[NMD22] Elske Vugts van La Trappe: ‘Commercie gebruiken we als ruilmiddel om het goede te doen’

Elske Vugts is marketing- en communicatiemanager bij Bierbrouwerij de Koningshoeven en eindverantwoordelijk voor de global merkstrategie en waardepositionering voor La Trappe Trappist. Daarnaast is zij bestuurslid bij NIMA Zuid en werd zij vorig jaar de eerste Beste Brabantse Marketeer. Tijdens NIMA Marketing Day 2022 spreekt zij samen met Gwenda van Vliet, CMO G-Star Raw, over de opmerkelijke samenwerking tussen de twee merken.

1 Wat is jouw persoonlijke motivatie om te spreken tijdens NIMA Marketing Day?
Ik vind het zelf erg prettig om door middel van praktijkverhalen geïnspireerd te worden en nu kan ik daar ook zelf een steentje aan bijdragen.

2 Wat hoop je dat bezoekers van jouw sessie meenemen naar huis?
Dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen als marketeers in een consumptiemaatschappij en dat daardoor ‘social & sustainable responsibility’ een vanzelfsprekend strategisch uitgangspunt wordt van elke bedrijfs- en marketing-ambitie.

3 In welke sector ben je actief en wat vind je daar leuk aan?
FMCG, zowel in retail als in het foodservicekanaal. Retail is veelal op ratio gedreven en foodservice veel meer vanuit emotie en relatie. Dit geeft een mooie spanning en afwisseling in mijn job.

4 Waar positioneer je jezelf ten opzichte van de concurrentie?
Wij vermarkten ons merk vanuit een identiteitgedreven aanpak, waarbij we met de heritage en filosofie van de monniken continu zoeken naar de relevantie van vandaag. Commercie gebruiken we hierin als ruilmiddel om ‘het goede te doen’.

5 Wat is je persoonlijke drijfveer binnen het merk dat je vertegenwoordigt?
Ondanks dat we een kleine speler zijn in een promotiegedreven categorie, is mijn persoonlijke drijfveer altijd dicht bij jezelf te blijven en het verschil te maken op een eerlijke en echte manier.

Elske Vugts deed na het behalen van zowel de bachelor Voeding & Dietetiek als Food & Business in Nijmegen brede ervaring op in zowel sales- als marketingfuncties binnen de FMCG. Zij heeft een flinke dosis creativiteit, denkt in processen, vernieuwde oplossingen en kan snel de brug tussen diverse stakeholders slaan om vervolgens toegevoegde waarde te brengen in de hele keten. Vugts is een integraal denker die verantwoordelijkheid neemt en niet bang is om de status quo te challengen. Kenmerkend is haar drive en enthousiasme. Zij heeft een fascinatie voor producten met betekenis, waarbij merkkracht gebruikt wordt om een maatschappelijk thema onder de aandacht te brengen. Sinds 2011 werkt zij voor La Trappe Trappist, eigendom van de monniken van Abdij O.L.V. van Koningshoeven.

Presentatie in het kort: Hardcore Habits

Ons verhaal gaat over een onverwachte samenwerking met gemeenschappelijke waarden en een gezamenlijke missie. G-Star Raw staat voor vakmanschap vanuit rebelse innovatiekracht en La Trappe voor vakmanschap vanuit heritage. De samenwerking tussen het denimmerk en de monniken van La Trappe wordt niet alleen gevoed door een gezamenlijke liefde voor vakmanschap, maar vooral ook door de verantwoordelijkheid die beide bedrijven voelen op het gebied van duurzaamheid en een leefbaardere wereld. In lijn met de samenwerking zal deze presentatie een verrassende combinatie brengen met een duidelijke boodschap.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor NIMA Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

[NMD22] Martin Huisman van Johnson Factory deelt zijn kijk op automotive tijdens NIMA Marketing Day 2022

Op de foto rechts oud-voorzitter Nima Martin Huisman en links de huidige voorzitter Kirsten Andres.

