Rob Overduin (NIMA): ‘Ik wil marketing en alle disciplines die erbij horen beter op de kaart te zetten’

Op 7 juni sprak vakjournalist David de Jong van Marketing Report met Rob Overduin. Dit interview is overgenomen met goedkeuring van de uitgever.

NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing, is de beroepsorganisatie van professionals in marketing, communicatie en sales. We spreken met Rob Overduin, sinds september 2023 voorzitter en directeur van NIMA.

Je bent 9 maanden actief bij NIMA. Hoe kijk je hierop terug?

‘Ik ben zeer blij verrast over de hoeveelheid energie die ik hier aantrof. Ik was al enige tijd niet meer betrokken bij NIMA en dan raak je onder de indruk als je ziet hoeveel daar gebeurt. Binnen de 15 communitiy’s met elk hun eigen bestuur wordt enorm veel georganiseerd, van intervisies en rondetafels tot congressen; mooie inhoudelijke sessies waar marketeers van marketeers leren. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe leden elkaar verder brengen en gezamenlijk de discussie voeren over ontwikkelingen en trends en wat die betekenen voor het vak. Ook de NIMA-examens staan op een hoog peil. Niettemin lag er ook flink wat werk om op te pakken. De bureauorganisatie en de eigen marketing van NIMA moeten echt naar een hoger peil.’

Welke ambities heb je voor NIMA?

‘Ik wil de vereniging weer in het middelpunt zetten en een centrale rol geven bij alles wat we doen. NIMA is een vereniging van marketingprofessionals in bedrijven, bij bureaus, in onderwijs en wetenschap. We zijn er voor en door marketeers; geen commerciële organisatie, maar een non-profit waar we nadenken, praten, leren en discussie voeren over de toekomst van het vak. Discussies om inzicht te krijgen, wijzer te worden en zo verder te komen. Dat is onze belofte aan ieder lid.’

NIMA is een grote vereniging met meer dan 5000 leden. Hoe kijk je aan tegen de leden en de organisatie?

‘Bij NIMA hebben we individuele leden en leden in de vorm van bedrijven en organisaties, waarvan marketeers via dat bedrijfslidmaatschap zijn aangesloten. In de afgelopen jaren is het aantal bedrijfsleden afgenomen en dat is doodzonde. Juist de organisaties die zoveel baat hebben bij marketing, moeten nadrukkelijk worden betrokken bij ontwikkelingen in het vak.’

‘Deels heeft die terugval ermee te maken dat onze eigen communicatie en marketing niet goed op orde was, maar ook versnippering in het vak speelt mee. Veel marketeers noemen zich geen marketeer of marketingprofessional meer en dat is jammer. Ik zie het dan ook als een taak om het brede begrip marketing met alle disciplines daaronder vallen beter op de kaart te zetten.’

‘Het gaat niet om exacte terminologie, maar de commerciële functie die iedereen herkent en erkent als motor van de Nederlandse economie. Marketing wordt niet altijd goed begrepen, maar wie marketing begrijpt, snapt ook het cruciale belang en de onderlinge samenhang voor duurzaam commercieel succes.’

Hoe richten jullie je communicatiestrategie in?

‘Primair richten wij ons op onze eigen leden binnen de community’s, maar daar gaan we wel verandering in brengen. Als NIMA zijn we er niet alleen voor onze leden. Onze missie is om het vak in brede zin te bestendigen en te bevorderen binnen ondernemingen en zo marktgericht ondernemen te bevorderen. De leden spelen daar een belangrijke rol in, door de inbreng van hun kennis en ervaringen in de dagelijkse praktijk. Onze boodschap dat marketing bedrijven helpt om duurzaam en succesvol te ondernemen, met het belang van de klant en andere stakeholders voorop, is voor iedereen in Nederland.’

Per 1 februari 2024 hebben jullie je belang in Marketingfacts afgestoten. Wat is daar de achtergrond van?

‘Wij communiceren veel, dat is inherent aan onze missie: onze leden en docenten delen insights, de community’s hebben een agenda, we richten ons tot professionals in allerlei marketingspecialisaties, we volgen de internationale ontwikkelingen. In de afgelopen jaren is veel van de communicatie van NIMA via Marketingfacts verlopen. Daarbij is het merk en de boodschap van NIMA wat op de achtergrond geraakt. NIMA is de vereniging van, voor en door marketeers en NIMA moet ook het merk zijn waaronder we communiceren.’

‘Het was een logische stap om afscheid te nemen van Marketingfacts. Waar mogelijk blijven we overigens gewoon samenwerken. NIMA en een aantal community’s houden een profiel aan op Marketingfacts en het fungeert nog altijd als kennisarchief.’

Hoe zijn jullie sindsdien omgegaan met het delen van informatie vanuit NIMA voor jullie doelgroep?

‘We communiceren nu vooral via onze eigen kanalen en via partners met wie we samenwerken. Onze eigen site moet wel verbeterd worden. In het najaar verwachten we onze nieuwe site te lanceren die meer gericht is op het delen van kennis.’

Kennis en onderzoek zijn belangrijke pijlers van jullie vereniging. Hoe zorgen jullie dat leden hun kennis op peil houden?

‘NIMA doet eigenlijk niets anders dan kennis ontwikkelen en delen. Dat doen we via een hoop masterclasses, events, congressen en af en toe een studiereis. Een deel van de leden heeft zich ook gecommitteerd aan het structureel onderhouden van hun kennis. Zo hebben we de titel Register marketeer (RM) en Senior marketing professional (SMP). Leden met die titel zijn gebonden aan het volgen van permante educatie. Register marketeers hebben daarnaast ook nog de verplichting om actief bij te dragen aan het vak middels publicaties, lezingen enzovoort.’

