Mike Moolenbel en Frans Peter Dechering benoemd tot Lid van Verdienste bij NIMA

Links: Mike Moolenbel en rechts Frans-Peter Dechering

Tijdens de NIMA ledenraadsvergadering van 21 november hebben wij, na ruim 8 jaar afscheid genomen van Mike Moolenbel en Frans-Peter Dechering. Beiden zijn tijdens hun afscheid van de Raad van Toezicht beide benoemd tot Lid van Verdienste; een titel die alleen in heel bijzondere gevallen wordt toegekend aan NIMA Leden die zich op bijzondere manier hebben ingespannen voor de beroepsvereniging.

Mike Moolenbel heeft eerst als lid van de Raad van Toezicht en daarna ook als voorzitter een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe governance structuur voor NIMA en een fundament gelegd voor de toekomst van NIMA. Hij heeft meegeholpen aan de groei van NIMA en is altijd voorstander geweest van digitale transformatie. Jarenlang heeft hij als voorzitter de Ledenraad als en vele vergaderingen van de Raad van Toezicht geleid op een positieve, open en constructief kritische manier.

Frans-Peter heeft 6 jaar lang als lid van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van NIMA. In de Raad van Toezicht met verve de blik van de ondernemer. Hij keek breder dan alleen marketing en bracht juist binnen NIMA het sales perspectief altijd naar voren.

Wij willen beide heren bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij NIMA.

Marieke Romano – van den Hoek en Door Plantenga benoemd tot voorzitter en vicevoorzitter NIMA Raad van Toezicht

Tijdens de NIMA ledenraadsvergadering van 21 november zijn Marieke Romano – van den Hoek (links) en Door Plantenga (rechts) benoemd tot voorzitter (Marieke) en vicevoorzitter (Door) van de Raad van Toezicht van NIMA. Na ruim 8 jaar nemen zij het stokje over van Mike Moolenbel. Naast Mike nam ook Frans Peter Dechering afscheid van de Raad van Toezicht aangezien zijn termijn afgelopen is. Naast Door en Marieke wordt de RvT van NIMA gevormd door Ronald Voorn en Mildred Hutten.

Graag feliciteren wij Marieke en Door met deze benoemingen en bedanken we Mike en Frans Peter voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij NIMA.

Marieke Romano – van den Hoek en Door Plantenga versterken NIMA Raad van Toezicht

Tijdens de NIMA ledenraadsvergadering van 11 april zijn Marieke Romano – van den Hoek (links) en Door Plantenga (rechts) toegetreden tot de Raad van Toezicht. Dat vraagt om een korte kennismaking.

Marieke is hoofd commercie bij De Correspondent. Daarnaast is ze commissaris bij Univé Zuid Nederland en oprichter van SUPERNOVA Sportswear. Hiervoor was ze onder andere werkzaam bij Greenchoice als Commercieel Directeur en als marketeer bij Triodos, Eneco en Ecostream. Ze maakt graag positieve impact en die vindt ze in de combinatie van commercie en duurzaamheid.

Marieke Romano-van den Hoek: “Onderwerpen als innovatie, duurzaamheid, talentontwikkeling en diversiteit hebben mijn bijzondere aandacht. Ik krijg veel energie van de betrokkenheid van de leden en onze gedeelde passie voor het marketingvak. Ik kan niet wachten om me in te zetten voor de persoonlijke groei van marketingprofessionals via educatie, netwerk en inspiratie”.

Na haar studie filosofie in Leiden en bedrijfskunde in Rotterdam werkte Door 30 jaar bij Heineken, in verschillende functies in Nederland en Afrika. Na posities als Managing Director in Rwanda en Slowakije was zij tot 2015 managing director West Europa. Sindsdien werkt Door als executive coach, consultant en interim manager. Topvrouwen aan de top krijgen en houden is iets waar Door zich met hart en ziel voor inzet.

Door Plantenga: “Ik ben enorm enthousiast over mijn benoeming in de RvT van NIMA. Ik kijk er naar uit om aan deze organisatie een betekenisvolle bijdrage te kunnen geven aan de ontwikkeling van commercieel talent, diversiteit en inclusiviteit en de rol van marketing, communicatie en sales in de samenleving. Er zijn geweldig mooie uitdagingen op het gebied van innovatie die ons vak uiterst relevant houden voor de toekomst. Daar wil ik graag mijn energie aan geven”. 

Mike Moolenbel, voorzitter van de Raad van Toezicht van NIMA, is blij met het toetreden van Door en Marieke. “Met Door en Marieke hebben we twee toppers aan de Raad van Toezicht van NIMA kunnen toevoegen. Zij hebben een totaal verschillende achtergrond en dat versterkt onze diverse kijk op de ontwikkeling van professionals in het marketing, communicatie en sales vakgebied en de toekomst van NIMA.”.

Twee NIMA-iconen worden benoemd tot Lid van Verdienste

Vlnr NIMA Raad van Toezicht-voorzitter Mike Moolenbel, Goos Eilander en Ivo Matser

Op maandag 18 november beleefde NIMA een bijzondere ledenvergadering waarop onder meer bekend werd dat Kirsten Andres op 1 februari aantreed als nieuwe voorzitter/directeur van NIMA. Zij zal Martin Huisman vervangen die deze functie acht jaar bekleedde. Tegelijk werd bekend dat nóg twee grote namen afzwaaien, en dat verliep niet onopgemerkt: NIMA heeft Ivo Matser en Goos Eilander bij hun afscheid van de Raad van Toezicht beide benoemd tot Lid van Verdienste; een titel die alleen in heel bijzondere gevallen wordt toegekend aan NIMA Members die zich op bijzondere manier hebben ingespannen voor de beroepsvereniging.

Beide heren werden in juli 2013 lid van de Raad van Toezicht van NIMA en zwaaiden af na twee termijnen van drie jaar. De ‘RvT’ neemt een bijzondere plaats in bij NIMA, waar – zoals bij elke vereniging – de leden de dienst uitmaken. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het NIMA Bestuur en heeft binnen NIMA een belangrijke brugfunctie tussen de NIMA Ledenraad en het NIMA Bestuur. De RvT houdt namens de leden toezicht op het bestuur van de vereniging. Een rol die Goos en Ivo dus ruim zes jaar voor hun rekening namen.

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Mike Moolenbel, benadrukte bij het afscheid dat beide heren een heel bijzondere rol hebben gespeeld bij de reorganisatie van de NIMA-organisatie, die aan het begin van het decennium speelde: ‘Ivo heeft als eerste NIMA RvT-voorzitter de toon gezet voor een uitstekende samenwerking tussen Bestuur, Ledenraad en Raad van Toezicht. Hij is het levende voorbeeld van hoe toezicht 2.0 moet worden ingevuld. Goos op zijn beurt is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de herinrichting van de NIMA-governancestructuur en heeft dankzij zijn genuanceerde, kritische blik en altijd positieve instelling veel bijgedragen aan de ontwikkeling die NIMA heeft doorgemaakt.’

Mike Moolenbel wees ook op de specialisatie die beiden ‘meebrachten’ en waar NIMA veel aan heeft gehad: ‘Goos is een vakman op het gebied van merkpositionering en daar hebben we als NIMA en Raad van Toezicht dankbaar gebruik van gemaakt. Ivo was met zijn kennis van het onderwijsveld onmisbaar voor het kunnen challengen van de strategische plannen op dat gebied.’