7 tips voor productief, professioneel en ‘on brand’ videobellen

 

Het coronavirus dwingt ons om in rap tempo creatief om te gaan met online werken: het dagelijkse werk, conference calls, presentaties en events vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. Maar hoe voer je video conference calls vanuit huis op een manier die je merk uitdraagt en ondersteunt? In deze blog deel ik zeven tips voor professioneel, effectief en ‘on-brand’ videobellen.

Of het nu gaat om een meeting met je team of, een overleg met belangrijke stakeholders of een online event, hoe doe je dat zo goed mogelijk? Allereerst is het belangrijk jezelf de vraag te stellen: welke factoren hebben een negatief effect op het merk dat ik vertegenwoordig en wat moet ik doen om het merk nog meer te laten stralen?

1. Strakke planning en goede voorbereiding

Net als fysiek vergaderen kan een online meeting soms alle kanten op gaan waardoor je tijd niet efficiënt en effectief wordt benut. We herkennen vast allemaal de ‘chaos’ van de afgelopen week waarin velen van ons van call naar call gingen. Aangezien jouw tijd – net als die van je collega’s en klanten – schaars is, kan het ergernissen oproepen wanneer er geen goede planning is.

Lees dit artikel op

Corona in marketingland: samen op zoek naar zekerheid


Net als bij ons zal ook bij jou het virus zijn binnengeslopen. Wat in eerste instantie begon als iets vreselijks ver weg in China, drong vervolgens door in Europa. Om even na carnaval ook ons land binnen te vallen. Sinds één à twee weken is het voor Nederlanders de nieuwe realiteit: het virus heeft invloed op al onze levens. We moeten onszelf compleet opnieuw uitvinden, in onze gezinnen maar ook in ons werk.

Ik vind het mooi om te zien dat politiek Nederland nu voor het grootste gedeelte als één front acteert. Gelukkig ziet het grootste deel van Nederland dat ook. Ga er maar aanstaan, in hun schoenen.

Of we nu willen of niet, het coronavirus (of inmiddels beter gesteld: de coronacrisis) raakt ons allemaal. Op ons werk, in ons thuis, op ons gevoel en in onze principes. En dat raakt me. Afgelopen zaterdag, toen het pakket aan maatregelen om het virus te bestrijden serieuze invulling kreeg, vloog het me aan. Het greep me naar de keel.

Lees deze Column van Jos Govaart op

(Boekrecensie Register Marketeers) ‘Wat communiceren betekent’

Wat communiceren betekent is een boek over communiceren zelf. Met zo’n 35 jaar werkervaring op alle denkbare communicatieterreinen is Frank Regtvoort in 2016 aan dit boek begonnen. Regtvoort wilde voor zichzelf helder krijgen waar de begrippen ‘communiceren’ en ‘communicatie’ voor staan: ‘Wat maakt werk tot communicátiewerk?’. De antwoorden die hij vond heeft hij op minder dan 80 bladzijden uiteen weten te zetten.


Recensent:       Ment Kuiper, Register Marketeer

Vanaf de eerste pagina gooit Regtvoort de knuppel in het hoenderhok. We hebben naar zijn overtuiging de mond vol van communiceren en communicatie, zonder te weten wat communiceren eigenlijk ís. Zolang we het communicatiewerk naar tevredenheid uitvoeren, is er volgens hem niks aan de hand. Goed is goed. En dat is meestal het geval. Maar wat als communicatiewerk een bak ellende veroorzaakt? Dan is er, zo illustreert Regtvoort aan de hand van talloze voorbeelden, zonder uitzondering iets misgegaan in het communiceren zélf. Vraag is waar je concreet aan kunt sleutelen om – dure – communicatiemissers te herstellen of, beter, waar kun je op moet letten om die missers te voorkomen. Als antwoord komt Regtvoort in een paar stappen met ‘kennis van communiceren’ op de proppen, die zo verbijsterend eenvoudig wordt gepresenteerd dat je je afvraagt waarom het al niet veel eerder door anderen is bedacht en opgeschreven.

In deel twee van het boek wordt die kennis van communiceren toegespitst op het communicatiewerk dat beroepshalve in opdracht van bedrijven en (overheids)organisaties wordt verricht. In deel drie staat beschreven hoe die kennis kan worden toegepast in de uitingen en media die door organisaties worden gebruikt om te communiceren. De informatiedichtheid van sommige passages is daarbij wel erg hoog en dat komt de leesbaarheid niet altijd ten goede.