NIMA is misschien het meest bekend van de opleidingen en diploma’s. Wat is er voor ontwikkeling op het vlak van deze diploma’s?

‘Er is een duidelijke trend waarneembaar onder opleiders die uitwijst dat een flink aantal studenten moeite heeft met het volgen van langere opleidingen. Ook verwachten ze minder theorie met meer toepassingsgerichte kennis, bijvoorbeeld door case studies. Voor NIMA betekent dit dat we ons aan het voorbereiden zijn om de weg naar A-, B- en C-diploma’s op te delen in deelopleidingen en deelcertificaten.’

‘Dat geeft studenten de mogelijkheid om specifiek op een bepaald deel de kennis te vergaren en om bij voldoende certificaten het diploma te behalen. Het is op die manier ook makkelijker om over een langere periode en op minder intensieve wijze een NIMA-diploma te halen zonder dat we afbreuk doen aan de kwaliteit en inhoud. Ook helpen we scholen om ze in contact te brengen met de bedrijfsleden van NIMA om praktische en actuele cases te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in de opleidingen. Dat levert die organisaties uiteraard ook weer het nodige op, dus zo vervullen we precies de functie die we graag innemen.’

Als je kijkt naar het marketingvak, welke effecten zie je door AI?

‘Marketingprofessionals zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in innovatie, adapteren verandering heel snel en denken direct in kansen. Alleen al om die reden is het fascinerend om te zien hoe generatieve AI is geland in ons vak. Maar marketing blijft een mensenvak en AI is een goede en effectieve tool. Als je het effectief inzet, dan verdwijnt de corvee. Het eenvoudige werk is goed te automatiseren en AI kan bijdragen aan het versnellen van processen en verminderen van repetitieve taken. Marketingdirecteuren hunkeren al jaren naar goede, geschoolde data-analisten en daar heb je ‘m: je snelste data-analist voor een fractie van de prijs. Maar er is ook veel onduidelijk over wat AI nu exact kan en hoe betrouwbaar werken met AI is. In IT heeft men inmiddels door dat de inzet van AI om code te schrijven kan leiden tot méér werk. De code is snel gegenereerd, maar het debuggen en begrijpen kost dan weer zoveel tijd dan je beter zelf de code had kunnen schrijven. In zo’n valkuil moeten we als marketeers niet vallen.’

Welke andere trends en ontwikkelingen zie je in het marketingvak die relevant zijn en hoe gaat NIMA daarmee om voor de leden?

‘Marketing is een soort boom, waar steeds nieuwe twijgen aan groeien; sommige sterven na een paar jaar weer af en andere groeien uit tot dikke takken. Maar die stam blijft de stam. In de afgelopen 75 jaar is marketing niet zóveel veranderd. AI is uiteraard wel de meeste in het oog springende recente ontwikkeling.’

‘Maar uit onderzoek van ons en onze collega-beroepsorganisaties in Europa blijkt dat – verrassend – brand management, marketing operations, het implementeren van martech momenteel hoog op de agenda staan. En data-analyse dus, dat speelt al jaren. Marketing kan wel data driven willen zijn, maar je hebt ook marketingminds nodig om daar waardevolle marktinzichten uit te halen. Allemaal onderwerpen en ontwikkelingen die we meenemen bij onze kennisontwikkelingen en samenwerkingen. Zo werken we actief mee aan het ontwikkelen van een master datagedreven marketing van de Universiteit van Groningen.’

Binnenkort is de NIMA Marketing Day 2024. Wat is daar te verwachten?

‘Het belangrijkste van de dag zijn de marketeers die er komen, in die zin is het echt een uniek event. Je kunt er wel gezwollen taal op plakken in termen van grootste, meeste en eerste, maar dat boeit de bezoekers allemaal niet zo. Die zijn als marketingprofessionals onder elkaar en dat geeft hen – en ons als vereniging – een geweldige vibe. Zoals altijd verwacht ik ontzettend veel energie, inspiratie en inzichten. We hebben indrukwekkende plenaire sprekers, maar vooral de subsessies zijn voor veel leden en bezoekers zo waardevol.’

‘Marketeers die aan marketeers vertellen wat ze hebben meegemaakt en geleerd, ook toen het tegenzat. Met bijna 50 bedrijfscases is er voor iedereen kennis en kunde te vinden specifiek op haar of zijn terrein. En natuurlijk reiken we er de NIMA Marketingprijzen uit waarmee we marketingteams – en eens niet hun bureaus – belonen voor uitzonderlijke prestaties. Marketingsucces is teamwork en NIMA Marketing Day is een dag die je als marketeer niet zou willen missen. Dat krijgen we al jaren terug en daar doen we het voor.’

Rob Overduin benoemd tot nieuwe voorzitter/directeur NIMA

Rob Overduin wordt de nieuwe voorzitter/ directeur van NIMA, beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales.

De NIMA Ledenraad heeft zijn benoeming bekrachtigd gedurende de ledenraadsvergadering van dinsdag 18 juli jl. Per 1 september aanstaande start hij in zijn rol als directeur. Zijn rol als voorzitter vervult hij per direct.

