Hbo-colleges NIMA gastdocenten groot succes (…en ROC RijnIJssel zoekt examentrainer)

 

Hogeschool Inholland heeft als NIMA Education Partner toegang tot het grote netwerk met NIMA professionals. De hogeschool wilde voor de eerstejaars studenten van het vak Marketing en Ondernemen graag de meest actuele business cases aanbieden. Hiervoor heeft de hogeschool vier NIMA Members gevraagd, om iets te komen vertellen over hun praktijkervaring en de actuele ontwikkelingen binnen marketing. Deze gastcolleges zijn op video opgenomen en inmiddels in de vorm van webcolleges binnen het online studiemateriaal van de hogeschool opgenomen.

De reacties van docenten en studenten zijn heel positief, zo weet Baukje Hilarides van Team Study Members & Exams, die namens NIMA docenten zocht en vond: ‘Het pakte echt heel goed uit en zijn “onze” marketeers ook heel dankbaar voor hun bijdrage. De actuele business cases en de professionaliteit van de sprekers worden enorm gewaardeerd en als heel leerzaam ervaren. We hebben een gastsprekers kunnen leveren voor de Hogeschool Inholland in zowel Alkmaar, Diemen, Haarlem als Rotterdam. Voor de betrokken gastdocenten levert het trouwens ook direct iets op want uiteraard kun je voor het leveren van een gastcollege ook PE-punten aanvragen en krijgen’.

De ‘NIMA-gastcolleges’ waren: Marketing in de praktijk door Tristan Albersen, Trends in de Marketing door Frans Cornelis, Marketing on the move door Bas van Leeuwen en Business begint bij de klant door Karel Zwaan.

Zodra een opleider een gastspreker zoekt, dan zal een oproep binnen het netwerk worden uitgezet, maar mocht je als NIMA Member (of niet aangesloten marketeer) zelf een idee of interesse hebben om iets voor een van de NIMA Education Partners te gaan doen, vernemen we dat graag zien we je reactie tegemoet. Stuur in dat geval een mail naar baukje(at)nima.nl.

 

 

Examentrainer gezocht

Ben je SMP of Register Marketeer en lijkt het je leuk om examentraining te geven aan mbo-studenten, dan kan ROC RijnIJssel in Arnhem je misschien goed gebruiken. Deze NIMA Education Partner is op zoek naar een examentrainer die de studenten goed kan voorbereiden op het examen NIMA Basiskennis Marketing. Het doel daarbij is om de studenten optimaal voor te bereiden op het aankomende examen NIMA Basiskennis Marketing. Je zult van NIMA een oefencase ontvangen waarmee je de studenten kunt voorbereiden. De school zoekt iemand voor 1 lesuur in januari 2020.

Hogeschool Utrecht intensiveert samenwerking met NIMA

NIMA en de Hogeschool Utrecht gaan intensiever samenwerken. Dat zijn beide partijen donderdag 12 december overeengekomen. Nadat de hogeschool zich in 2016 aansloot als Education Partner hebben beide partijen nu de handen ineen geslagen om studenten nog beter voor te bereiden op de marketingpraktijk via verschillende activiteiten zoals het organiseren van gastcolleges, het inzetten van de game NIMA HBO Challenge, het gebruik van NIMA-oefenexamens en korting op NIMA examengelden. Ook werken beide aan een uitgebreid docentenprogramma middels de NIMA Education Days. Afgestudeerden aan het Instituut voor Marketing & Commercie ontvangen een voucher waarmee zij korting krijgen op een NIMA Masterclass en nader kennis kunnen maken met het netwerk van professionals.

NIMA streeft naar optimale en geïntegreerde samenwerking met hbo-instellingen, waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen hbo en NIMA in het commerciële domein. Dit met als doel studenten optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Studenten CE ontvangen na afronding van de studie een hbo-certificaat waarmee zij vrijstelling krijgen voor de examenmodule NIMA B1 Consumentenmarketing of Businessmarketing. Studenten die een marketingplan schrijven als afstudeerscriptie en enige werkervaring hebben opgedaan, kunnen direct doorstromen naar een NIMA B2 Assessment. Een behaald NIMA Diploma wordt opgenomen in het online en openbaar NIMA Diplomaregister zodat het behaalde diploma direct zichtbaar is voor werkgevers, opdrachtgevers en werving & selectiebureaus.

Windesheim en NIMA slaan handen ineen

Amsterdam 6 december 2017 – De opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Windesheim en marketing-beroepsvereniging NIMA gaan een samenwerking aan. Studenten kunnen sneller hun NIMA B diploma halen en docenten kunnen hun vakkennis via NIMA bijhouden.

