[NMD22] Martin Huisman van Johnson Factory deelt zijn kijk op automotive tijdens NIMA Marketing Day 2022

Op de foto rechts oud-voorzitter Nima Martin Huisman en links de huidige voorzitter Kirsten Andres.

Martin Huisman RM is Managing Director van Johnson Factory, gespecialiseerd in het organiseren en verbeteren van verenigingen en stichtingen. Tevens is hij oud-voorzitter van NIMA en werkt hij al zijn hele leven in de automotive. Over dat laatste gaat dan ook zijn presentatie tijdens NIMA Marketing Day 2022. Een tipje van de sluier…

Als Register Marketeer kent Huisman de automotive markt door en door en heeft hij zijn eigen kijk op alle ontwikkelingen in deze branche. Huisman: ‘De automotive sector is volop in beweging. Door de overgang naar elektrisch, grondstoffentekorten en een tendens van bezit naar gebruik staan pricing en distributiemodel op zijn kop.’

Wat is jouw persoonlijke motivatie om te spreken tijdens NIMA Marketing Day?
Dit is het mooiste event van het jaar op marketinggebied. Natuurlijk wil je daar een actieve bijdrage aan leveren.

Wat hoop je dat bezoekers van jouw sessie meenemen naar huis?
Ik hoop dat zij minstens één learning kunnen vertalen naar het eigen werkgebied.

Is er nog marketing buiten het internet?
Internet is een middel en een belangrijk middel. Marketing is een competentie. En de vraag is niet of je het doet, maar hoe goed je er in bent.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor NIMA Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op

Oud-directeur Martin Huisman Erelid van NIMA

Huisman was ook één van de bedenkers van de NIMA Marketing Day en is een strategisch partnership aangegaan met Marketingfacts.

NIMA heeft zijn oud-voorzitter en -directeur Martin Huisman uitgeroepen tot erelid. Het bestuur en de Ledenraad waren van mening dat Huisman die benoeming verdiende. Het is pas de achtste keer sinds 1966 dat iemand is benoemd tot erelid van NIMA.

Martin Huisman, die vorig jaar afzwaaide als directeur, werd al in 2004 Register Marketeer bij NIMA. Sinds 2006 raakte hij bij NIMA verbonden als examinator voor de NIMA Examens. Martin heeft als bestuurder een unieke en cruciale omwenteling gerealiseerd, die al is ingezet tijdens zijn lidmaatschap van de Ledenraad, waar hij samen met een aantal betrokken leden in 2012 de eerste stap heeft gezet met de bestuurlijke verandering. Hij is vandaag verrast met zijn NIMA-erelidmaatschap door de huidige voorzitter/directeur Kirsten Andres en Mike Moolenbel, voorzitter van de NIMA Raad van Toezicht en krijgt een plaats in de NIMA Hall of Fame.

Huisman was één van de bedenkers van de NIMA Marketing Day

Martin Huisman wordt vooral geprezen omdat hij de governance van NIMA goed functionerend heeft gekregen. Uit de voordracht: “Hij heeft rust gebracht en een fundament gelegd voor de toekomst van NIMA waarbij de eerste stap was om NIMA financieel weer gezond maken met een sterk verbeterde financiële positie als resultaat. Martin opereerde met een bevlogen visie op het belang van verenigingen in de maatschappij. Hij is aanstekelijk geweest in zijn missie om het fenomeen ‘vereniging’ verder te verankeren, omdat hij gelooft in de kracht van het netwerk en het op vrijwillige basis samenwerken van mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben.”

Huisman was ook één van de bedenkers van de NIMA Marketing Day en is een strategisch partnership aangegaan met Marketingfacts, waarvan NIMA 50 procent van de aandelen in handen kreeg. Tijdens de jaren-Huisman is een strategische nieuwe koers voor examens opgezet, waardoor het aantal Study Members dat ook examen aflegt flink steeg. Vooral ook de vernieuwde betrokkenheid van reguliere onderwijsorganisaties (mbo, hbo) vloeide voort uit zijn idee dat NIMA een leven lang leren te bieden heeft.

