Neem deel aan de NIMA-lunchwebinar over segmenteren en positioneren 2.0

Het lijkt een A, B, C-tje uit het dikke marketingboek maar dat is het allerminst want het gaat verrassend vaak ontzettend mis: het kiezen van een marktpositie en het aanwijzen van een doelgroep waarop je je richt met een product of dienst. Hoe kan dat? En waarom lijkt zo’n marketingblunder vaker voor te komen dan ooit het geval was? Verandert er iets aan de manier waarop we consumentengroepen kunnen indelen en welke veranderingen zijn dat dan?

Tijdens de aanstaande (gratis) interactieve lunchwebinar over de Toekomst van Marketing op 5 maart van 12.00 tot 13.00 uur ontvangen we onder meer Erik Hollander marketing & e-commerce director van Henri Willig Groep en Roel Reukers, specialist propositie- en positioneringsvraagstukken bij The House of Marketing. Kaasspecialist Henri Willig was één van de finalisten voor de NIMA Marketing Company of the Year in 2023, geroemd vanwege zijn…. uitzonderlijk slimme product & marktcombinatie.

Registreer je hier voor deelname aan de NIMA Lunchwebinar over segmenteren en positioneren

Naast Erik en Roel zal ook Durk Bosma aanschuiven, consumentenonderzoeker, gespecialiseerd in duurzame voeding en oprichter van het Future of Food Institute. Momenteel werkt hij aan het boek ‘Understanding Sustainable Behavior’. Bosma: ‘Elke ondernemer (en marketeer) zou een heel duidelijk idee moeten hebben over wie zijn of haar doelpubliek is en hoe het product de behoeften van dit doelpubliek zal vervullen. Sommigen valideren hun hypotheses voortdurend. Maar veel ondernemers die ik heb ontmoet, hebben slechts een vaag idee. Of zelfs helemaal geen idee.’

Voor start-ups of nieuwe toetreders tot een markt leidt de focus op een verkeerd marktsegment, of een niet goed af te kaderen doelgroep soms tot de ondergang van een bedrijf. Sterker: dat gebeurt in sommige sectoren veelvuldig. Product is goed, de markt bestaat, de behoefte ook, maar de klant wordt niet gevonden en/of komt niet in beweging. Of er wordt wél een groep mensen bereikt, maar daar zitten de potentiële kopers niet tussen.

Hoe kán zoiets? En waarom zien buitenstaanders zo’n mismatch vaak op kilometers afstand, maar is het marketingteam soms zo onwrikbaar overtuigd?

Een verkeerde inschatting die, van alle ‘marketingmissers’ die je kúnt maken, misschien het vaakst stilletjes onder het vloerkleed wordt geveegd: De zorgvuldig uitgewerkte merk- of productcampagne die niet doet, wat je hoopte dat ze zou gaan doen. Grotere organisaties overleven zo’n verkeerde inschatting meestal wel, maar voor een CMO of marketingmanager is het toch geregeld einde oefening als een kansrijk businessmodel om zeep wordt geholpen door een verkeerde match tussen een product en zijn (veronderstelde) groep afnemers en gebruikers.

NIMA gaat ook in 2024 door met de druk bezochte en gratis lunchwebinars waarin we vanuit de studio, live en interactief in gesprek gaan over de marketingonderwerpen van nú. Toegankelijk voor iedereen die haar of zijn marketingkennis wil aanscherpen. Met steeds drie gasten nemen we plaats aan de grote marketingtafel met steeds drie gasten die vanuit hun expertise meedenken over de weerbarstige marketingpraktijk. Op 5 maart staan Segmenteren en Positioneren centraal.

Je kunt je hier opgeven voor deelname.

(Fotocredit Pexels – Cameron Casey)

Marketing for humans’ sake (deel 3)

Geschreven door Tijs Timmerman

In de transformationele economie staat de mens in meerdere rollen in contact met de organisatie. Zoals de rol van medewerker, content-producent, kennisbron, leverancier, buurtbewoner, investeerder of lid van een kritische samenleving. Waar vroeger vooral aandeelhouders en journalisten interesse toonden, vragen nu ook klanten, burgers en samenlevingen om informatie, openheid, betrokkenheid en oprechtheid, en plaatsen ze publiekelijk vraagtekens bij de relevantie en het bestaansrecht van organisaties die ‘het fout doen’ in de publieke opinie.