Martin Huisman RM is Managing Director van Johnson Factory, gespecialiseerd in het organiseren en verbeteren van verenigingen en stichtingen. Tevens is hij oud-voorzitter van NIMA en werkt hij al zijn hele leven in de automotive. Over dat laatste gaat dan ook zijn presentatie tijdens NIMA Marketing Day 2022. Een tipje van de sluier…

Als Register Marketeer kent Huisman de automotive markt door en door en heeft hij zijn eigen kijk op alle ontwikkelingen in deze branche. Huisman: ‘De automotive sector is volop in beweging. Door de overgang naar elektrisch, grondstoffentekorten en een tendens van bezit naar gebruik staan pricing en distributiemodel op zijn kop.’

Wat is jouw persoonlijke motivatie om te spreken tijdens NIMA Marketing Day?
Dit is het mooiste event van het jaar op marketinggebied. Natuurlijk wil je daar een actieve bijdrage aan leveren.

Wat hoop je dat bezoekers van jouw sessie meenemen naar huis?
Ik hoop dat zij minstens één learning kunnen vertalen naar het eigen werkgebied.

Is er nog marketing buiten het internet?
Internet is een middel en een belangrijk middel. Marketing is een competentie. En de vraag is niet of je het doet, maar hoe goed je er in bent.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor NIMA Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

[NMD22] Gemeente Den Haag: ‘Geluk is het belangrijkste streven van de mens’

Ernst van den Berg SMP (rechts op de foto) is Chief Brand Officer bij Gemeente Den Haag. Samen met Luuk Helleman, Programmamanager Citybranding Gemeente Den Haag, verzorgt hij een van de presentaties tijdens NIMA Marketing Day. Samen reageren zij op een aantal steekwoorden.

MOTIVATIE
‘Het is gaaf om kennis te delen, maar ook om tijdens een sessie inspiratie op te doen.’

NIMA MARKETING DAY
‘Je hebt zelden zoveel inspirerende collega’s bij elkaar.’

TAKE-AWAY
‘Hoe merkdenken niet alleen voorbehouden is aan de – commerciële – bedrijven en organisaties, maar ook toegepast kan worden voor steden/plaatsen. Een waardevolle verbreding in het denken over ons vakgebied!’

Luuk Helleman is Programmamanager Citybranding Gemeente Den Haag en sinds 2011 betrokken bij de Haagse citybranding. Hij heeft de hele ontwikkeling meegemaakt van klassieke citymarketing tot strategische branding. Van eind 2020 tot begin 2022 werkte hij als adviseur van één van de wethouders van Den Haag en momenteel werkt hij als programmamanager van de ‘Haagse Positioneringsstrategie (Aanpak Haagse Citybranding)’. Een strategie die als doel heeft merkwaarden toe te passen op een groot aantal beleidsterreinen. Van communicatie met en over de stad tot relevante ontwikkelingen die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad bepalen. Hij heeft ruime ervaring met positioneringsvraagstukken, stakeholdermanagement, reputatiemanagement en politieke processen.


HAAGS GELUK
‘We zijn actief binnen de placebranding van Den Haag en daarbij verantwoordelijk voor de regie op, en ondersteuning bij, de toepassing van de “Haagse Positioneringsstrategie”. Door de Haagse positionering als kompas te gebruiken bij de ontwikkeling van de stad, de communicatie naar Hagenaars en de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld, wordt een positieve bijdrage geleverd aan leefbaarheid, reputatie, economie, stadstrots, saamhorigheid en Haags geluk.
Geluk is het belangrijkste streven van de mens. Het grootste geluk van mensen ontstaat wanneer verwachtingen – in positieve zin – ingelost worden. Het gegeven dat verwachtingen bepalend zijn bij geluk, betekent dat het geluk van Hagenaars positief kan worden beïnvloed als de stad zich ontwikkelt op een wijze die aansluit bij hun verwachtingspatroon. Dit is misschien wel het sterkste argument om trouw te blijven aan het onderscheidende DNA van Den Haag. Door de positionering van Den Haag als kompas te gebruiken om verwachtingen van Hagenaars over – de toekomst van – hun stad te managen én ontwikkelingen van de stad te stimuleren die hierop aansluiten, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan Haags geluk.’