Een boek dat zijn gelijke niet kent: Naar mijn weten is er niet eerder zó over communicatiewerk geschreven als in dit boek. Klassieke begrippen als zender, boodschap, medium en ontvanger worden door de auteur terzijde geschoven. In plaats daarvan introduceert hij begrippen als context, betekenis en betekenisdrager. Met communicatiecompetenties wordt korte metten gemaakt, want zo redeneert Regtvoort, communiceren zelf is de competentie. Een boek met talloze wetenswaardigheden die de mening van de auteur weergeven. Bijvoorbeeld dat waarnemen (luisteren, lezen, proeven, et cetera) géén communiceren is. Of dat alleen werk dat wordt gedaan óm te communiceren, communicatiewerk kan worden genoemd. En dat dit communicatiewerk zonder uitzondering tot het ‘bezit’ van de organisatie kan worden gerekend, en dus niet – nooit – tot dat van degenen die dat werk voor de organisatie uitvoeren.

Of je als marketeer iets aan dit boek hebt, en wát, zul je net als ik waarschijnlijk pas ten volle beseffen zodra er een kink in een communicatiekabel komt waarvoor jij je hebt te verantwoorden. Na het (her)lezen van de krappe tachtig bladzijden kun je in een paar zinnen uitleggen wat die kink heeft doen ontstaan en wat er anders moet om wel succesvol te zijn. Dat is wat het lezen van dit boek je als marketeer oplevert: kennis van communiceren. En die komt je niet aanwaaien door wat door die bladzijden te bladeren. Het boek is redelijk toegankelijk geschreven, maar de totaal afwijkende invalshoek van Regtvoort, vereist wel dat je het van begin tot eind met aandacht leest.

Auteur:            Frank Regtvoort

ISBN:                9 789491 737428

Uitgever:         Uitgeverij Nobelman

Druk:               2019

Trefwoorden:   Communiatiewerk, communiceren

(Blog Jocelyn Rebbens) Meer impact en succes door Framing!

(Jocelyn Rebbels  verzorgt op 27 september voor NIMA de training Personal Branding. Klik hier voor meer informatie.) 

Hoe komt het dat een reclameboodschap van een ongezond product de halve wereld overtuigt en succesvol is en je bij een ander briljant gezond product merkt dat het na een half jaar al uit de schappen wordt gehaald omdat het bij niemand op tafel komt? Waarom heb je mateloos vertrouwen in die ene politicus en overweeg je bij diens opvolger serieus voor een andere partij te kiezen? Waarom krijg jij als marketeer, communicatie adviseur of sales professionals de ene keer je opdrachtgever of collega moeiteloos mee met je verhaal en lijkt het een ander moment gewoon niet binnen te komen?

Eén van de antwoorden hierop is het toepassen van Framing. Een communicatietechniek waarbij je vooraf luistert en kijkt naar je klant of luisteraar. We zijn namelijk doorgaans geneigd anderen te overtuigen vanuit onze eigen denkbeelden en plaatjes. Door je in te leven in de ander en diens perspectief van de werkelijkheid, je voorbereiding en  de formulering van je boodschap hierop af te stemmen, is een betere ontvangst in zicht!  Hierdoor herkent je luisteraar zich veel sneller in je verhaal en is deze eerder geneigd de boodschap te horen en te interpreteren op de manier die jij bedoelt. Essentieel is dus te beseffen en benoemen waarom jouw suggestie, verhaal of aanpak uiteindelijk geschikter en efficiënter is voor je opdrachtgever. Zeker als je van je opdrachtgever of collega ook een bepaalde inzet, middelen of tijdsinvestering vraagt. Frames gaan namelijk boven de feiten, door hun emotionele en associatieve kracht.

Hoe pak je dit nu aan? Houd het eenvoudig, laat je brein werken en formuleer positief! Een aantal tips uit het boek Denk niet aan een roze olifant, van Sarah Gagestein die je in je voorbereiding en het oefenen met Framing kunt benutten:

  1. Wat is de kern van je boodschap? Wat wil je (wel) bereiken bij je doelgroep?
  2. Tegen wie vertel je dit verhaal? Wat vindt deze persoon belangrijk? Welke waarden (bijvoorbeeld: gezondheid, veiligheid, onafhankelijkheid, vrijheid, duurzaamheid…) spelen een rol?
  3. Hoe vertel je je verhaal? Wat is de setting? Om welke handeling of gebeurtenis gaat het? Wat laat je achterwege en is niet van toepassing?
  4. Welke beelden laat je zien? Welke metaforen en oneliners versterken je verhaal?
  5. Welk communicatiekanaal gebruik je om je verhaal te vertellen?
  6. Welke verhalen of suggesties doen je concurrenten (of andere collega’s)? Weet vooraf je valkuilen en de weerstand van je opdrachtgever op te vangen.