Voor de zomer van 2022 verzorgde ik een openbare les aan de Hogeschool Utrecht als onderdeel van mijn officiële aanstelling als Lector Marketing & Customer Experience. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Om me daarop voor te bereiden heb ik een longread geschreven, die online op onze lectoraatswebsite is gepubliceerd. Centrale vraag die ik me stelde was hóe organisaties en merken de menselijke maat in hun relatie met consumenten kunnen borgen, en wat ze zouden moeten doen om menselijk te blijven in een wereld die zo snel verandert. In vier hoofdstukken verkende ik de marketingpraktijk en vroeg me hardop schrijvend af wáár we het laten liggen. En waar de kansen zich voordoen om als merk én als marketingprofessional bij te dragen aan Marketing for humans’ sake. Dit is deel drie van vier, steeds op woensdag. De eerdere bijdragen lees je hier (deel 1) en hier (deel 2). Laat me vooral weten waar jouw gedachten naar uitgaan via een reactie onder deze posting, of mail me, zoek me op via de socials. Het volgende deel verschijnt op woensdag 16 november 2022.

Hoe organisaties te werk gaan ligt onder een vergrootglas. Mensen vragen en zien meer van wat organisaties doen en laten, en trekken sneller aan de bel wanneer zaken in hun ogen niet lijken te kloppen.

De variëteit aan rollen brengt verschillende belangen en verwachtingen met zich mee. Hier moet een organisatie mee om leren gaan: de balans vinden in een veelheid aan belangen is de uitdaging. Met variatie in belangen komt een variatie aan verwachtingen richting organisaties om aan te voldoen. Verwachtingen nemen toe in diversiteit (we hebben verschillende verwachtingen vanuit verschillende rollen), in sterkte (we verwachten steeds iets meer, de lat verschuift continu) en in urgentie (we verwachten het nu). We ventileren onze verwachtingen via sociale media en spreken anderen aan op hun verwachtingen als die niet overeenkomen met de onze. We voelen ons gerechtigd om onze behoeften, belangen en interesses vóór die van anderen te plaatsen. We gaan ervan uit dat we kunnen doen wat we willen en dat anderen ons daarin tegemoet moeten komen.

Hoge verwachtingen, veel cynisme

Tegelijkertijd vertrouwen we maar weinig en weinigen. Geopolitieke onrust, polarisatie en verharding in de samenleving, en zorgen over de betrouwbaarheid en maakbaarheid van informatie en media, leiden ertoe dat we steeds minder geneigd zijn te vertrouwen op de goede intenties en competenties van anderen. Met name wanneer het aankomt op georganiseerde verbanden zoals overheidsinstellingen, of merken in het algemeen, zijn we erg cynisch. Bureau Havas vond in onderzoek onder bijna 400.000 consumenten en 2.000 merken dat 71% van de consumenten zegt moe te zijn van de lege beloften van merken. We leven in een paradoxale periode, een Age of High Expectations & Cynicism. We raken betrokken, als klant maar ook als medewerker of als kritische burger, en vanuit die betrokkenheid ligt wantrouwen op de loer.

Lees het artikel hier verder.

Eerder verschenen op

Gaat het Bruto Nationaal Product op de schop?

Geschreven door Kirsten Andres RM, Voorzitter en directeur bij NIMA

Naar economie kijken gebeurt veelal vanuit onze financiële blik en gericht op groei. Maar is dat nog de maatstaf van onze toekomst? En welke rol speelt ethiek in leiderschap? Hoe kan dat werken in de praktijk van de marketeer?

In een sessie met de NIMA Register Marketeers werd ik door drie sprekers geïnspireerd op dit gebied. Hoogleraar ethiek Patrick Nullens vertelde dat onze blik altijd gericht is op drie zaken: wetenschap, kapitalisme & technologie. De combinatie van deze drie zorgt voor versnelling in welvaart. Maar ook in vervreemding. Het draait steeds meer om de nieuwe economie. Nieuwe rijkdom, met nieuwe maatstaven. Met echte prijzen, een eerlijke keten, inclusiviteit & diversiteit, groene energie, biodiversiteit en circulariteit.

