Hogeschool Utrecht intensiveert samenwerking met NIMA

NIMA en de Hogeschool Utrecht gaan intensiever samenwerken. Dat zijn beide partijen donderdag 12 december overeengekomen. Nadat de hogeschool zich in 2016 aansloot als Education Partner hebben beide partijen nu de handen ineen geslagen om studenten nog beter voor te bereiden op de marketingpraktijk via verschillende activiteiten zoals het organiseren van gastcolleges, het inzetten van de game NIMA HBO Challenge, het gebruik van NIMA-oefenexamens en korting op NIMA examengelden. Ook werken beide aan een uitgebreid docentenprogramma middels de NIMA Education Days. Afgestudeerden aan het Instituut voor Marketing & Commercie ontvangen een voucher waarmee zij korting krijgen op een NIMA Masterclass en nader kennis kunnen maken met het netwerk van professionals.

NIMA streeft naar optimale en geïntegreerde samenwerking met hbo-instellingen, waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen hbo en NIMA in het commerciële domein. Dit met als doel studenten optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Studenten CE ontvangen na afronding van de studie een hbo-certificaat waarmee zij vrijstelling krijgen voor de examenmodule NIMA B1 Consumentenmarketing of Businessmarketing. Studenten die een marketingplan schrijven als afstudeerscriptie en enige werkervaring hebben opgedaan, kunnen direct doorstromen naar een NIMA B2 Assessment. Een behaald NIMA Diploma wordt opgenomen in het online en openbaar NIMA Diplomaregister zodat het behaalde diploma direct zichtbaar is voor werkgevers, opdrachtgevers en werving & selectiebureaus.

NIMA en Hoornbeeck College intensiveren samenwerking

Meer praktijk in theorie, docenten volledig up-to-date en stijging van mbo-leerlingen met onafhankelijk, kwalitatief NIMA Diploma

Amsterdam, 31 mei 2018 – NIMA intensiveert zijn bestaande samenwerking met het Hoornbeeck College. De samenwerking tussen de beroepsvereniging voor professionals in marketing en het mbo-instituut houdt onder meer in dat docenten nauwer worden betrokken bij het werkveld, dat docenten zich op alle locaties kunnen kwalificeren als NIMA Qualified Lecturer en dat drempels worden weggenomen om zoveel mogelijk mbo-leerlingen te laten deelnemen aan reguliere NIMA-examens.

De samenwerking past bij het streven van NIMA om zoveel mogelijk jonge marketeers op niveau te toetsen zodat optimale aansluiting bij de beroepspraktijk wordt gewaarborgd. Studenten op het Hoornbeeck College behalen al enige jaren bovengemiddeld goede resultaten voor de NIMA Marketing A-examens, waardoor zij zich al op jonge leeftijd kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. Ook hebben geslaagde Hoornbeeck-mbo’ers betere doorstroommogelijkheden naar het hbo, door het hogere werk- en denkniveau dat door de NIMA Marketing A-opleiding wordt bereikt. In de toekomst wil Hoornbeeck ook meerdere NIMA-examens af gaan nemen. Eerder dit schooljaar heeft Hoornbeeck om die reden bij wijze van proef het NIMA Basis Marketing-examen afgenomen, waarvoor meer dan veertig studenten zich hebben ingeschreven en waarvan de meesten het examen met een positief resultaat hebben afgerond.

Volgens Désirée Simons, Manager Study Members & Exams (a.i.) bij NIMA, is de samenwerking met Hoornbeeck er één uit het boekje: ‘Wij streven ernaar om de nieuwe lichting collega’s in marketing, communicatie en sales goed beslagen ten ijs te laten komen. Marketing is een beroep en functie waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, maar waarvan de basics vaak worden overschreeuwd door de waan van de dag. Hoornbeeck biedt zijn leerlingen een uitstekende basis, waarbij goed les- en oefenmateriaal onontbeerlijk zijn, maar vooral de docenten het verschil maken. Daar dragen we graag aan bij.’ Deze samenwerking is echt een win-win, omdat het Hoornbeeck College, dankzij deze samenwerking, diverse Marketing- en Sales-examens goedkoper kan inkopen en examinering binnenschools plaatsvindt. Onderdeel van de hechtere samenwerking is dat docenten vanaf heden actiever worden benaderd om bij te blijven op hun vakgebied; zij ontvangen daartoe verschillende vakmedia en worden uitgenodigd voor marketing-events om de contacten met het werkveld ‘warm’ te houden.

– Einde persbericht –

Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken. Meer informatie: www.nima.nl.