Van een procesgedreven organisatie naar een open vereniging

In zijn bestuursperiode veranderden de NIMA Jaarprijzen in Dutch Marketing Awards, hij speelde een sturende rol bij de introductie in 2016 van de NIMA Integriteitscode en had een hoofdrol bij de introductie van het nieuwe diplomaregister en het intranet voor persoonsgecertificeerde leden: MyCareer, later Mijn NIMA.

Maar de meest zichtbare verandering tijdens zijn directeurschap was misschien wel de transformatie van een procesgedreven organisatie naar een open vereniging, wat onder meer tot uitdrukking is gekomen door de enorme groei van het aantal masterclasses, courses en vaardigheidstrainingen. In 2018 sloot het Marketing Executive Center (MEC) zich opnieuw bij NIMA aan omdat het zich in de woorden van de MEC-voorzitter ‘weer thuis voelde’ bij NIMA.

Binnen de European Marketing Confederation, waarvan hij tot op heden vice-voorzitter is, heeft hij zich hard gemaakt voor het delen van best practices en de borging van EQF-niveaus voor in Nederland gangbare persoonstitels als Register Marketeer en Senior Marketing Professional.

Dit arktiel is eerder geplubliceerd op

(blog NIMA Next 50): Een oplichter is geen marketeer!

Op 1 december 2016 wordt vanwege het 50-jarig bestaan van NIMA in Bunnik een tijdcapsule begraven met bespiegelingen op de toekomst van het marketingvak en de -functie. Mijn bijdrage, gericht aan de marketeer van de toekomst, gaat mee ‘aan boord’ en vind je onderstaand. Wil je ook mee de grond in? Reageer onderaan deze post!

tijdscapsule

‘Er bestaan ook slechte, doortrapte, onbetrouwbare marketeers. Ze verdienen de naam niet, maar ze gebruiken ‘m wel.’

Beste vinder van deze tijdscapsule,

Het is leuk om je een voorstelling te maken van een tijdscapsule die opgegraven wordt. Wij stopten ‘m op 1 december 2016 in de grond, maar weten natuurlijk niet of het 10 of 10.000 jaar duurt voor hij wordt opgegraven. Misschien gebeurt het nooit. In alle gevallen is de inhoud symbolisch gericht aan u, maar tegelijk is het ook een leuke denkoefening voor onszelf, marketeers van Nederland.

Dashboard
Uit een onlangs door Tijdschrift voor Marketing gehouden onderzoek onder marketeers bleek dat ze ‘bezorgd’ zijn, die marketeers. Ongerust over de tegenwoordig sterk cijfermatige benadering van marketingvraagstukken, resultaat van de trend dat marketingtechnologie hen téveel mogelijkheden biedt in een té snel wisselend landschap met een té cijfermatige benadering. Ze voelen geen berusting of boosheid, aldus de onderzoekers, eerder bezorgdheid of men het tempo wel kan blijven bijbenen. Dat tekent voor mij wel de mentaliteit van de vakgenoten: ‘niet lullen maar poetsen’, ‘gaan met die banaan’ en ‘linksom of rechtsom leveren’: het gaat gebeuren. Maar we maken ons wel een beetje zorgen. Vooral om de wensen en verwachtingen van de rest van de organisatie. Nu het hele bedrijf via dashboards en real time-rapportages kan bijhouden wat het resultaat is van onze inspanningen, denkt – we hebben dat vaker gezien – ook weer iedereen verstand te hebben van marketing, de IT’ers en commercieel managers momenteel voorop. Dat hebben ze, een beetje, maar marketing is een vak. Een prettig werkend dashboard is een middel.

