Het succesverhaal van Maroesjka

Wil je weten hoe zij hun Diploma hebben behaald?

Ben je zelf aan het denken om een NIMA C opleiding te volgen, maar heb je twijfels hoe je dit moet aanpakken en wat je er allemaal voor moet doen?

Laat je dan informeren door kandidaten die je voorgingen. Zij geven een volledig maar authentieke beschrijving over wie ze zijn en welke goals ze hadden voordat ze hieraan begonnen. Allen hebben bij verschillende opleiders de opleiding NIMA C gevolgd. Met succes!

Op 19 september 2023, zijn er weer een aantal kandidaten opgegaan voor het laatste gedeelte van de opleiding, altijd een spannende middag. En ook wederom zijn er een 5-tal kandidaten die het hebben gehaald chapeau!

Maroesjka de Best – van Baarle

Wie ben je?

Mijn naam is Maroesjka de Best van Baarle en sinds 6 jaar Marketing Director bij Rentokil Nederland. Marketeer in hart en nieren, 50 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Mijn marketingcarrière is gestart in de automotive bij Fiat Auto Nederland en via Reclamebureau Aan Zee uiteindelijk bij Rentokil terechtgekomen. In de loop der jaren ben ik er achter gekomen dat ik een echte B2B-marketeer ben en daar de meeste voldoening uithaal.

Waarom gekozen voor een NIMA C opleiding?

Ik heb gekozen voor NIMA C, omdat ik het belangrijk vind dat je je als marketing professional blijft ontwikkelen. Ik wilde mijn strategische marketing kennis verder verbreden en verdiepen en daarnaast ons bedrijf effectiever ondersteunen bij het ontwikkelen van strategische inzichten. Het is de volgende stap in mijn professionele ontwikkeling en zal mij tevens onderscheiden in het competitieve veld van marketing professionals.

Wat heb je moeten doen om de opleiding af te ronden en wat heb je moeten laten?

Het was voor mij al even geleden dat ik in de schoolbanken had gezeten en moest zeker de eerste periode erg wennen. Het was echt ‘back2school’ met theoretische modellen en lange dagen met je neus in de boeken, dit terwijl ik echt een praktijkmens ben. Het voordeel was dat ik samen met een van mijn kinderen in een examenperiode zat en daardoor gezellig samen aan de eettafel zat te leren. Ik heb veel tijd gestoken in de scriptie en het C2 waardoor het toch wel aanpoten was om, naast een fulltime baan en een gezin, de opleiding binnen 1 jaar af te ronden.

Was je tevreden met de opleider?

Zeker in het begin en rondom het eerste theorie-examen, was er vanuit de opleiding vaak onduidelijkheid. Dit werd door de begeleidende docent goed opgelost, maar bracht zeker de nodige onzekerheden en extra werk met zich mee. De begeleidende docent(en) waren allen zeer professioneel en inspirerend en hebben zeker bijgedragen aan het plezier in de opleiding.

Wat was de casus? Over je eigen bedrijf of heb je een ander voorbeeld gekozen. Kun/mag je er iets over zeggen, ook al is het kort?

Voor mijn NIMA-C strategisch marketingplan heb ik ervoor gekozen om een diepgaande analyse en strategie te ontwikkelen voor een van onze bestaande merken in de context van mijn organisatie. De casus draaide om het vergroten van ons marktaandeel binnen specifieke sectoren waarin we actief zijn. Dit strategische plan betrof een gedetailleerde benadering om onze positie te versterken en de concurrentie in deze geselecteerde markten voor te blijven. Hoewel ik niet in de gelegenheid ben om alle details te delen, kan ik zeggen dat het project zich richtte op het identificeren van groeimogelijkheden, het ontwikkelen van doelgerichte marketingstrategieën en het optimaliseren van onze positionering binnen de desbetreffende sectoren. Dit plan bood een waardevolle leerervaring en inzicht in het ontwikkelen van strategische marketingplannen voor onze merken.

Wat miste je?

Omdat ik de eerste kandidaat was die examen deed volgens de nieuwe normen, miste ik ‘guidance’ en richtlijnen. De globale lijnen waren wel min of meer duidelijk, maar het bleef toch een beetje een grijs gebied.

Wat vond je van het examen? Wat was goed, wat kon beter?

