NIMA en Hoornbeeck College intensiveren samenwerking

Meer praktijk in theorie, docenten volledig up-to-date en stijging van mbo-leerlingen met onafhankelijk, kwalitatief NIMA Diploma

Amsterdam, 31 mei 2018 – NIMA intensiveert zijn bestaande samenwerking met het Hoornbeeck College. De samenwerking tussen de beroepsvereniging voor professionals in marketing en het mbo-instituut houdt onder meer in dat docenten nauwer worden betrokken bij het werkveld, dat docenten zich op alle locaties kunnen kwalificeren als NIMA Qualified Lecturer en dat drempels worden weggenomen om zoveel mogelijk mbo-leerlingen te laten deelnemen aan reguliere NIMA-examens.

De samenwerking past bij het streven van NIMA om zoveel mogelijk jonge marketeers op niveau te toetsen zodat optimale aansluiting bij de beroepspraktijk wordt gewaarborgd. Studenten op het Hoornbeeck College behalen al enige jaren bovengemiddeld goede resultaten voor de NIMA Marketing A-examens, waardoor zij zich al op jonge leeftijd kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. Ook hebben geslaagde Hoornbeeck-mbo’ers betere doorstroommogelijkheden naar het hbo, door het hogere werk- en denkniveau dat door de NIMA Marketing A-opleiding wordt bereikt. In de toekomst wil Hoornbeeck ook meerdere NIMA-examens af gaan nemen. Eerder dit schooljaar heeft Hoornbeeck om die reden bij wijze van proef het NIMA Basis Marketing-examen afgenomen, waarvoor meer dan veertig studenten zich hebben ingeschreven en waarvan de meesten het examen met een positief resultaat hebben afgerond.

Volgens Désirée Simons, Manager Study Members & Exams (a.i.) bij NIMA, is de samenwerking met Hoornbeeck er één uit het boekje: ‘Wij streven ernaar om de nieuwe lichting collega’s in marketing, communicatie en sales goed beslagen ten ijs te laten komen. Marketing is een beroep en functie waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, maar waarvan de basics vaak worden overschreeuwd door de waan van de dag. Hoornbeeck biedt zijn leerlingen een uitstekende basis, waarbij goed les- en oefenmateriaal onontbeerlijk zijn, maar vooral de docenten het verschil maken. Daar dragen we graag aan bij.’ Deze samenwerking is echt een win-win, omdat het Hoornbeeck College, dankzij deze samenwerking, diverse Marketing- en Sales-examens goedkoper kan inkopen en examinering binnenschools plaatsvindt. Onderdeel van de hechtere samenwerking is dat docenten vanaf heden actiever worden benaderd om bij te blijven op hun vakgebied; zij ontvangen daartoe verschillende vakmedia en worden uitgenodigd voor marketing-events om de contacten met het werkveld ‘warm’ te houden.

– Einde persbericht –

Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken. Meer informatie: www.nima.nl.

Groei NIMA Examens in regulier onderwijs zet door

Dit voorjaar berichtten we al dat NIMA examens in het regulier onderwijs explosief groeiden ten opzichte van 2016. Deze tendens zet zich dit najaar voort. De enorme toename is te zien op zowel vo-, mbo- als hbo-niveau. Steeds meer onderwijsinstellingen in het regulier onderwijs geven te kennen de toegevoegde waarde van het NIMA Diploma op het cv in te zien voor hun studenten en hebben daarom gekozen om het marketingvak op de NIMA kennisniveaus Basis en A op te nemen in hun onderwijsaanbod.

NIMA minor Marketing populair in mbo-onderwijs

Amsterdam, 25 september 2017 – Een fors aantal mbo-opleidingen start met het aanbieden van de NIMA minor Marketing. Vanaf jaar 3 kunnen de leerlingen het NIMA Examen afleggen en bij voldoende resultaat ontvangt men het officiële NIMA Diploma. Dit diploma wordt hoog gewaardeerd door het bedrijfsleven en is daarmee een waardevolle toevoeging op het cv.