In wilde schattingen gaan we er bij NIMA weleens vanuit dat Nederland ongeveer een kwart miljoen marketeers telt. Lijkt een waanzinnig aantal en dat is het ook, maar het zou betekenen dat één op de zeventig Nederlanders primair bezig is met het vermarkten van producten en diensten en dat lijkt me nog helemaal niet zo’n gekke aanname. Liefst zou ik al die marketeers NIMA-lid maken. Niet om vooral zo groot mogelijk te willen zijn, maar omdat het mijn stellige overtuiging is dat de bv Nederland daar beter van zou worden. Wanneer we in staat zijn om ieders kennis- en competentieniveau in marketing, communicatie en sales te valideren, kunnen we immers ook perfecte matches maken tussen vraag- en aanbod. Veel marketingwerk is projectmatig, de arbeidsmarkt flexibiliseert, met één druk op de knop zou je uit alle marketeers het beste team kunnen samenstellen. Wij houden die gigantische database bij. De leden (en ook niet-leden) scharrelen met één muisklik de juiste combinatie van kennis en competenties bij elkaar en dat is inclusief … die IT’er dus. We hopen de tijd mee te maken.

Knutselcertificaat
Ik kan het cijfer niet hard maken (maar dat geeft niet want u leest dat wellicht toch pas over 17.897 jaar), maar ik denk dat misschien wel een kwart van alle marketeers met een NIMA-diploma… geen NIMA-diploma heeft. Dat is enorm ellendig. Het gevolg van valse beloften gedaan in het verleden, die inderdaad geen garantie bleken voor de toekomst: Opleiders, hogescholen, ordinaire cursusboeren die je jaaaaaren geleden vertélden dat je een écht NIMA-diploma kreeg, maar in werkelijkheid een zelfgeknutseld certificaatje op je mouw hebben gespeld. Dat zit bovenstaande ambitie – de database met álle marketeers van Nederland –in de weg en er wordt tegenwoordig ook stevig tegen opgetreden als we iets van dergelijke praktijken merken, maar het is gebeurd. Ik ga me er in de nabije toekomst persoonlijk voor inzetten om al die gevallen alsnóg te valideren. Waar het kan ook alsnóg met een diploma, maar daartoe zou ik hen eerst moeten kennen. Laat ik de verwachting uitspreken dat ik denk dat dat gaat lukken. Wie is opgelicht kán immers een goede marketeer zijn.

Marketing – de functie – ligt in onze samenleving geregeld onder vuur en op zich is dat goed. Kennelijk zijn we relevant en ons werk speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen. Er wordt op ons gelet en we hébben ook een grote verantwoordelijkheid.

Rotschop
Maar er bestaan ook slechte, doortrapte, onbetrouwbare marketeers. Ze verdienen de naam niet, maar ze gebruiken ‘m wel. Zodra een voetballer – enorme populaire sport in onze tijd – aan een tegenstander een rotschop verkoopt, concludeert de liefhebber: ‘dat is geen voetbal, dat is een aanslag’. Zo mag er ook over onze hogere kunstvorm Marketing worden gesproken. Acties die leiden tot wederzijdse waardecreatie, met respect voor elkaar en met oog op een duurzame relatie, zijn en blijven prachtig. Wie rotschoppen verkoopt, oplicht of misleidt is geen marketeer. Dat is een oplichter.

Om te voorkomen dat straks iederéén meent marketeer te zijn, zullen we moeten valideren én uitdragen wat dat vak inhoudt. Je ‘marketeer’ noemen wil nog niet zeggen dat je er één bent. Andersom vindt niet iedere marketeer dat hij er een ís. We zullen de rijen moeten sluiten, kennis moeten halen en brengen en elkaar kritisch de maat moeten nemen. Om ons vak te beschermen en te verdedigen. Daar wordt de bv Nederland en uiteindelijk de hele wereld beter van. Het was vijftig jaar geleden precies de reden waarom NIMA werd opgericht en ik verwacht dat we die koers zullen vasthouden omdat wij – marketeers van Nederland – die toekomst zelf ontwikkelen. We zullen linksom of rechtsom leveren. Maar met trots en respect.

Standing on the shoulders of giants.

Interview Martin Huisman: vooruit kijken met respect voor historie

(dit interview verscheen in MarketingTribune – oktober 2016. tekst: Lucas Boon)

Nima bestaat vijftig jaar en om dat te vieren blikt het instituut liever vooruit dan terug en doet dat met The Next 50. Het ging het exameninstituut lang niet altijd voor de wind – bestuurscrisissen, wisselend imago – maar na al die jaren staat het nog altijd overeind. Sinds vier jaar zit het ledenaantal zelfs weer in de lift en Martin Huisman, net voor de tweede keer benoemd als voorzitter, is dan ook positief gestemd over de toekomst: ‘We gaan zwaar op volume.’