Homo Florens

Onderzoeker en ontwikkelaar van economische systemen aan de Hogeschool van Rotterdam Kees Klomp gaf daarbij aan dat we op vier vlakken in crisis zitten: ecologisch, sociaal (verschil tussen arm en rijk) individueel (gezondheid/depressie) en economisch. En voor zover nog niet bekend, marketing is onderdeel van het probleem. Het gaat niet meer over ‘maar de homo Florens...’. Beide delen in de Maslow-piramide (van primaire levensbehoefte; zekerheid en contact tot erkenning en zelfontwikkeling) zijn belangrijk en door de crisis komen we momenteel niet toe aan de bovenstaande lagen.

Je leest het hele artikel hier.

Eerder verschenen op

Het marketingboek die je wist dat zou komen

…is eindelijk hier: ‘De kunst van gedrag ontwerpen’ door Astrid Groenewegen.

Mensen zijn complex en gedragsverandering is dat ook, maar je kunt méér doen dan veel mensen – ook marketingprofessionals – denken. Als je maar begrijpt hóe mensen beslissingen nemen, heb je goud in handen. Al dat goud bij elkaar is voor het eerst eens goed uitgeschreven in een boek dat we komende weken gaan promoten. For the love of ‘marketing-for-good’.

We hoeven het op deze site en onder de M!-volgers verder niet te al te uitgebreid toe te lichten, maar binnen ‘marketing as we know it’ spelen data en analytics op dit moment een belangrijke rol. En die rol wordt komende jaren alleen maar groter. Data maakt inzichtelijk wat we als consumenten doen, kan zelfs voorspellen wanneer we dat gáán doen. Klinkt ook een beetje griezelig, maar het is wat het is. Wij als redactie bepleiten vooral dat je marketingkennis en -wetenschap moet inzetten om de wereld mooier te maken

Wat data-analisten (nog) niet kunnen is uitleggen waaróm we iets doen. Of juist iets nalaten. Dat is eerder het terrein van psychologen. Vroegâh niet, toen was jarenlange ervaring onder marketeers nog een stevige asset, maar we leren intussen van gedragswetenschappers.

Tasje van thuis

Marketingspecialisten, maar ook beleidsmakers, HR-professionals, managers. Bijna allemaal zijn we bezig met de vraag hoe we het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Gedrag als in: kopen, maar ook juist niet kopen, betere keuzes maken en slim met geld omgaan. Eén ding is duidelijk: gedragsverandering voor elkaar krijgen is soms echt lastig. Denk maar eens aan de duurzaamheidsparadox: we – consumenten – wíllen groener en duurzamer, we zijn het vaak al eens met alle argumenten, en tóch blijven we bergen goedkoop vlees grillen, om plastic tasjes blijven vragen en verdrietig-stemmende hoeveelheden eten weggooien. We doen soms wat we niet zeggen te willen. Zelfs niet als we het écht willen. Tasje van thuis meenemen bijvoorbeeld. Hoe moeilijk kunnen we zijn?

Hoe komt dat? En hoe krijg je het dan wél voor elkaar? Daarover is in twintig jaar Marketingfacts-geschiedenis veel geschreven. Hersendenkers als Kahneman, Chialdini, Fogg, zelfs Maslov worden er geregeld bijgesleept en dat neemt niet áf. Marketing werd een vak van data-scientists en tegelijk werd het een vak van gedragspsychologen, zelfs van neurologen. Ziedaar de twee grote bewegingen in het vak.

Lees het hele artikel hier.

Eerder verschenen op

[NMD22] Elske Vugts van La Trappe: ‘Commercie gebruiken we als ruilmiddel om het goede te doen’

Elske Vugts is marketing- en communicatiemanager bij Bierbrouwerij de Koningshoeven en eindverantwoordelijk voor de global merkstrategie en waardepositionering voor La Trappe Trappist. Daarnaast is zij bestuurslid bij NIMA Zuid en werd zij vorig jaar de eerste Beste Brabantse Marketeer. Tijdens NIMA Marketing Day 2022 spreekt zij samen met Gwenda van Vliet, CMO G-Star Raw, over de opmerkelijke samenwerking tussen de twee merken.

