Hoe sensory branding bijdraagt aan merkbeleving en merkperceptie

Op donderdag 31 maart 2022 vond de SWOCC bijeenkomst ‘Sensory Branding’ plaats. Tijdens het event werden de uitkomsten van de nieuwste publicatie 84 ‘Sensory branding’ gepresenteerd en vertelden praktijksprekers over de toepassingen van sensory branding voor je merk. Geluid, geur, smaak, kleur en tast stonden centraal tijdens de bijeenkomst. Hoe kunnen deze sensorische kenmerken bijdragen aan merkbeleving en perceptie van een merk?

Een nieuwe definitie van sensory branding
Ivar Vermeulen begon de middag met de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek. Eerder wetenschappelijk onderzoek over sensory branding was niet erg indrukwekkend en de huidige definitie van sensory branding deed het begrip te kort. In veel gevallen werd sensory branding omschreven als ‘Het gebruik van geur-, smaak-, tast-, kleur-, of geluidselementen in merkcommunicatie’. Vermeulen beargumenteert dat volgens deze definitie bijna alle branding geschaald kan worden onder sensory branding. Daarom is een vernieuwde definitie nodig: ‘Sensory branding is een complementaire vorm van branding die gebruik maakt van impliciete geur-, smaak-, tast-, visuele en geluidsstimuli’.

Dit artikel is geschreven door SWOCC en verscheen eerder op

7 tips voor productief, professioneel en ‘on brand’ videobellen

 

Het coronavirus dwingt ons om in rap tempo creatief om te gaan met online werken: het dagelijkse werk, conference calls, presentaties en events vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. Maar hoe voer je video conference calls vanuit huis op een manier die je merk uitdraagt en ondersteunt? In deze blog deel ik zeven tips voor professioneel, effectief en ‘on-brand’ videobellen.

Of het nu gaat om een meeting met je team of, een overleg met belangrijke stakeholders of een online event, hoe doe je dat zo goed mogelijk? Allereerst is het belangrijk jezelf de vraag te stellen: welke factoren hebben een negatief effect op het merk dat ik vertegenwoordig en wat moet ik doen om het merk nog meer te laten stralen?

1. Strakke planning en goede voorbereiding

Net als fysiek vergaderen kan een online meeting soms alle kanten op gaan waardoor je tijd niet efficiënt en effectief wordt benut. We herkennen vast allemaal de ‘chaos’ van de afgelopen week waarin velen van ons van call naar call gingen. Aangezien jouw tijd – net als die van je collega’s en klanten – schaars is, kan het ergernissen oproepen wanneer er geen goede planning is.

Lees dit artikel op

(Rob Revet SMP) ‘Heeft het merk zelf een merkprobleem?’

Je hebt merken en probleemmerken. Probleemmerken zijn merken met zwakke of negatieve associaties die hun groei of voortbestaan bedreigen. Die merken vind je overal. Zelfs in de beste families. Zo ontdekte voedselfabrikant Heinz Kraft afgelopen jaar dat het een aantal probleemmerken heeft. Door bezuinigingen op merkcommunicatie en productontwikkeling moest het ruim 15 miljard dollar aan merkwaarde afschrijven. Helaas staat dit voorbeeld niet op zichzelf. De effectiviteit van merken neemt de laatste jaren steeds meer af. Je kunt je daarom afvragen of het merk anno 2020 niet zelf een merkprobleem heeft.