Inmiddels hebben 12 mbo-onderwijsinstellingen zich aangesloten bij NIMA, de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales. Deze scholen bieden jaarlijks het NIMA Examen aan. In de eerste helft van 2017 hebben ruim 1.000 leerlingen het NIMA Examen afgelegd en heeft ruim 60% van hen een officieel NIMA Diploma behaald. Dit diploma is opgenomen in zowel het NIMA Diplomaregister als in het openbare register MijnNIMA.

Opbouw mbo-opleiding
Sinds 2016 bestaat een mbo-opleiding uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Het keuzedeel omvat 15% van de studielast van een opleiding. Keuzedelen worden vermeld op het diploma en hebben daarmee een formele status. Met het keuzedeel kan de mbo-leerling zich verbreden of verdiepen. Een leerling kan zich met een behaald keuzedeel dus onderscheiden; het vormt een ‘plus’ op zijn of haar mbo-diploma.

Geert Cornelisse adjunct directeur bij sg De Rooi Pannen: ‘Als school en opleiding Marketing & Communicatie staan wij al jaren in de top van Nederland met het aanbieden van mbo-onderwijs. Goed onderwijs is de studenten voorbereiden op het hbo en/of het bedrijfsleven. Met het NIMA Examen krijgen de studenten de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te kunnen onderscheiden en/of een nog betere basis te leggen voor een succesvolle afronding van een hbo-opleiding. Bij een opleiding Marketing & Communicatie kan je bijna niet achterblijven om de studenten voor te bereiden op een landelijk erkend en onderscheidend diploma van NIMA. Door de lesstof uitgebreid te behandelen, up-to-date voorbeelden uit de praktijk te geven en oefenexamens te oefenen en te bespreken, worden de studenten optimaal voorbereid voor het NIMA Examen.

Examinering keuzedeel
Elke mbo-leerling moet een keuzedeel volgen. Het keuzedeel is nog geen onderdeel van de slaag/zakregeling, maar het moet wel worden geëxamineerd. De Tweede Kamer heeft besloten om de keuzedelen op termijn onder de slaag/zakregeling te plaatsen. Het streven is om het behaalde resultaat van een keuzedeel vanaf 2018-2019 mee te laten tellen in deze regeling. Het weegt dan dus mee in het behalen van het mbo-diploma.

NIMA keuzedelen
Vanuit het mbo is veel vraag naar externe validering en examinering. NIMA heeft daarom twee keuzedelen voor het mbo ontwikkeld: Marketing (basis) met 240 studielasturen en Marketing (verdieping) met 480 studielasturen. Deze zijn gekoppeld aan de examens NIMA Basiskennis Marketing (niveau 3) en NIMA A Marketing Medewerker (niveau 4).

Meerdere lesmethodes en boeken sluiten aan op de leerdoelen en NIMA exameneisen. NIMA biedt inhoudelijke ondersteuning in de vorm van examentraining voor studenten en/of gesprekken met de docenten ter voorbereiding op de lessen. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over de NIMA keuzedelen.

Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken.

NIMA zet stevig in op Keuzedeel Marketing om mbo’s te helpen

Vanaf dit schooljaar biedt NIMA speciaal voor mbo-opleidingen op zowel niveau 3 als niveau 4 een keuzedeel Marketing aan.

Plus op je diploma
Keuzedelen bieden mbo’ers een bredere of meer verdiepende toerusting voor de arbeidsmarkt en een betere voorbereiding op het vervolgonderwijs. Studenten worden in staat gesteld keuzedelen te volgen die goed aansluiten bij hun beroepsopleiding. Scholen moeten hiertoe voldoende ‘gekoppelde keuzedelen’ aanbieden. Sinds 2016 bestaat een mbo-opleiding om die reden uit een basisdeel, profieldeel en keuzedeel. Het keuzedeel omvat 15% van de studielast van een opleiding. Keuzedelen worden vermeld op het diploma en hebben daarmee een formele status. Met het keuzedeel kan de mbo-student zich verbreden of verdiepen. Een student kan zich met een behaald keuzedeel dus onderscheiden; het vormt een ‘plus’ op zijn of haar mbo-diploma.

