Het succesverhaal van Lars

Wil je weten hoe ze dat doen?

Ben je zelf aan het denken om een NIMA C opleiding te volgen, maar heb je twijfels hoe je dit moet aanpakken en wat je er allemaal voor moet doen?

Laat je dan informeren door kandidaten die je voorgingen. Zij geven een volledig maar authentieke beschrijving over wie ze zijn en welke goals ze hadden voordat ze hieraan begonnen. Allen hebben bij verschillende opleiders de opleiding NIMA C gevolgd. Met succes!

Op 7 februari 2023, zijn er van de 6 kandidaten die opgingen voor het laatste gedeelte van de opleiding een spannende middag tegemoet. En ja…. ze hebben het alle! 6 gehaald, Chapeau!

Lars Hinze

 • Wie ben je?
  Mijn naar is Lars Hinze, ik ben 47 jaar, gehuwd, 2 kinderen (16 en 14) en Noord-Hollander. Al 20 jaar ben ik werkzaam in de farmaceutische industrie. Ik heb verschillende functies gehad binnen sales en marketing, waarvan de laatste 15 jaar als leidinggevende. Ik werk nu 7 jaar voor Allergologisch Laboratorium Kopenhagen (ALK), een Deense farmaceut, die dit jaar 100 jaar bestaat. De eerste drie jaar voor de Nederlandse vestiging, de laatste vier jaar voor het hoofdkantoor in Kopenhagen.
 • Waarom gekozen voor een NIMA C opleiding?
  In 2015 met veel plezier NIMA B gedaan. Verder zag ik, gezien mijn commerciële ervaring, NIMA C als een leerzame verdieping en verbreding van mijn strategische marketing kennis. En blijven leren vind ik belangrijk voor mijn werkplezier.
 • Wat heb je moeten doen om de opleiding af te ronden en wat heb je moeten laten?
  Het volgen van de lessen (100% MS Teams vanwege COVID) en het maken van de theoretische toets waren leuk en te doen, mits goed voorbereid. Het maken van de praktijkopdracht was een eerste voorbereiding op de scriptie en was al een stuk zwaarder. Zoals zo vaak was de scriptie het zwaarst om te voltooien, vooral om dat te combineren met een gezin en een fulltime baan. Wat ik heb moeten laten is tijd om te sporten, ontspannen en te socializen.
 • Was je tevreden met de opleider en met je begeleidende docent?
  Zeer tevreden, vooral met de begeleidende docent. Daar heb je verreweg het meeste mee te maken. Hij is zeer ervaren, kundig, inspirerend en geestig.
 • Wat was de casus?
  Ik heb strategisch marketing advies gegeven voor de Canadese vestiging van mijn werkgever, gericht op de (on)mogelijkheden om de winstgevendheid in de markt te vergroten.
 • Wat miste je?
  Ik heb de omgang met en inspiratie van medestudenten gemist, omdat alle lessen virtueel zijn gegeven (vanwege Corona).
 • Wat vond je van het examen? Wat was goed, wat kon beter?
  Het goede is dat NIMA C in vergelijking met NIMA B echt ‘next level’ is. Alle elementen en het gehele programma zit goed in elkaar en de docenten zijn top. C1 (de scriptie) was een enorme opgave in vergelijking tot C2 (mondeling), misschien gaat het daar wat scheef. Veel studenten stranden bij het maken van de scriptie. Niet zozeer qua complexiteit, maar meer qua tijdsbesteding naast werk en privé. Wellicht kan er nog meer aandacht gegeven worden aan het belang van planning?
 • Hoe voelde het, toen je je uitslag kreeg bij de scriptie?
  Vooral blijdschap en opluchting en een klein beetje trots, toen het gehele traject met ups en downs door mijn hoofd heen schoot.
 • Wat ga je als NIMA C professional anders doen?
  Veel van mijn werk blijft hopelijk hetzelfde, maar hopelijk ben ik beter in staat om strategische marketing vraagstukken aan te pakken.  
 • Jouw advies voor toekomstige studenten? En wat voor NIMA?
  Voor studenten: zorg dat er een win-win is met je werkgever, zodat je ook werktijd (bijv. een dag in de week/maand) kan besteden aan je NIMA C opleiding. En dat je de praktijkopdracht en scriptie bij je werkgever kan maken. En wees nieuwsgierig naar de inhoud en naar je medestudenten. Voor NIMA: geen idee.

