot belang omdat de NIMA Diploma’s en persoonsgebonden beroepstitels hierdoor internationaal bruikbaar zijn en blijven. Aan alle niveaus is een zogeheten EMQF-waarde verbonden. Hiermee is het voor alle Europese marketeers en organisaties waar zij werken mogelijk om een vergelijking te maken op niveau van kennis en vaardigheden.

NIMA A, B en C en Register Marketeer in hart en nieren

Pieter Geelhoedt, marketeer op ieder niveau

 

Ondernemer, strategisch marketeer, vertrouwensman, adviseur, en schrijver: Pieter Geelhoedt RM EMP heeft een indrukwekkend cv, een rijk portfolio én is in het bezit van het NIMA A, B én C Diploma. Een indrukwekkender ambassadeur kan NIMA zich niet wensen. Maar wie is deze marketing freak?

 

 

Je lijkt nogal een gepassioneerd man als het gaat om ondernemen en marketing, zo maken we op uit je woorden op de website nl. Gaan die twee voor jou ook altijd hand in hand? Ofwel; vraagt marketing om sterk ondernemerschap?
Alle markten, ook je resourcingmarkten, veranderen snel én fundamenteel. Het vereist dat je op tijd voorsorteert met je organisatie. Succesvolle ondernemers doen dat. En dat is precies waar ook marketing over gaat: je klanten en je bedrijfsomgeving begrijpen, vervolgens anticiperen en je doelen realiseren. Dat vereist uiteraard ondernemerschap.

Je adviseert bestuurders van bedrijven en andere organisaties. Adviseer je ze vaak om marketing dichter naar zich toe te trekken?
Bestuurders spreken vaak over ‘de’ klanten als over objecten. Maar klanten zijn mensen. Die verdienen aandacht en willen goed worden bediend. Bedrijven die alle pijlen daarop richten, stroomlijnen automatisch hun organisatie, met betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiency tot gevolg. Reden genoeg om marketing in de boardroom te hebben. Zeker als het gaat om waarden waar je niet direct geld mee verdient, maar waar je wel op wordt afgerekend. Denk bijvoorbeeld aan MVO, kiezen voor duurzaamheid of ethisch ondernemerschap.

Welk pad heb je bewandeld om te komen waar je nu staat, als gevestigde marketeer?
‘Gevestigd’ betekent voor mij ‘geslaagd zijn’, arrivé. En dat gaat niet meer op in deze tijd want morgen kan alles anders zijn. En dat bevalt me prima. Verandering biedt kansen en vanuit die levenshouding laat ik het gebeuren. In het moment het beste van je kunnen geven, op naar het volgende life-event. Ik wilde voor mijn veertigste directeur zijn, maar na twee directieposities gooide ik het roer om en ging zelfstandig directies coachen. Toen ik zag hoeveel bedrijven nog altijd denken, enkel in producten en processen, besloot ik als ‘marketingmissionaris’ door het leven te gaan. Ik doe dit inmiddels 17 jaar en vind het fantastisch om te blijven pionieren, door bedrijven op de rails te helpen of er gewoon te zijn voor je klanten als sparringpartner en coach.

Je bent vrij actief binnen zo’n beroepsvereniging als NIMA. Waar geloof jij vooral in als het gaat om dit soort netwerkorganisaties?
Ik zie het NIMA helemaal niet als netwerkclub. Het komt erbij en is beslist nuttig, maar het belang van NIMA reikt veel verder: classes, events, diploma’s, certificering enz. NIMA heeft marketing als geen ander op de agenda van de bv Nederland gezet. En ja, er wordt genetwerkt, maar zeker niet om opdrachten binnen te halen want zodra het commercieel wordt haken mensen af. Netwerken doe je om het toeval een handje te helpen en elkaar verder te helpen.

Is dat niet een beetje soft?
Wat idealistisch wellicht, maar zo werkt het. Ik zou het overigens toejuichen als het NIMA zijn netwerkactiviteiten tot stakeholders buiten de marketing zou uitbreiden. Ik zie teveel congressen zonder NIMA, terwijl er duizenden directeuren en managers komen. Waarom niet aanhaken bij de organisatoren? NIMA doet fantastisch werk, maar het zou een nog veel groter stempel kunnen drukken op het marketingbewustzijn bij werkgevers. Dat is namelijk wel de doelgroep waar de marketeer het uiteindelijk van moet hebben.

