EMC-onderzoek: ‘We leven in een schizofreen marketingtijdperk’. AI bestormt de Data Analytics-suite

Elk jaar ondervraagt de European Marketing Confederation enige duizenden Europese marketing directors met de vraag wat hen momenteel het meest bezighoudt bij de uitoefening van hun functie. Dit jaar blijkt ‘AI’ er met kop en schouders bovenuit te steken, naast een grote verscheidenheid aan andere onderwerpen wat illustreert dat de CMO hinkt op verschillende gedachtes.

Toegegeven: het is niet zó kien om er een serieus te nemen psychologische aandoening tegenaan te gooien, maar het illustreert de situatie vrij adequaat: Het is álles Kunstmatige Intelligentie, maar dat in combinatie met een heel scala onderwerpen dat in de afgelopen jaren de revu passeerde als hét marketingtopic van dit moment. Bovendien lijken sommige uitkomsten behoorlijk op gespannen voet te staan met weer andere conclusies.

De European Marketing Confederation – waar ook NIMA bij is aangesloten – kondigde deze week de publicatie aan van haar jaarlijkse “European Marketing Agenda”-rapport. Onder de ronkende titel ‘De Europese Marketingagenda 2024 – AI neemt het over’ worden de resultaten van een grondig onderzoek toegelicht, waarvoor 8000 senior marketingmanagers en leidinggevenden werden gevraagd om hun praktijkervaring te delen. Dit jaar was de feedback aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren, wat de resultaten robuust en betrouwbaar maakt.

Het rapport van 2023 verschafte al een beeld van de mogelijke impact van nieuwe technologieën die AI inzetten, al was dat nog kort na de introductie van ChatGPT. In dat opzicht bleek het verslag van vorig jaar van voorspellende waarde. Dit jaar is AI het nr 1 top-of-mind-onderwerp voor marketingdirecteuren in heel Europa, maar uiteraard is dit niet het enige. Verschillende strategische onderwerpen passeren de revu, gevolgd door topics als Brand Management, Marketing Operations en Digitalisering (MarTech). Stuk voor stuk nr 1-onderwerpen in de afgelopen edities trouwens.

Dr. Ralf Strauss, voorzitter van EMC, beschrijft een nogal tweeslachtige situatie die in verschillende branches en industrieën terugkeert. ‘Marketing Operations staat daarbij voorop, maar slechts een derde van de ondervraagden acht zich in staat om transparantie in processen te bewerkstelligen. Iedereen wil personalisatie en één-op-één klantinteractie, maar slechts een kwart heeft een datastrategie. Klantervaring staat voorop, maar veel marketeers hebben nog steeds geen idee van de customer journey. Er is geen outside-in perspectief op de klantreis, maar iedereen koopt intussen MarTech-software. En ook opvallend: Iedereen schreeuwt om meer duurzaamheid, maar weet op het gebied van marketing nauwelijks hoe ze dat gerealiseerd kunnen krijgen en of ze echt bereid zijn daarvoor een deel van hun winst op te offeren. Er zijn een hoop interessante onderwerpen om op te lossen en over te praten dit jaar.’

Het rapport (op te vragen bij EMC) geeft opnieuw waardevolle inzichten over wat speelt in de hoofden van Europese leiders in het marketingvak. De ruim 1250 CMO’s die in december op de vragenlijst reageerden, kwamen uit landen. Voor negen landen – waaronder Nederland – is het aantal respondenten groot genoeg om individuele landenresultaten te publiceren. NIMA komt in de loop van dit voorjaar met een uitgave die geheel is toegespitst op de Nederlandse situatie en maakt daarbij een vergelijking met de overige landen binnen Europa.

(fotocredit Pexels/Daniel Smythe)

‘Europese marketingmanager klaar met CRM’

EMC-rapport wijst ook op de niet aflatende zorg over ‘het merk’

De verzamelde Europese beroepsorganisaties in marketing – waaronder NIMA – presenteerden vorige week het jaarlijkse trendrapport waarvoor een kleine 6000 CMO’s een lijstje inleverden met onderwerpen en vraagstukken in het vakgebied die hen uit de slaap houden. En nu worden er best veel van dergelijke onderzoeken en rapporten afgeleverd, maar de focus van dit onderzoek is nogal breed: Er doen veel ‘landen’ mee. Bovendien is de N hoog als je dat afzet tegen het niveau van de respondenten. En het is Europees, niet global en ook niet nationaal.