Het succesverhaal van Jolanda

Wil je weten hoe dat onze kandidaten NIMA C gehaald hebben?

Ben je zelf aan het denken om een NIMA C opleiding te volgen, maar heb je twijfels hoe je dit moet aanpakken en wat je er allemaal voor moet doen?

Laat je dan informeren door kandidaten die je voorgingen. Zij geven een volledig maar authentieke beschrijving over wie ze zijn en welke goals ze hadden voordat ze hieraan begonnen. Allen hebben bij verschillende opleiders de opleiding NIMA C gevolgd.

Op …6 februari 2023, zijn er van de 6 kandidaten die opgingen voor het laatste gedeelte van de opleiding een spannende middag tegemoet. Maar ze hebben het alle! 6 gehaald, chapeau!

Jolanda Grootscholte


Wie ben je?

Mijn naam is Jolanda Grootscholte(35) en met mijn gezin woon ik in Hoek van Holland. Tien jaar geleden ben ik gestart in het communicatie vak en tijdens mijn loopbaan bij Royal Flora Holland ben ik door de jaren heen me gaan ontwikkelen tot marketing professional. Na deze commerciële ervaring ben ik gaan bezinnen wat ik verder wilde bereiken. Hiervoor ben ik met een coach mijn intrinsieke motivatie en drijfveren gaan onderzoeken. Ik kwam tot inzicht dat een rol met maatschappelijk impact mijn interesse wekt. Echter wel binnen de marketing context, daar liggen nog veel kansen onbenut.

Waarom gekozen voor een NIMA C opleiding

Na het behalen van mijn NIMA B diploma in 2016 wist ik dat ik ooit aan NIMA C wilde beginnen. Het juiste moment hiervoor was 4 jaar later in 2020 tijdens mijn loopbaanverandering. Ik heb er voor gekozen om mijn werk-privé balans hier tijdelijk op aan te passen zodat ik echt de ruimte ervaarde om voor NIMA C te kunnen gaan.

Wat heb je moeten doen om de opleiding af te ronden en wat heb je moeten laten?

Ik ben in totaal vanaf de start van mijn afstudeeropdracht tot mijn mondelinge verdediging 1,5 jaar bezig geweest. Het opstellen van een strategisch marketingplan heeft nogal wat voeten in de aarde gehad mede door de begeleider die mij in eerste instantie is toegewezen. We hadden beiden andere verwachtingen bij het proces tot het schrijven van het strategisch marketingplan. Dat kwam duidelijk niet overeen. Een match met de begeleider is essentieel om het resultaat te bereiken waarmee je op niveau C kan slagen. De samenwerking met mijn tweede begeleider was daarentegen boven verwachting, dit gaf mij veel energie om door te zetten.

Was je tevreden met de opleider en met je begeleidende docent?

Ik heb de opleiding deels tijdens corona-tijd gevolgd en de opleider was direct in staat om mee te bewegen in deze verandering door het lesaanbod digitaal te vervolgen. Op deze manier liepen we geen studievertraging op wat heel fijn was. Tussen de laatste twee blokken heb ik ook nog een zwangerschaps- en bevallingsverlof gehad, dat is ook geen probleem geweest.
De afwisseling tussen theorie en zelfstandig of in groepsvorm opdrachten uitwerken en presenteren maakt het leerproces heel sterk. De docent is een ervaringsdeskundige en zeer goed in staat om verbinding te leggen naar de praktijk door het behandelen van actuele casussen.

Wat was de casus? Over je eigen bedrijf of heb je een ander voorbeeld gekozen.

Mijn casus gaat over een welzijnsorganisatie met een service aanbod gericht op financiële hulpverlening voor particuliere inwoners binnen een 100.000+ gemeente. Deze Non-profit organisatie wordt veelal gesubsidieerd door de gemeente en dient als voortraject (schuldhulp-preventie) op de gemeentelijk schuldhulpverlening. Het is een complex strategisch marketingvraagstuk waarbij nog niet direct een concrete oplossing voor te bieden is door het ontbreken van klantinzicht. De aangedragen oplossing is dan ook voor de middellange termijn en er op gericht om data stromen in gang te zetten en klantinzicht te verwerven. Voorwaarde voor de transitie naar een klantgerichte organisatie. Doordat we steeds meer over de (potentiële) klant te weten komen kan er een gesegmenteerd service-aanbod geboden worden volgens de differentiatiefocus strategie.

Wat miste je?