Rob Overduin heeft een sterke achtergrond in B2B-marketing en IT. Daarnaast heeft hij de afgelopen 12 jaar veel ervaring opgedaan met verenigingsmanagement bij zowel beroepsorganisatie Vastgoedpro als brancheorganisatie BMWT. ‘Ik kijk ernaar uit om NIMA en het marketing-, communicatie- en salesvak samen met het team en de leden naar een next level te brengen. De snelle ontwikkeling van AI biedt onze vakgebieden spannende uitdagingen, net als het gebruik van data en natuurlijk de rol die professionals kunnen innemen rond thema’s als verduurzaming en inclusiviteit. NIMA is hét platform waar we gezamenlijk kennis ontwikkelen en ervaringen delen.’

Na het vertrek van Kirsten Andres als voorzitter/directeur is een commissie bestaande uit drie afgevaardigden van de NIMA Ledenraad, twee leden van de Raad van Toezicht en het bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. Een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces leidde tot de voordracht van Rob Overduin door de RvT, waarmee de Ledenraad met enthousiasme instemde.  

Benoemingen bestuurslid educatie & Raad van Toezicht

Naast de benoeming van Rob werd tijdens dezelfde ledenraadvergadering Jan-Ernst van Driel RM benoemd als bestuurslid educatie.

Maud Olieslagers (Young Professionals), Stefan Schuyleman RM (MKB & Sales) en Karin Venetis (Educatie) werden benoemd als nieuwe leden van de NIMA Raad van Toezicht.

Nicole Verburg, Ronald Voorn en Door Plantenga stoppen

Ook werd er tussentijds decharge verleend en een groot dankwoord uitgesproken namens de RvT, het NIMA bestuur, de ledenraad en het bureau naar Nicole Verburg (lid van het bestuur), Ronald Voorn en Door Plantenga (beide RvT-lid) voor hun tomeloze inzet voor NIMA de afgelopen jaren. Zij hadden aangegeven hun positie in de vereniging ter beschikking te stellen aan nieuw talent.

Verburg was ruim drie jaar bestuurslid van NIMA. Mildred Hutten, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij NIMA: ‘Nicole was een gedreven bestuurder en een hele fijne sparringpartner. Wij hebben haar leren kennen als iemand die scherp, analytisch en constructief meedenkt. Ze heeft met haar netwerkinzet veel nieuwe CMO’s aan NIMA weten te binden en mede dankzij haar maakte NIMA een geslaagde digitale transformatie en professionalisering door.’

Marieke Romano – van den Hoek en Door Plantenga versterken NIMA Raad van Toezicht

Tijdens de NIMA ledenraadsvergadering van 11 april zijn Marieke Romano – van den Hoek (links) en Door Plantenga (rechts) toegetreden tot de Raad van Toezicht. Dat vraagt om een korte kennismaking.

Marieke is hoofd commercie bij De Correspondent. Daarnaast is ze commissaris bij Univé Zuid Nederland en oprichter van SUPERNOVA Sportswear. Hiervoor was ze onder andere werkzaam bij Greenchoice als Commercieel Directeur en als marketeer bij Triodos, Eneco en Ecostream. Ze maakt graag positieve impact en die vindt ze in de combinatie van commercie en duurzaamheid.

Marieke Romano-van den Hoek: “Onderwerpen als innovatie, duurzaamheid, talentontwikkeling en diversiteit hebben mijn bijzondere aandacht. Ik krijg veel energie van de betrokkenheid van de leden en onze gedeelde passie voor het marketingvak. Ik kan niet wachten om me in te zetten voor de persoonlijke groei van marketingprofessionals via educatie, netwerk en inspiratie”.

Na haar studie filosofie in Leiden en bedrijfskunde in Rotterdam werkte Door 30 jaar bij Heineken, in verschillende functies in Nederland en Afrika. Na posities als Managing Director in Rwanda en Slowakije was zij tot 2015 managing director West Europa. Sindsdien werkt Door als executive coach, consultant en interim manager. Topvrouwen aan de top krijgen en houden is iets waar Door zich met hart en ziel voor inzet.

Door Plantenga: “Ik ben enorm enthousiast over mijn benoeming in de RvT van NIMA. Ik kijk er naar uit om aan deze organisatie een betekenisvolle bijdrage te kunnen geven aan de ontwikkeling van commercieel talent, diversiteit en inclusiviteit en de rol van marketing, communicatie en sales in de samenleving. Er zijn geweldig mooie uitdagingen op het gebied van innovatie die ons vak uiterst relevant houden voor de toekomst. Daar wil ik graag mijn energie aan geven”. 

Mike Moolenbel, voorzitter van de Raad van Toezicht van NIMA, is blij met het toetreden van Door en Marieke. “Met Door en Marieke hebben we twee toppers aan de Raad van Toezicht van NIMA kunnen toevoegen. Zij hebben een totaal verschillende achtergrond en dat versterkt onze diverse kijk op de ontwikkeling van professionals in het marketing, communicatie en sales vakgebied en de toekomst van NIMA.”.

Marketingfacts heeft alles nieuw!

Afgelopen dinsdag 17 mei is de marketingvakblog Marketingfacts in een geheel nieuw jasje gestoken. De site is vernieuwd en ook de Marketingfacts-nieuwsbrief heeft een nieuw design. NIMA heeft als beroepsvereniging een belang van 50 procent in Marketingfacts, dat twintig jaar geleden is opgericht met hetzelfde doel als NIMA ooit: Professionals in marketing, communicatie en sales helpen in hun dagelijks werk. Het vak en de functie verder brengen.