Ernst van den Berg SMP is naast Brandmanager ook Management-lid van Directie Communicatie & Citybranding De Gemeente Den Haag (ca. 100 FTE). Daarnaast is hij Hoofd van het Bureau Citybranding dat hieronder valt. Ernst is het eerste aanspreekpunt als het de citybranding van Den Haag betreft en heeft bijna twintig jaar ervaring op het gebied van citybranding en heeft aan tal van projecten meegewerkt. Van de communicatie rondom grote internationale evenementen, hospitality-programma’s voor bezoekers tot recentelijk de lokale communicatie-aanpak van de coronacrisis. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met verandertrajecten binnen organisaties. Van het centraliseren van de verschillende communicatieafdelingen binnen de gemeentelijke organisatie tot het invoeren van opgavegericht werken om verkokering tegen te gaan.


CONCURRENTIE
‘Ten opzichte van andere steden hebben wij in Den Haag:
A Strategisch merkbeleid binnen de gemeentelijke organisatie een centrale plek gegeven zodat het zo breed mogelijk toegepast kan worden; in veel andere steden is het buiten de gemeente belegd en is er feitelijk weinig invloed mogelijk op relevante beslissingen en beleid voor de stad.
B Niet alleen een focus op economische ontwikkeling, maar streven we een bredere maatschappelijke impact na. Dit betekent dat wij ook kijken naar initiatieven die andere steden niet meenemen in het merkdenken.

DRIJFVEER
‘De liefde voor het vakgebied van (city)branding gecombineerd met de liefde voor steden en Den Haag in het bijzonder! 😊’

Placebranding: Merkbeleid toegepast door een stad; de strategie van Den Haag
Een korte toelichting op de presentatie
De ‘Haagse Positioneringsstrategie en Aanpak 2021-2025’ gaat de stad Den Haag en het stadhuis helpen ervoor te zorgen dat de eigenheid in het DNA van Den Haag de basis vormt bij het ontwikkelen van de stad, in de communicatie met Hagenaars en in de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld. Haagse citybranding gaat om de Haagse eigenheid; alles wat Hagenaars zo trots maakt en waarmee zij zichzelf en hun stad in positieve zin onderscheiden van andere steden en hun bewoners. De positioneringsstrategie beoogt een brede maatschappelijke impact. Door de Haagse positionering als kompas te gebruiken bij de ontwikkeling van de stad, de communicatie naar Hagenaars en de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld, wordt een positieve bijdrage geleverd aan leefbaarheid, reputatie, economie, stadstrots, saamhorigheid en Haags geluk.Maar hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het DNA van de stad mee gaan nemen bij de keuzes die gemaakt worden? Daarvoor hebben we een merkomgeving ontwikkeld. We nemen u mee interactief mee in de wereld van Placebranding.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor NIMA Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

[NMD22] Jiffy Group en BTM: ‘Brand Design is meer dan een mooi plaatje’

Global Marketing Manager van Jiffy Group Chantal Oostvogels en Directeur/partner Bataafsche Teeken Maatschappij Ruud Boer RM verzorgen samen een presentatie tijdens Nima Marketing Day met de titel ‘Brand Design als aanjager organisatiecultuur in B2B’. Een korte kennismaking.

1 Wat is jouw persoonlijke motivatie om te spreken tijdens Nima Marketing Day?
CA: ‘Ik geloof dat kennis en ervaring delen belangrijk is om samen verder te komen. Als spreker kun je niet alleen jouw kennis delen, maar krijg je door vragen van de zaal ook inspiratie en adviezen van je publiek.
RB: ‘Als je goed kunt delen, kun je ook vermenigvuldigen en dat doe ik graag met mijn kennis en ervaring op het gebied van Brand Design.’