Studenten die afstuderen krijgen vrijstelling voor het schriftelijke deel (B1) van het NIMA B examen. Zij ontvangen een HBO B1 Certificaat. Met een goede marketingstage kunnen de studenten direct het mondeling B2 examen doen (consumentenmarketing, business- of digital marketing). Op deze manier kunnen ze tegelijk met het hbo-diploma het NIMA B diploma halen. Studenten die geen geschikte stage hebben, kunnen tijdens hun werk – binnen drie jaar na afstuderen – alsnog het B2 examen doen. Opleidingsmanager  Harry Donker: “Met een Nima B2 diploma en met name met de variant Digital Marketing B2 kunnen studenten zich profileren op de arbeidsmarkt, omdat ze optimaal aansluiten bij veelgevraagde functies”.

De vorderingen van de studenten worden vastgelegd in het MyCareer-platform van NIMA. Hierdoor kunnen toekomstige werk- of opdrachtgevers altijd verifiëren dat de student daadwerkelijk het NIMA-certificaat en/of -diploma heeft behaald. Ook kunnen studenten extra certificaten behalen of  een integriteitstoets doen. Het behalen hiervan wordt ook vermeld in de NIMA  MyCareer omgeving. Donker: “Dit stimuleert studenten al tijdens hun studie een stapje extra te doen”.

Naast deze mogelijkheden voor studenten, ondersteunt NIMA Windesheimdocenten in het bijhouden van hun  vakkennis via scholingsdagen en masterclasses. Docenten die aantoonbaar hun vakkennis op peil houden krijgen de titel Qualified Lecturer. Daarnaast krijgt de opleiding Commerciële Economie toegang tot cases en proeftentamens op NIMA A en B niveau. Deze worden onder andere gebruikt om de studenten gericht voor te bereiden op het NIMA B examen.

Het contract wordt getekend voor één jaar, met de intentie dit te verlengen en zo te komen tot een duurzame samenwerking.  NIMA-directeur Martin Huisman: “Wij zijn bijzonder blij dat er nu vier hogescholen zijn waarmee we nauw gaan samenwerken om het marketingonderwijs  verder te ontwikkelen”.

 

Groei NIMA Examens in regulier onderwijs zet door

Dit voorjaar berichtten we al dat NIMA examens in het regulier onderwijs explosief groeiden ten opzichte van 2016. Deze tendens zet zich dit najaar voort. De enorme toename is te zien op zowel vo-, mbo- als hbo-niveau. Steeds meer onderwijsinstellingen in het regulier onderwijs geven te kennen de toegevoegde waarde van het NIMA Diploma op het cv in te zien voor hun studenten en hebben daarom gekozen om het marketingvak op de NIMA kennisniveaus Basis en A op te nemen in hun onderwijsaanbod.

Keuzegids-crisis? Hbo’s mógen low hanging fruit niet laten hangen

Door: Jurriaan Gorter*

Zouden er hbo-bestuurders zijn die bij het uitkomen van de Keuzegids hbo hun schouders ophalen en overgaan tot de orde van de dag? De Keuzegids hbo is een onafhankelijke gids die wordt uitgegeven door centrum Hoger Onderwijs Informatie. De samenstellers stellen die samen op basis van het ongefilterde oordeel van studenten en ‘mensen die het kunnen weten’, wat hen als brenger van de moeilijke boodschap uiteraard geregeld op kritiek komt te staan. Je krijgt namelijk per school en per studie een écht rapportcijfer. En dat schuurt. Wie gaat er milieukunde studeren op een hbo waarvan de gids zegt dat die wordt beoordeeld met een 4?

Shitstorm
Gek genoeg zijn dat er toch genoeg. Juist in de grote steden, waar volgens de keuzegids by far de minst aangeschreven hbo’s te vinden zijn (de top 4 minst scorende scholen staan allemaal in de vier grootste steden van Nederland) heeft men nauwelijks te klagen over aantallen nieuwe inschrijvingen. Kennelijk gaat de nieuwe hbo-student in de grote stad liever naar een minder presterende hbo om de hoek, dan naar een uitstekend aangeschreven instelling buiten de Randstad. Het is ook nogal wat om vanuit de periferie van Utrecht of Amsterdam op kamers te gaan in Breda, of te pendelen, maar opmerkelijk is dat gegeven wel.