NIMA & Marketingfacts
Sinds Marketingfacts tweeënhalf jaar geleden deels in handen kwam van NIMA, is gezocht naar de ultieme online omgeving om te komen op de plek waar het platform wil staan: bovenaan het lijstje vakmedia dat schrijft over innovatie in marketing. Niet als concurrent van de overige vaktitels overigens maar sterk aanvullend. Met dus een levendige community van honderden actieve meeschrijvende, filmende en podcastende marketingbloggers. De nieuwe site is ontwikkeld en gebouwd door Communicatiebureau Proven Context in samenwerking met de redactie. 

Marketingfacts is (evenals het NIMA Marketingfacts Jaarboek) ‘powered by NIMA’, dus individuele NIMA-members kunnen voortaan vanuit hun profiel aangeven ‘dat ze NIMA zijn’, De NIMA Community’s hebben of krijgen er een groepsaccount. De redactie is overigens altijd op zoek naar nieuwe bloggers, dus mail vooral de redactie als je een goed idee hebt (alles begint met een eerste publicatie).

Voor de vaste bezoekers en bloggers wordt het even opnieuw kennismaken, snuffelen, uitproberen. De site is ontwikkeld om intuïtief te kunnen navigeren. De redactie heeft daarvoor ook het vak en de functie ‘Marketing’ – en dus alle deelgebieden – opnieuw gerubriceerd (linksboven onder ‘nieuw’). Paar noviteiten zullen vaste bezoeker opvallen. De visuele identiteit is opgestrakt, de opmaak en het uitserveren van artikelen is weer on par, je kunt gemakkelijk naar artikelen, onderwerpen of auteurs zoeken. Alle ruim 3000 bloggers die in de afgelopen twintig jaar voor Marketingfacts hebben geschreven en álle 40.000 blogpostings waarin ze dat deden zijn mee-gemigreerd.

Voor commerciële partners verandert er ook het nodige. Voor de #spon en #adv in de kop is een elegantere oplossing bedacht: partnercontent. Ook het sterke classes-aanbod van NIMA is véél beter doorzoekbaar, en Marketingfacts Jobs kreeg designwise een opknapbeurt op de home.

Missie & visie
Maar misschien veel belangrijker dan de buitenkant – en wat daarvoor onder de motorkap ligt – is de richting. De filosofie. De why of de purpose. Marketingfacts is in november 2002 min of meer  ‘ontstaan’ uit een privéblog om de snelle ontwikkelingen in online marketing een stem te geven. Het is over de jaren naar het licht gegroeid, maar lang niet iedereen begreep welke bijzondere positie M! inneemt te midden van vakmedia. De missie en visie van Marketingfacts zijn om die reden voortaan vrij prominent te vinden in de hoofdnavigatie. Daar staat ook te lezen wat de aandeelhouders en redactie voor ogen staat en in gelooft:

Marketing is een complexe en in sommige gevallen slecht begrepen functie. Marketingfacts beschouwt marketing als een wetenschappelijk vakgebied dat op zijn beurt gebruik maakt van wiskunde, economie, econometrie, psychologie, sociologie en communicatiewetenschap. Veel marketeers zijn om die reden zowel alfa áls beta, creatief én exact, denkers én doeners.

De unieke positie die geschoolde marketingprofessionals innemen binnen hun organisatie, maakt het voor hen mogelijk om een substantiële bijdrage te leveren aan ambitieuze doelstellingen op het terrein van diversiteit, duurzaamheid, innovatie, rechtvaardigheid, welzijn en welvaart.

Anderzijds brengt gedegen kennis van marketingprincipes ook een verantwoordelijkheid met zich mee om ethisch en integer te handelen. De redactie wil actief bijdragen aan de brede vakdiscussie rond deze beide invalshoeken: bouwen aan een betere wereld (inclusief en duurzaam) en integriteit.

AI, Metaverse, NFT en de Toekomst van Marketing [Webinar]

Schrijf je gratis in: Webinar met auteurs Echt Nep, HU en Philadelphia Zorg over inzet AI en innovatie

Het hele jaar door blijven we bij NIMA onze leden inspireren met lunchbreak webinars over de Toekomst van Marketing. Zo blijf je op een leuke én makkelijke manier bij in het marketingvak. In de webinars komen uiteenlopende thema’s aan bod in combinatie met inspirerende sprekers uit de praktijk en de wetenschap. Volgende week dinsdag 17 mei om 12:00 uur vindt de volgende webinar plaats.

Dit artikel verscheen eerder op

Lunchbreak – De toekomst van marketing is terug!

Als mens en als marketeer kunnen we moeilijk omgaan met onzekerheden. Daarom meten we alles zo graag. Het geeft op zijn minst een gevoel van controle, iets wat we het liefst ook willen hebben over de toekomst. We willen ons kunnen voorbereiden op wat komen gaat, maar het is steeds moeilijker om vat te krijgen op de toekomst. Zo veel verschillende factoren die een rol spelen, dus waar begin je in hemelsnaam?

Na het succes van de Toekomst van Marketing Lunchbreak begin 2021, blijven wij jou ook dit hele jaar inspireren met dit thema! Zo blijf jij op een leuke én makkelijke manier bij in het marketingvak. In de webinars komen uiteenlopende thema’s aan bod in combinatie met inspirerende sprekers uit de praktijk en de wetenschap. Dus: neem even een break en stop een uurtje van je tijd in de toekomst!