De voorbereiding vond ik een uitdaging, aangezien je niet weet welke specifieke aspecten van je plan worden bevraagd. Welke vragen moet je voorbereiden? Gaan de vragen over de kern van mijn plan of zal de nadruk liggen op zaken die niet expliciet in mijn plan aan bod komen? De examinatoren stelden veel kritische vragen waarbij ik in eerste instantie even mijn weg moest vinden om deze vragen correct te beantwoorden. Echter, deze uitdagende interactie heeft me wel in staat gesteld om buiten de gebaande paden te denken en een dieper inzicht te krijgen in mijn eigen plan.

Hoe voelde het, toen je je uitslag kreeg bij de scriptie?

Opluchting is denk het woord dat het meest in de buurt komt. Tijdens mijn vakantie kreeg ik bericht dat ik het de eerste keer niet had gehaald. Dit was echt een teleurstelling. Na een paar dagen ben ik er voor gaan zitten en heb het tweede deel van mijn vakantie gebruikt om de scriptie aan te passen en opnieuw in te sturen. Daarna zit je nog meer in spanning of je het de tweede keer wel hebt gehaald of niet.

Wat ga je als NIMA C professional anders doen?

Als NIMA C-professional ben ik vastbesloten om mijn plannen en projecten op een meer strategische wijze uit te voeren. Deze opleiding heeft me waardevolle inzichten gegeven en biedt een heldere richting bij het formuleren van effectieve probleemstellingen. Daarnaast heb ik geleerd om de feedback en inzichten van examinatoren, collega’s en peers te omarmen. Blijf altijd kritisch naar je plannen kijken, ook als het plan klaar is.

Jouw advies voor toekomstige studenten? En wat voor NIMA?

De opleiding is buitengewoon waardevol, zelfs voor degenen die al enige tijd actief zijn in het vakgebied. Het biedt een uitstekende aanvulling op je bestaande werkervaring. Bovendien is de interactie met andere studenten een welkome toevoeging. Het delen van ervaringen en inzichten met medestudenten verrijkt niet alleen je kennis, maar biedt ook nieuwe perspectieven en een waardevol netwerk in het vakgebied.

Marketing for humans sake (deel 2)

Geschreven door Tijs Timmerman via Marketingfacts

Met de opkomst van massacommunicatie in de twintigste eeuw en de toenemende reikwijdte van commerciële reclameboodschappen, is onze samenleving jarenlang collectief opgevoed met ideeën over consumptie van goederen en diensten. Oorspronkelijk ging commerciële communicatie vooral over het garanderen van de kwaliteit van merkproducten.

Voor de zomer van 2022 verzorgde ik een openbare les aan de Hogeschool Utrecht als onderdeel van mijn officiële aanstelling als Lector Marketing & Customer Experience. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Om me daarop voor te bereiden heb ik een longread geschreven, die online op onze lectoraatswebsite is gepubliceerd. Centrale vraag die ik me stelde was hóe organisaties en merken de menselijke maat in hun relatie met consumenten kunnen borgen, en wat ze zouden moeten doen om menselijk te blijven in een wereld die zo snel verandert. In vier hoofdstukken verkende ik de marketingpraktijk en vroeg me hardop schrijvend af wáár we het laten liggen. En waar de kansen zich voordoen om als merk én als marketingprofessional bij te dragen aan Marketing for humans’ sake. Dit is deel twee van vier, steeds op woensdag. De bijdrage van vorige week lees je hier. Laat me vooral weten waar jouw gedachten naar uitgaan via een reactie onder deze posting, of mail me, zoek me op via de socials. Het volgende deel verschijnt op woensdag 9 november 2022.

Dat gebeurde om mensen een psychologische geruststelling te geven zodat ze de aangeprezen producten zouden kopen. Reclame draaide vooral om de utilitaire boodschap: de persoonlijke relevantie van het product tonen (‘u heeft dit nodig’) en vertrouwen wekken (‘dit is van goede kwaliteit, zult u geen spijt van krijgen’). Naarmate het kwaliteitsverschil tussen merken steeds kleiner werd, probeerden merken zich via reclameboodschappen niet meer alleen te onderscheiden op kwaliteitsniveau, maar door te appelleren aan persoonlijke en sociale waarden van mensen. Reclame ging ideaalbeelden schetsen van een gelukkig leven, van mannelijkheid of vrouwelijkheid, van schoonheid, hygiëne, of ontspanning. Het kopen van spullen ging voorbij utiliteit richting hedonistisch: kopen om gelukkig te worden.