In voorgaande jaren kregen we als één van de enthousiaste deelnemers aan het onderzoek ook razendsnel een rapportje, maar om verschillende redenen was de respondentengroep uit Nederland dit jaar wat kleiner en moeten we het even doen met vergelijkingsdata uit landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk en een hele trits kleinere naties. Wat daardoor ontbreekt is een beeld van de verschillen tussen een op het oog vergelijkbare economie als Duitsland en ‘een Nederland’. Daaruit bleek bijvoorbeeld drie jaar geleden, pre corona, dat Nederlandse marketing-eindbazen snakten naar data-analisten, terwijl hun collega’s in Duitsland op dat moment nog vooral zochten naar digitale generalisten. En nog iets over die eindbazen: Het gaat hier over verantwoordelijken voor marketing of commercie. Soms is dat écht een CMO (een chief die dus ook in de C-suite zit), soms is het een manager, maar het gaat er dus om waarvan ze wakker liggen.

Dit artikel is geschreven door Luuk Ros SCP en verscheen eerde op

Doe mee aan het jaarlijks EMC onderzoek

Het nieuwe jaar is aanstaande, dat betekent dat het onderzoek van de European Marketing Confederation weer wordt uitgevoerd. Net als voorgaande jaren doet NIMA namens EMC een oproep aan haar achterban -members & niet-members- om mee te werken aan dit onderzoek.

Dit onderzoek wordt groots uitgezet onder marketeers in Europa om in kaart te brengen wat de marketingagenda van 2022 zal bepalen.

Gebruik de onderstaande knop om mee te doen aan dit onderzoek. Het neemt slechts vijf minuten in beslag.


EMC is de koepel van marketing-beroepsverenigingen. NIMA is hier namens Nederland bij aangesloten. De leden hebben de handen voor dit onderzoek ineengeslagen en gaan internationaal op zoek naar marketeers die functioneel of financieel verantwoordelijk zijn voor de keuzes die worden gemaakt. Het onderzoek richt zich op ‘focus areas’ en projecten die de agenda voor 2022 bepalen. Ook vraagt het onderzoek naar grote uitdagingen en belemmeringen, die van invloed zijn op het ten uitvoer brengen van de plannen.

De studie die wordt verricht naar aanleiding van het onderzoek, moet meer inzicht verschaffen over strategie, processen, uitdagingen en vereisten in het vak zoals die op dit moment worden ervaren. De uitkomsten van deze studie worden ook gebruikt bij het bepalen van thema’s van grote events zoals de SwissMarketing Day, de NIMA Marketing Day en de German Marketing Day. 

Doe mee aan internationaal marketingonderzoek van EMC (5 minuten)

In de afgelopen twee jaar heeft NIMA zijn achterban – Members en niet Members – gevraagd deel te nemen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de European Marketing Confederation. Nu het nieuwe jaar aanstaande is vraagt de EMC zijn leden om een groots onderzoek uit te zetten onder marketeers en in kaart te brengen wat de marketingagenda van komend jaar zal bepalen. Deelname eraan neemt slechts vijf minuten in beslag en maakt het voor EMC mogelijk om goed in te spelen op ideeën en ontwikkelingen onder marketingprofessionals. De insights die het onderzoek oplevert zullen ook van invloed zijn op het NIMA-programma.

Snel deelnemen? Kan hier. Veel dank!

De ‘koepel van marketing-beroepsverenigingen’, waarbij NIMA namens Nederland is aangesloten, hebben de handen voor dit onderzoek ineengeslagen en gaan internationaal op zoek naar marketeers die functioneel of financieel verantwoordelijk zijn voor de keuzes die worden gemaakt. Het onderzoek richt zich op ‘focus areas’ en projecten die de agenda voor 2021 bepalen. Ook vraagt het onderzoek naar grote uitdagingen en belemmeringen, die van invloed zijn op het ten uitvoer brengen van de plannen.

De studie die wordt verricht naar aanleiding van het onderzoek, moet meer inzicht verschaffen over strategie, processen, uitdagingen en vereisten in het vak zoals die op dit moment worden ervaren. De uitkomsten worden ook gebruikt bij het bepalen van grote events zoals de SwissMarketing Day, de NIMA Marketing Day en de German Marketing Day. Ook maakt het duidelijk waarin de landen van elkaar verschillen en hoe specifiek die verschillen zijn.