NIMA en Inholland gaan samenwerken

Amsterdam – 13 juni 2017 – NIMA, de beroepsvereniging en het exameninstituut voor professionals in marketing, communicatie en sales, is een samenwerking aangegaan met Hogeschool Inholland. Vanaf deze maand is Inholland als HBO Education Partner verbonden aan NIMA.

De samenwerking houdt in dat studenten al vanaf hun eerste jaar aan een commercieel paspoort kunnen werken. Studenten Business Studies bij Inholland ontvangen na afronding van het tweede jaar een NIMA A-certificaat. Studenten van de afstudeerrichting Marketing ontvangen na hun afstuderen een hbo-certificaat NIMA B1 Consumentenmarketing of Business Marketing. Deze studenten ontvangen na afstuderen een hbo-erkenning in MyCareer, het NIMA commercieel register voor het bedrijfsleven. Studenten die een marketingplan schrijven als afstudeerscriptie en enige werkervaring hebben opgedaan, kunnen doorstromen naar een NIMA B2 Assessment.

Voor docenten betekent de samenwerking dat zij gebruik kunnen maken van lesmodules, kunnen deelnemen aan NIMA Education Days, toegang krijgen tot MyCareer en in een aantal gevallen de titel NIMA Qualified Lecturer mogen voeren.

Martin Huisman RM, voorzitter en directeur van NIMA, over de samenwerking: ‘NIMA is blij dat het met een grote onderwijsinstelling als Inholland gaat samenwerken en hiermee marketingkennis in theorie en praktijk kan delen en onderhouden. We geloven in een optimale en geïntegreerde samenwerking tussen het regulier hbo-onderwijs, waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen hbo’s en NIMA in het commerciële domein, waartoe de vakgebieden Marketing, Communicatie en Sales behoren. Dit met als doel studenten optimaal voor te bereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.’

Eric Westhoek, domeindirecteur Business Finance & Law, benadrukt het belang van een samenwerkingsovereenkomst met brancheorganisaties als NIMA: ‘Het is een bevestiging van de waarde die wij hechten aan een goede samenwerking met het werkveld. Inbedding in het beroepenveld is immers de lifeline van elke hbo-instelling. En dat geldt zeker voor de samenwerking met een zo diep in de branche gewortelde organisatie als NIMA.’

NIMA wil het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij NIMA substantieel vergroten, de relevantie voor het vak en de functie laten toenemen en optimaal aansluiten op de loopbaan en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Bij Hogeschool Inholland staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk hoog in het vaandel. Hiermee versterkt deze hogeschool zijn impact.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende NIMA Diploma’s.

– Einde Persbericht –
Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken. Meer informatie: www.nima.nl.

Over Inholland, opleiding Business Studies
De opleiding Business Studies speelt in op de vraag van het bedrijfsleven naar breed opgeleide mensen met een specialisme. Studenten krijgen in de eerste tweejaar een brede kennisbasis, die voor alle Business Studies-studenten gelijk is. Ze leren het geheel van bedrijfsvoeren te overzien en hier verbanden tussen te leggen. In het derde studiejaar verdiepen de studenten zich in één van de aspecten van bedrijfsvoering door één van de volgende afstudeerrichtingen te kiezen: Banking & Insurance, HRM, Logistiek, Management & Beleid of Marketing en Ondernemen. Meer informatie: Inholland opleidingen.

 

 

Opleidingstraject voor docenten Hanzehogeschool Groningen

Hanze Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen is al jaren NIMA Education Partner. Jaarlijks volgen tientallen studenten de minor NIMA A Marketing die wordt afgesloten met het gelijknamige examen. Vanaf januari 2017 is het de beurt aan de docenten van de Hanzehogeschool uit Groningen.

Het Instituut voor Marketing Management van de Hanzehogeschool Groningen geeft zijn medewerkers de mogelijkheid zich extra te certifi ceren. Daarom heeft het in samenwerking met NIMA een opleidingstraject ontwikkeld. Met behulp van dit traject wordt de duurzame inzetbaarheid én kwaliteit van onder andere de taaldocenten en ondersteunende medewerkers vergroot. Taaldocenten combineren de verkregen deskundigheid op het gebied van marketing met het reguliere taalonderwijs. Ondersteunende medewerkers gebruiken de marketingkennis dagelijks door hun werkzaamheden vanuit een marketinggedachte aan te vliegen.