Tijdens het afstuderen miste ik een evaluatiemoment met de opleider. Wat is de status en hoe verloopt het traject in samenwerking met de coach?
Vanuit het NIMA merkte ik dat zij afgelopen jaar al voortborduurde op de nieuwe exameneisen die begin dit jaar zijn ingegaan. Ik kreeg sterk het gevoel dat als je vertraging oploopt er een kloof ontstaat tussen opleider en examenafnemer.

Wat vond je van het examen? Wat was goed, wat kon beter?

De examinatoren hebben echt de insteek om naast het beoordelen je ook inzichten te geven op NIMA C niveau. Ik heb hier veel van geleerd maar het maakt het ook uitdagend. Ik had me voor mijn gevoel op alles voorbereid. Echter werden er kritische vragen gesteld over onderwerpen die ik niet van te voren had uitgedacht omdat dit vanuit de theorie niet aan bod is gekomen. Ik vond het lastig om hier ter plekke het juiste antwoord op te geven. Ik evalueerde later voor mezelf dat ik zo diep in de stof zat dat het had geholpen als ik er op dat moment meer open minded in had gezeten.

Hoe voelde het, toen je je uitslag kreeg bij de scriptie?

Toen ik binnen kwam in het lokaal voor de uitslag kreeg ik gelijk een hand van de examinator: “Van harte gefeliciteerd, je bent geslaagd!”. Ik voelde direct een verlichting in heel mijn lichaam, dit was een gevoel van ultiem geluk.

Wat ga je als NIMA C professional anders doen?

Als NIMA C professional ga ik niet ineens dingen heel anders doen. Het is een transformatie wat je ondergaat gedurende de opleiding op zowel persoonlijk als inhoudelijk niveau. Met de bagage die ik heb meegekregen start nu pas echt het leerproces, het geleerde toepassen in mijn werk. Met de aangereikte tools ben ik in staat gesteld om marketing op MT-niveau te agenderen en bij te dragen aan de marktgerichtheid van de organisatie. 

Jouw advies voor toekomstige studenten?
Ben je aan het oriënteren voor NIMA C? Bezoek dan de training NIMA C in One Day, vanuit daar kun je goed beoordelen of deze opleiding bij je past qua inhoud en niveau. Denk van te voren goed na over de timing van het starten van NIMA C. Past dit nu binnen mijn loopbaan en kan ik mijn werk-privé balans hier tijdelijk op aanpassen? Het is ook heel fijn als je vanuit je werkgever ruimte en support krijgt gedurende deze periode. Voorzie je werkgever niet van een te krappe planning over de afronding, hierdoor heb je kans dat je gedurende het traject steeds uitloopt en hierop bij moet sturen.

En wat voor NIMA?
Ik kan me voorstellen dat het waarde toevoegt als het NIMA zich meer naar de opleider toe gaat bewegen en deze samenwerking zich gaat richten tot het vergroten van de uniformiteit. Door betere afstemming denk ik dat er  meer synergie uit te halen valt en kunnen de verwachtingen richting de kandidaat beter worden gemanaged.

Kortom; ik ben ontzettend trots op het behalen van mijn NIMA C diploma en heb diepe dalen en pieken gekend. Echter is het alles waard geweest om uiteindelijk NIMA C op zak te hebben en de leerervaringen in mijn verdere loopbaan mee te nemen.

Het succesverhaal van Koen

Wil je weten hoe zij hun Diploma hebben behaald?

Ben je zelf aan het denken om een NIMA C opleiding te volgen, maar heb je twijfels hoe je dit moet aanpakken en wat je er allemaal voor moet doen?

Laat je dan informeren door kandidaten die je voorgingen. Zij geven een volledig maar authentieke beschrijving over wie ze zijn en welke goals ze hadden voordat ze hieraan begonnen. Allen hebben bij verschillende opleiders de opleiding NIMA C gevolgd. Met succes!

Op 7 februari 2023, zijn er van de zes kandidaten die opgingen voor het laatste gedeelte van de opleiding een spannende middag tegemoet. En ja…. ze hebben het alle! zes gehaald, Chapeau!

Koen Brink

koen brink

 • Wie ben je?
  Ik ben Koen Brink. Head of Marketing & E-Commerce bij Tempur Sealy Benelux. 
   