Blok je agenda alvast van 12.00 – 12.45 uur op de volgende data, want deze webinars wil je niet missen:

  • Dinsdag 8 maart
  • Dinsdag 17 mei
  • Dinsdag 5 juli
  • Dinsdag 6 september
  • Dinsdag 1 november

8 maart trappen we de webinarreeks af met het thema marketingleiderschap. Hoe maak jij nu echt het verschil met marketing in jouw organisatie en zorg jij ervoor dat je van waarde bent én blijft? Luuk Ros SCP – hoofdredacteur van Marketingfacts – gaat daarover op 8 maart a.s. in gesprek met onze gasten:

  • De keynote van afgelopen NIMA Marketing Day; Thomas Barta, die ons meeneemt in de value creation zone
  • Rob Revet SMP van Mark Stronger: hij deelt de resultaten van het onderzoek naar succesvolle marketing
  • Jan Willem Koch RM, managing director Continental Europe van Hallmark en Anouk Beeren, directeur cross channel bij Intergamma over de waarde van marketing in een organisatie.

Inschrijven voor deze eerste webinar is nu mogelijk. Klik daarvoor op onderstaande button:

Na het inschrijven ontvang je een mail met daarin de belangrijkste informatie over de webinar. Een dag van te voren ontvang je de link naar de sessie, die op het platform Bigmarker zal worden gehouden. Je hebt hier geen account voor nodig.

Willen je collega’s ook meedoen? Deel de link waarmee je je aan kunt melden dan ook met hen.

Hopelijk zien we je 8 maart om 12.00 uur!

Marketing Break: Relevant blijven in de elektronica retail

De marketingpodcast van NIMA en SRM.

Als er iets is wat het landschap van de retail voor elektronica kenmerkt, dan is dat wel de hoge concurrentie. Het aanbod is duizelingwekkend. Hoe kom je daartussen? En hoe zorg je ervoor dat je opvalt in de winkelschappen en relevant blijft voor de consument? Karel Zwaan praat erover met Kim Koers, marketing director bij Trust International en daarvoor zo’n tien jaar head of retail bij Samsung Electronics Benelux. Aan bod komen o.a. het belang van reviews en het effect daarvan op product development, de strategische inzet van influencers en de nieuwe markttrends voor 2022. ‘Authenticiteit en duurzaamheid worden steeds belangrijker.’

Elke maand verschijnt er een nieuwe podcastsaflevering over een interessant onderwerp. Niets missen? Abonneer je op de podcast via jouw favoriete podcastkanaal, zoals Spotify of Apple Podcasts.

Frankwatching & NIMA intensiveren strategisch partnership

UTRECHT, 1 februari 2022 – Frankwatching en NIMA breiden hun samenwerking uit. Op 13 oktober 2022 organiseren ze de eerste editie van Digital Marketing Conference, een nieuw event over actuele ontwikkelingen in het snel veranderende marketingvakgebied.

Al sinds 2018 werken Frankwatching en NIMA samen op het gebied van trainingen, opleidingen en cursussen. Met de co-creatie van Digital Marketing Conference kiezen ze nu ook voor de kracht van een gezamenlijk eendaags event, om zo de kennis van marketeers op digital vlak verder te vergroten.

“We werken al jaren prettig samen, dus het voelde bijna logisch om onze samenwerking verder te verbreden en te verdiepen met een event waarmee we onze communities met elkaar kunnen verbinden”, zegt Frank Janssen, oprichter en CEO van Frankwatching. Kirsten Andres, directeur en voorzitter van NIMA, vult aan: “Frankwatching is al jaren een gewaardeerde partner voor de NIMA-opleidingen. Met dit congres zorgen we er samen voor dat elke marketeer up-to-date blijft van de laatste digital marketing-ontwikkelingen.”

Adviesraad
Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan de opzet en programmering. Frankwatching en NIMA laten zich hierbij adviseren door een panel van gerenommeerde marketingexperts, werkzaam in diverse branches. Zo zijn Rijksmuseum, Zalando, Just Eat Take Away, Synerflow, VodafoneZiggo, Rabobank, New Growth Strategies en Hogeschool van Amsterdam vertegenwoordigd.

Kijk voor meer informatie over Digital Marketing Conference op: http://www.digitalmarketingconference.nl/

Internal branding; hoe je de binnenkant met de buitenkant verbindt

Lara Molendijk: ‘Mijn overtuiging is dat sterke merken, beter dan de politiek, een positief verschil kunnen maken in de wereld.’

De NIMA Internal Branding Community heeft sinds het begin van dit jaar een nieuwe voorzitter. Lara Molendijk neemt het over van haar voorganger Joost van Gelder. Joost: ‘Vol trots en vertrouwen draag ik het stokje over aan Lara Molendijk. Ik ontmoette haar, voor het eerst, zeven jaar geleden als student. Toen was Lara de eerste in Nederland met een afstudeerscriptie over het effect van internal branding. Een jong vakgebied op het raakvlak van CEO, HR en marketing. ‘Waarom?’ vroeg ik haar. ‘Nou, gewoon omdat als mensen niet geloven in de kracht van jouw merk, dan werkt het niet voor de klant of consument.’ antwoordde Lara. Dat had ze ervaren als manager bij Club Trouw en de prachtige locatie Vuurtoreneiland. Een duidelijke mening, die ze in de afgelopen jaren niet is verloren.

