Oproep: zoek jij nog een stagiair(e)?

Ben of ken jij iemand die een stageplek heeft voor een Oekraïense student?

Sinds de oorlog is uitgebroken in Oekraïne, en er steeds meer mensen op de vlucht gaan, slaat NIMA de handen ineen met buitenlandpartner ETCN. NIMA werkt al bijna 20 jaar samen met ETCN voor de NIMA Opleidingen in Centraal en Oost-Europa. Ook in Oekraïne werden jaarlijks tientallen mensen opgeleid voor het NIMA A en B Diploma. NIMA heeft samen met ETCN een crowdfundingactie opgezet om de gevluchte Oekraïeners een gratis NIMA Opleiding aan te bieden. Hiermee zijn ze beter voorbereid op hun toekomst. Het diploma helpt hen om straks weer de Oekraïne op te bouwen of in Europa aan de slag te gaan.

Inmiddels is er een groep van ongeveer 20, blije en zeer gemotiveerde, studenten bezig met hun NIMA Online Marketing A opleiding. Voor het A2 examen moeten de kandidaten een opdracht uitvoeren bij een organisatie.

Het betreft een opdracht die betrekking op optimalisatie van de online marketingactiviteiten met behulp van analytics. De kandidaat werkt in een verslag twee samenhangende opdrachten uit die de basis vormen voor module A2 van het examen NIMA Online Marketing. De twee opdrachten zijn de verplichte opdracht en de keuze-opdracht. De opdrachten worden gekozen uit onderstaande lijst met mogelijkheden:

Keuze-opdrachten (de kandidaat werkt één keuze-opdracht uit) en kan kiezen uit:

– Zoekmachinemarketing

– Online advertising

– Social media marketing

– E-mailmarketing

– Online CRM

– Contentmarketing

Een paar van deze studenten zijn nog op zoek naar een stageplaats. Draag jij jouw steentje bij?

Voor aanmelding of meer informatie kun je een mailtje sturen naar Jacco Stolker, jacco.stolker@gmail.com

Er zijn op dit moment 10 kandidaten die nog een opdracht zoeken, dus rondvragen wordt zeer gewaardeerd!

Docent aan het woord: Jan Verkerke

NIMA is al sinds jaar en dag bekend van de NIMA A, B, C Diploma’s. Voordat je zo’n diploma kunt behalen, rond je eerst een opleiding af bij één van onze Education Partners. De examens leg je daarna af bij NIMA. Je kunt ons daardoor beschouwen als het CBR van marketing, communicatie en sales. Maar deze route zou nooit mogelijk zijn zonder de geweldige docenten die zich iedere dag weer inzetten voor dit mooie vak. Het is hoog tijd dat we ze aan je voorstellen. Vandaag aan het woord: Jan Verkerke.

Jan Verkerke als NIMA A & B docent

Sinds 2002 ben ik als eigenaar van Vector International actief als organisatieadviseur, trainer en coach.  In 2004 ben ik ook docent-trainer voor ICM opleidingen & Trainingen geworden, een Education Partner van NIMA. Onder andere als kerndocent voor NIMA A en NIMA B en trainer voor diverse Verkoop-, Management- & Leiderschapsprogramma’s. Om kennis en ervaring uit te wisselen, door te geven, en cursisten en organisaties het beste in zichzelf naar boven te laten halen. Ik krijg er energie van! En de grootste beloning vormt dan klanttevredenheid: dat opdrachtgevers of cursisten je laten weten dat er ‘kwartjes zijn gevallen’, dat zij door de samenwerking geïnspireerd zijn tot een verbeterde aanpak!

Ik ben bedrijfskundig onderlegd. Net als de meeste van mijn cursisten en opdrachtgevers ben ik tijdens mijn studie in aanraking gekomen met marketing als discipline. Ik werd toen al gegrepen door de materie. Aansprekende voorbeelden van organisaties die in de praktijk succesvol hadden toegepast wat je leerde aan de hand van de theorie. Prachtig!

Via diverse internationale marketing- & sales-functies kwam ik er natuurlijk achter dat de praktijk weerbarstiger is dan een theoriemodel doet vermoeden. Dán begint het échte ‘leren’.

Papier is geduldig, maar hóe vertaal je een plan naar daadwerkelijk handelen? Hoever moet je gaan in het verzamelen van data om beleidskeuzes te maken, concrete doelen te stellen, investeringen te rechtvaardigen? Hoe breng je de resultaten in beeld om op basis daarvan je aanpak zo nodig bij te sturen? En moet je daar dan een hele marketingafdeling voor hebben?   