Bijzondere bijkomstigheid, is dat het succes van die grotesteden-hbo’s hen nauwelijks echt dwingt om de eigen prestaties eens kritisch tegen het licht te houden. Sinds de gids verschijnt, bungelen steeds dezelfde grote namen onderaan de lijst. Lokale nieuwsmedia alarmeren ook jaarlijks over die bedroevende positie van hun lokale hbo’s. Soms wordt er beterschap beloofd of een reden aangedragen en daarna wordt het weer stil. De ‘klanten van de toekomst’ – leerlingen op mbo, havo of vwo – zijn in deze fase van het schoolseizoen vaak net begonnen aan hun examenjaar, dus als het meezit ontgaat de hele shitstorm hen. Ouders zijn vaak al blij als hun spruit rond deze tijd een ‘idee heeft over een vervolgopleiding’, maar eerst dat vermaledijde middelbareschooldiploma maar eens halen. En de hbo-studenten zelf halen ook hun schouders op: ‘Wij de slechtste hogeschool? Het interesseert me niet zo’. Ik bedenk dit niet zelf.

Customer journey
Goede of slechte prestaties in de keuzegids hangen niet samen met de omvang van de school. De best presterende school van dit jaar is een gigantische fabriek. Kleinschaligheid van de opleidingen zelf is wél bepalend, of beter: de organisatie van kleinschaligheid. Of je echte aandacht hebt voor mensen wordt niet bepaald door de omvang van je omgeving, maar door interpersoonlijk contact, gericht op jouw ontwikkeling als professional en als mens. En afspraken nakomen. Dat altijd.

Er is – als gezegd – ook kritiek op de Keuzegids Hbo en daar valt ook best in mee te gaan, maar feit blijft dat de negatieve (en positieve) publiciteitsgolf op de agenda verschijnt van de bestuurders die van hun hbo de beste van het land willen maken. En dat willen ze uiteraard stiekem allemaal. Zo’n hogere score kún je halen door beter in te spelen op de wensen en verwachtingen van je studenten, maar eigenlijk hoor je als onderwijsinstelling gewoon goed onderwijs en goede ondersteuning te bieden en daarná te luisteren naar studenten. Je bent als hbo een instituut, geen bedrijf (die vergissing in denkrichting heeft al de nodige hbo-ellende opgeleverd). Je NPS en je ‘customer journey’ ten spijt: je hébt geen klanten, je bent een school. Maar. Dat neemt niet weg dat je goed naar studenten moet luisteren. Hún perceptie bepaalt voor een belangrijk deel hoe je scoort en soms reiken ze je low hanging fruit aan dat je niet mag laten hangen.

Fietsenstalling
Als studenten van een internationale opleiding bestuurskunde willen dat de opleiding praktijkgerichter wordt, moet je de praktijk opzoeken. Als ze vinden dat er te weinig aandacht is voor het opdoen van beroepsvaardigheden, zoek je naar manieren om hen in contact te brengen met professionals die beroepsvaardigheden kunnen overdragen. Ze vragen niet om een gebedsruimte, verlichting in de fietsenstalling of betere catering. Ze vragen om goed, relevant onderwijs.

Als beroepsvereniging van vakprofessionals heeft NIMA in de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in zijn relatie met hbo’s. Bij een aantal van hen (waaronder overigens de best presterende uit de Keuzegids) hebben we verregaande afspraken, juist óm die praktijk en beroepsvaardigheid naar scholen te brengen. We doen dat door studiemateriaal te delen en normen te standaardiseren, waardoor je niet alleen afstudeert met een hbo-diploma, maar ook met een NIMA Diploma: jouw bewijs van praktijkgerichte kennis. Maar de relatie met hbo’s houdt ook in dat we vanuit de héle beroepsvereniging veel praten met studierichtingsmanagers, programmacoördinatoren, opleidingsmanagers, docenten. Ook zij liepen afgelopen juni in grote getalen rond op de laatste NIMA Marketing Day en dat deed mij persoonlijk écht veel plezier. For the love of marketing. Praktijkgericht en beroepsvaardig, we willen allemaal hetzelfde.

Right here, right now
Ik zou alle onderwijscollega’s in de relevante hbo-richtingen willen vragen, eens goed na te denken over de vraag hoe wij – vanuit de NIMA-beroepspraktijk – jullie kunnen helpen beter te worden. Hoe we de b uit hbo écht kunnen laden met ‘right here right now’-vakkennis, -ervaring of insights. Dat is waarom wij bestaan. NIMA is een vereniging met een missie: het vak en zijn professionals beter maken en bijstaan.

Want als vakman uit de hbo-praktijk stak het me wel, de harde kritiek die sommige van mijn meest dierbare oud-collega’s deze week ten beurt viel. Er wordt door veel zeer bevlogen onderwijsprofessionals keihard gewerkt aan goede prestaties in het hbo. Dus nee, ik denk niet dat ze bestaan: hbo-bestuurders die bij het uitkomen van de hbo keuzegids hun schouders ophalen en overgaan tot de orde van de dag. Maar laat me je helpen verder te komen en laat het niet overwaaien. We zijn any moment bereid daar een bak koffie over te komen drinken.