Inmiddels heeft Lara een rugzak aan ervaring, door leiding te geven aan verschillende projecten. Bij boeiende klanten en als jurylid van de internal branding jaarprijs. Lara zal haar voorzitterschap van NIMA Internal Branding Community met haar passie en energie weer naar de volgende stap brengen, richting het centrum van een organisatie.

Ik dank iedereen van het NIMA en in het bijzonder Marouschka, Sabine, Barbara en Claudette voor de goed samenwerking de afgelopen jaren. En kijk uit naar wat de toekomst voor wat betreft internal branding ons gaat brengen.

Joost van Gelder



‘Als je je als organisatie op een onderscheidende, authentieke en relevante manier wil positioneren in de markt dan moet je je medewerkers daarin meenemen en inzetten. Organisaties die het merk en de medewerker centraal zetten zijn bewezen succesvoller. Ze zijn geloofwaardiger, betrouwbaarder, aantrekkelijker en stabieler, zeker in tijden van crisis’, stelt Lara Molendijk, nieuwe voorzitter van de NIMA Community Internal Branding. Via haar werk voor de roemruchte club Trouw ervaarde ze dat de echte kracht van een merk vaak is belegd bij mensen. 

Binnen nakomen wat je ‘buiten’ belooft is voor veel bedrijven een stevige uitdaging. Internal Branding speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van een consistent merkbeleid. Bekende bedrijven als Afas, YoungCapital, Transavia, WE fashion, Hallmark, Coolblue en RET wonnen in de voorbije jaren een NIMA Award voor manier waarop ze erin slaagden de hele organisatie in lijn te krijgen met één missie en één visie. Daarbij spelen verschillende bedrijfsonderdelen – communicatie, HR, marketing – een hoofdrol, maar het lukt alleen écht als er commitment is op directieniveau.

Voel jij je ook aangesproken met dat een merk sterker wordt als de merkwaarden ook door de organisatie worden nageleefd? En ben je benieuwd hoe anderen dat voor elkaar krijgen binnen een organisatie? De Internal Branding Community is een community die het doel heeft om professionals samen te brengen die elkaar inspireren op het gebied van internal branding.  

Meer over de NIMA Community Internal Branding

De NIMA Community Internal Branding, één van de vijftien specialistenclubs binnen NIMA, bestaat nu zo’n vijftien jaar en biedt een virtueel clubhuis voor ieder die zich bezig houdt met zo ongeveer alle uithoeken van die specialisatie in het vak. Internal Branding heeft een zeer strategische component, het gaat immers over merkwaarden, klantbelofte, doelstellingen en identiteit, maar kan ook zeer operationeel aangevlogen worden. Maken we een corporate bedrijfsfilm voor intern gebruik of gaan we ijs en weder dienend met al het personeel in een stadion zitten en trekken we allemaal hetzelfde T-shirt aan om daar een motivational speech aan te horen van Hans Klok – we noemen maar een dwarsstraat. Binnen de NIMA community zijn professionals aangesloten uit het bedrijfsleven, onderzoekers en wetenschappers, marketing-dienstverleners, mensen met een communicatie-achtergrond, marketeers, coaches, noem maar op. 

Vanaf dit jaar heeft de community een nieuwe voorzitter: Lara Molendijk is merkconsultant bij New Growth Strategies en neemt het stokje over van haar collega Joost van Gelder, die in de afgelopen jaren de kar trok namens de IB’ers. Dat was aanleiding voor een vraaggesprek, want mogelijk droomde ze als kind al van het aanvoeren van een specialistenclub die de schone kunst beheerst van het intern wegzetten van het merk. Zeker na een korte loopbaan bij zo ongeveer de hipste dance club van Noordwest-Europa. Maar als dat het niet was, wat was het dan wel?

Nieuwe voorzitter van de NIMA Internal Branding Community. Wát is jouw connectie met het fenomeen internal branding?

‘Ik heb ooit Politicologie gestudeerd omdat ik de wereld wilde verbeteren. Eenmaal afgerond keek ik er toch heel anders naar en wilde ik geen deel meer uitmaken van de politieke slangenkuil. Toevallig kwam ik tijdelijk te werken op het kantoor van Trouw Amsterdam – nachtclub, restaurant, culturele stichting. Dit was een hele bijzondere plek. Vanuit de hele wereld kwamen mensen hiernaartoe en stonden uren in de rij met risico om niet eens binnen te komen. Medewerkers waren de grootste fans. Enkelen hadden zelfs een tattoo van het logo. Dit is waar ik de kracht van een sterk merk voor het eerst echt bewust heb ervaren. De aantrekkingskracht naar buiten én binnen. Gelijk na de sluiting van Trouw Amsterdam heb ik een MBA en een Cultuur-master afgerond. Ik wist zeker dat ik in de merken- én mensenwereld aan de slag zou gaan. Mijn overtuiging is dat sterke merken, beter dan de politiek, positief verschil kunnen maken in de wereld.’

‘Ik zie internal branding echt als een essentiële verrijking van interne communicatie’

Internal branding zingt nu al zo’n jaar of vijftien rond als een soort nieuw elan voor het inmiddels wat ouderwetse begrip ‘interne communicatie’, wat is volgens jou het grootste wapenfeit van internal branding. Wat hebben we in die jaren geleerd?

‘Dat medewerkers de belangrijkste ambassadeurs van je merk zijn. Als je je als organisatie op een onderscheidende, authentieke en relevante manier wil positioneren in de markt dan moet je je medewerkers daarin meenemen en inzetten. Zij vormen het bedrijf en zijn van grote invloed in hoe jij als merk naar buiten treedt. Door de keuzes die zij maken, door hoe zij met collega’s en partners samenwerken, door hoe zij communiceren over de organisatie. Zij maken het verschil.’