Inmiddels weet ik dat dit laatste niet per se nodig is. Ja, in grotere organisaties wel. Daar zijn de risico’s tenslotte ook groter. Binnen kleinere organisaties wordt een marketingplanning vaak ‘organisch’ bedreven. Vanuit gezond verstand, gekoppeld aan een op ervaring gebaseerd buikgevoel. Beslist naar luisteren!, zoals Simon Sinek destijds in zijn internationaal bekende boek (en TED-talk) over de ‘Golden Circle’ zo mooi betoogde. Belangrijk is wel dat er iemand met kennis van zaken verantwoordelijk is voor de marketingplanning en dat het proces gestructureerd verloopt. Daarbij komt die theorie met al die modellen zo mooi van pas. Als een soort ‘checklist’, een kapstok voor de verschillende onderdelen van het planningsproces. En om in te zien welke invloed strategische beslissingen hebben op operationeel handelen.

Marketing als discipline vind ik geweldig. Een vakgebied dat ook constant in beweging blijft, evolueert. Want verandering is een constante in de marktomgeving en een organisatie probeert daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Via functies in business unit management en general management raakte ik ervan overtuigd dat marketingplanning simpelweg de blauwdruk is voor het héle bedrijfsplanningsproces. Van missie- & visieformulering (Ashridge) via het in beeld brengen van je business model (Business Model Canvas) tot en met monitoring en verantwoording van je activiteiten via diverse KPI’s (Balanced Scorecard). Het zit er allemaal in. En dát vind ik zo aantrekkelijk aan Marketing als discipline. Een vakgebied dat ook constant in beweging blijft, evolueert. Want verandering is een constante in de marktomgeving en een organisatie probeert daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. Digitalisering is een mooi voorbeeld. Bedrijfsprocessen, dataverzameling, analyse en – tweezijdige – communicatie met de doelgroep zijn er veel efficiënter door geworden. De platformeconomie kon erdoor ontstaan. Alhoewel het basisprincipe van Marketing niet verandert: zorg dat je met betrekking tot je aanbod, je propositie een antwoord hebt op de bewust of onbewust door de doelgroep gestelde vraag “What’s in it for me?”. En dat op het juiste moment. Relevant zijn dus.

Van theorie naar praktijk

Ik vind het machtig mooi om de marketingtheorie in de praktijk tot leven te zien komen. En te dóen komen via mijn ondersteuning van opdrachtgevers en cursisten. Of het nu is door middel van een organisatieadvies, training van een managementteam, of van verkopers: het marketingdenken vormt meestal de leidraad. Ik ben dan ook lichtelijk beroepsgedeformeerd, want zowel op straat, in een winkel, in een bedrijf, als op het web zie ik steeds ‘marketing in de praktijk’. Mijn wekelijkse bezoek aan de supermarkt duurt dan ook iets langer dan gemiddeld. Maar ik geniet er wel van!

Na het behalen van mijn NIMA-C-diploma dacht ik de marketingmaterie wel zo’n beetje te kennen. Dat was natuurlijk niet zo. Vele jaren praktijkervaring dragen daar vanzelfsprekend wel aan bij, maar je hebt de wijsheid nooit in pacht. Regelmatig laat ook ik me bijscholen op allerlei gebieden. Ik leer ook nog steeds van mijn cursisten en opdrachtgevers. Samen kom je verder! Ik ben ervan overtuigd dat je een leven lang kunt leren. En ja, daar moet je wat voor doen: (Door-)ontwikkelen is een werkwoord!

STAP-budget en NIMA

NIMA Opleiding volgen met scholingssubsidie (zoals de STAP-regeling)
Sinds het najaar van 2021 hebben zes NIMA Opleidingen de NLQF-inschaling ontvangen. Dankzij deze inschaling draagt NIMA extra bij aan een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit. 

STAP scholingssubsidie ook voor NIMA Opleidingen
Omdat deze NIMA Opleidingen een NLQF-inschaling hebben, kan jij gebruik maken van de scholingssubsidies zoals de STAP-regeling.