Met de toename in aanbieders, en daarmee in concurrentie, ontstond prijscompetitie. Productieprocessen werden steeds efficiënter ingericht, zodanig dat er nu voor veel productorganisaties nog net een eindmarge overblijft voor een rendabele bedrijfsvoering. Bedrijven die in het goedkope segment producten aanbieden, of concurreren op prijs, racen met elkaar naar de bodem. ‘Prijsoorlog’ is een term die in de wereld van retail gebruikt wordt voor de situatie waarin winkelketens zodanig stunten met prijsverlagingen dat concurrerende ketens geen andere optie hebben dan daarin te volgen, totdat faillissement volgt. Winstmarges, die sowieso al laag zijn, worden kleiner en kleiner en deels verhaald op leveranciers, groot en klein.

Prijsoorlogen worden ook groots uitgemeten in de media: op het tv-journaal en in kranten. De consequentie kan drastisch zijn aan de bedrijfseconomische kant, maar heeft ook een blijvend effect op de collectieve beeldvorming en verwachting van de consumerende samenleving, namelijk dat prijzen laag zijn. Daarom kopen we nu melk voor een prijs waarvoor boeren bijna niet rendabel kunnen produceren, kopen we kipfilet voor een prijs waar dieren een ellendig bestaan voor moeten leiden, en kopen we t-shirts voor een prijs waar mensen in andere landen onder erbarmelijke omstandigheden voor moeten werken. En als het dan toch weinig kost, willen we ook zoveel mogelijk! Lidl laat dit expliciet zien in een recente commercial, waarvan de boodschap is dat je wel gek zou zijn als je je kar niet torenhoog opstapelt met spullen: het kost toch bijna niks!

Verslaafd aan goedkoop

We zijn verwend, gewend, en verslaafd geraakt aan goedkoop. De consequentie van deze instelling is desastreus: hoe meer we consumeren tegen steeds lagere prijzen, hoe meer we de negatieve consequenties daarvan zullen ervaren. De urgentie ‘to better our world’ neemt met de dag toe. We zien de nadelige impact van het menselijk reilen en zeilen op deze aarde steeds concreter worden, onlangs nog benadrukt in het rapport over klimaatverandering van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Hierin wordt de dominante rol van de mens in het veranderende klimaat duidelijk aangetoond. Met als grootste impactfactor de toename aan vrijkomende broeikasgassen door fossiele brandstoffen, ontbossing en agricultuur.

De stuwende kracht achter deze zorgwekkende ontwikkeling is het menselijk verlangen naar toenemende welvaart. Welvaart wordt gedefinieerd in termen van de mate waarin onze behoeften met beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Oftewel, de toegang en bereikbaarheid van producten en diensten die het kortstondig aardse leven beter maken: van basaal hongervrij, veilig en beschut, tot plezierig, interessant of ronduit luxueus. Onze welvaart is de afgelopen decennia wereldwijd enorm snel en op schaal toegenomen, en daarmee de druk op de natuurlijke bronnen die deze welvaart moeten leveren. Om tot welvaart te komen verbruiken we eenmalig de grondstoffen van de planeet.

Een onhoudbaar principe als we over generaties heen op deze aarde willen blijven wonen. Het leidt tot een verlammende paradox: we moeten nu de wereld beter maken voor de lange-termijn-leefbaarheid, en gelijktijdig willen we op de korte termijn ons eigen leven graag continu beter maken. Het wordt steeds duidelijker dat er iets zal moeten veranderen om een leefbare, veilige omgeving te behouden voor komende generaties. We weten inmiddels hoe we ’m niet beter, maar nog ongezonder kunnen maken. Dat is door de focus te houden op het korte-termijn verhogen van welvaart: de continue beschikbaarheid van goederen en diensten. Door op klantenniveau (over)consumptie te stimuleren en geld of bezit als sleutel naar geluk te blijven promoten. En door op bedrijfseconomisch niveau jaarlijkse (of zelfs per kwartaal) groei en winstgevendheid centraal te blijven stellen.