Masterclass: Internal Branding
Wil je meer weten over internal branding? Of ben je op zoek naar meer verdieping in dit onderwerp? Schrijf je dan snel in voor de Masterclass: Internal Branding van Lara 16 februari aanstaande.

Inschrijven Masterclass: Internal Branding.

‘Ik zie internal branding echt als een essentiële verrijking van interne communicatie omdat het heel specifiek de binnenkant met de buitenkant verbindt. En dat levert enorm veel op. Allereerst intern: hogere medewerkersbetrokkenheid, minder verzuim, versnelling en versterking van de strategie activatie, versterking van de aantrekkingskracht van het employerbrand, en extern: meer klanten die een ervaring krijgen die past bij het merk en dus hogere tevredenheid, nps, loyaliteit, etcetera.’

‘Kortom Internal branding is niet een nice to have project maar een echte must als onderdeel van je kernstrategie. Organisaties die het merk en de medewerker centraal zetten zijn bewezen succesvoller. Ze zijn geloofwaardiger, betrouwbaarder, aantrekkelijker en stabieler, zeker in tijden van crisis. Ik verbaas me erover dat niet elke organisatie dit al doet.’

Dat kán komen omdat dit vakgebied altijd een soort positie blijft innemen tussen corporate communicatie, marketing en HR. Het gevolg daarvan is ook dat de bal een beetje in het midden blijft liggen. Van wie ís internal branding volgens jou? Wie moet het naar zich toetrekken?

‘Ik merk dat dit in elke organisatie altijd een zoektocht is. Alle drie hebben ze een belangrijke rol voor internal branding. Je hebt de inzichten en expertises uit al deze vakgebieden nodig. HR zet zich in voor de juiste skills en expertises voor een productieve organisatie. Met thema’s als leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid. Juist op deze thema’s wil je sturen op het waarmaken van het merk en de klantbelofte. Daar zou de marketeer op moeten aanhaken. Zij moeten de verantwoordelijk nemen om het merk vast te leggen als richtinggevend kompas zodat iedereen consistent kan bijdragen aan het merk.’

‘Als je ergens de verantwoordelijkheid moet leggen voor internal branding dan is dit bij de directie’

‘Helaas zien we dat veel marketeers enkel gericht zijn op het extern doorvertalen en daarbij de interne organisatie over het hoofd zien. Juist de marketeers zouden het initiatief moeten nemen om het merk van binnenuit waar te maken. Tussen HR en marketing ligt het vakgebied interne communicatie. Zij zijn de bruggenbouwer. Interne communicatie heeft een hele belangrijke activerende rol in het tot leven brengen van het merk binnen de organisatie. Nu zie je vaak dat zij een informerende rol hebben rondom allerlei losstaande projecten en ontwikkelingen. Interne communicatie zou juist de rol moeten pakken om alle ontwikkelen te verbinden aan het merk en zo de medewerkers blijvend te inspireren en activeren.’

‘Maar als je ergens de verantwoordelijkheid moet leggen voor internal branding dan is dit bij de directie. Het is belangrijk dat het belang van internal branding zo hoog mogelijk gezien wordt. Zelden is internal branding het initiatief van de hoogste baas. In de meeste gevallen wordt dit aangedragen door de marketing-, communicatie- of HR-discipline. Vaak vinden zij onvoldoende steun van hogerop. internal branding gaat pas vliegen als het integraal onderdeel wordt van de agenda van de directie. Belangrijk hierin is om te laten zien hoe een internal branding aanpak bijdraagt om de ambities sneller, gemakkelijker en beter waar te maken.’

Je bent net begonnen als voorzitter van de Community Internal Branding van NIMA. Waar stáán jullie momenteel, wat zijn de issues waarmee jullie in het afgelopen en het volgende jaar druk zijn – vakinhoudelijk?

‘Niet alleen in het vakgebied van internal branding, maar ook in de organisatie van onze internal branding community, heeft de komst van Corona enorm veel veranderd. Veel bedrijven hebben te maken met reorganisaties, nieuwe manieren van werken en de inzet van meer digitale communicatiemiddelen naar zowel medewerkers, partners en klanten. Ook voor onze evenementen hebben wij moeten nadenken over digitale vormen. Dit zijn zeker thema’s die aankomend jaar terugkomen. Van laatste trends en ontwikkelingen tot een kijkje in de keuken bij organisaties met een inspirerende aanpak. Dit jaar willen we ons netwerk van marketeers uitnodigen om ook eens een HR of interne communicatie collega mee te nemen naar onze evenementen. Een betere samenwerking tussen deze expertises is superbelangrijk. Naast de evenementen zullen we ons ook inzetten om de kracht van internal branding meer op de kaart te zetten. Met meer posts, artikelen, interviews en steun aan de internal branding awards.

Een vraag die wel bij meer fenomenen in het marketingvak – purposemarketing, datadriven marketing, permanente educatie en dergelijke – geldt: Hoe kijk jij aan tegen de kip-ei-vraag? Worden organisaties succesvol omdat ze aan IB doen of gaan ze aan IB doen omdat hun organisatie goed loopt, bijvoorbeeld na een succesvolle herpositionering?