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Ben je werkend of werkzoekend en wil je je ontwikkelen om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren? Dan kan je vanaf 1 maart 2022, jaarlijks een budget van € 1.000 aanvragen, voor opleiding en ontwikkeling. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Welke NIMA Opleidingen komen in aanmerking?
Om in aanmerking voor de STAP regeling te komen moet de scholingsactiviteit geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. De volgende zes NIMA Opleidingen komen in aanmerking:

 • NIMA A Sales (NLQF-niveau 4),
 • NIMA A Online Marketing (NLQF-niveau 4),
 • NIMA B marketing (NLQF-niveau 6),
 • NIMA B Sales (NLQF-niveau 6),
 • NIMA B Communicatie (NLQF-niveau 6),
 • NIMA C Marketing (NLQF-niveau 7).

De NLQF-niveaus voor de kwalificaties van NIMA A Marketing en NIMA A Communicatie worden in de loop van 2022 aangevraagd.

Hoe vraag je een STAP-budget aan?
Vanaf 1 maart 2022 kun je als werkende en werkzoekende via het STAP portaal van het UWV het STAP-budget aanvragen. Je kan per persoon, een keer per jaar een STAP budget aanvragen. Als je aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. 

Meer informatie
Meer over de voorwaarden en het aanvragen vind je op het STAP-portaal van UWV. Kijk voor meer informatie over het STAP-budget op rijksoverheid.nl.

Handige Links:


NIMA Opleidingen nu ook ingeschaald op NLQF-niveau

Sinds dit najaar hebben zes NIMA Opleidingen de NLQF-inschaling ontvangen. Het Nederlands kwalificatieraamwerk of Netherlands Qualification Framework (NLQF) geeft duidelijkheid over het niveau van een opleiding en/of diploma.

NLQF staat voor een bewijs van niveau en is een referentiekader voor leerresultaten. Met het NLQF-niveau op een diploma wordt het voor de gediplomeerde en (potentiële) werkgevers, zowel nationaal als internationaal, inzichtelijk op welk niveau deze gekwalificeerd is. NLQF zorgt voor een internationale niveau-aanduiding, want hiermee zijn de NIMA Opleidingen ook opgenomen in het EQF (European Qualification Framework). Professionals kunnen zo ook in het buitenland eenvoudig laten zien wat hun diploma waard is. Irene Grotendorst BSc RM, voorzitter van het NIMA Examencollege zegt hierover: ‘Met de NLQF-inschaling zijn de NIMA-kwalificaties nu aantoonbaar vergelijkbaar met door de overheid erkende en gereguleerde opleidingen zoals master- en bachelor-opleidingen.’

Dankzij deze inschaling draagt NIMA extra bij aan een leven lang ontwikkelen en aan de arbeidsmobiliteit. Dit sluit perfect aan op de missie van NIMA: professionals in marketing, communicatie en sales helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk. En ons motto ‘een leven lang leren’.

NIMA Diploma’s stonden al voor kwaliteit, maar nu ze zijn ingeschaald op NLQF-niveau is dat nog duidelijker. Grotendorst: ‘De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De actualiteit van vandaag geldt niet vanzelfsprekend voor morgen. Toekomstbestendige marketeers zijn wendbaar, anticiperen op veranderingen en realiseren zich ook dat levenslang leren een vereiste is. Up-to-date blijf je als marketeer met het NIMA Netwerk, de NIMA Diploma’s en de NIMA Opleidingen die voorbereiden op de NIMA Examens. Een toekomstbestendige NIMA-gediplomeerde marketeer is als een echte Robinson. Blijf leren en niet opgeven. Het waren degenen die bij obstakels wendbaar bleken, slimme oplossingen bedachten, hun energie goed aanwenden en een strategie hadden. Van elke dag, elke proef en elke nieuwe situatie leerden zij. Ze ontwikkelden zich tot wendbare, toekomstbestendige strijders en vrienden. En met succes.’

Baukje Hilarides Productmanager Study Members & Exams bij NIMA is heel blij met de NQLF-inschaling. ‘NIMA laat haar kwalificaties vanuit een eerdere regeling erkennen door de European Marketing Confederation (EMC); een Europese beroepsvereniging. Via NLQF wil NIMA in Nederland meer inzicht geven in de opleidingsniveaus en de vergelijking met het regulier onderwijs mogelijk maken. Mensen zijn meestal wel bekend met een mbo-, hbo- of wo-niveau en via NLQF is de vergelijking nu mogelijk en weten mensen beter welk niveau de NIMA Opleidingen hebben en op welk niveau de NIMA Examens worden afgenomen. Dit biedt zowel de deelnemers als de werkgevers houvast.’