1 Wat is jouw persoonlijke motivatie om te spreken tijdens NIMA Marketing Day?
Ik vind het zelf erg prettig om door middel van praktijkverhalen geïnspireerd te worden en nu kan ik daar ook zelf een steentje aan bijdragen.

2 Wat hoop je dat bezoekers van jouw sessie meenemen naar huis?
Dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen als marketeers in een consumptiemaatschappij en dat daardoor ‘social & sustainable responsibility’ een vanzelfsprekend strategisch uitgangspunt wordt van elke bedrijfs- en marketing-ambitie.

3 In welke sector ben je actief en wat vind je daar leuk aan?
FMCG, zowel in retail als in het foodservicekanaal. Retail is veelal op ratio gedreven en foodservice veel meer vanuit emotie en relatie. Dit geeft een mooie spanning en afwisseling in mijn job.

4 Waar positioneer je jezelf ten opzichte van de concurrentie?
Wij vermarkten ons merk vanuit een identiteitgedreven aanpak, waarbij we met de heritage en filosofie van de monniken continu zoeken naar de relevantie van vandaag. Commercie gebruiken we hierin als ruilmiddel om ‘het goede te doen’.

5 Wat is je persoonlijke drijfveer binnen het merk dat je vertegenwoordigt?
Ondanks dat we een kleine speler zijn in een promotiegedreven categorie, is mijn persoonlijke drijfveer altijd dicht bij jezelf te blijven en het verschil te maken op een eerlijke en echte manier.

Elske Vugts deed na het behalen van zowel de bachelor Voeding & Dietetiek als Food & Business in Nijmegen brede ervaring op in zowel sales- als marketingfuncties binnen de FMCG. Zij heeft een flinke dosis creativiteit, denkt in processen, vernieuwde oplossingen en kan snel de brug tussen diverse stakeholders slaan om vervolgens toegevoegde waarde te brengen in de hele keten. Vugts is een integraal denker die verantwoordelijkheid neemt en niet bang is om de status quo te challengen. Kenmerkend is haar drive en enthousiasme. Zij heeft een fascinatie voor producten met betekenis, waarbij merkkracht gebruikt wordt om een maatschappelijk thema onder de aandacht te brengen. Sinds 2011 werkt zij voor La Trappe Trappist, eigendom van de monniken van Abdij O.L.V. van Koningshoeven.

Presentatie in het kort: Hardcore Habits

Ons verhaal gaat over een onverwachte samenwerking met gemeenschappelijke waarden en een gezamenlijke missie. G-Star Raw staat voor vakmanschap vanuit rebelse innovatiekracht en La Trappe voor vakmanschap vanuit heritage. De samenwerking tussen het denimmerk en de monniken van La Trappe wordt niet alleen gevoed door een gezamenlijke liefde voor vakmanschap, maar vooral ook door de verantwoordelijkheid die beide bedrijven voelen op het gebied van duurzaamheid en een leefbaardere wereld. In lijn met de samenwerking zal deze presentatie een verrassende combinatie brengen met een duidelijke boodschap.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor NIMA Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

De 5 klantvoordelen van Web3

De afgelopen weken heb ik veel gelezen over Web3, een onderwerp dat mij erg bezighoudt. Waar ik het vandaag over wil hebben, is over de kruisbestuiving tussen mijn eigen passie CX en de trending technologie van Web3. Dus lees vooral door als je benieuwd bent wat de voordelen van Web3 voor klanten kunnen zijn.

Voor degenen die nog niet zo bekend zijn met Web3 leg ik even kort uit wat het is (dit artikel van Maurits Kreijveld is in dit licht ook zeer de moeite waard):

  • Web1: lezen
  • Web2: lezen + schrijven
  • Web3: lezen + schrijven + bezitten

Web1, de eerste, alleen-lezen versie van het internet, bestond uit eenvoudige, statische websites met beperkte functionaliteit of interactie. In de volgende fase, die van Web2, werd het web participatief. Gebruikers konden content creëren, op elkaar reageren, informatie delen, enzovoort. Dit wordt de lees-schrijffase genoemd. Het nadeel hiervan was dat er een machtsconcentratie ontstond, gecentraliseerd in een paar grote spelers zoals Facebook, Google en Twitter.

