Rob Overduin benoemd tot nieuwe voorzitter/directeur NIMA

Rob Overduin wordt de nieuwe voorzitter/ directeur van NIMA, beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales.

De NIMA Ledenraad heeft zijn benoeming bekrachtigd gedurende de ledenraadsvergadering van dinsdag 18 juli jl. Per 1 september aanstaande start hij in zijn rol als directeur. Zijn rol als voorzitter vervult hij per direct.

Rob Overduin heeft een sterke achtergrond in B2B-marketing en IT. Daarnaast heeft hij de afgelopen 12 jaar veel ervaring opgedaan met verenigingsmanagement bij zowel beroepsorganisatie Vastgoedpro als brancheorganisatie BMWT. ‘Ik kijk ernaar uit om NIMA en het marketing-, communicatie- en salesvak samen met het team en de leden naar een next level te brengen. De snelle ontwikkeling van AI biedt onze vakgebieden spannende uitdagingen, net als het gebruik van data en natuurlijk de rol die professionals kunnen innemen rond thema’s als verduurzaming en inclusiviteit. NIMA is hét platform waar we gezamenlijk kennis ontwikkelen en ervaringen delen.’

Na het vertrek van Kirsten Andres als voorzitter/directeur is een commissie bestaande uit drie afgevaardigden van de NIMA Ledenraad, twee leden van de Raad van Toezicht en het bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. Een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces leidde tot de voordracht van Rob Overduin door de RvT, waarmee de Ledenraad met enthousiasme instemde.  

Benoemingen bestuurslid educatie & Raad van Toezicht

Naast de benoeming van Rob werd tijdens dezelfde ledenraadvergadering Jan-Ernst van Driel RM benoemd als bestuurslid educatie.

Maud Olieslagers (Young Professionals), Stefan Schuyleman RM (MKB & Sales) en Karin Venetis (Educatie) werden benoemd als nieuwe leden van de NIMA Raad van Toezicht.

Nicole Verburg, Ronald Voorn en Door Plantenga stoppen

Ook werd er tussentijds decharge verleend en een groot dankwoord uitgesproken namens de RvT, het NIMA bestuur, de ledenraad en het bureau naar Nicole Verburg (lid van het bestuur), Ronald Voorn en Door Plantenga (beide RvT-lid) voor hun tomeloze inzet voor NIMA de afgelopen jaren. Zij hadden aangegeven hun positie in de vereniging ter beschikking te stellen aan nieuw talent.

Verburg was ruim drie jaar bestuurslid van NIMA. Mildred Hutten, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij NIMA: ‘Nicole was een gedreven bestuurder en een hele fijne sparringpartner. Wij hebben haar leren kennen als iemand die scherp, analytisch en constructief meedenkt. Ze heeft met haar netwerkinzet veel nieuwe CMO’s aan NIMA weten te binden en mede dankzij haar maakte NIMA een geslaagde digitale transformatie en professionalisering door.’

Mike Moolenbel en Frans Peter Dechering benoemd tot Lid van Verdienste bij NIMA

Links: Mike Moolenbel en rechts Frans-Peter Dechering

Tijdens de NIMA ledenraadsvergadering van 21 november hebben wij, na ruim 8 jaar afscheid genomen van Mike Moolenbel en Frans-Peter Dechering. Beiden zijn tijdens hun afscheid van de Raad van Toezicht beide benoemd tot Lid van Verdienste; een titel die alleen in heel bijzondere gevallen wordt toegekend aan NIMA Leden die zich op bijzondere manier hebben ingespannen voor de beroepsvereniging.

Mike Moolenbel heeft eerst als lid van de Raad van Toezicht en daarna ook als voorzitter een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe governance structuur voor NIMA en een fundament gelegd voor de toekomst van NIMA. Hij heeft meegeholpen aan de groei van NIMA en is altijd voorstander geweest van digitale transformatie. Jarenlang heeft hij als voorzitter de Ledenraad als en vele vergaderingen van de Raad van Toezicht geleid op een positieve, open en constructief kritische manier.

Frans-Peter heeft 6 jaar lang als lid van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van NIMA. In de Raad van Toezicht met verve de blik van de ondernemer. Hij keek breder dan alleen marketing en bracht juist binnen NIMA het sales perspectief altijd naar voren.

Wij willen beide heren bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij NIMA.

Twee NIMA-iconen worden benoemd tot Lid van Verdienste

Vlnr NIMA Raad van Toezicht-voorzitter Mike Moolenbel, Goos Eilander en Ivo Matser

Op maandag 18 november beleefde NIMA een bijzondere ledenvergadering waarop onder meer bekend werd dat Kirsten Andres op 1 februari aantreed als nieuwe voorzitter/directeur van NIMA. Zij zal Martin Huisman vervangen die deze functie acht jaar bekleedde. Tegelijk werd bekend dat nóg twee grote namen afzwaaien, en dat verliep niet onopgemerkt: NIMA heeft Ivo Matser en Goos Eilander bij hun afscheid van de Raad van Toezicht beide benoemd tot Lid van Verdienste; een titel die alleen in heel bijzondere gevallen wordt toegekend aan NIMA Members die zich op bijzondere manier hebben ingespannen voor de beroepsvereniging.

Beide heren werden in juli 2013 lid van de Raad van Toezicht van NIMA en zwaaiden af na twee termijnen van drie jaar. De ‘RvT’ neemt een bijzondere plaats in bij NIMA, waar – zoals bij elke vereniging – de leden de dienst uitmaken. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het NIMA Bestuur en heeft binnen NIMA een belangrijke brugfunctie tussen de NIMA Ledenraad en het NIMA Bestuur. De RvT houdt namens de leden toezicht op het bestuur van de vereniging. Een rol die Goos en Ivo dus ruim zes jaar voor hun rekening namen.

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Mike Moolenbel, benadrukte bij het afscheid dat beide heren een heel bijzondere rol hebben gespeeld bij de reorganisatie van de NIMA-organisatie, die aan het begin van het decennium speelde: ‘Ivo heeft als eerste NIMA RvT-voorzitter de toon gezet voor een uitstekende samenwerking tussen Bestuur, Ledenraad en Raad van Toezicht. Hij is het levende voorbeeld van hoe toezicht 2.0 moet worden ingevuld. Goos op zijn beurt is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de herinrichting van de NIMA-governancestructuur en heeft dankzij zijn genuanceerde, kritische blik en altijd positieve instelling veel bijgedragen aan de ontwikkeling die NIMA heeft doorgemaakt.’

Mike Moolenbel wees ook op de specialisatie die beiden ‘meebrachten’ en waar NIMA veel aan heeft gehad: ‘Goos is een vakman op het gebied van merkpositionering en daar hebben we als NIMA en Raad van Toezicht dankbaar gebruik van gemaakt. Ivo was met zijn kennis van het onderwijsveld onmisbaar voor het kunnen challengen van de strategische plannen op dat gebied.’