The Next 50, vertel!
We focussen ons hiermee op de volgende vijftig jaar, we gaan dus vooral niet met lintjes en speldjes in de weer. We nemen een kijkje in de toekomst, op ludieke wijze. Om een idee te geven: we hebben beelden ontworpen van hoe wij denken dat de komende vijftig jaar bij Nima eruit gaan zien. Die beelden gaan we ritueel begraven in Bunnik, waar Nima zijn oorsprong heeft gevonden. In 2066 graven we ze op om vervolgens na te gaan of die voorspellingen ook echt zijn uitgekomen. De toekomst begraven, zeg maar. Als marketeer moet je toch vooruit blijven kijken. Met respect voor de historie, uiteraard.

Toch even naar die historie, wat is de afgelopen vijftig jaar een mijlpaal geweest?
Wat we hebben neergezet: de bekendheid van de examens. We hebben een sterke naam opgebouwd met een sterke examenlijn, die ook nog eens actueel is. Het leven van een vereniging gaat altijd met ups en downs. De kunst zit ‘m erin om door de lengte van tijd een sterke club neer te zetten – die dus in leven blijft. Wij hebben altijd weten te voldoen aan de veranderende marktomstandigheden. Als we in mindere perioden niet hadden geschakeld, bijvoorbeeld door onze examenlijn of bestuurlijke structuur op orde te brengen, dan waren we niet de club geweest zoals die er nu voorstaat.

Hoe zagen die mindere periodes eruit?
Periodes van bestuurscrisissen en periodes dat onze propositie niet aansloot bij de behoefte in de markt. Sinds vier jaar groeit ons ledenaantal weer, maar dat was voorheen anders. Aan de examenkant is er een grote marktverandering – zoals het groeiende aantal aanbieders van mbo- en hbo-opleidingen – geweest, wat bij ons weer heeft geleid tot een daling van het aantal examens. We hebben wel echt een ommezwaai moeten maken om die stijging sinds 2012 te kunnen realiseren. Je moet dus een antwoord hebben op de markt die verandert. Anders word je kleiner en kleiner en krijg je de discussie: wat heeft deze vereniging nu eigenlijk nog voor meerwaarde? Wat dat betreft zijn we – hoewel non-profit – net een bedrijf: je moet continu alert zijn.

Hoe zou u het imago van Nima willen omschrijven?
Ik constateer een driedeling van de wijze waarop men ons herkent. Zo wordt onze naam vaak genoemd bij ministeries, bijvoorbeeld in gesprekken over mbo’s en hbo’s. Dan wordt Nima als voorbeeld genomen. Je hoort veel klachten over mbo-studenten die de school verlaten en geen aansluiting vinden bij wat het bedrijfsleven nu eigenlijk wil. Nou, dat is nu net de aansluiting die wij bieden. Wij maken de examens uit de markt. En in Den Haag weten ze dat.
De tweede groep ziet Nima als een frisse club. Die kennen ons van de recente vier, vijf jaar, dus van de events en masterclasses. Zij staan er positief in.
En je hebt de mensen die ons uit het verleden kennen, die zullen woorden als ‘stoffig’ en ‘weinig dynamisch’ in de mond nemen. Overigens gaat zoiets al gauw samen met het begrip ‘vereniging’. Wij proberen die term ook te vermijden, we verkopen niet zozeer lidmaatschap alswel toegevoegde waarde. En daar betalen onze leden ook voor. Het cafetariamodel.

Bent u het eens met die woorden?
Niet echt. Iedereen kent wel het fenomeen ‘abonnement’, maar het fenomeen ‘lidmaatschap’, zo van: met z’n allen de barricaden op en lid worden van een vakbond en zo… dat was vroeger!