Web3 zou een gedecentraliseerde versie van het internet moeten zijn, die gebruik maakt van blockchain-technologie. Het belangrijkste kenmerk is eigendom, omdat het gebruikers volledige controle geeft over hun content, data en assets via blockchains. De droom is dat Web3 blockchain, crypto en NFT’s zal gebruiken om de macht terug te geven aan de internetgemeenschap en zo het monopolie van de Web2-reuzen te doorbreken. Zodat we een eerlijker, meer autonoom en open internet zullen krijgen.

Dit artikel is geschreven door Steven van Belleghem en verscheen eerder op

[NMD22] Gemeente Den Haag: ‘Geluk is het belangrijkste streven van de mens’

Ernst van den Berg SMP (rechts op de foto) is Chief Brand Officer bij Gemeente Den Haag. Samen met Luuk Helleman, Programmamanager Citybranding Gemeente Den Haag, verzorgt hij een van de presentaties tijdens NIMA Marketing Day. Samen reageren zij op een aantal steekwoorden.

MOTIVATIE
‘Het is gaaf om kennis te delen, maar ook om tijdens een sessie inspiratie op te doen.’

NIMA MARKETING DAY
‘Je hebt zelden zoveel inspirerende collega’s bij elkaar.’

TAKE-AWAY
‘Hoe merkdenken niet alleen voorbehouden is aan de – commerciële – bedrijven en organisaties, maar ook toegepast kan worden voor steden/plaatsen. Een waardevolle verbreding in het denken over ons vakgebied!’

Luuk Helleman is Programmamanager Citybranding Gemeente Den Haag en sinds 2011 betrokken bij de Haagse citybranding. Hij heeft de hele ontwikkeling meegemaakt van klassieke citymarketing tot strategische branding. Van eind 2020 tot begin 2022 werkte hij als adviseur van één van de wethouders van Den Haag en momenteel werkt hij als programmamanager van de ‘Haagse Positioneringsstrategie (Aanpak Haagse Citybranding)’. Een strategie die als doel heeft merkwaarden toe te passen op een groot aantal beleidsterreinen. Van communicatie met en over de stad tot relevante ontwikkelingen die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad bepalen. Hij heeft ruime ervaring met positioneringsvraagstukken, stakeholdermanagement, reputatiemanagement en politieke processen.


HAAGS GELUK
‘We zijn actief binnen de placebranding van Den Haag en daarbij verantwoordelijk voor de regie op, en ondersteuning bij, de toepassing van de “Haagse Positioneringsstrategie”. Door de Haagse positionering als kompas te gebruiken bij de ontwikkeling van de stad, de communicatie naar Hagenaars en de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld, wordt een positieve bijdrage geleverd aan leefbaarheid, reputatie, economie, stadstrots, saamhorigheid en Haags geluk.
Geluk is het belangrijkste streven van de mens. Het grootste geluk van mensen ontstaat wanneer verwachtingen – in positieve zin – ingelost worden. Het gegeven dat verwachtingen bepalend zijn bij geluk, betekent dat het geluk van Hagenaars positief kan worden beïnvloed als de stad zich ontwikkelt op een wijze die aansluit bij hun verwachtingspatroon. Dit is misschien wel het sterkste argument om trouw te blijven aan het onderscheidende DNA van Den Haag. Door de positionering van Den Haag als kompas te gebruiken om verwachtingen van Hagenaars over – de toekomst van – hun stad te managen én ontwikkelingen van de stad te stimuleren die hierop aansluiten, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan Haags geluk.’

Ernst van den Berg SMP is naast Brandmanager ook Management-lid van Directie Communicatie & Citybranding De Gemeente Den Haag (ca. 100 FTE). Daarnaast is hij Hoofd van het Bureau Citybranding dat hieronder valt. Ernst is het eerste aanspreekpunt als het de citybranding van Den Haag betreft en heeft bijna twintig jaar ervaring op het gebied van citybranding en heeft aan tal van projecten meegewerkt. Van de communicatie rondom grote internationale evenementen, hospitality-programma’s voor bezoekers tot recentelijk de lokale communicatie-aanpak van de coronacrisis. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met verandertrajecten binnen organisaties. Van het centraliseren van de verschillende communicatieafdelingen binnen de gemeentelijke organisatie tot het invoeren van opgavegericht werken om verkokering tegen te gaan.