2 Wat vind je het goede aan een samenkomst als NMD?
CO: ‘Ervaringen uitwisselen met vakgenoten, herkenning in de uitdagingen waar we tegen aanlopen, leren van elkaar.’
RB: ‘Hét inspiratie- en ontmoetingsfeest voor marketing van het jaar!’

Chantal Oostvogels is een marketing- & communicatiestrateeg die graag werkt in de verandering binnen een organisatie: ‘Voor een soepel verandertraject zijn strategie en focus het fundament. In strategietrajecten is keuzes maken belangrijk. Zo wordt de focus helder en kun je slimmer uitrollen naar binnen, je organisatie, en naar buiten, je klanten. Het merk kan hierbij worden ingezet als verbindende factor.’ Oostvogels heeft een achtergrond en voorliefde voor bedrijven in de tuinbouw. Ze werkte in verschillende marketing- en communicatierollen bij The Greenery, daarna als zelfstandig marketing- en communicatiestrateeg. Momenteel is ze verantwoordelijk voor de global marketing van Jiffy Group, een wereldwijde leverancier van substraten, plantpluggen, groeimatten en bio-afbreekbare potten voor de professionele tuinbouw.

3 Wat hoop je dat bezoekers van jouw sessie meenemen naar huis?
CO: ‘Inspiratie om met collega’s aan de slag te gaan om samen het merk in- en extern te verstevigen.’
RB: ‘Dat succesvolle merken relevant, onderscheidend en geloofwaardig zijn.’

4 In welke sector ben je actief en wat vind je daar leuk aan?
CO: ‘Ik werk in de tuinbouw. Een prachtige sector die aan de basis staat van onze voedingsketen. Een sector dicht bij de natuur, maar met een geweldige innovatiekracht. De tegenstelling van het pure van de natuur en het moderne van innovatie maakt deze sector elke dag boeiend.’
RB: ‘Als directeur van een Brand Designbureau heb ik de meeste voldoening als ik merken en de mensen die voor de merken werken kan inspireren en ze zie groeien.’

Ruud Boer is een van de 130 NIMA Register Marketeers en was als marketeer verantwoordelijk voor de mooie merken Bols, Red Band, Venco, Reebok, LU en Liga. Sinds 1998 is hij directeur en partner van de Bataafsche Teeken Maatschappij . Met dit Rotterdamse Brand Designbureau helpt hij B2B- en B2C-merken om te groeien vanuit merkstrategie en vormgeving. Hij is auteur van het succesvolle boek ‘Brand Design’ (inmiddels de 7e editie, 21e druk), bestuurslid van de NIMA Brand Design Community, geeft les aan de Beeckestijn Business School, verzorgt Brand Design-workshops en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

5 Wat is je persoonlijke drijfveer binnen het merk dat je vertegenwoordigt?
CO: ‘Ik wil collega’s en sectorgenoten meenemen in het werken vanuit het perspectief van de klant. Ook de bedrijfsvoering van telers en plantenkwekers verandert snel. Starten en werken vanuit de veranderende wensen en ervaringen van onze klant zijn een voorwaarde voor ons bestaansrecht als leverancier.’
RB: ‘Samen werken aan mooie merken; niet toevallig de belofte van mijn bureau BTM.’