Marketeers moeten een omslag maken

Dit is echter exact het kader waarin marketeers opgeleid werden en worden, en de bijdrage die van ze verlangd wordt in de meeste organisaties. In dit kader opereren marketeers als de ogen en oren van de organisatie richting de buitenwereld, zoekend naar de diepere behoeften en verlangens van mensen, om daaraan vervolgens op onderscheidende en winstgevende wijze tegemoet te komen. Het huidige kader kennen we, en is de vertrouwde norm waarbinnen geen kritische vragen gesteld worden zolang het geld oplevert. Echter, mensen primair als consument of klant benaderen, als inkomstenbron, schiet als kader tekort in deze tijd. De druk van samenlevingen en overheden op organisaties om fundamenteel economisch belang te verenigen met ecologisch belang zal toenemen.

We moeten een omslag gaan maken, en marketing als professie zit in een sleutelpositie. Er ligt een taak voor marketing om een nieuw kader te definiëren, om als professie op te komen voor het geïntegreerde belang. Door mensen te beschouwen in hun diverse contexten: als klant, maar tegelijkertijd ook als mens, als burger, als lid van een samenleving, als diersoort op een vervuild nest. Door verder te kijken dan de grenzen van een gebruiker van een productcategorie. Door onze unieke kennis van menselijk gedrag en beïnvloeding aan te wenden ook voor de lange-termijn-oplossingen. En door, behalve de organisatie richting te geven voor commerciële impact, ook intern de ethisch-kritische geluiden vanuit de samenleving te laten resoneren en zo de organisatie tot een geaccepteerde vorm van maatschappelijke impact te brengen.

Lees het artikel hier verder.

Eerder verschenen op

ROAS is het gevaarlijke broertje van ROI

Geschreven door Ingmar de Lange

De directe meetbaarheid van digitale marketing biedt kansen, maar ook bedreigingen. Een focus op ROI en ROAS leidt tot kortetermijndenken, onderinvestering en afbrokkeling van groei.

In mijn boek Sterk Digitaal Merk speelt de spanning tussen de korte en lange termijn een belangrijke rol. Digitaal is geneigd zich te richten op de korte termijn. Dit terwijl merken niet zo werken. Merken zijn net als reputaties, ze worden stap voor stap gebouwd. En dit kost tijd. Er wordt daarom al jaren gewaarschuwd voor de gevaren van “ROI-denken”. Maar het digitale broertje, ROAS (“Return on ad spend”), richt vandaag mogelijk meer schade aan.

Dat stelt strateeg Tom Roach in zijn recente artikel op Marketingweek. ROAS wordt vaak gebruikt als doelstelling om digitale campagnes te optimaliseren. Maar dit leidt tot kortetermijndenken, onderinvestering en afbrokkeling van groei.

Het merk dat alleen de eerste week sport

Allereerst nog even ROI: ROI heeft de neiging om omgekeerd evenredig te zijn met winstgroei. Door afnemende meeropbrengsten daalt de ROI naarmate het merk meer uitgeeft. En ROI stijgt naarmate er minder wordt besteedt. De eenvoudigste manier om ROI te verhogen, is dus om minder aan bereik uit te geven. Maar dit zorgt ervoor dat er uiteindelijk een minder groot effect wordt behaald.

Het is vergelijkbaar met naar de sportschool gaan. De eerste paar keer voel je waarschijnlijk het grootste effect op je lichaam. De maanden daarna voel je week op week een minder groot verschil. Dit terwijl iedereen begrijpt dat je conditie pas echt verbeterd met een langetermijnfocus. Ofwel, efficiëntie is iets anders dan effectiviteit. Een focus ROI kan groei daarom beperken of zelfs kapot maken.

Lees het artikel hier verder.

Eerder verschenen op

Wat als alle marketeers morgen omvallen?

Geschreven door Wendy Oude Veldhuis

Als alle marketeers morgen omvallen… Heeft iemand daar dan écht last van? Deze vraag stelde ik een paar weken geleden op LinkedIn. Ik kreeg veel reacties, vooral face-to-face en ook via DM. Blijkbaar willen we hier wel over praten, maar eigenlijk liever niet en plein public. Voelt misschien toch een beetje alsof je je moet schamen voor je vak….

Reclame is vaak lelijk

Soms vind ik echt dat mijn soortgenoten de wereld lelijker maken. Ik heb hier zelf ook aan bijgedragen. Misschien doe ik dat nog steeds wel nu. Marketeers lanceren schreeuwerige outdoor uitingen, reclames voor gokken en fastfood, zorgen voor lichtvervuiling van neonletters op gebouwen of oppervlakkige deuntjes op radio. Worden we daar met z’n allen op de langere termijn beter van? Waarschijnlijk niet. Wél dikker, ongezonder en angstiger.