Ralf Strauss (EMC) over marketing in Europa en de uitdagingen van corporate marketing

Je hoort er niet dagelijks over, maar het is nogal een organisatie: de European Marketing Confederation (EMC), die net de Duitser Ralf Strauss heeft gekozen als nieuwe voorzitter. De EMC is de overkoepelende associatie van de Europese marketing-beroepsverenigingen, die onder meer is belast met toezicht op het verstrekken van internationaal erkende persoonstitels als – in Nederland – Register Marketeer en Senior Marketing Professional. Ook verricht het EMC pan-Europees marketingonderzoek en ondersteunt het marketeers die internationaal opereren. Namens Nederland is NIMA aangesloten bij de EMC, maar ook illustere marketingclubs als het Britse CIM en het LIMA (echt!) uit Litouwen zitten erbij.

Strauss wás al sinds 2013 president van het Deutscher Marketing Verband, de Duitse beroepsvereniging voor marketingprofessionals – ook aangesloten bij EMC uiteraard – en hij heeft zin in zijn nieuwe baan, al is het volgens eigen zeggen zijn zevende. “De uitdagingen in corporate marketing, zoals digitalisering, marketing automation, organisatie van marketing en omnichannelmanagement, gaan redelijk gelijk op in de Europese landen. Het is ons mandaat en onze missie om synergie-effecten aan te wakkeren en nauw samen te werken met de verschillende aangesloten associaties”. Ronkende taal uit het persbericht. Mooie aanleiding voor een vraaggesprek, want zeg eerlijk: hoe vaak krijg je de kans voor een interview met een Duitse marketing-eindbaas? Hij bleek behalve heel hoffelijk en benaderbaar in extremis digital marketing savvy trouwens.

Lees dit interview op

Ralf Strauss nieuwe voorzitter van marketingkoepel EMC

Het bestuur van de European Marketing Confederation (EMC) heeft de Duitser Ralf Strauss gekozen als nieuwe voorzitter. Strauss volgt de Zwitser Uwe Tännler op die afzwaait na tien jaar deel te hebben uitgemaakt van het EMC-bestuur, waarvan vijf jaar als vice-voorzitter en twee jaar als voorzitter. Het EMC is de overkoepelende organisatie van marketing-beroepsverenigingen, die onder meer is belast met toezicht op het verstrekken van internationaal erkende titels als – in Nederland – Register Marketeer en Senior Marketing Professional. Ook verricht het EMC pan-Europees marketingonderzoek en ondersteunt het marketeers die internationaal opereren. Namens Nederland is NIMA aangesloten bij de EMC.

Ralf Strauss is sinds 2013 president van het Deutscher Marketing Verband, de Duitse beroepsvereniging voor marketingprofessionals. Hij was in de afgelopen twee jaar vice-voorzitter van de EMC. Hij heeft zin in zijn nieuwe baan: ‘De uitdagingen in corporate marketing, zoals digitalisering, marketing automation, organisatie van marketing en omnichannelmanagement, gaan redelijk gelijk op in de Europese landen. Het is ons mandaat en onze missie om synergie-effecten aan te wakkeren en nauw samen te werken met de verschillende aangesloten associaties. Het is een eer om als voorzitter te zijn gekozen en ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan met de verschillende leden in Europa.’

Naast de aanstelling van Strauss zijn ook de twee vrijgevallen posities van vice-voorzitter opnieuw gevuld. Prof. Jonathan H. Deacon (UK) en Martin Huisman (oud-directeur van NIMA) zullen de komende twee jaar in die rol aan EMC verbonden blijven. Voor Huisman geldt dat hij die rol eerder had en dat ook al eerder onder lastige marktomstandigheden: ‘Het nieuwe team is echt fantastisch en ik ben er blij mee dat EMC deze stap maakt’. Deacon zegt te denken dat marketing en marketeers een cruciale rol te vervullen hebben bij het herstel van de economie die het gevolg is van de coronacrisis: ‘Ze staan in de voorhoede, ook bij het heruitvinden en de vernieuwing van onze zakelijke belangen en de maatschappij.’