 • Waarom gekozen voor een NIMA C opleiding
  De reden dat ik NIMA C ben gaan doen is omdat ik in de praktijk vaak bedrijven tegenkom die moeite hebben met het toepassen van goede marketing. Vaak is er een te urgente focus op korte termijn sales-oplossingen, wordt marketing gezien als de afdeling die aan het knippen en plakken is, of wordt gedacht dat adverteren alles is wat de marketingafdeling zou moeten doen. Met NIMA C wil ik mijzelf ontwikkelen op marketingstrategisch vlak, maar ook een stukje geloofwaardigheid aan mijn CV toe te voegen.
 • Wat heb je moeten doen om de opleiding af te ronden en wat heb je moeten laten?
  Ik ben niet iemand die floreert in de schoolbanken. Ik hou van de praktijk, maar in theorie kan ik mezelf soms verliezen. Omdat ik mijn werk ontzettend leuk vind, maak ik soms weken met dagen van 10 uur. In de avonden of weekenden, wanneer ‘normale’ mensen leuke dingen gaan doen, heb ik moeten blokken voor de opleiding.    
 • Wat was de casus? Over je eigen bedrijf of heb je een ander voorbeeld gekozen. Kun/mag je er iets over zeggen, al is het kort?
  Ik heb voor mijn bedrijf een adviesrapport gemaakt over hoe we groei kunnen realiseren in de competitieve Belgische bedbodem- en matrassenmarkt. 
 • Wat miste je?
  Door COVID heb ik de studie geheel op afstand gedaan. Ik heb mijn klasgenoten alleen bij het schriftelijk examen gezien. De docent en mijn begeleiders heb ik niet in het echt gezien.
  Dat vind ik wel jammer.
 • Wat vond je van het examen? Wat was goed, wat kon beter?
  Goed! Ik ben blij dat het examen serieus genomen werd en dat je je papiertje niet zomaar cadeau krijgt. Er wordt wel iets van je verwacht en ik ben blij dat ik het uiteindelijk waar heb kunnen maken.
 • Hoe voelde het, toen je je uitslag kreeg bij de scriptie?
  Omdat ik het de eerste keer niet heb gehaald, was ik kapot zenuwachtig bij de tweede keer. In mijn hoofd maakte ik een sprongetje toen ik hoorde dat ik geslaagd was.  
 • Wat ga je als NIMA C professional anders doen?
  Ik ga vooral veel vragen stellen. Waarom doen we dit? Waarom kiezen we voor dat? Ik hoop dat dit de ruimte geeft voor discussies waarbij ik mijn stakeholders kan overtuigen om meer over de strategie na te denken in plaats van alleen de tactieken. 
 • Jouw advies voor toekomstige studenten? En wat voor NIMA?
  Mijn advies voor toekomstige studenten zou zijn om de macro en meso analyses vooral niet te onderschatten. Onderzoek is de fundering voor succes. NIMA zou van mij nog wel wat vaker op de voorgrond kunnen treden. Strategische cases uitlichten, praktijkvoorbeelden delen en toegankelijke kennissessies organiseren. Niet alleen voor marketeers, maar juist voor de mensen die marketing alleen als een uitgave zien. 

Het succesverhaal van Michiel

Wil je weten hoe ze dat doen?

Ben je zelf aan het denken om een NIMA C opleiding te volgen, maar heb je twijfels hoe je dit moet aanpakken en wat je er allemaal voor moet doen?

Laat je dan informeren door kandidaten die je voorgingen. Zij geven een volledig maar authentieke beschrijving over wie ze zijn en welke goals ze hadden voordat ze hieraan begonnen. Allen hebben bij verschillende opleiders de opleiding NIMA C gevolgd. Met succes!

Op 7 februari 2023, gingen er van de 6 kandidaten voor het laatste gedeelte van de opleiding een spannende middag tegemoet. En ja…. ze hebben het alle! 6 gehaald, Echte Toppers!