‘Een internal branding aanpak is voor iedere organisatie en situatie relevant. Ben je heel succesvol en groei je hard? internal branding borgt waar je voor staat als organisatie. Vooral bij een aanwas nieuwe medewerkers. Ook als het juist minder goed gaat door bijvoorbeeld reputatie schade dan kan je via een internal branding aanpak werken aan het geloofwaardig en betrouwbaar waarmaken van je klantbelofte.’

‘Het succes van internal branding zie je terug in tal van metingen’

‘Maar let wel garbage in, is garbage out. Als de basis niet goed is, dan kan er nooit wat moois uitkomen. Een succesvolle internal branding-aanpak start bij een scherpe positionering die authentiek, onderscheidend en relevant is. Internal Branding helpt met het succesvol waarmaken van de positionering. Het versterkt elkaar. De basis moet goed zijn.’

De voordelen van succesvolle IB lijken evident. Toch lijken niet héél veel organisaties zich er enorm mee bezig te houden. Wat máákt dat het fenomeen nooit zo massaal is doorgebroken?

‘Veel directies sturen aan op kortetermijn-resultaten voor hun aandeelhouders. Internal Branding gaat om langetermijn-succes met niet één simpele parameter. Het succes van internal branding zie je terug in tal van metingen, zoals een sterke reputatie, merkvoorkeur, loyale klanten, laag ziekteverzuim, aantrekkelijke werkgever en efficiënte organisatie. Daarnaast vinden veel leiders het comfortabeler om te praten over het wát. Terwijl de onderscheidende en aansprekende kracht juist zit in het hóe. Het is de verbinding van die twee die een organisatie echt uniek maakt.’

IB lijkt verband te houden met het goed duidelijk communiceren van de te volgen bedrijfsstrategie, en de tactiek die daaruit volgt, de waarden die we delen: ‘Wát gaan we doen, waaróm gaan we dat doen en wat wordt er (dus) van jou verwacht?’ In welke mate is IB dus een bestuurs-tool en geen marketingtool? En mag je het dan wel over ‘branding’ hebben, wat toch vooral verband houdt met merk en marketing?

‘Internal branding is een bestuurs-tool én marketing tool. Een marketing tool omdat je het merk gebruikt als kompas om de interne organisatie te sturen. Zowel in werk als gedrag en het vervullen van de verwachtingen die bij je klant wordt gewekt. Dus in essentie gaat het om het consistent waarmaken van het merk. Hierin zet je het merk in het hart van de organisatie en vertaal je dit door in alles wat je doet. Een strategie verandert elke 1-3 jaar, maar waar je als merk voor staat zou moeten blijven staan. Dus vanuit de merkpositionering geef je kleur aan de strategie.’

‘Essentieel binnen een internal branding-aanpak is dat het merk als kompas ook wordt aangenomen als bestuurs-tool. Leidinggevenden en medewerkers worden uitgedaagd, hun werk en gedrag, keer op keer langs het merk te leggen. Zo blijven systemen, projecten, samenwerkingen, communicatie, design, proposities, etc allemaal in lijn zijn met het merk.’

‘Als ik één ding geleerd heb, dan is dat dat er geen one-size-fits-all-aanpak bestaat’

Er is veel gaande in het marketingvak, van datadriven ondernemen tot purpose marketing, behavioural design en – nou ja – de enorme vlucht naar online marcom, zo aan de vooravond van de cookiewet. Te veel om op te noemen. Wat is een fenomeen in het marketingvak dat jou momenteel bezighoudt?

‘Internal branding is het raakvlak tussen marketing, HR en communicatie. Wat dat betreft is het belangrijk om in de breedte ontwikkelingen bij te houden. De afgelopen jaren heb ik mij gericht op het meetbaar maken van de voortgang van internal branding, zodat je tussentijds kan bijsturen. Maar ook om het belang en succes van de aanpak aan te kunnen tonen bij het management.’

‘Als ik één ding geleerd heb dan is dat dat er geen one-size-fits-all-aanpak bestaat. Voor elke aanpak is het belangrijk om het echt te begrijpen wat de interne dynamiek is van een organisatie. Hoe is een organisatie opgebouwd? Hoe gaan medewerkers met elkaar om? Welke taal, vorm, middelen passen bij deze organisatie? Hierin ben ik continue op zoek naar actuele impactvolle activatie methoden en communicatievormen passend bij de specifieke organisatie. De ene keer betekent dit een volledige integratie van het merk in agile werkmethoden, de andere keer gaat het om de doorvertaling van het merk in fysieke productieprocessen.’

‘De meest actuele ontwikkeling waar elke organisatie mee te maken heeft is natuurlijk het werken op afstand. Hoe betrek je je medewerkers op een impactvolle manier bij je merk als dit voor het overgrote deel van de tijd via een scherm moet? Ik geloof zelf heel sterk in de combinatie van online en offline samenkomen, maar omdat online steeds meer de norm is moeten we hierin op zoek naar goede middelen voor samenwerken, evalueren, meten en aansturen. Dit in een vorm waar ruimte is om te verbinden, inspiratie op te doen en ruimte is voor een open dialoog. Ik verwacht dat er aankomend jaar op dit vlak veel ontwikkelingen gaan zijn.

Voor het NIMA Internal Branding-bestuur zijn we op zoek naar een extra bestuurslid. Ben jij (of ken jij) een gedreven professional in het vakgebied internal branding en zou jij je naast je werk willen inzetten om het vakgebied en vakgenoten verder te brengen, neem contact met op met Lara

Dit artikel is geschreven door Luuk Ros SCP en