Inspiratiebronnen
–           Denk niet aan een roze olifant; Sarah Gagestein

  • Frame Analysis; Erving Goffman
  • Value Framing; F. de Ruiter

 

Jocelyn Rebbens is gepassioneerd consultant/psycholoog/coach/spreker en geeft trainingen, workshops, lezingen en individuele begeleiding aan professionals, managers en ondernemers. In 2015 en 2016 was zij de best gewaardeerde trainer van NIMA en schreef zij de paperback Personal Branding. Op 27 september verzorgt zij voor NIMA de training Personal Branding. Klik hier voor meer informatie. Vragen aan Jocelyn? Neem contact op via info@rebbels.com of kijk op  www.rebbels.com

(Interview NIMA Internal Branding) WE Fashion en de zeven principes van CEO Joris Aperghis

Een merk (met zijn merkwaarden) kan ook intern worden gebruikt om een proces van identificatie met het bedrijf tot stand te brengen. Hierdoor wordt er bij de medewerkers een directe link gelegd tussen markt en gedrag. Dit noemen we internal branding. WE Fashion ontving in maart een Dutch Marketing Award in de categorie ‘Internal Branding Company of the Year 2017’. Communicatiestrateeg en -adviseur Claudette Deddes is verbonden aan de NIMA Community Internal Branding. Zij zag in die toekenning reden om een interview aan te vragen bij de drijvende kracht áchter het succes van WE Fashion: CEO Joris Aperghis.

Het bruist bij WE Fashion. Dat voel je wanneer je het hoofdkantoor in Utrecht binnenloopt. Waar je ook kijkt, de historie, het product, het design en het merk omarmen je. “WE Fashion is een mensenbusiness, klanten kopen op basis van emotie. Het draait om de kunst van verleiding, prettig geholpen worden, het maken van verbinding.” Het merk moet volgens CEO Joris Aperghis een integraal onderdeel worden van je bedrijf. En dan – zo is zijn overtuiging – begint het dus binnen. “Het winnen van deze award was geen doel op zich, maar wel een erkenning en aanmoediging dat we op de goede weg zijn.”

Lees dit artikel op Marketingfacts

 

Competenties van communicatieprofessionals: de verwarring blijft

Enkele weken geleden kreeg ik de “Competenties van communicatieprofessionals” van de overheid in de mail van een vakgenoot. Het is niet de eerste keer dat er een poging tot duiding is ondernomen. Evenmin is het de eerste keer dat die poging jammerlijk faalt.

Wat ik (weer) vooral lees in dit rijtje ‘competentieniveaus’, is de vakinhoudelijke verwarring over communicatie. Die is binnen de overheid niet minder dan daarbuiten. Verwarring over ‘het’ vak treffen we al jaren aan in eigenlijk elke communicatiecontext die je kunt bedenken. Hier zit nauwelijks beweging in. Ook ditmaal kom ik uit bij een oorzakelijkheid..

Lees verder op Frankwatching

‘Liemt & Koot schrijven nieuw standaardwerk voor marketing- en communicatieprofessional’

Al meer dan 25 jaar geldt Marketingcommunicatiestrategie van Floor & Van Raaij als het standaardwerk binnen de marketing- en communicatiewereld. Dat was lange tijd terecht, maar de tand des tijds dit standaardwerk geen goed gedaan.De belangrijke vraag is nu: zijn Guy van Liemt en Gert Koot er in geslaagd een aanzienlijk beter boek te schrijven? Het antwoord op deze vraag luidt: JA! Daar zijn verschillende redenen voor aan te geven.

Lees deze recensie van Max Kohnstamm op Marketingonline

 

SMP Anja Zandbergen over hét paardenmiddel: vrijwilligerswerk

Door Anja Zandbergen*

‘Ben jij een generalist of een specialist?’, wordt mij regelmatig gevraagd. ‘Hmmm, tja, lastige vraag, ik ben het misschien wel allebei, maar dat is vast geen goed antwoord’, zeg ik dan ietwat onhandig. Ik weet van veel een beetje en van een beetje heel veel. Ik weet ook iets van paarden en die paarden zijn voor mij een middel om me te verdiepen in het marketingvak; als onbezoldigd bestuurslid van een internationaal hippisch topsportevent.