Zijn er ontwikkelingen in het vakgebied die je zorgen baren?
Marketing is alive and kicking, en wordt vooral ook geholpen door de digitalisering. Toch gaat het uiteindelijk om mensen, met technologie als middel. Ik voorzie dat marketeers zichzelf overbodig maken als ze teveel de techniek in duiken. In mijn visie moeten ze organisaties helpen hun markten optimaal te bedienen en te communiceren met klanten én medewerkers. Het zou jammer zijn als marketeers hun creativiteit verliezen. Er is zoveel te doen. Het fenomeen pop-up-store schiet me spontaan te binnen. Fantastisch hoe marketeers zich daar kunnen uitleven. Ik denk ook aan game-changing businessmodellen en vernieuwende communicatiestrategieën. Mijn zorg is vooral dat we dat allemaal laten liggen en de bedrijfsstrategie overlaten aan intern georiënteerde directeuren en managers.

Hoe ziet het marketingvak er over pakweg 10-15 jaar uit volgens jou?
In deze tijd is 5 jaar al ver weg. Alle markten zijn in transitie. Marketeers moeten daar continu in mee. Proactief, niet reagerend vanachter het bureau, maar eropuit. Kijken hoe ze het elders in de wereld aanpakken. De marketeer van de toekomst heeft brede kennis, ook van finance en operations. Zoals overal doet de digitalisering veel uitvoerend werk verdwijnen. Dat zie ik ook gebeuren in ons vak. De marketeers van straks opereren op strategisch niveau en zijn vooral met creatie, organisatie en regie bezig. Zij moeten op board level kunnen meepraten.

Ergens lazen we dat filosofie je hobby is. Nou kom maar door: welke filosoof was de beste marketeer?
Filosofen zijn geen marketeers. Omgekeerd kan filosofie veel voor marketeers betekenen. Het leert je beter redeneren en aannames op geldigheid toetsen. Wij – Geelhoedt & Jansen – toetsen veel businessplannen, en komen daarbij regelmatig onsamenhangende argumentaties en onlogische conclusies tegen. Filosofie scherpt je gevoel voor logica aan maar je hoeft geen filosoof te worden om een goede marketeer te zijn. Zelfs met basiskennis kom je al een heel eind.

Wat was de meest briljante marketingactie van 2016 die jij voorbij zag komen?
Laat ik een opmerkelijke noemen: de Trump-campagne. Hij boorde een vergeten kiezersgroep aan. Met zijn ongenuanceerde boosheid was hij de verpersoonlijking van de vele werklozen in de oude industriesteden van de VS. Hij deed beloftes aan de kiezers die hij na zijn inauguratie moet gaan waarmaken. Daarom noem ik de Trump-campagne ook. Want marketing gaat over beloftes die nagekomen moeten worden. We gaan het zien bij mr. Trump. Op 20 januari is hij de president. Was het misschien dan toch een briljánte marketingcampagne?

Tot slot, je bent behoorlijk senior, maar tegelijk enorm flexibel van geest: wat wil je de marketeer van morgen meegeven?
Blijf nieuwsgierig, ga erop uit en ontdek. Ga altijd terug naar de essentie, laat los hoe het nu werkt en denk ánders, onconventioneel. En praktisch: wissel af en toe van werkgever en ontwikkel je breed. Bouw continu aan een warm netwerk. Tenslotte: vul de why-vraag voor jezelf in. Waarom doe je wat je doet? Als je dat kunt beantwoorden, geloof je in jezelf en in je persoonlijke missie. En dus sta je krachtig en overtuigend in het veld. In ons boek “Wat kan mij nou gebeuren?” stellen wij dat de klassieke managementdisciplines zo met elkaar verweven zijn, dat strikte scheiding niet langer mogelijk is. Dat geldt ook voor marketing, dat idealiter overal in de organisatie te vinden is. De marketeer is daarvan de hoeder, ambassadeur en controller. Neem nu de traditionele personeelsadvertentie. Haal je op die manier nog talent binnen? Of de debiteurenadministratie die een dreigende aanmaning naar een key-account stuurt. Hij zal wel betalen, maar hoe vaak nog? Ik denk ook aan de gehaaste klant die een keuzemenu te horen krijgt. Dit soort voorbeelden toont aan dat marketing in het DNA van elke organisatie thuishoort.