Welke NLQF-niveau hebben de NIMA Diploma’s?

 • NIMA A Sales (NLQF-niveau 4),
 • NIMA A Online Marketing (NLQF-niveau 4),
 • NIMA B marketing (NLQF-niveau 6),
 • NIMA B Sales (NLQF-niveau 6),
 • NIMA B Communicatie (NLQF-niveau 6),
 • NIMA C Marketing (NLQF-niveau 7).

De NLQF-niveaus voor de kwalificaties van NIMA A Marketing en NIMA A Communicatie worden in de loop van 2022 aangevraagd.

De voordelen van de NLQF-inschaling op een rij
Meer transparantie over het behaalde niveau
• Zekerheid over waarde van het diploma
• Makkelijker aan de slag in het buitenland
• NIMA Opleidingen komen in aanmerking voor scholingssubsidies (zoals STAP-regeling)

Meer willen weten over het NLQF? Bekijk dan deze info-video:

Meer informatie over de NLQF-niveaus en de NIMA Opleidingen, klik dan op de onderstaande knop.

ROC TOP is Education Partner van NIMA

ROC TOP is dit voorjaar de nieuwste erkende Education Partner van NIMA. Hiermee zullen de studenten van de opleiding Marketing & Communicatie en Digital Marketeer in Amsterdam rechtstreeks opgeleid worden voor de examens NIMA Basiskennis Marketing, NIMA Basiskennis Online Marketing en/of NIMA A Marketing. Deze opleiding wordt in nauwe samenwerking met Places to Learn ontwikkeld en per augustus 2021 aangeboden. Dinsdag 11 mei tekenden Christien van Dinten, directeur campus events & hospitality van ROC TOP, en Kirsten Andres, directeur van NIMA, de overeenkomst voor nauwe samenwerking.

Met dit vakdiploma van de Nederlandse beroepsvereniging voor de marketing, communicatie en sales kunnen professionals in heel Europa aan de slag. In de opleiding komt het volledige proces van marketing aan de orde, van het ‘lezen’ van cijfers tot slim omgaan met online zoekmachines en het plaatsen van relevante content. ‘Deze samenwerking is enorm waardevol voor onze studenten. Zij worden niet alleen meer relevant voor toekomstige werkgevers, het biedt hen ook goed fundament voor een succesvolle carrière in de marketing’, zegt Justin Schild (programmamanager ROC TOP). ‘Beide organisaties stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid van toekomstige professionals. Een NIMA Diploma geniet in de branche veel aanzien en staat garant voor inhoudelijke deskundigheid.’

Om de objectiviteit en waarde van de diploma’s te garanderen, hanteert NIMA een scheiding tussen opleiden en examinering. ROC TOP is de opleider en NIMA is de examinerende instantie. ROC TOP neemt de kennis en vaardigheden die worden vereist in de NIMA Examens op in het onderwijsprogramma van de opleiding Marketing en Communicatie. Rob van Vroenhoven, manager NIMA Academy, over de samenwerking: ‘NIMA is blij dat nu ook de mbo-studenten van ROC TOP een NIMA Diploma kunnen behalen. Wij kunnen toegevoegde waarde bieden, in zowel theorie als praktijk, en kijken uit naar een nauwe samenwerking met de docenten.’

NIMA neemt de examens af op het ROC TOP. Naast hun mbo-diploma kunnen studenten straks kiezen voor een examen van NIMA, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De digitale transformatie van NIMA Opleidingen

Vorige week berichtten we er al over; de opleidingen NIMA Marketing, Sales en Communicatie A, B en C gaan ook tijdens de coronacrisis gewoon digitaal door. De NIMA Education Partners hebben snel hun opleidingen en cursussen gedigitaliseerd waardoor studenten nauwelijks studievertraging op hoeven lopen. Dat is een mooi staaltje ondernemerschap, NIMA is trots dat het met zulke partners samenwerkt. Lees verder voor een aantal voorbeelden.