Opname in Diplomaregister
Elke mbo’er moet een keuzedeel volgen. Het keuzedeel is nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling, maar het moet wel worden geëxamineerd. De Tweede Kamer heeft besloten om de keuzedelen op termijn onder de slaag-/zakregeling te plaatsen. Het streven is om het behaalde resultaat van een keuzedeel vanaf 2018-2019 mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling. Het weegt dan dus mee in het behalen van het mbo-diploma.

1.000 leerlingen
In overleg met de 12 mbo-onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij NIMA, de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales is hard gewerkt om specifiek voor het mbo-onderwijs het keuzedeel Marketing te faciliteren. Inmiddels zijn de marketing-keuzedelen van NIMA ook opgenomen in het overzicht met erkende keuzedelen van SBB. De bij NIMA aangesloten scholen bieden jaarlijks het NIMA Examen aan. In de eerste helft van 2017 hebben ruim 1.000 leerlingen het examen afgelegd en heeft ruim 60% van hen een officieel NIMA Diploma behaald. Dit diploma is opgenomen in zowel het NIMA Diplomaregister als in het openbare register MijnNIMA.

NIMA heeft twee keuzedelen voor het mbo ontwikkeld: Marketing (basis) met 240 studielasturen en Marketing (verdieping) met 480 studielasturen. Deze zijn gekoppeld aan de examens NIMA Basiskennis Marketing (niveau 3) en NIMA A Marketing Medewerker (niveau 4).

Meerdere lesmethodes en boeken sluiten aan op de leerdoelen en NIMA exameneisen. NIMA biedt inhoudelijke ondersteuning in de vorm van examentraining voor studenten en/of gesprekken met de docenten ter voorbereiding op de lessen. Klik hier voor meer informatie over de NIMA keuzedelen.

Belangstelling
Jurriaan Gorter is bij NIMA verantwoordelijk voor Study Members & Exams. Hij onderhoudt veel contact met onderwijsinstellingen, de beroepspraktijk en werkte met zijn team aan het mbo-keuzedeel:  ‘Mbo’s oriënteren zich op keuzedelen en daarover hebben we inmiddels met een aantal grotere mbo-instellingen intensief contact. We merken dat er bij directies, maar ook docententeams en studenten veel belangstelling bestaat voor het vakgebied marketing als verdiepende module in de vorm van een keuzedeel. Niet ten onrechte want marketing als vak biedt veel perspectief, maar het borgen van kennis en competenties naar herkenbare eindtermen is daarbij van cruciaal belang. Vanuit onze rol als beroepsorganisatie met duidelijke verankering in de marketingpraktijk helpen we mbo’s uiteraard graag om keuzes te maken waarmee de studenten, onderwijsinstellingen én de Nederlandse beroepspraktijk geholpen zijn.’

Geert Cornelisse adjunct directeur bij sg De Rooi Pannen: ‘Als school en opleiding Marketing & Communicatie staan wij al jaren in de top van Nederland met het aanbieden van mbo-onderwijs. Goed onderwijs is de studenten voorbereiden voor het hbo en/of het bedrijfsleven. Met het NIMA Examen krijgen de studenten de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te kunnen onderscheiden en/of een nog betere basis te leggen voor een succesvolle afronding van een hbo-opleiding. Bij een opleiding Marketing & Communicatie kan je bijna niet achterblijven om de studenten voor te bereiden op een landelijk erkend en onderscheidend diploma van NIMA. Door de lesstof uitgebreid te behandelen, up-to-date voorbeelden uit de praktijk te geven en oefenexamens te oefenen en te bespreken, worden de studenten optimaal voorbereid voor het NIMA Examen.

Explosieve groei NIMA Examens in regulier onderwijs

2017 is voor team NIMA Examens goed begonnen door een explosieve groei van het aantal examenkandidaten ten opzichte van 2016. Deze toename is vooral te zien in het regulier onderwijs op zowel VO,  MBO en HBO niveau. Steeds meer onderwijsinstellingen in het regulier onderwijs geven te kennen de toegevoegde waarde van het NIMA Diploma op het CV in te zien voor hun studenten en hebben daarom gekozen om het marketingvak op basis, van de door NIMA gestelde eisen, op te nemen in hun onderwijsaanbod.