Michiel Janssen

 • Wie ben je?
  • Ik ben Michiel Janssen, 43 jaar en getrouwd met Anne en woon in Den Haag. Triatlon en fitness zijn twee hobby’s waar ik graag tijd aan besteed. 20 jaar geleden heb ik de studie Marketing Communicatie in Eindhoven afgerond en heb vervolgens diverse commerciële, marketingfuncties vervuld bij bedrijven als Essent, RWE en PostNL. Inmiddels heb ik bij KPN in 10 jaar tijd verschillende functies vervuld en ben ik nu (mede)verantwoordelijk voor het begeleiden/ implementeren van de Digitale/Data Strategie in de rol van Change Manager.
 • Waarom gekozen voor een NIMA C opleiding
  • Ik kreeg een tip van een oud-manager. Hij zag dit als waardevolle toevoeging op mijn Marketing Communicatie studie. Daarnaast wil(de) ik me meer bezighouden met de strategie dan de operatie.
 • Wat heb je moeten doen om de opleiding af te ronden en wat heb je moeten laten?
  • Het doen is wat mij betreft vooral letterlijk het doen! D.w.z. tijd inruimen om te produceren. Bij mij zat de uitdaging hoofdzakelijk in de scriptie en de tijd die dit kost naast je drukke baan. Het kostte mij de nodige moeite omdat ik tijdens dit traject ook van functie ben veranderd en ik de nodige tijd kwijt was aan deze nieuwe functie. Dit hield dus wel in dat ik minder tijd had voor sporten om tijd te kunnen spenderen aan mijn scriptie
 • Was je tevreden met de opleider/ docent?
  • Zeker! Over beide ben ik zeer tevreden. De docenten van de opleiding brachten interessante inhoud/content op een leuke, spraakmakende manier. De ‘hoofddocenten’ waren samen een mooi koppel en goed op elkaar ingespeeld. De scriptiebegeleider was ook bedreven en bekwaam en heeft mij voldoende en goede support geboden en ervoor gezorgd dat er voldoende tractie bleef op het afronden van de scriptie.
 • Wat was de casus?
  • Mijn scriptie ging over welke strategie KPN, de Zakelijke Markt (MKB-segment), het best zou kunnen voeren om marktaandeel te vergaren op de Nederlandse Cloudmarkt, die een potentie heeft van ca. 3 miljard euro.
 • Wat miste je?
  • Ik ben in 2015-2016 ooit begonnen met deze studie en heb de scriptie toen laten liggen omdat ik het te druk had met werk en privé. In 2022 heb ik deze weer opgepakt omdat ik deze studie graag met succes wilde afronden. Daardoor heb ik vooral het sparren met medestudenten, gemist waarmee je ook het voortraject (klassikale trainingen) gevolgd hebt en toch een klik/band gevormd hebt.
 • Wat vond je van het examen?
  • Het was een fijne informele sfeer en je krijgt ook de keuze hoe je je wenst te presenteren (voorbeeld zittend of staand). Hierdoor kan je zelf de vorm kiezen die het best bij jou past, waardoor je verhaal nog krachtiger kan overkomen op de toehoorders.
  • Wat ik lastig vond is dat het me voorafgaand aan het examen nog niet echt duidelijk was, wat ik kon verwachten aan vragen; wat willen mijn toehoorders voornamelijk horen. Cruciale vraag: Waar ligt het zwaartepunt op? Is dat bijvoorbeeld op de route naar de strategische optie, de uitwerking van deze optie en/óf de wijze waarop je het operationeel gaat doorvoeren in je organisatie en/óf hoe je het aan de ‘man/vrouw’ gaat brengen? Als je weet waar de focus op ligt, dan kan je hier rekening mee houden met je presentatie (zowel in je PowerPoint presentatie als in je verhaal).
 • Hoe voelde het, toen je je uitslag kreeg bij de scriptie?
  • Fijn! Het is een volwaardige opleiding die je op dat moment met succes afrondt en dat geeft een superfijn gevoel. Dit wordt versterkt door de effort die in de vele maanden erin is gestoken nu tot een einde komt en je weer tijd krijgt voor nieuwe doelen.
 • Wat ga je als NIMA C professional anders doen?
  • De opleiding geeft nog meer handvatten in mijn huidige baan. Daarnaast versterkt het mijn enthousiasme voor een strategische functie binnen een corporate organisatie.
 • Jouw advies voor toekomstige studenten?
  • Ga voor deze mooie opleiding! Het werkt het meest prettig als je de opgedane kennis direct in de praktijk kan toetsen bij het bedrijf waar je werkt. Als je kunt sparren met collega’s om tot een goede probleemstelling te komen en oplossingsrichtingen, dan werkt dat in je voordeel. Maar blijf ook vooral een open blik houden, door niet teveel vast te houden aan de huidige strategie van het bedrijf en de meningen van je collega’s. Neem de informatie op en bepaal zelf of je iets met deze informatie doet.
 • Tips voor NIMA:
  Maak voor je klanten er een feestje van. Jullie zitten aan het einde van de studie, maar spelen een belangrijke rol in de afronding/certificering van de opleiding. Een fysieke bijeenkomst voor afgestudeerden (bijvoorbeeld de uitreiking van het diploma) wordt zeker gewaardeerd.