CONCURRENTIE
‘Ten opzichte van andere steden hebben wij in Den Haag:
A Strategisch merkbeleid binnen de gemeentelijke organisatie een centrale plek gegeven zodat het zo breed mogelijk toegepast kan worden; in veel andere steden is het buiten de gemeente belegd en is er feitelijk weinig invloed mogelijk op relevante beslissingen en beleid voor de stad.
B Niet alleen een focus op economische ontwikkeling, maar streven we een bredere maatschappelijke impact na. Dit betekent dat wij ook kijken naar initiatieven die andere steden niet meenemen in het merkdenken.

DRIJFVEER
‘De liefde voor het vakgebied van (city)branding gecombineerd met de liefde voor steden en Den Haag in het bijzonder! 😊’

Placebranding: Merkbeleid toegepast door een stad; de strategie van Den Haag
Een korte toelichting op de presentatie
De ‘Haagse Positioneringsstrategie en Aanpak 2021-2025’ gaat de stad Den Haag en het stadhuis helpen ervoor te zorgen dat de eigenheid in het DNA van Den Haag de basis vormt bij het ontwikkelen van de stad, in de communicatie met Hagenaars en in de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld. Haagse citybranding gaat om de Haagse eigenheid; alles wat Hagenaars zo trots maakt en waarmee zij zichzelf en hun stad in positieve zin onderscheiden van andere steden en hun bewoners. De positioneringsstrategie beoogt een brede maatschappelijke impact. Door de Haagse positionering als kompas te gebruiken bij de ontwikkeling van de stad, de communicatie naar Hagenaars en de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld, wordt een positieve bijdrage geleverd aan leefbaarheid, reputatie, economie, stadstrots, saamhorigheid en Haags geluk.Maar hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het DNA van de stad mee gaan nemen bij de keuzes die gemaakt worden? Daarvoor hebben we een merkomgeving ontwikkeld. We nemen u mee interactief mee in de wereld van Placebranding.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor NIMA Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

[NMD22] Jiffy Group en BTM: ‘Brand Design is meer dan een mooi plaatje’

Global Marketing Manager van Jiffy Group Chantal Oostvogels en Directeur/partner Bataafsche Teeken Maatschappij Ruud Boer RM verzorgen samen een presentatie tijdens Nima Marketing Day met de titel ‘Brand Design als aanjager organisatiecultuur in B2B’. Een korte kennismaking.

1 Wat is jouw persoonlijke motivatie om te spreken tijdens Nima Marketing Day?
CA: ‘Ik geloof dat kennis en ervaring delen belangrijk is om samen verder te komen. Als spreker kun je niet alleen jouw kennis delen, maar krijg je door vragen van de zaal ook inspiratie en adviezen van je publiek.
RB: ‘Als je goed kunt delen, kun je ook vermenigvuldigen en dat doe ik graag met mijn kennis en ervaring op het gebied van Brand Design.’

2 Wat vind je het goede aan een samenkomst als NMD?
CO: ‘Ervaringen uitwisselen met vakgenoten, herkenning in de uitdagingen waar we tegen aanlopen, leren van elkaar.’
RB: ‘Hét inspiratie- en ontmoetingsfeest voor marketing van het jaar!’

Chantal Oostvogels is een marketing- & communicatiestrateeg die graag werkt in de verandering binnen een organisatie: ‘Voor een soepel verandertraject zijn strategie en focus het fundament. In strategietrajecten is keuzes maken belangrijk. Zo wordt de focus helder en kun je slimmer uitrollen naar binnen, je organisatie, en naar buiten, je klanten. Het merk kan hierbij worden ingezet als verbindende factor.’ Oostvogels heeft een achtergrond en voorliefde voor bedrijven in de tuinbouw. Ze werkte in verschillende marketing- en communicatierollen bij The Greenery, daarna als zelfstandig marketing- en communicatiestrateeg. Momenteel is ze verantwoordelijk voor de global marketing van Jiffy Group, een wereldwijde leverancier van substraten, plantpluggen, groeimatten en bio-afbreekbare potten voor de professionele tuinbouw.