Door Rob van Vroenhoven*

Eerst het ondernemerschap, want zonder dat geen voorbeelden. Een treffende opmerking daarover was van Chiel van de Ven, creative director bij Nijgh. Brands change the world! op het artikel van Maarten Nijboer, directeur SRM ‘COVID-19 als versneller van innovatie’:

‘Je ziet ineens hoeveel grenzen we zelf in stand houden. Omdat het nu moet kan het. Door druk van buitenaf. Het zou mooi zijn als deze periode ons leert dat meer te doen vanuit onszelf. Meer open te staan voor experiment en verandering…’

We leven in een tijd waarin snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden een voorwaarde tot overleven is geworden. SRM heeft in korte tijd een virtual classroom gebouwd in vitero.de waarmee de lessen doorgaan. Toch blijft SRM pragmatisch tijdens deze snelle omschakeling, getuige de uitspraken van dezelfde directeur: ‘Hoewel ik groot voorstander blijf van klassikaal onderwijs, werkt deze tool zo goed dat we deze straks ook naast onze klassikale bijeenkomsten kunnen inzetten.’ (….) ‘De overgang is afgelopen weken niet 100% vlekkeloos gegaan en dat zal ook de komende weken nog niet het geval zijn, maar door het harde werk vanuit de hele organisatie kan nu iedereen zijn of haar training of opleiding vervolgen met de virtual classroom of met behulp van één-op-één-begeleiding.’

En van een docent: ‘Ik vond het ook een geweldige ervaring met zeer enthousiaste cursisten. Het was een uiterst efficiënte bijeenkomst zonder enige vorm van technische storingen. Ook de component humor is nog steeds goed te gebruiken.’

Ook studenten zijn enthousiast, zo blijkt uit de reacties waarbij opgemerkt wordt dat de virtual classroom een heel mooi alternatief is in deze tijd maar uiteindelijk geen vervanging is: ‘Fantastisch hoe snel jullie dit hebben opgepakt. Traditioneel lesgeven had duidelijk mijn voorkeur, maar ben nu anders overtuigd.’

‘Docent is wel veel aan het woord, maar door gewoon je hand op te steken is het simpel om een vraag te kunnen stellen. Dat ging prima. Het is wel intensief om zo’n training te volgen. De echte interactie die je tijdens een fysieke training hebt is er nu wel in mindere mate.’

De Laat Kenniscentrum uit Eindhoven laat ons zien hoe hun virtual classroom eruitziet. Ook hier overheersen de positieve kanten van deze manier van lesgeven. Een paar reacties op een rij:

 • Top dat we de lessen toch kunnen hervatten.
 • Een hele nieuwe manier van lesgeven maar toch persoonlijk.
 • Mooi de manier van interactie tussen docent en student.
 • Topmanier van lesgeven.
 • Goed dat je alles met elkaar kunt delen op deze digitale manier.
 • Op afstand maar toch dichtbij.

 

Zoals het echte ondernemers èn salesprofessionals betaamt, hebben ze de uitdaging direct omgezet in een kans getuige ook deze visual:

Daarbij benadrukt De Laat vooral dat ht nu de tijd is om een NIMA Opleiding te gaan starten; hierdoor vergroot je jouw kansen ná de coronacrisis.

Frankwatching, naast de bekende site ook NIMA Education Partner, heeft de NIMA Opleidingen en zijn andere trainingen uit de academy naar online omgezet. Frankwatching werkt dan weer met het platform Whereby.com; waarmee nog maar eens gezegd wordt dat het niet zoveel uitmaakt met welk platform je werkt. Het belangrijkste is dat je ermee aan de slag gaat en er ervaring mee opdoet. Naast het omzetten van trainingen heeft Frankwatching nu ook het online cursuspakket ‘Schrijven & copywriting’ ontwikkelt dat op ieder moment te bekijken is. Als dat niet coronacrisisproof is…

NIMA Education Partner Move the Crowd, tot slot, had voor de salesopleiding al eerder met een partner een blended leeromgeving gezet (blended wil zeggen: een combinatie van klassikaal en digitaal lesgeven). Wederom een ander platform dat bovenstaande nog maar eens bevestigt. Nu de vraag naar digitale leeromgevingen snel toeneemt, stelt Move the Crowd haar platform open voor collega Education Partners zodat NIMA Opleidingen hoe dan ook door kunnen gaan. Informatie daarover is via NIMA verkrijgbaar.