Presentatie in het kort: Brand Design als aanjager organisatiecultuur in B2B
De sprekers nemen je mee in de uitdagende wereld van Brand Design in een veranderende organisatie. Ze laten je zien dat Brand Design meer kan zijn dan een mooi plaatje. Bij de Jiffy Group, wereldwijd leverancier van toonaangevende producten voor duurzame plantengroei, zet Chantal Oostvogels het Jiffy Brand in als aanjager voor de organisatieverandering van product driven naar solution sales.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor Nima Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

[NMD22] Philip Christiaans en Joep Linssen: ‘Hoe je sociale impact kunt combineren met een commercieel succesvol bedrijf’

Formule Manager Philip Christiaans en Brand Manager Joep Linssen werken ‘voor het leukste horecaconcept van Nederland: Brownies&downieS!’ Op donderdag 16 juni geven zij een presentatie tijdens NIMA Marketing Day in DeFabrique in Utrecht. Christiaans is verantwoordelijk voor de groei van en Linssen voor de marketing en branding van het merk.

AFFINITEIT
‘We doen zoveel mogelijk zelf, omdat wij de grootste affiniteit hebben met ons merk. We zijn trots op onze eigen contentcreatie en het vertellen van ons prachtige verhaal.’

EER
‘Een inspirerend event als Nima Marketing Day waar marketingprofessionals samen komen is altijd interessant en om dan zelf het verhaal te mogen delen van Brownies&downieS beschouwen wij als een eer!’

NETWERKEN
‘Het goede van een samenkomst als Nima Marketing Day is onder meer het netwerk-aspect, maar ook het luisteren naar verhalen van andere professionals en expertises.’

TAKE-AWAY
‘Wij hopen dat bezoekers van onze presentatie meenemen hoe je sociale impact kunt combineren met een commercieel succesvol bedrijf en op welke wijze marketing en branding bijdragen aan de creatie van dit succes.’

HOSPITALITY
‘Gasten komen bij ons binnen met het idee een geluksmoment te hebben, aan ons de taak om dit geluk te maximaliseren.’

GELUKSMOMENT
‘Onze marketingstrategie bestaat uit twee pijlers die we combineren: onze bijzondere medewerkers en de culinaire kwaliteit. Op basis van deze twee aspecten proberen we het ultieme doel te bereiken: een geluksmoment voor onze gasten bij ieder bezoek aan een van de Brownies&downieS-vestigingen.’

MEDEWERKERS
‘Ons grootste afzetkanaal zijn onze fysieke lunchrestaurants. We hebben bezorging geprobeerd, maar missen hier het persoonlijke, unieke contact tussen gasten en onze bijzondere medewerkers.’

DRIJFVEER
‘Elke dag met een glimlach naar kantoor, omdat we iets positiefs bijdragen op sociaal gebied en lekker commercieel en creatief bezig zijn in samenwerking met alle ondernemers en stakeholders.’

FYSIEKE MARKETING
‘Of er nog marketing is buiten het internet? Zeker! Wij passen veel fysieke marketing toe binnen onze vestigingen.’

CONTENTMARKETING
‘Wij proberen drie tot vier keer per week content te delen met onze fans en zijn daarnaast bezig met het creëren van persoonlijke contentdatabases per vestiging.’

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor Nima Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

[NMD22] Tim van Heel (Interpolis): ‘Hoe introduceer je een branchevreemde oplossing in de markt?’

Tim van Heel is B2B-marketeer bij Interpolis. De titel van zijn presentatie op donderdag 16 juni tijdens NIMA Marketing Day 2022 in DeFabrique in Utrecht: ‘Elektrakeuring; de introductie van een branchevreemd product.’

BUREAUZIJDE
Na een kleine tien jaar aan bureauzijde, brengt Van Heel sinds 2020 zijn opgedane kennis en ervaring met B2B-marketing in praktijk bij Interpolis. Bedrijfsdoelstellingen vormen zijn vertrekpunt. Daar werkt hij pragmatisch en datagedreven naar toe, terwijl de klant centraal staat. Bij Interpolis is hij verantwoordelijk voor marketing en activatie van (nieuwe) proposities, slimme oplossingen en diensten voor de zakelijke markt.