Marketing voegt óók veel toe

Er waren ook reacties van mensen die zeiden dat marketing veel goeds kan doen voor organisaties die mooie of goede producten of diensten hebben. Want ik hoef jou niet te vertellen dat een goed product zichzelf niet verkoopt. Daar is marketing en of PR voor nodig.

Als mensen niet weten dat dat coole alternatief voor wegwerpbekers bestaat, kunnen ze deze ook niet aanschaffen. Als mensen niet weten dat er coaches bestaan die je uit de schulden helpen, worden die coaches nooit gebeld. Marketing voor goede producten is dus noodzakelijk, zoveel is óók duidelijk.

Maar.. jij bent toch zelf ook een marketeer?

Jep… En misschien nog wel eentje van de ergste soort. Ik ben geschoold om mensen te kunnen beïnvloeden. Zodat ze iets doen wat ze eigenlijk misschien niet willen. Tenminste, dat is een manier om het negatief te framen. Anderen noemen het positief beïnvloeden, met gedragsbeïnvloeding helpen we om de wereld mooier te maken. We kunnen mensen aanzetten om het juiste te doen, bijvoorbeeld afval scheiden. Of lokaal te kopen. Dat is de andere kant van de medaille.

Worstelen met je waarden

Je hoort het: De worsteling. Want de beïnvloedingstechnieken die ik mensen leer, kunnen ze vervolgens inzetten voor hun eigen doelen. Dat is natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid: om ze op de juiste manier te gebruiken, voor de juiste doeleinden.

Maar… als mijn klanten de technieken inzetten om rommel te verkopen uit China? Of om vliegtickets te verkopen naar Bali? En door de geleerde technieken gaat dat opeens veel beter. Ben ik dan medeplichtig? Ben ik dan mede verantwoordelijk voor een stukje aarde-vernietiging?

De koper is hoofd-verantwoordelijk

Laatst sprak ik met een mede-marketeer over dit onderwerp. Hij vond het niet zijn verantwoordelijkheid als bedrijven marketing inzetten voor ‘slechte’ dingen. Dat was hun keuze, hun verantwoordelijkheid. Heerlijk als je zo kunt denken. Dat je geen enkele verantwoordelijkheid voelt voor wat mensen met hun nieuwe kennis doen.

Ik vind dit zelf te kort door de bocht.

Want dan zegt een marketeer van een snoepfabrikant ook: “Je hóeft het niet te eten”. Ondertussen draagt deze industrie bij aan slechte tanden, diabetes en verstoorde hormoonbalansen. Onder anderen.

De koper is naar mijn mening altijd hoofd-verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes. Met een honkbalknuppel kun je sporten, maar je kunt er ook iemand bewusteloos mee slaan. Van snoep eten word je misschien vrolijk, maar het is ook ongezond voor je lijf. Daar is de tweestrijd weer. Als marketeer in zo’n organisatie ben je op z’n minst mede-verantwoordelijk. Voor de mooie dingen, maar ook voor de lelijke. En de vraag is: wil je dat?

Lees het artikel hier verder.

Eerder verschenen op

Het marketingboek die je wist dat zou komen

…is eindelijk hier: ‘De kunst van gedrag ontwerpen’ door Astrid Groenewegen.

Mensen zijn complex en gedragsverandering is dat ook, maar je kunt méér doen dan veel mensen – ook marketingprofessionals – denken. Als je maar begrijpt hóe mensen beslissingen nemen, heb je goud in handen. Al dat goud bij elkaar is voor het eerst eens goed uitgeschreven in een boek dat we komende weken gaan promoten. For the love of ‘marketing-for-good’.

We hoeven het op deze site en onder de M!-volgers verder niet te al te uitgebreid toe te lichten, maar binnen ‘marketing as we know it’ spelen data en analytics op dit moment een belangrijke rol. En die rol wordt komende jaren alleen maar groter. Data maakt inzichtelijk wat we als consumenten doen, kan zelfs voorspellen wanneer we dat gáán doen. Klinkt ook een beetje griezelig, maar het is wat het is. Wij als redactie bepleiten vooral dat je marketingkennis en -wetenschap moet inzetten om de wereld mooier te maken

Wat data-analisten (nog) niet kunnen is uitleggen waaróm we iets doen. Of juist iets nalaten. Dat is eerder het terrein van psychologen. Vroegâh niet, toen was jarenlange ervaring onder marketeers nog een stevige asset, maar we leren intussen van gedragswetenschappers.