Vrijwilligerswerk
Jaarlijks staan wij voor grote uitdagingen. Eerst moeten we topruiters werven. Vervolgens moet er geld binnenkomen door het aantrekken van sponsoren en publiek en hoe vinden we genoeg blije vrijwilligers en hoe sturen we ze aan? Het begint met een plan. Wat zijn onze USP’s, de exacte doelgroepen en hoe bereik ik ze? Wat is de customer journey van een topsporter, hoe ziet de markt eruit, wat doet de concurrent, welke data hebben we en wie zijn de influencers? Dan begint de operatie. Contentmarketing pur sang van blogs, vlogs, beeldselectie, kekke promofi lmpjes tot lekkere korte teksten en oneliners. Een socialmediastrategie B2B en B2C en, oh ja, Facebook-advertising, hoe werkt dat ook alweer zonder dat ik als een blind paard op de ‘bericht promoten’-knop druk. Netwerken, sponsorcontracten, samenwerkingen met radio- en televisiestations, alle soorten rechten en meer. Vergeet ik bijna nog dat er natuurlijk een fantastische website moet zijn, een goede huisstijl, strakke vormgeving, mooie brochures en andere promo-uitingen.

Persberichten, interviews en publicaties arrangeren en (crisis)woordvoering horen uiteraard ook bij het pakket. Tussendoor doe ik nog wat onderzoek naar klantbeleving. Deze klus motiveert, maar dwingt mij ook parate en actuele kennis te hebben om niet alleen zelf te kunnen handelen, maar ook onze vrijwilligers te inspireren. Het lezen van vakliteratuur, het volgen van bijscholingen en zelfstudie wordt voor jezelf bovendien veel leuker als je bij ieder onderwerp wel een voorbeeld kunt bedenken.

Ik kan het iedereen aanraden. Zorg dat je kennis op niveau is en verdiep je kennis eens voor iets anders dan je werk. Vrijwilligerswerk kost veel tijd, maar is soms een paardenmiddel om snel bij te scholen, en … het is het waard!

* Anja Zandbergen SMP is al bijna 20 jaar, met veel plezier, als zelfstandig marketing- en communicatieadviseur aan het werk.

Deze MarketingTribune-column wordt afwisselend geschreven door een Senior Marketing Professional van NIMA. SMP is een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk dat de vakbekwame en hooggekwalificeerde marketeer erkent.

Interview Gijs van den Broek: Van communicatieafdeling naar redactie? Hoe dan?

Nadat communicatiemanager Gijs van den Broek zes jaar geleden bij bouwbedrijf Heijmans startte, waren de communicatieprofessionals gekoppeld aan de verschillende bedrijfsonderdelen. Er waren maar liefst 52 losse websites vol statische, droge inhoud met af en toe een verdwaald nieuwsbericht. Uiteindelijk kreeg hij het mandaat om de bestaande websites op een hoop te gooien en er één dynamische, verhalende website van te maken. Helder opgebouwd vanuit drie pijlers: projecten, expertises en verhalen.

Intussen kweekte hij een echte redactie-mindset voor het hele communicatieteam. In aanloop naar een meeting op 3 oktober van NIMA Senior Communication Professionals – waarop hij zijn verhaal komt doen – spraken we hem. Wie zelf geen SCP is, maar wel belangstelling heeft daarbij aanwezig te zijn, is overigens van harte welkom als introducé. Deze meeting is besloten en bestemd voor senior communicatieprofessionals. Op 1 november verzorgt Gijs van den Broek ook een NIMA Masterclass over dit onderwerp. Bestemd voor een bredere groep van marketing- en/of communicatieprofessionals.

Door Luuk Ros*

Eerst even voor onze beeldvorming: Je was een tijdje communicatiemanager voor bouwbedrijf Heijmans, tegenwoordig werk je voor Redactiegasten. Hoe zit dat?
Dat zit als gegoten, haha, maar ik heb ruim 5 jaar bij Heijmans gewerkt. In die tijd hebben we een enorme switch gemaakt van papier naar digitaal. Maar ook van toon: van obligate, algemene berichtjes achteraf naar ‘agenderende’ expertise-verhalen. Daarmee hebben we Heijmans echt smoel gegeven. Letterlijk en figuurlijk want de site werd een podium voor de eigen medewerkers. Het grote gele bouwbedrijf kreeg plots een gezicht. Een jaar geleden ben ik samen met oud-Heijmans-collega Sander Willems een eigen bedrijf gestart, Redactiegasten. Wij helpen bedrijven bij het waarmaken van hun online ambities. Onze belofte is dat we zorgen voor online beweging.

Afgaand op je expertise: Je lijkt een perfecte hybride tussen een marketeer, comms-specialist en journalist of contentmanager. Waar ligt je hart écht?
Een complex vraagstuk begrijpelijk maken. De clou vinden van een lastig verhaal en dat vervolgens communicatief maken. Dát is eigenlijk het allerleukste. Mijn hart ligt dus vooral aan de ‘voorkant’ van de meeste communicatietrajecten.