3 Wat hoop je dat bezoekers van jouw sessie meenemen naar huis?
CO: ‘Inspiratie om met collega’s aan de slag te gaan om samen het merk in- en extern te verstevigen.’
RB: ‘Dat succesvolle merken relevant, onderscheidend en geloofwaardig zijn.’

4 In welke sector ben je actief en wat vind je daar leuk aan?
CO: ‘Ik werk in de tuinbouw. Een prachtige sector die aan de basis staat van onze voedingsketen. Een sector dicht bij de natuur, maar met een geweldige innovatiekracht. De tegenstelling van het pure van de natuur en het moderne van innovatie maakt deze sector elke dag boeiend.’
RB: ‘Als directeur van een Brand Designbureau heb ik de meeste voldoening als ik merken en de mensen die voor de merken werken kan inspireren en ze zie groeien.’

Ruud Boer is een van de 130 NIMA Register Marketeers en was als marketeer verantwoordelijk voor de mooie merken Bols, Red Band, Venco, Reebok, LU en Liga. Sinds 1998 is hij directeur en partner van de Bataafsche Teeken Maatschappij . Met dit Rotterdamse Brand Designbureau helpt hij B2B- en B2C-merken om te groeien vanuit merkstrategie en vormgeving. Hij is auteur van het succesvolle boek ‘Brand Design’ (inmiddels de 7e editie, 21e druk), bestuurslid van de NIMA Brand Design Community, geeft les aan de Beeckestijn Business School, verzorgt Brand Design-workshops en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

5 Wat is je persoonlijke drijfveer binnen het merk dat je vertegenwoordigt?
CO: ‘Ik wil collega’s en sectorgenoten meenemen in het werken vanuit het perspectief van de klant. Ook de bedrijfsvoering van telers en plantenkwekers verandert snel. Starten en werken vanuit de veranderende wensen en ervaringen van onze klant zijn een voorwaarde voor ons bestaansrecht als leverancier.’
RB: ‘Samen werken aan mooie merken; niet toevallig de belofte van mijn bureau BTM.’

Presentatie in het kort: Brand Design als aanjager organisatiecultuur in B2B
De sprekers nemen je mee in de uitdagende wereld van Brand Design in een veranderende organisatie. Ze laten je zien dat Brand Design meer kan zijn dan een mooi plaatje. Bij de Jiffy Group, wereldwijd leverancier van toonaangevende producten voor duurzame plantengroei, zet Chantal Oostvogels het Jiffy Brand in als aanjager voor de organisatieverandering van product driven naar solution sales.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor Nima Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

[interview] Terug naar de bioscoop

Vier vragen aan Joost Grooting van Pathé

Het netwerk NIMA Young Professionals organiseert elk jaar meerdere Top Marketing Tours voor startende marketeers. Deze maand staat er een bezoek gepland aan bioscoopketen Pathé. Vier vragen aan manager Marketing & Sales Joost Grootings (Pathé).

De NIMA Young Professionals is een netwerk van jonge marketeers. Auteur van onderstaand interview is digtial-marketingspecialist Stef de Reeder. Door het organiseren van events en meet-ups kunnen Young Profs zich op een informele manier ontwikkelen en een netwerk opbouwen. De Top Marketing Tour aan Pathé staat gepland op 7 april. Aanmelden voor deze bijeenkomst óf aansluiten bij één van de volgende Tours? Dat kan hier!

De afgelopen jaren waren voor Pathé uitdagend vanwege corona. Welke rol speelde marketing in die periode?
Joost Grootings: “Via onze marketingkanalen konden we in contact blijven met onze bezoeker. In een normaal jaar ontvangen we zo’n 17,5 miljoen bezoekers in onze theaters en door corona was dit fysieke bezoek vaak niet mogelijk. Door creatieve en innovatieve marketingconcepten op te zetten konden we toch verder bouwen aan het geliefde merk dat wij voor veel Nederlanders zijn.”

Dit artikel is geschreven door Stef de Reeder en verscheen eerder op