*Jurriaan Gorter is Manager Study Members & Exams bij NIMA, beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales

 

 

NIMA en Inholland gaan samenwerken

Amsterdam – 13 juni 2017 – NIMA, de beroepsvereniging en het exameninstituut voor professionals in marketing, communicatie en sales, is een samenwerking aangegaan met Hogeschool Inholland. Vanaf deze maand is Inholland als HBO Education Partner verbonden aan NIMA.

De samenwerking houdt in dat studenten al vanaf hun eerste jaar aan een commercieel paspoort kunnen werken. Studenten Business Studies bij Inholland ontvangen na afronding van het tweede jaar een NIMA A-certificaat. Studenten van de afstudeerrichting Marketing ontvangen na hun afstuderen een hbo-certificaat NIMA B1 Consumentenmarketing of Business Marketing. Deze studenten ontvangen na afstuderen een hbo-erkenning in MyCareer, het NIMA commercieel register voor het bedrijfsleven. Studenten die een marketingplan schrijven als afstudeerscriptie en enige werkervaring hebben opgedaan, kunnen doorstromen naar een NIMA B2 Assessment.

Voor docenten betekent de samenwerking dat zij gebruik kunnen maken van lesmodules, kunnen deelnemen aan NIMA Education Days, toegang krijgen tot MyCareer en in een aantal gevallen de titel NIMA Qualified Lecturer mogen voeren.

Martin Huisman RM, voorzitter en directeur van NIMA, over de samenwerking: ‘NIMA is blij dat het met een grote onderwijsinstelling als Inholland gaat samenwerken en hiermee marketingkennis in theorie en praktijk kan delen en onderhouden. We geloven in een optimale en geïntegreerde samenwerking tussen het regulier hbo-onderwijs, waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen hbo’s en NIMA in het commerciële domein, waartoe de vakgebieden Marketing, Communicatie en Sales behoren. Dit met als doel studenten optimaal voor te bereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.’

Eric Westhoek, domeindirecteur Business Finance & Law, benadrukt het belang van een samenwerkingsovereenkomst met brancheorganisaties als NIMA: ‘Het is een bevestiging van de waarde die wij hechten aan een goede samenwerking met het werkveld. Inbedding in het beroepenveld is immers de lifeline van elke hbo-instelling. En dat geldt zeker voor de samenwerking met een zo diep in de branche gewortelde organisatie als NIMA.’

NIMA wil het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij NIMA substantieel vergroten, de relevantie voor het vak en de functie laten toenemen en optimaal aansluiten op de loopbaan en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Bij Hogeschool Inholland staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk hoog in het vaandel. Hiermee versterkt deze hogeschool zijn impact.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende NIMA Diploma’s.

– Einde Persbericht –
Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken. Meer informatie: www.nima.nl.

Over Inholland, opleiding Business Studies
De opleiding Business Studies speelt in op de vraag van het bedrijfsleven naar breed opgeleide mensen met een specialisme. Studenten krijgen in de eerste tweejaar een brede kennisbasis, die voor alle Business Studies-studenten gelijk is. Ze leren het geheel van bedrijfsvoeren te overzien en hier verbanden tussen te leggen. In het derde studiejaar verdiepen de studenten zich in één van de aspecten van bedrijfsvoering door één van de volgende afstudeerrichtingen te kiezen: Banking & Insurance, HRM, Logistiek, Management & Beleid of Marketing en Ondernemen. Meer informatie: Inholland opleidingen.

 

 

Studenten Haagse Hogeschool hebben inspirerende meet & greet met NIMA SCP’s

 

Door Mijke Post*

Op dinsdag 6 juni was NIMA over de vloer bij de opleiding Communicatie aan de Haagse Hogeschool. NIMA Members bezochten een voor de eerstejaars studenten nieuw, uniek netwerkevenement. De opleiding deed dit om studenten al in hun eerste jaar te laten oriënteren op het marketing- en communicatievak en om studenten te leren hun verhaal te vertellen, te beginnen met het opbouwen van een netwerk én om de beroepsverenigingen onder hun aandacht te brengen. Maar ook omdat de opleiding sinds begin van het studiejaar is gestart met een nieuwe curriculum en graag feedback van vakgenoten in het veld ontving.