Je verraste een beetje met de – misschien niet onlogische – constatering dat je een communicatieteam kunt aansturen alsof het een redactie is. Werkt dat?
Dat werkt zeker. Het beste bewijs is eigenlijk Heijmans.nl. Mede dankzij de redactionele werkwijze – vast redactieoverleg, denken in edities, werken met formats, etc. – draait de website ook na ons vertrek gewoon door. Sander en ik vormden er voor die tijd namelijk de ‘hoofdredactie’. Grotere bedrijven werken veelal sterk geclusterd. Ieder met z’n eigen agenda, eigen budget, eigen belang. Terwijl effectieve communicatie juist onderlinge samenwerking vereist. Om te weten wat er binnen je bedrijf speelt bijvoorbeeld. Het werken vanuit één centrale redactie is een uitstekende manier om die samenwerking te organiseren en af te dwingen. Het geeft houvast en focus.

Eerder in dit jaar legde je aan een delegatie van NIMA Zuid uit dat de corporate site van Heijmans een dynamisch platform werd ‘Het is een verhalenmachine geworden die aansluit bij de tijdgeest’. Wat tekent die tijdgeest?
Tegenwoordig worden we overstroomd met content. Veelal letter- en pixelpur zonder hinderlijke ambities. Hoe zorg je dan dat jouw boodschap er wordt uitgepikt? Ik vind dat een verhaal bovenal moet kloppen. Dat het geloofd wordt. Tegelijk moet het ‘snappy’ zijn: to-the-point, visueel, vlot.

In dat vraaggesprek refereerde je ook aan formats die jullie voor de corporate website gebruiken om verschillende soorten informatie te delen. Wordt het niet een beetje vakkenvullen op die manier?
De dynamiek zit ‘m volgens mij niet in het format maar in de invulling daarvan. Net zoals een ‘interview’ in een krant ook niet telkens hetzelfde is. Bij Heijmans zijn we gestart met drie verhalenformats en hebben deze later stapsgewijs uitgebreid tot 7. Ieder met een eigen karakter en doel. Zo legt het format ‘Zo werkt…’ een werkwijze op een Quest-achtige wijze uit, terwijl ‘Appen met’ een vlotte update is over een project. Ieder format biedt structuur maar behoudt ook vrijheid voor de specifieke invulling.

Je spreekt binnenkort tot een aantal senior communicatieprofessionals. Wat heb jij de afgelopen jaren binnen die Heijmans-case ontdekt dat je echt moet delen, domweg omdat nog niet iedereen dat ziet of begrijpt?
Dat structuur ruimte biedt voor creativiteit. Ik ben creatief, wil altijd weer iets nieuws. Terwijl effectieve communicatie vaak draait om herhalen-herhalen-herhalen. Een redactionele werkwijze biedt dan focus en houvast zónder dat het alles rigoureus vastzet. Het geeft je precies genoeg kaders. Daarbinnen kan je dan al je creativiteit kwijt. Een ander inzicht is dat veel bedrijven onvoldoende nadenken hoe ze een online strategie (zelf) kunnen volhouden. Veel websites missen daarom blijvende zeggingskracht. Dan blijkt het na lancering toch een stuk lastiger om met eigen mensen die sterke, toffe verhalen te maken. Dan ‘kakt’ alles dus in elkaar. Eeuwig zonde en pure kapitaalsvernietiging. Overigens kunnen bureaus daar ook in verbeteren. Door beter na te gaan of een klant een concept wel kan volhouden. Ga niet voor de korte klap, maar langdurig effect.

Vooral de grens tussen PR en marketingcommunicatie lijkt de afgelopen jaren wat te vervagen, al zeggen veel beroepsuitoefenaars nog wel dat de verschillen groot zijn. Hoe zie jij dat? Bestaat er al zoiets als een serieus vakgebied corporate marketingcommunicatie?
Persoonlijk vind ik de indeling en definities niet zo interessant. Ik denk dat er inderdaad steeds meer overlap tussen de verschillende klassieke functies is. Belangrijkste is dat je binnen een bedrijf deze kennis met elkaar verbindt. Komt ie weer, bijvoorbeeld in een redactie.

* Luuk Ros SCP is Manager Content & Business van NIMA

Pas je in het profiel van een Senior Communication Professional en wil je als introducé op de lijst voor de SCP-bijeenkomst van 3 oktober? Mail dan naar members@nima.nl.