De scholing wordt een half jaar door eigen NIMA-specialist Koop Boer in de avonduren gegeven. Koop Boer is als docent van de opleiding Small Business & Retail Management bekend bij studenten als begeleider en beoordelaar tijdens het afstuderen, en hij is docent van de populaire minor NIMA Marketing A en B. Hij stoomt jaarlijks studenten in een half jaar klaar voor de landelijke NIMA Examens. En nu zijn dus de docenten aan de beurt! ‘Ik merk tijdens de lessen dat de docenten heel creatief met de NIMA-stof omgaan en dat ze de nieuw verworven kennis al voorzichtig toepassen in hun lessen. Bijvoorbeeld door een opdracht voor studenten in een marketingmodel te gieten. Ik merk tijdens de lessen dat de docenten heel creatief met de NIMA-stof omgaan en dat ze de nieuw verworven kennis al voorzichtig toepassen in hun lessen.  Eén van de taaldocenten vroeg onlangs een student die bezig was met het schrijven van een marketingplan of hij ging pushen of pullen. Dit leidde meteen tot een interessant gesprek over de inhoud van het marketingplan, iets waar de docent zich tot voor kort verre van hield.’

Voor de meeste deelnemers geldt dat het best zwaar is om naast een drukke baan nog een dergelijke studie te doen. Toch zijn de deelnemers heel actief met de stof bezig en zijn ze enthousiast om op deze manier wat meer over het vakgebied
marketing te weten te komen.

Ook geïnteresseerd in NIMA Online Marketing of NIMA Marketing Examen? Neem dan contact op met Jurriaan Gorter via 020 503 93 31.

Nieuwe opleider voor NIMA diploma’s in Digital Marketing

Vanaf deze maand is CMM als Education Partner verbonden aan NIMA. CMM gaat opleiden voor de Digital Marketing-diploma’s van NIMA. Bij succesvolle afronding ontvangt de kandidaat een NIMA/DMI diploma. Dit diploma zit op HBO-instroomniveau of Associate Degree en wordt geregistreerd in het NIMA diplomaregister. Continue reading “Nieuwe opleider voor NIMA diploma’s in Digital Marketing”

NIMA en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken

Studenten staan vanaf eerste studiejaar in contact met beroepsvereniging

Amsterdam – 13 mei 2016 – NIMA, de beroepsvereniging en exameninstituut voor professionals in marketing, communicatie en sales, is een samenwerking aangegaan met Hogeschool Utrecht. Vanaf deze maand is Hogeschool Utrecht als HBO Education Partner verbonden aan NIMA.
Samenwerking HU
De samenwerking houdt in dat studenten al vanaf hun eerste jaar aan een commercieel paspoort kunnen werken en een Integriteits-stempel ontvangen wanneer zij de module Ethics met goed gevolg afronden. NIMA accrediteert de HBO-opleidingen en vierdejaars studenten ontvangen na afstuderen een HBO-erkenning in MyCareer, het NIMA commercieel register voor het bedrijfsleven. Studenten CE ontvangen na afronding van het tweede jaar een NIMA A-certificaat. Bij het uiteindelijk afstuderen ontvangen zij een HBO-certificaat NIMA B1 Consumentenmarketing of Businessmarketing. Studenten die een marketingplan schrijven als afstudeerscriptie en enige werkervaring hebben opgedaan, kunnen doorstromen naar een NIMA B2 Assessment. Voor docenten houdt de samenwerking in dat zij gebruik kunnen maken van lesmodules en kunnen deelnemen aan NIMA Education Days, toegang krijgen tot MyCareer en in een aantal gevallen de titel NIMA Qualified Lecturer mogen voeren.

Martin Huisman RM, voorzitter en directeur van NIMA, over de samenwerking: “NIMA is blij dat het met een grote onderwijsinstelling als Hogeschool Utrecht gaat samenwerken en hiermee marketingkennis in theorie en praktijk kan delen en onderhouden. We geloven in een optimale en geïntegreerde samenwerking waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen HBO en NIMA in het commerciële domein, waartoe de vakgebieden Marketing, Communicatie en Sales behoren. Dit met als doel leerlingen optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.”

Yvonne Kanters, directeur van het Institute for Marketing & Commerce, Hogeschool Utrecht: “Wat ik belangrijk vind in deze samenwerking is dat onze studenten straks in het register staan en kunnen zeggen: ‘Ik heb NIMA’. Zo kunnen ze zich onderscheiden in een arbeidsmarkt die duidelijk in beweging is; waar functies meer divers worden en het meer dan voorheen draait om strategie en langetermijndenken. Intensief contact met het werkveld, onder andere via NIMA, helpt ons om aan te sluiten bij die veranderende arbeidsmarkt.”

Een van de ambities van NIMA is om het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij NIMA substantieel te vergroten: groei van ledenaantal, persoonscertificering, bedrijfsleden, certificering en examens. Bij Hogeschool Utrecht staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk hoog in het vaandel. Hiermee versterkt deze hogeschool haar impact in de regio.