NIMA Opleidingen nu ook ingeschaald op NLQF-niveau

Sinds dit najaar hebben zes NIMA Opleidingen de NLQF-inschaling ontvangen. Het Nederlands kwalificatieraamwerk of Netherlands Qualification Framework (NLQF) geeft duidelijkheid over het niveau van een opleiding en/of diploma.

NLQF staat voor een bewijs van niveau en is een referentiekader voor leerresultaten. Met het NLQF-niveau op een diploma wordt het voor de gediplomeerde en (potentiële) werkgevers, zowel nationaal als internationaal, inzichtelijk op welk niveau deze gekwalificeerd is. NLQF zorgt voor een internationale niveau-aanduiding, want hiermee zijn de NIMA Opleidingen ook opgenomen in het EQF (European Qualification Framework). Professionals kunnen zo ook in het buitenland eenvoudig laten zien wat hun diploma waard is. Irene Grotendorst BSc RM, voorzitter van het NIMA Examencollege zegt hierover: ‘Met de NLQF-inschaling zijn de NIMA-kwalificaties nu aantoonbaar vergelijkbaar met door de overheid erkende en gereguleerde opleidingen zoals master- en bachelor-opleidingen.’

Dankzij deze inschaling draagt NIMA extra bij aan een leven lang ontwikkelen en aan de arbeidsmobiliteit. Dit sluit perfect aan op de missie van NIMA: professionals in marketing, communicatie en sales helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk. En ons motto ‘een leven lang leren’.

NIMA Diploma’s stonden al voor kwaliteit, maar nu ze zijn ingeschaald op NLQF-niveau is dat nog duidelijker. Grotendorst: ‘De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De actualiteit van vandaag geldt niet vanzelfsprekend voor morgen. Toekomstbestendige marketeers zijn wendbaar, anticiperen op veranderingen en realiseren zich ook dat levenslang leren een vereiste is. Up-to-date blijf je als marketeer met het NIMA Netwerk, de NIMA Diploma’s en de NIMA Opleidingen die voorbereiden op de NIMA Examens. Een toekomstbestendige NIMA-gediplomeerde marketeer is als een echte Robinson. Blijf leren en niet opgeven. Het waren degenen die bij obstakels wendbaar bleken, slimme oplossingen bedachten, hun energie goed aanwenden en een strategie hadden. Van elke dag, elke proef en elke nieuwe situatie leerden zij. Ze ontwikkelden zich tot wendbare, toekomstbestendige strijders en vrienden. En met succes.’

Baukje Hilarides Productmanager Study Members & Exams bij NIMA is heel blij met de NQLF-inschaling. ‘NIMA laat haar kwalificaties vanuit een eerdere regeling erkennen door de European Marketing Confederation (EMC); een Europese beroepsvereniging. Via NLQF wil NIMA in Nederland meer inzicht geven in de opleidingsniveaus en de vergelijking met het regulier onderwijs mogelijk maken. Mensen zijn meestal wel bekend met een mbo-, hbo- of wo-niveau en via NLQF is de vergelijking nu mogelijk en weten mensen beter welk niveau de NIMA Opleidingen hebben en op welk niveau de NIMA Examens worden afgenomen. Dit biedt zowel de deelnemers als de werkgevers houvast.’

Welke NLQF-niveau hebben de NIMA Diploma’s?

 • NIMA A Sales (NLQF-niveau 4),
 • NIMA A Online Marketing (NLQF-niveau 4),
 • NIMA B marketing (NLQF-niveau 6),
 • NIMA B Sales (NLQF-niveau 6),
 • NIMA B Communicatie (NLQF-niveau 6),
 • NIMA C Marketing (NLQF-niveau 7).

De NLQF-niveaus voor de kwalificaties van NIMA A Marketing en NIMA A Communicatie worden in de loop van 2022 aangevraagd.

De voordelen van de NLQF-inschaling op een rij
Meer transparantie over het behaalde niveau
• Zekerheid over waarde van het diploma
• Makkelijker aan de slag in het buitenland
• NIMA Opleidingen komen in aanmerking voor scholingssubsidies (zoals STAP-regeling)

Meer willen weten over het NLQF? Bekijk dan deze info-video:

Meer informatie over de NLQF-niveaus en de NIMA Opleidingen, klik dan op de onderstaande knop.

