Hoe sensory branding bijdraagt aan merkbeleving en merkperceptie

Op donderdag 31 maart 2022 vond de SWOCC bijeenkomst ‘Sensory Branding’ plaats. Tijdens het event werden de uitkomsten van de nieuwste publicatie 84 ‘Sensory branding’ gepresenteerd en vertelden praktijksprekers over de toepassingen van sensory branding voor je merk. Geluid, geur, smaak, kleur en tast stonden centraal tijdens de bijeenkomst. Hoe kunnen deze sensorische kenmerken bijdragen aan merkbeleving en perceptie van een merk?

Een nieuwe definitie van sensory branding
Ivar Vermeulen begon de middag met de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek. Eerder wetenschappelijk onderzoek over sensory branding was niet erg indrukwekkend en de huidige definitie van sensory branding deed het begrip te kort. In veel gevallen werd sensory branding omschreven als ‘Het gebruik van geur-, smaak-, tast-, kleur-, of geluidselementen in merkcommunicatie’. Vermeulen beargumenteert dat volgens deze definitie bijna alle branding geschaald kan worden onder sensory branding. Daarom is een vernieuwde definitie nodig: ‘Sensory branding is een complementaire vorm van branding die gebruik maakt van impliciete geur-, smaak-, tast-, visuele en geluidsstimuli’.

Dit artikel is geschreven door SWOCC en verscheen eerder op