In een mix van seniors en juniors spraken de studenten met de NIMA Members, met name Senior Communication Professionals die daarvoor waren uitgenodigd. Ze hadden tevoren geoefend met het presenteren van een zogeheten Career Story. Een Career Story is een verhaal dat studenten hebben leren schrijven, verbeelden en presenteren in het eerste jaar van hun opleiding. Ze kunnen thema’s gebruiken als ‘vooropleiding’, ‘gezinssituatie’, ‘verhuizingen’ en ‘hobby’s’ en blikken terug op hun vakken, projecten en Belbin-rollen in hun eerste jaar studie. De Career Story maakt deel uit van een programma van vier jaar in Career Writing. Deze eerste versie, de first story, is een nulmeting; ‘waar sta ik nu’. Over vier jaar studeert de eerste generatie communicatiestudenten af met een second story, een doorleefd, constructief verhaal dat maakt dat je je kansen ziet, maakt en pakt.

‘We leren studenten om op een unieke manier lid te zijn van een groep. Door personal storytelling leren we studenten om een reflectieve practitioner te zijn. Studenten leren niet alleen door te doen. Wat je ervaart tijdens je studie, breng je in dialoog; in een dialoog met jezelf en in een dialoog met anderen. Je zoekt naar de juiste beelden en de juiste woorden voor wat je ervaart. Dan leer je om te begrijpen waarom je het zo ervaart en wat dat betekent voor de keuzes die je maakt in je opleiding. En zo ontstaat een doorleefd verhaal dat goed voelt.’ Aldus het welkomswoord. 

Onder de aanwezigen waren leden van NIMA, Logeion en de Haagse Communicatiekring, maar ook een vertegenwoordiger van de hbo accreditatiecommissie, het aanspreekpunt van de werkveldcommissie en de founder van Career Writing Frans Meijers, voormalig lector aan de Haagse Hogeschool was aanwezig.

Career Writing of Life and Career Writing is creatief, reflectief en expressief schrijven met als doel jezelf te leren kennen, je identiteit te onderzoeken, persoonlijke ontwikkeling. Career Writing wordt aangeboden op de Haagse Hogeschool door ondergetekende en door Reinekke Lengelle ook op de Haagse Hogeschool en aan Athabasca University. Het is een uniek concept voor coaching en persoonlijke ontwikkeling. Lengelle promoveerde op Career Writing in 2014.

Reacties van de NIMA Members: “Wat goed dat jullie dit organiseren. Ik kan me voorstellen dat studenten dit eng vinden, maar het is wel heel goed om een idee te krijgen van het vak.” En: “ik vind dat studenten dat al wel heel goed kunnen, wat ze over zichzelf vertellen, ik denk niet dat ik dat destijds had gedurfd en gekund.” Meijers was ook tevreden: “Je kan merken dat ze over hun verhaal hebben nagedacht. Nu is het zaak om dit ook rondom de stages te integreren.” En van een van de studenten: “Ik vond het leuk om mee te maken, ik denk dat ik een stage gevonden heb.” “Wat fijn dat jullie dit voor ons doen. Ik heb een aantal nieuwe werelden leren kennen waaraan ik zelf niet zo snel had gedacht.”

Wijzelf organiseren dit event het graag nog een keer: Vier keer per jaar, met alle jaren en alumni door elkaar. Ik wil weten wie we in huis hebben, hun gezicht, hun verhaal, wie ze zijn en wat ze kunnen en willen. Als ik van een student zijn of haar verhaal ken, kan ik veel makkelijker meedenken, me inleven, begrijpen waarom iemand iets kan en wil en mijn coaching daarbij aansluiten. Onderwijs is niet alleen dat wij vertellen hoe het zit, het is juist ook hier in gesprek gaan en je ideeën tegen vakgenoten aanhouden, horen wat anderen doen en je afvragen hoe je je daarmee verhoudt. De match tussen je eigen verhaal en je vak, de arbeidsmarkt en vraagstukken in de samenleving, dat is waar we naartoe werken met deze nieuwe lichting.

*Mijke Post is NIMA Qualified Lecturer (NQL) en senior lecurer & coach bij The Hague University of Applied Sciences

 

Explosieve groei NIMA Examens in regulier onderwijs

2017 is voor team NIMA Examens goed begonnen door een explosieve groei van het aantal examenkandidaten ten opzichte van 2016. Deze toename is vooral te zien in het regulier onderwijs op zowel VO,  MBO en HBO niveau. Steeds meer onderwijsinstellingen in het regulier onderwijs geven te kennen de toegevoegde waarde van het NIMA Diploma op het CV in te zien voor hun studenten en hebben daarom gekozen om het marketingvak op basis, van de door NIMA gestelde eisen, op te nemen in hun onderwijsaanbod.