De ballen verstand van Marketingstrategie

Wie doorleert en doorleert in marketing stuit aan het eind op de magische wereld van de strategie. Een slecht begrepen begrip overigens, maar misschien wel het mooiste deel van het vak. Deze week gaan de Effies eruit en daar wordt door de jury gekeken of de tactiek wel paste bij de vooraf geformuleerde diagnose en strategie. Je kunt immers een briljante campagne lanceren, maar het is nogal van belang of dat het gevolg is van een plan om stom toeval. Het eerste succes van Tony’s repen zou je stom toeval kunnen noemen, onbedoeld zelfs, het doorpakken in de jaren erna was eerder het gevolg van een briljante strategie.

Lees dit artikel op

Studieadvies? Doe de test en check welk NIMA-niveau bij je past!

Stel, je vindt het de hoogste tijd om door te leren en je te ontwikkelen in het vakgebied Marketing, Communicatie en/of Sales, waar begin je dan? NIMA biedt je nu de mogelijkheid om online studieadvies in te winnen. Makkelijk, snel en precies wat je zoekt.

Hoe werkt het?
Je klikt op de link: https://www.nima.nl/studieadvies/. De test start direct met een aantal eenvoudige vragen gericht op kennis en ervaring, zodat je binnen enkele minuten vrijblijvend jouw studieadvies ontvangt over het NIMA Examen dat bij jouw achtergrond en NIMA-niveau past. Bovendien maken we ook direct inzichtelijk bij welke exclusieve NIMA Education Partners je terecht kunt.

NIMA Education Partners
In dit advies is het makkelijker om opleiders te vergelijken die de opleiding tot het NIMA Examen aanbieden. We willen de bezoekers zo gericht mogelijk kunnen doorsturen naar onze Education Partners. Per opleider laten we een aantal kenmerken zien, zoals locatie in het land, kosten en aspecten waarin de opleider zich onderscheidt van andere opleiders.

Interview Pieter Kopmels (Rust-Oleum) over de magie van C….. NIMA C

Dat de sky the limit is weten we, maar wanneer je start aan een studie NIMA C, het hoogste examenniveau dat NIMA in huis heeft, merk je pas dat het behalen van dit diploma zijn grenzen niet kent. In gesprek met oer-NIMA C-fan Pieter Kopmels komen we erachter wat hem heeft gedreven.


Je bent enthousiast over het halen van het NIMA C Diploma. Moet je daar heel slim voor zijn of moet je gewoon heel erg van marketing houden?
Ik denk dat ik namens elke NIMA C-geslaagde spreek als ik zeg dat het een zeer intensief, pittig en tijdrovend traject is. Je zult dus, meer dan bij andere NIMA studies, zeer overtuigd moeten zijn van het écht willen behalen van het diploma. De opleiding vraagt om sterk analytisch inzicht en de nodige creativiteit. Als je een vakidioot bent, zoals in mijn geval, dan helpt dat je er zeker doorheen, want het is ook een heel leerzaam proces waarbij je veel nieuwe inzichten opdoet.

Wat houdt NIMA C eigenlijk in?
NIMA C is een marketingopleiding op strategisch niveau. Je leert hoe jouw onderneming of business unit op strategisch en operationeel niveau kan inspelen op de continu veranderende externe omgeving. Juist in deze turbulente tijden maakt dat de opleiding ook zo actueel. Het vraagt om een scherpe analyse van de externe omgeving, een objectieve blik op de sterkten en zwakten van de organisatie en een gezonde dosis creativiteit om tot passende oplossingen te komen. Je wordt daarbij echt uitgedaagd om out-of-the-box te denken. Voor mij persoonlijk geldt dat ik echt tot nieuwe inzichten ben gekomen over het bedrijf waarvoor ik werk en de markt waarop we opereren. De theoretische modellen hebben daaraan ook zeker een bijdrage geleverd, iets wat ik na jarenlange praktijkervaring niet direct had verwacht.

Waarom heb jij NIMA C gedaan?
Het opfrissen en verdiepen van mijn marketingkennis op strategisch niveau was mijn voornaamste reden om de opleiding te gaan volgen. Daarnaast is het behalen van het certificaat een mooie bevestiging van je kennis en kunde. NIMA C is tenslotte een begrip en het staat nog altijd hoog aangeschreven.