Tasje van thuis

Marketingspecialisten, maar ook beleidsmakers, HR-professionals, managers. Bijna allemaal zijn we bezig met de vraag hoe we het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Gedrag als in: kopen, maar ook juist niet kopen, betere keuzes maken en slim met geld omgaan. Eén ding is duidelijk: gedragsverandering voor elkaar krijgen is soms echt lastig. Denk maar eens aan de duurzaamheidsparadox: we – consumenten – wíllen groener en duurzamer, we zijn het vaak al eens met alle argumenten, en tóch blijven we bergen goedkoop vlees grillen, om plastic tasjes blijven vragen en verdrietig-stemmende hoeveelheden eten weggooien. We doen soms wat we niet zeggen te willen. Zelfs niet als we het écht willen. Tasje van thuis meenemen bijvoorbeeld. Hoe moeilijk kunnen we zijn?

Hoe komt dat? En hoe krijg je het dan wél voor elkaar? Daarover is in twintig jaar Marketingfacts-geschiedenis veel geschreven. Hersendenkers als Kahneman, Chialdini, Fogg, zelfs Maslov worden er geregeld bijgesleept en dat neemt niet áf. Marketing werd een vak van data-scientists en tegelijk werd het een vak van gedragspsychologen, zelfs van neurologen. Ziedaar de twee grote bewegingen in het vak.

Lees het hele artikel hier.

Eerder verschenen op

Els Dijkhuizen, CMO Heineken: ‘Verbinden is de kern van onze marketing’

Els Dijkhuizen is sinds januari 2021 marketingdirecteur Heineken Nederland. Met haar spreken we over een aantal opvallende ontwikkelingen binnen het concern zoals de sponsoring van de Dutch Grand Prix F1, de komst van Birra Moretti naar Nederland, de introductie van Gen Z-biertje Silver, de mediakracht van het bushokje, het 150-jarig bestaan van Heineken in 2023 en de keuzevrijheid tussen alcoholhoudend en alcoholvrij bier.

Heineken behoeft als global player nauwelijks introductie. Wie kent het merk niet? Heineken is – om in oranjesferen te blijven – waarschijnlijk net zo bekend als Johan Cruijff. Wikipedia vat het voor ons kort en bondig samen: ‘Heineken NV is een Nederlandse multinational in de bier- en drankensector en is actief in ruim 190 landen. Heineken bezit 300 biermerken. Met een totaal biervolume van meer dan 218 miljoen hectoliter behoort Heineken tot de grootste brouwerijen van de wereld, na het Belgische Anheuser-Busch InBev. Heineken, Birra Moretti en Amstel zijn de belangrijkste internationale merken. Brand, Affligem, Desperados, Lagunitas, Sol, Oedipus, Apple Bandit, Jillz, Cruzcampo, Almaza, Żywiec, Birra Moretti, Murphy’s, Star en het cidermerk Strongbow Gold zijn toch minstens even bekend. Sinds kort is ook Silver toegevoegd aan het assortiment.’

Dijkhuizen werkt al ruim dertien jaar bij Heineken in diverse functies en voelt zich nog steeds als een vis het water, niet in de laatste plaats vanwege haar grote voorliefde voor het caféleven.

In de afgelopen twaalf jaar was zij op diverse terreinen actief binnen het bedrijf, waaronder op het gebied van innovatie, communicatie, digital marketing, brand design en trademarketing. Dijkhuizen heeft een brede achtergrond in het werken met wereldwijde merken in de FMCG-sector en is ook bij Coca-Cola en de Smiths Food Group werkzaam .geweest. In januari 2021 werd zij Marketing Directeur bij Heineken Nederland

Wat ben je anders gaan doen als marketingdirecteur in verhouding tot je voorgangers?