Rob van Vroenhoven is Manager Study Members & Exams bij NIMA

Onderzoek: NMD19-bezoeker heeft grootse opleidingsplannen

Digitale marketing voert de ranglijst aan van terreinen waarop bezoekers van de NIMA Marketing Dag zich het liefst willen ontwikkelen. Gevraagd naar het vakgebied bínnen het commerciële domein waarop men zich het liefst zou willen richten antwoordt 65 procent (127 respondenten) ‘Digitaal’. Opvallend is dat ‘Marketing’ een bijna even hoog aantal scoort: 63 procent van de deelnemers vindt dat op dat terrein nog een hoop te leren valt. Des te opvallender is dat uitgerekend de deelnemers aan NMD in meer dan 90 procent van de gevallen een afgeronde hbo- of wo-opleiding heeft gevolgd, zo bleek uit de NMD-evaluatie van vorig jaar. Permanente educatie is voor hen geen loze kreet.

Vakmedia en evenementen
NIMA verrichte in samenwerking met opleider NCOI een onderzoek naar kennis- en opleidingsdomeinen onder bezoekers van de NIMA Marketing Day. 197 marketeers verschaften inzicht over hun opleidingsplannen. 43 procent van hen deed in de laatste vijf jaar in ieder geval één opleiding van vier maanden of meer, maar desondanks liet 64 procent weten nog binnen een jaar een nieuwe opleiding te willen volgen. Ruim een kwart van de respondenten wil dat zelfs al binnen een half jaar doen, waarbij moet worden aangemerkt dat daarbij niet expliciet is gevraagd naar de aard van die opleiding: kort of lang, intensief of meer vrijblijvend. Slechts een kwart van de ondervraagde marketeers gaf onomwonden toe geen plan te hebben om op korte termijn een opleiding of cursus te volgen. Een deel legde in aanvulling op het onderzoek uit dat ze ‘permanente educatie’ dagelijks in de praktijk brengen, onder meer door zoveel mogelijk vakmedia en evenementen te volgen. Ook blijken veel marketeers nog in overleg te zijn met werkgevers, HR of het team over het al dan niet volgen van een opleiding. Ruim 30 procent van de respondenten wil zich breder ontwikkelen in Communicatie, bijna 15 procent in Sales.

Competitief voordeel
Veel organisaties waar NIMA Members werkzaam zijn hebben een opleidingsbudget per medewerker, al weet niet iedereen – bleek uit eerder onderzoek – hoe hoog dat budget precies is. Iets meer dan driekwart van de respondenten gaf aan te kunnen beschikken over een budget dat is vrijgemaakt voor de scholing van eigen personeel. Wie in aanmerking neemt dat een goed deel van de respondenten zelfstandig is of DGA komt uit op een bijna volledige dekking. Rob van Vroenhoven, Manager Study Members & Exams bij NIMA is verrast over de veel uitgesproken intentie om snel aan opleiding te werken: ‘Binnen ieder werkveld moet je blijven ontwikkelen, maar we weten van marketing dat verse kennis vaak competitief voordeel oplevert. Met kennis en vaardigheden kun je je concurrent te slim af zijn, dus daar spelen opleiders ook op in. Anderzijds zie je dat het de respondenten menens is, want ze willen snel aan de slag. Kennelijk lopen er heel wat mensen in onze industrie die werk willen maken van hun plannen om te verdiepen of verbreden.’

T-Shape
Gevraagd naar de reden van ‘online’ als belangrijkste ontwikkelgebied geeft Van Vroenhoven te kennen dat daar een logica in schuilt: ‘Daar gaan ontwikkelingen het hardst, dus mag je verwachten dat er veel vraag is naar aanvullende opleiding. Een aantal jaar geleden lag dat percentage ongetwijfeld nog hoger. Mij valt ook op dat “marketing” zo hoog scoort. Kennelijk willen veel specialisten werken aan hun T-shape en betere marketeers worden. Ook dat beeld is niet nieuw, maar de hoogte van het percentage verrast me wel. In positieve zin’.

 

Het onderzoek vond online plaats en werd eerder deze maand via een mail onder de aandacht gebracht van geregistreerde NMD-deelnemers.

Check hier het programma van NMD19 (of registreer je als je dat nog niet hebt gedaan)

 

(Column Martin Huisman) Wannabe-marketeers bluffen zich wel naar binnen

Wie naar een marketingspecialist zoekt, vraagt zelden om een bewijsbaar kennisniveau. Eén blik door de eerste vacatures die je – bijvoorbeeld – op de Nationale Vacaturebank tegenkomt, leert je dat je in het ergste geval moet kunnen laten zien dat je studie Commerciële Economie werd genoemd – diploma geen bezwaar. Op zich is dat prima als iedereen ermee uit de voeten zou kunnen, maar in werkelijkheid fantaseren heel wat sollicitanten hun relevante werk- en denkniveau gemakzuchtig bij elkaar. Ervaring telt – lijken ze te denken. Een staaltje blufpoker helpt ook. Het oppoetsen van het cv is in het ergste geval ordinaire fraude. Dat moest maar eens afgelopen zijn.