Van NIMA C wordt beweerd dat het een wetenschappelijk niveau heeft. Is dat echt zo? Heb jij dat zo ervaren?
NIMA C is een studie op EQF-level 7, oftewel Master-niveau en de gebruikte literatuur en modellen zijn veelal afkomstig van de Harvard Business School. Dus ja, de opleiding is zeker op universitair niveau. De theorie wordt wel direct gekoppeld aan de praktijk door middel van groepsopdrachten en de scriptieopdracht die volledig is toegespitst op je eigen praktijksituatie. Daarbij wordt wel streng geëxamineerd op de correcte toepassing en onderbouwing van de verplicht te gebruiken modellen.

Bestaat er een netwerk van NIMA C-bezitters? Of zou dat er moeten komen? Ik kan me voorstellen dat zo’n studieveldslag wel een band schept….
Van veel NIMA C’ers hoor je dat ze nog steeds contact hebben met hun studiegenoten. Dat komt vooral door de intensieve samenwerking en de gedeelde smart tijdens het gehele proces. Bovendien trek je intensief met elkaar op tijdens de vele studiebijeenkomsten, inclusief een drietal weekenden op de Veluwe. Dat schept inderdaad een band. Ook mijn studiegroep heeft nog regelmatig onderling contact en begin juli hebben we bijvoorbeeld een zelfgeorganiseerde reünie gepland staan. Voorheen was er het NIMA C genootschap waarin geslaagden regelmatig bijeenkwamen om kennis en ervaringen te delen. Ik denk dat er zeker interesse bestaat om een dergelijke community opnieuw leven in te blazen.

Nooit getwijfeld om te starten met een universitaire marketing-, economie of bedrijfskundestudie in plaats van NIMA C?
Dat was zeker ook een optie geweest. Maar ondanks het intensieve programma was NIMA C qua tijdsduur en structuur voor mij persoonlijk net iets beter te combineren met mijn veeleisende internationale baan. Studiebijeenkomsten vinden namelijk vooral in de avond of in het weekend plaats, in plaats van tijdens werkdagen. Verder vond ik de een-op-een koppeling tussen theorie en praktijk een belangrijk pluspunt. Daardoor is al het geleerde direct in de praktijk toepasbaar. Als laatste zie ik de coaching en examinering door zeer ervaren marketeers uit het bedrijfsleven als voordeel. Zij beoordelen de businesscase net zo kritisch als je eigen directie, maar vaak gaan ze nog een stap verder en dieper. Bijvoorbeeld wat betreft onderbouwing, planning, implementatie en mitigerende maatregelen. Je wordt echt gechallenged, waardoor je nog beter wordt klaargestoomd voor de praktijk.

Tot slot; is er een moment geweest dat je ermee wilde stoppen?
Het bijltje erbij neergooien heb ik gelukkig op geen enkel moment overwogen. Maar net als mijn studiegenoten heb ik het scriptieproces als het meest pittige ervaren. Dat vraagt veel zelfdiscipline, veel tijd en regelmatig ‘nee zeggen’ tegen de leuke dingen in het weekend.

 

Diploma’s en Certificeringen van NIMA behouden internationale waarborg

diploma, uitreiking, marketing, communicatie, sales

NIMA heeft van de European Marketing Confederation (EMC) opnieuw toestemming gekregen om professionals in marketing, communicatie en sales te re-accrediteren en accrediteren volgens de normen van het European Marketing Certification and Qualifications Network. De EMC is een internationale koepel van twintig Europese marketingberoepsorganisaties, waaronder die van Groot-Brittannië en Duitsland. Ook NIMA is lid.

De toestemming – die werd afgegeven op 30 december jl. – geldt voor een periode van vijf jaar en kwam tot stand na een solide beoordeling van alle NIMA Diploma’s (A, B en C) en de eisen voor persoonscertificeringen, zoals die voor Register Marketeers en Senior Marketing & Communication Professionals. De toezegging is tot stand gekomen op voorspraak van het Professional Qualifications Committee dat daarvoor een strikte vooraf vastgestelde procedure volgt. Tenslotte is het werk en de toezegging van dit EMC-onderdeel weer gereviewd door de Accreditation Expert Group.

De formele toezegging is van groot belang omdat de NIMA Diploma’s en persoonsgebonden beroepstitels hierdoor internationaal bruikbaar zijn en blijven. Aan alle niveaus is een zogeheten EMQF-waarde verbonden. Hiermee is het voor alle Europese marketeers en organisaties waar zij werken mogelijk om een vergelijking te maken op niveau van kennis en vaardigheden.