Hoe neemt Nima dat stoffige imago weg?
Niet. Maar de groep die dit beeld heeft, wordt ook steeds kleiner. Ik kan niet iemand die ons van vijf jaar terug kent, zover krijgen alsnog met ons in zee te gaan. Ik steek mijn tijd en energie liever in mensen die enthousiast zijn. Die iets willen opsteken.

De term Permanente Educatie is veelvuldig op de website van Nima te vinden. Wat houdt dat precies in?
Als jij serieus met je vak bezig bent en je wilt op z’n minst bijblijven – want stilstand is achteruitgang – dan vragen wij actie. Dat kun je zelf doen, bijvoorbeeld door je te abonneren op MarketingTribune. Hoe je dat doet maakt niet uit, maar Nima kan je er in elk geval bij helpen. We bieden feitelijk een stok achter de deur. Het hogere goed is dat je je vak bijhoudt en jezelf blijft ontwikkelen. Simpelweg omdat je dan meer kansen hebt op de arbeidsmarkt. Het is toch veel leuker om bij een bedrijf binnen te komen en dat je direct kunt vertellen wat de laatste trends in marketing zijn?

Wat zijn in een notendop de plannen voor de toekomst?
We gaan zwaar op volume, dus niet op winstmaximalisatie, maar zoveel mogelijk mensen proberen te betrekken bij onze club. Met als enige doel om ze te enthousiasmeren om zich constant te ontwikkelen. Er zijn meer dan honderdduizend professionals werkzaam in de marketing en sales en die hele beroepsgroep willen wij ze goed mogelijk bedienen. Er hebben zich nu 3.000 leden bij Nima aangesloten, dat moeten er minimaal 25.000 worden.

Martin Huisman drie jaar door als Voorzitter van NIMA

Amsterdam – 11 mei 2016 – Martin Huisman is dinsdag 9 mei door de ledenraad van NIMA herkozen en benoemd als voorzitter van het bestuur van NIMA. De herbenoeming geldt voor drie jaar en volgt op een eerdere termijn die dit jaar afloopt. De ledenraad nam op dezelfde bijeenkomst afscheid van bestuurslid Jan-Ernst van Driel, die door de beroepsvereniging en exameninstituut werd benoemd tot Lid van Verdienste, een titel die NIMA al enige jaren niet meer heeft toegekend.

Jan-Ernst van Driel (links) en Martin Huisman

Het NIMA Bestuur legt verantwoording af aan de NIMA Ledenraad, het hoogste orgaan binnen NIMA. De Ledenraad benoemt direct de voorzitter van het bestuur. Het bestuur verdeelt de verschillende bestuursfuncties en taken en regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zijn leden.
Van Driel, die binnen het bestuur verantwoordelijk was voor Study Members & Exams werd bij zijn afscheid bedankt voor zijn constructieve bijdrage aan de ‘wederopbouw van NIMA’, dat het boekjaar 2015 afsloot met een positief financieel resultaat en een stijgend ledenaantal.

Huisman, die als NIMA-C examinator en Register Marketeer al 15 jaar actief binnen NIMA, en die voor herbenoeming werd voorgedragen door de Raad van Toezicht, is blij dat hij met het bestuur de ingeslagen koers kan voortzetten: ‘Ik heb het enorm naar mijn zin in deze functie. Er lag en er ligt een flinke uitdaging, de resultaten gaan de goede kant op en daar is eigenlijk heel marketing-Nederland bij gebaat. NIMA is een dynamische vereniging waar ontwikkeling centraal staat en het netwerken de verbindingen legt, maar we willen vooral een merk zijn dat vanzelfsprekend is bij álles wat marketing, communicatie en sales ademt. De koers is uitgezet, de ambitie is helder. De komende jaren kunnen we bouwen om het vakgebied en de commerciële functie te steunen en vertegenwoordigen.’

Een van de ambities van NIMA is om het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij NIMA substantieel te vergroten: groei van ledenaantal, persoonscertificering, betrokken bedrijven en examens. In de loop van deze maand zal MyCareer worden geïntroduceerd, een combinatie van het ‘oude’ diplomaregister, en een intranet-functionaliteit, die onder andere een leeromgeving en profiel-pagina’s biedt die de individuele carrière van leden ondersteunt.