‘Goh, wat een vraag. Ik vind dat lastig, want ik heb geen intentie om mijn voorgangers af te vallen. Ieder heeft zijn eigen stijl en kwaliteit die hij/zij brengt naar een team. Mijn focus ligt op creativiteit en een authentieke “echte” connectie maken met de consument. Ik zoek graag de grenzen op, in allerlei opzichten. Ik ben absoluut ook van de business, maar je bent als marketeer a priori niet altijd de succesvolste als je de grootste omzet haalt en de beste ROI hebt. Daarbij komt dat je dingen moet doen die misschien op het eerste gezicht atypisch lijken, maar op de lange termijn echt goed zijn om het merk te bouwen. Neem de introductie van Birra Moretti. Dit is een belangrijk merk voor ons en ik wilde dit niet alleen laden met tv-commercials. Ik zoek vooral naar manieren waarmee we het merk breed laden door middel van ervaringen en belevingen om zo een connectie te maken met de consument. Naast de reguliere marketingbasics zijn we met Birra Moretti daarom bijvoorbeeld ook op Pinterest en Teads te vinden, een prachtig medium dat zich leent voor mooie Italiaanse sfeerbeelden. Bovendien hebben we met 24Kitchen een speciaal kookprogramma opgezet in Italië waarin Birra Moretti een hoofdrol speelt. Als je die kosten terugrekent naar immediate sales dan kom je niet uit met je budget, maar je maakt tegelijkertijd wel impact met heel tastbare momenten die op de langere termijn het juiste effect opleveren en meerwaarde hebben.’

Lees het hele artikel op Marketingtribune.

Dutch Creativity Awards 2021 reikt 101 Awards uit

1 Grand Prix, 1 Member Award, 14 gouden, 33 zilveren en 52 bronzen awards zijn woensdag 29 september uitgereikt in Amaze Amsterdam tijdens de Dutch Creativity Awards 2021. Van 950 inzendingen naar 207 finalisten werden uiteindelijk winnaars in 8 disciplines gekozen.

Op de vernieuwde Digital Awards Gallery staan alle winnaars en finalisten van de Dutch Creativity Awards 2021 waar onder andere feedback van de jury voor elk afzonderlijk project te vinden is. In bijgevoegde pdf staan ook alle winnaars op een rij.

Grand Prix en ADCN Members Award
De Grand Prix ging naar Sweet Solution, een creatie van Tony’s Chocolonely en Herc. Het werk werd volgens het juryrapport gekozen ‘omdat het merk hiermee hun doelstelling naar een hoger niveau heeft getild.’ De jury was onder de indruk van de dapperheid en het vermogen de consument in te zetten tegen de Big Choco. De gedurfde zet versterkt volgens de jury de positie van Tony’s Chocolonely als disrupter.

Discipline Society – creativiteit die positief bijdraagt aan de maatschappij – bracht in totaal 12 winnaars op en het aantal inzendingen was dit jaar verdrievoudigd. De ADCN Members Award werd in deze nieuwe discipline uitgereikt aan Adidas voor Watch Us Move, een creatie van TBWA\Neboko. In andere nieuwe disciplines Culture en Business werden ieder twee winnaars gekozen.

Over de gehele linie werden dit jaar door de jury’s meer awards dan gebruikelijk uitgereikt, met hogere prijzen. Zo zijn er meer zilver en goud uitgedeeld aan de winnaars dan voorgaande jaren.

Soraya Odendaal, Awards & Operations Director van ADCN: ‘Dit laat zien dat na een tijd van crisis en complexiteit voor creatieve professionals de industrie flexibiliteit heeft getoond en er uitzonderlijk veel kwalitatief werk is gemaakt. Er is meer focus geweest, wat een positief effect heeft gehad op het creëren van essentiële projecten. Ons streven is dat een discipline als Society niet hoeft te bestaan, en dit vanzelfsprekend terugkomt in al het creatief werk. Maar voor nu zijn de eerste stappen gezet. Er is nog veel behoefte aan uitleg, learnings en nieuwe voorbeelden over hoe we dit verder kunnen brengen om zo een maatschappij te creëren die 10% creatiever is.’

Om creatieven na lange tijd bij elkaar te kunnen brengen, organiseert ADCN het Dutch Creativity Festival op 25 en 26 november 2021 in The Student Hotel aan de Wibautstraat in Amsterdam. Gedurende de twee festivaldagen kunnen bezoekers deelnemen aan innovatieve labs, inspirerende masterclasses en intieme slaapkamersessies met de mensen die in 2021 en ver daarna de creatieve agenda bepalen. Het leert bezoekers hoe je impact kan maken met creativiteit, hoe het beste creatieve werk tot stand komt en hoe je als creatieve professional, creatief team of bedrijf kan groeien.