EMC is één van de grootste Europese marketingorganisaties, die samen bijna 70.000 aangesloten leden vertegenwoordigen, werkzaam in marketing, communicatie en sales. Vanuit het hoofdkantoor in Brussel stimuleert het internationale samenwerking en het delen van best practices over marketing en de commerciële functie. Via het EMCQ-framework worden verschillende opleidingen en kennisniveau geaccrediteerd waardoor ze onderling vergelijkbaar zijn. Een overzicht met alle marketing-beroepsorganisaties die onder de EMC-paraplu vallen lees je hier. Een deel van de EMC-onderzoeksrapporten is opgenomen en beschikbaar (gratis) via de kennisbank van Marketingfacts. Een bespreking van het meest recente rapport van EMC over de stand van marketing in Europa lees je hier.

 

NIMA zoekt respondenten groot internationaal onderzoek (5 minuten)

NIMA nodigt marketeers van harte uit om deel te nemen aan een groots onderzoek om in kaart te brengen wat de marketingagenda van komend jaar zal bepalen. Het onderzoek is een initiatief van de leden van de European Marketing Confederation (EMC), de koepel van Europese marketingberoepsorganisaties. Deelname eraan neemt slechts vijf minuten in beslag en maakt het voor EMC mogelijk om goed in te spelen op ideeën en ontwikkelingen onder marketingprofessionals. De insights die het onderzoek oplevert zullen ook van invloed zijn op het NIMA-programma.

Snel deelnemen? Kan hier. Veel dank!

De leden van EMC, waarbij NIMA namens Nederland is aangesloten, hebben de handen voor dit onderzoek ineengeslagen en gaan internationaal op zoek naar marketeers die functioneel of financieel verantwoordelijk zijn voor de keuzes die worden gemaakt. Om die reden vraagt het onderzoek naar ‘focus areas’ en projecten die de agenda voor 2020 bepalen. Ook vraagt het onderzoek naar grote uitdagingen en belemmeringen die van invloed zijn op het ten uitvoer brengen van de plannen. Bij eerdere edities van het onderzoek werd onder meer aangetoond dat de behoefte aan kennis over digital marketing, automation en data-analyse groter was dan wellicht gedacht. Op Marketingfacts is een uitgebreide analyse van uitkomsten van het onderzoek beschreven.

De studie die wordt verricht naar aanleiding van het onderzoek, moet meer inzicht verschaffen over strategie, processen, uitdagingen en vereisten in het vak zoals we dat nu uitoefenen en de marketingfunctie zoals die momenteel wordt ervaren. De uitkomsten worden ook gebruikt bij het bepalen van grote events zoals de SwissMarketing Day in maart, de NIMA Marketing Day op 18 juni en de German Marketing Day in december 2020.

 

NIMA zoekt respondenten voor groot internationaal marketingonderzoek (5 minuten)

Nu 2019 met rasse schreden nadert vraagt de European Marketing Confederation (EMC) zijn leden om een groots onderzoek uit te zetten onder hun achterban om in kaart te brengen wat de marketingagenda van komend jaar zal bepalen. Deelname eraan neemt slechts vijf minuten in beslag en maakt het voor EMC mogelijk om goed in te spelen op ideeën en ontwikkelingen onder marketingprofessionals. De insights die het onderzoek oplevert zullen ook van invloed zijn op het NIMA-programma.

Snel deelnemen? Kan hier. Veel dank!

De ‘koepel van marketing-beroepsverenigingen’, waarbij NIMA namens Nederland is aangesloten, hebben de handen voor dit onderzoek ineengeslagen en gaan internationaal op zoek naar marketeers die functioneel of financieel verantwoordelijk zijn voor de keuzes die worden gemaakt. Om die reden vraagt het onderzoek naar ‘focus areas’ en projecten die de agenda voor 2019 bepalen. Ook vraagt het onderzoek naar grote uitdagingen en belemmeringen die van invloed zijn op het ten uitvoer brengen van de plannen.

De studie die wordt verricht naar aanleiding van het onderzoek, moet meer inzicht verschaffen over strategie, processen, uitdagingen en vereisten in het vak zoals we dat nu uitoefenen en de marketingfunctie zoals die momenteel wordt ervaren. De uitkomsten worden ook gebruikt bij het bepalen van grote events zoals de SwissMarketing Day in maart, de NIMA Marketing Day in juni en de German Marketing Day in december 2019.