Door Martin Huisman*

Een van de belangrijkste papiertjes dat ertoe doet naast een mbo, hbo of Master is het NIMA A-, B- of C-niveau. Heel bekend, en al jaren een vaste waarde. De laatste jaren laten de aantallen weer een mooie groei zien. Het behalen ervan gebeurde in het verleden veelal door een werknemer in samenspraak met een werkgever: je diploma halen naast iets dat je al eerder had afgerond en waarvoor je was aangenomen. Bij het niet behalen – domweg omdat iemand nooit examen deed, maar alleen de opleiding volgde – vinkte menigeen in zijn of haar cv wel aan dát er een NIMA-opleiding was gevolgd. Een rondje langs de velden vorig jaar, leerde ons dat een derde van de cv’s op LinkedIn niet klopt: wel zéggen dat je NIMA B hebt, maar in werkelijkheid niet hebben heet diplomafraude. En dan komen wij alleen nog op plaatsen waar we kúnnen komen om te controleren en waar je tegen de lamp zou kúnnen lopen. Ik wil niet weten hoeveel schimmigheid er alleen wordt uitgewisseld tussen mailboxen van werkzoekers en HR-afdelingen.

Zwemles
Bracht ons vorig jaar al bij de vraag: Waarom doen mensen dat? Wie zich de zwemlessen uit zijn jeugd herinnert, weet dat er geen les voorbij gaat zonder dat het doel, het ultieme resultaat, ter sprake komt. Voor velen is dat het eerste échte diploma van je leven. Je zit op zwemles om af te zwemmen. Dat geldt ook voor rijles. Zonder diploma heb je er niets aan dat je kunt autorijden. Zelfs afdánsen – bestaan zulke dansscholen nog? – is een no brainer. Dat doe je. Wordt je ook tot vervelens toe gemeld. Reguliere onderwijsinstellingen worden zelfs afgerekend op diploma’s, behaald door hun cursisten. De last mile mag een lastige zijn, het is wel je meesterstuk. Je bewijs. Als je rijlessen hebt gevolgd kun je bij een politiecontrole niet claimen dat je je rijbewijs hebt. Je hebt namelijk niet bewezen dat je ook echt het juiste niveau hebt. En dat is toch verdomd belangrijk het bewijs van kwaliteit.

Intussen zitten wij, maar daarmee het vak en zelfs de Nederlandse economie, met een bak marketeers, een vrij beroep, die lopen te shinen met een diploma’s – waaronder het NIMA Diploma – dat er niet is. En dat ten koste van de stuk of 70.000 marketeers die wél in onze database staan en objectief hebben aangetoond over het juiste niveau te beschikken. Dat is niet alleen óns probleem. Sterker, ik kan dat niet genoeg benadrukken in de M!-omgeving: wij zijn jou. NIMA is een vereniging marketeers. Geen winstdoelstelling, geen aandeelhouders, geen leasebakken, geen ándere agenda dan het vak en zijn professionals terzijde staan. Het is ons aller probleem.

Een bak marketeers loopt te shinen met een diploma dat er niet is en dat is ons aller probleem


Gezond verstand

Het gekonkelfoes rond marketingopleidingen en diploma’s op cv’s is wat mij betreft op drie fronten te bestrijden. De bal ligt bij ons als marketingbevolking, bij werkgevers en bij onderwijsinstellingen. Onze bijdrage is misschien de makkelijkste, verkoop én koop geen knollen voor citroenen, maak een supermooi cv, poets hem op, maar spuit hem niet over. Alleen diploma’s die je ook echt hebt, horen erop.

Leidinggevend in marketing, communicatie en sales: help je HR-afdeling bij het zoeken en aannemen van de juiste nieuwe collega, Stap één zou zijn: noem het NIMA-niveau dat je zoekt. Niveau Basis (oh vergis je daar niet in!), A, B of C. Dat zijn de standaarden in marketing, opgesteld door je eigen vakbroeders en zusters, gecontroleerd door een onafhankelijke commissie, geaccrediteerd in Brussel bij de EMC en gelinkt aan de EU-normen, de EQF-niveaus. Verder: controleer die sollicitant. Eén klik, één blik, één check in ons openbare diplomaregister. Dat getuigt niet van wantrouwen, het getuigt van gezond verstand. Eenderde van alle opgevoerde NIMA Diploma’s is niet echt!

Onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen doen er goed aan om te streven naar het einddoel. Niet die drempel zo laag maken voor een hoge instroom dat het resultaat niet meer leidend is. Opleiden met resultaat, naar een diploma. Met particuliere onderwijzers, die al opleiden tot Basis, A, B, en C, zijn we continu druk in overleg om de kwaliteit te verbeteren en dat vergt continue aanpassingen. In het regulier onderwijs zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt.  Een groot aantal hbo’s en mbo’s neemt NIMA Diploma ook echt mee in het regulier curriculum, maar ook als dat niet kan of ingewikkeld wordt gevonden, gaan we graag in gesprek met zulke partijen. Onze missie is helder. Het vak beter krijgen. En de gevolgde tactiek ook: met mbo’s en hbo’s (en universiteiten) praten, elkaar helpen en de bv Nederland van dienst zijn.

Tenslotte is er onze eigen rol, die van het instituut voor marketing. We mogen best de hand in eigen boezem steken als je nagaat dat soms wel eenderde van de professionals die beginnen aan een NIMA opleiding nooit in de examenbankjes zal plaatsnemen. Zijn wij duidelijk genoeg? Begeleiden we genoeg? Helpen we opleiders genoeg? Maken wij wel genoeg duidelijk dat de niveaus bestaan en NIMA állesbehalve een traditionele opvatting over het marketingvak uitdraagt? Geloof me als ik zeg dat dit één van de allerbelangrijkste redenen was om tijd, geld en mensen te investeren in precies deze fantastische site, om beter uit te leggen wie we zijn en wat we doen voor het vak. Ieder idee dat ons vak beter kan krijgen is me meer dan welkom.

Oh en on topic: Waarschijnlijk heb je ‘m al eens gemaakt, maar een quick scan waar je zelf staat kost je tien minuten. Kost je sollicitant ook tien minuten. #justsaying

* Martin Huisman RM is Voorzitter van NIMA. Deze column verscheen ook op  

NIMA Examen A, B, C voortaan gekoppeld aan opleiding

Vanaf 1 januari 2019 zijn opleidingen voor een Diploma NIMA Basis, A, B of C exclusief te volgen bij een beperkt aantal geselecteerde opleiders. Aan de opleiding wordt voortaan in alle gevallen een NIMA Examen verbonden.

Jaarlijks volgen ruim 3.000 mensen een opleiding voor een NIMA Diploma. Om de onafhankelijkheid van de diploma’s te waarborgen neemt NIMA als beroepsvereniging en certificeringsinstituut alleen de examens af en leidt zelf niet op. Binnen de vakgebieden marketing, communicatie, sales en onderzoek gelden de NIMA Diploma’s in Nederland als maatgevend. De niveaus zijn gekoppeld aan Europese EQF-opleidingsniveaus en toezicht vindt plaats door een onafhankelijke commissie van de Europese koepel van marketingberoepsorganisaties EMC.

NIMA is een nieuwe weg ingeslagen daar waar het zijn NIMA Opleidingen betreft. Vanaf 1 januari 2019 worden examens direct gekoppeld aan de opleiding. Dit betekent dat de inschrijvingen voor het examen ook via de geselecteerde opleiders loopt. Het examen maakt integraal onderdeel uit van de opleiding en zit ook altijd al in het opleidingstarief verwerkt. De reden voor deze aanpassing is het verder waarborgen van de  kwaliteit doordat de samenwerking tussen NIMA en de geselecteerde Education Partners intensiever wordt. Verder bevordert het het daadwerkelijk afronden van de opleiding. In de huidige situatie kwam het geregeld voor dat studenten wél een opleiding tot NIMA A, B of C volgden, maar afzagen van een examen omdat deze los van de opleiding moest worden aangevraagd. Hierdoor communiceren voormalige studenten geregeld dat zij NIMA hebben gedaan, zonder werkelijk over een officieel NIMA Diploma te beschikken. Uit een steekproef in 2017 bleek dat eenderde van de gelichte cv-s op LinkedIn ten onrechte vermeld dat een NIMA Diploma is behaald.

NIMA Examens per 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 kunnen kandidaten zich voor de examens alleen nog  inschrijven via een beperkt aantal NIMA Opleiders.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende NIMA Opleidingen.