Dit artikel verscheen eerder op

Supermarktfolder Dirk overall winnaar Beste Folder Award 2021

In de afgelopen maanden hebben consumenten ruim 100.000 beoordelingen gegeven over hun favoriete folders. Het resultaat? Dirk is de overall winnaar van de verkiezing ‘Beste Folder Award’, editie 2021. Naast Dirk namen ook Expert, Action, Leen Bakker én een flink aantal nieuwe winnaars een prijs in ontvangst tijdens het event ‘Catch the Shopper’.

Veel van deze nieuwe winnaars, waaronder Groenrijk, Casa en Bristol, zijn online folders. Deze categorie folders wint aan populariteit en is sinds dit jaar ook beter vertegenwoordigd in de verkiezing: binnen elke categorie is er nu een online winnaar en er is een online overall winnaar. Consumenten konden uiteraard ook nog hun favoriete papieren folders beoordelen.

Een andere toevoeging aan deze editie is dat papieren en online folders op verschillende aspecten beoordeeld zijn. Zo stonden bij papieren folders aspecten als ‘lokaal’ en ‘overzichtelijk’ centraal. Bij online folders werd er ook gekeken naar aspecten als ‘gemakkelijk navigeren’ en ‘snelheid’.

Ook zijn bij beide soorten folders vragen rondom het leesgedrag toegevoegd, zoals hoe vaak lees je de folder en doe je een aankoop naar aanleiding van het bekijken van de folder. Consumenten beoordelen de papieren folders gemiddeld beter dan de online folders, vooral als het op leesgedrag aankomt.

Wie zijn de winnaars van 2021?
In deze editie van de ‘Beste Folder Award’ zijn er binnen zeven categorieën prijzen uitgereikt, onderverdeeld in een papieren winnaar en een online winnaar. Daarnaast is er een overall titel voor zowel de papieren als online folder. Dit zijn de winnaars…!

Dit artikel verscheel eerder op

Marketing&Facts: Wereldwijde marketingbudgetten

Marketinguitgaven nemen langzaamaan weer wat toe

Toen corona net in de lucht was en de eerste lockdowns van kracht werden, namen de marketingbudgetten direct af. De lastig te voorspellen toekomst en bijbehorende onzekerheid stemden veel marketeers niet altijd even optimistisch. Maar hoe zit dat nu? WARC zocht dat uit en wij lazen mee.

Feiten en figuren. De professional in marketing, communicatie en sales krijgt er eindeloos veel te verstouwen. In deze augustusmaand een aaneengesloten serie van recente ontdekkingen en vondsten uit de wilde wereld van marketing, media, social (en wat verder ter tafel komt).

Vorige maand kwam ‘marketingtotaalsite’ WARC met zijn laatste cijfers van de Global Marketing Index (GMI). En die laten noemenswaardige ontwikkelingen zien. Goed om te weten is dat de GMI een maandelijkse indicator is van de toestand van de wereldwijde marketingindustrie, op basis van de huidige omstandigheden. Als de indexwaarde boven de 50 staat toont dat een groei aan. Er is sprake van een daling als het cijfer onder de 50 uitkomt. Ook goed te weten: een marketingbudget mag hier worden opgevat als een ‘bruto marketingcommunicatie-mediauitgavenbudget’. 

De mondiale marketingbudgetten

De marketingbudgetten groeien voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie. Europa leidt in de groei, op de voet gevolgd door Amerika. Azië-Pacific heeft nog te maken met een stagnerende groei, nadat daar eind 2020 en begin 2021 al een stijging in de begroting te zien was.

Uit de data komt naar voren dat de advertentiebudgetten voor out-of-home reclame voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer aan het groeien zijn. De wereldwijde index voor de out-of-home marketingbudgetten kwam in juni voor het eerst boven de 50 uit, namelijk 51,1.

Alle media laten groei zien

Er zijn zes mediavormen geanalyseerd. Allemaal hebben ze in juni de beste prestaties geregistreerd sinds het begin van covid-19. Digitale media, mobiel en tv hebben de groei vastgehouden en zelfs wat versneld. De radiobudgetten naderen groei en ook bij de gedrukte pers neemt de daling af. Dat biedt hoop voor de volgende GMI.

Dit artikel is geschreven door Thomas Romers en verscheen eerder op