BRANCHEVREEMD
‘Interpolis is meer dan alleen een verzekeraar. We houden ons al jaren bezig met veiligheid en preventie. Dat doen we bijvoorbeeld met slimme oplossingen en diensten om klanten te helpen schade en ongemak te voorkomen. Maar hoe introduceer je zo’n slimme maar branchevreemde oplossing als de Interpolis Elektrakeuring in de markt? Welke processen gaan er aan de introductie vooraf en hoe neem ik mijn stakeholders mee? Hoe ziet de campagne eruit? En wat leren we er van? Dit alles komt aan bod aan de hand van twee campagnecases.’

BEPERKT
Op events is de keuze uit B2B-tracks vaak beperkt. Graag help ik mee om praktijkervaring te delen en andere marketeers te inspireren.

NMD22
Professionals delen ervaringen, zowel op als naast het podium. Na zo’n dag ga je vol goede ideeën en energie naar huis.

TAKE-AWAY
Dat niet iedereen, of elk bedrijf in B2B, de beschikking heeft over geavanceerde marketing automation tools, maar toch datagedreven kan werken en succesvolle campagnes kan uitrollen.

TROTS
Elektrakeuring, een branchevreemd product voor Interpolis, is succesvol geïntroduceerd. De verkopen laten een stijgende curve zien en we behalen een hoge NPS. We hebben het volledige proces vooraf goed uitgedacht en het blijkt te werken.

T-SHAPED
We worden geacht steeds meer T-shaped marketeers te zijn, met een brede basis en één/twee expertises. Echter, door verregaande automatisering komt de focus, naast vakkennis, steeds meer te liggen op verbindende kwaliteiten en het interpretatievermogen om verschillende afdelingen & specialisten tot elkaar te laten komen. Denk aan merkmanagement, marketing intelligence en productmanagement. Hoe kom je samen tot onderscheidende proposities die bestaansrecht hebben en goed worden weggezet in de markt?

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor Nima Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

[NMD22] Janske Michiels (Upstairs Traprenovatie): ‘Mijn expertise is tv en dan zoek ik voornamelijk de crossmediale samenwerking op’

Janske Michiels is Marketing Manager bij Upstairs Traprenovatie. In haar presentatie tijdens NIMA Marketing Day 2022 in DeFabrique in Utrecht legt zij uit wat de kracht van tv is en dan met name de crossmediale samenwerking met vtwonen: ‘Ik neem de bezoeker mee in de resultaten van de afgelopen jaren en laat vooral inzien hoe je iets meetbaar kunt maken.’

LOVE MY JOB
‘Ik ben van mening dat je enkel kunt doen wat je leuk vindt, als je daar passie voor hebt. Nou die passie voor marketing heb ik! Ik ben een dromer, durver maar ook zeker een doener! Mijn expertise is tv en dan zoek ik voornamelijk de crossmediale samenwerking op. De effectiviteit meten van een campagne is een uitdaging, maar ik maak het meetbaar!’

HART EN NIEREN
‘Ik wil mensen enthousiasmeren over mijn passie voor het vak marketing. Ik ben een marketeer in hart en nieren.’

TELEVISIE
Dat tv echt een krachtig medium is en dat je veel op tv kunt doormeten met behulp van Analytics/CRM-systeem.

CORONAJAREN
‘Wij begeven ons in de woonbranche en dat was in coronatijd bij uitstek dé branche waar de consument geld aan uitgaf. In dat opzicht zijn wij de coronajaren dus heel goed doorgekomen 😊.

RENOVEREN
‘Wij renoveren bestaande trappen door middel van overzettreden. Binnen één dag ziet je trap er wel heel stijlvol uit zonder hak- of breekwerk.’

MILLENNIALS
De groep millenials (20+) komt eraan. Hoe kun je die groep goed bedienen? Deze groep zit veel meer op ontzorgen en gemak, maar minder op investeren in woningen. Zij willen zich vooral vrij voelen.

DOEN
Waar een wil is een weg. Door te dromen, te durven, maar ook zeker te doen kom je een heel eind.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor Nima Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door en verscheen eerder op