Marketing&Facts: Kennisontwikkeling der marketingprofessional

Bezoeken van events en congressen is nog steeds heel belangrijk

In ieder vakgebied is het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Zowel fysiek als op kennisniveau is het goed om bij te blijven en mee te groeien met je vakgebied. Zo ook voor marketeers. Hoe houden zij hun kennis over het vakgebied op peil?

Feiten en figuren. De professional in marketing, communicatie en sales krijgt er eindeloos veel te verstouwen. In deze augustusmaand een aaneengesloten serie van recente ontdekkingen en vondsten uit de wilde wereld van marketing, media, social (en wat verder ter tafel komt).

Marketingfacts heeft hier afgelopen jaar zelf onderzoek naar gedaan. Goed om te vermelden is dat de respondenten afkomstig zijn uit de databases van NIMA, DVJ Insights en DPG Media. Vrijwel al deze respondenten ontvangen ook vakmedia, waardoor het ook aannemelijk is dat zij het lezen ervan als waardevol zullen ervaren.

Afgaand op de onderzoeksresultaten achten de respondenten het over het algemeen voldoende mogelijk om zich te blijven ontwikkelen in het vak. Twee derde van hen geeft dit aan.

Events en congressen

De meest genoemde manier om zich als marketeer te ontwikkelen is door het lezen van artikelen, websites en tijdschriften (86 procent). Daarnaast is het bezoeken van congressen en evenementen ook heel populair (67 procent).

Misschien lag het voor de hand dat dit percentage de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald zou zijn, mede door en jaar vol events via Zoom en Teams. Maar niets is minder waar. Ondanks dat marketeers al ruim 1,5 jaar nauwelijks meer bij fysieke bijeenkomsten als seminars, events en prijsuitreikingen zijn geweest, willen zij dus nog steeds graag naar ‘lijfelijke’ bijeenkomsten. Met als belangrijkste reden dat ze graag willen netwerken (60 procent). Ook het volgen van opleidingen wordt door veel respondenten gewaardeerd om zijn of haar kennis up-to-date te kunnen houden.

De opkomst van de podcast

Opvallend om te zien is dat één op de drie respondenten de podcast noemt als manier om zich te blijven ontwikkelen. Dat percentage is zonder meer hoog te noemen, zeker omdat dit aandeel drie jaar geleden niet eens is uitgevraagd en deze peiling nog dateert van de periode voor de tweede en derde golf, waarin opnieuw veel nieuwe podcastseries over marketing, media en communicatie zijn gestart.

Dit artikel is geschreven door Thomas Romers en verscheen eerder op

(Interview met Jocelyn Rebbens) Framing als persoonlijke vaardigheid

Door je in te leven in de ander en diens perspectief, je voorbereiding en de formulering van je boodschap daarop af te stemmen, wordt die beter ontvangen. Klinkt logisch, gebeurt verrassend weinig. Of het nou in een persoonlijk gesprek moet gebeuren, of juist via een campagne gericht op velen: Als je je persoonlijk bewust wordt van je framingmogelijkheden en die in je communicatie en taalgebruik leert toepassen, kun je aan het werk voor een klant.

Zonder veel overdrijving kan psycholoog, trainer en coach Jocelyn Rebbens één van de meest markante marketingdenkers van het metier worden genoemd. Door zich niet zozeer te richten op de vraag wat bedrijven met hun marketing moeten, maar meer wat marketeers en professionals juist aan zichzélf kunnen ontwikkelen om die plannen ten uitvoer te brengen, raakte ze bekend als een soort marketeer-fluisteraar. Personal Branding is zo ongeveer haar middle name, maar sinds vorig jaar raakte ze gefascineerd door framing en zette een nieuwe vaardigheidstraining op: Persoonlijk meer Impact door Framing.

Ze leert deelnemers aan haar training psychologische valkuilen herkennen. Haar stelling: start met slimmer en positiever framen, zodat je overtuigingskracht en impact toenemen. En dat is de basis van meer positieve psychologie en plezier in de samenwerking. Nou kennen we ‘framing’ redelijk goed: Onder meer in politiek, journalistiek en reclame wordt er bewust en onbewust gebruik van gemaakt. Maar dat inleven in het perspectief, de waarden en emoties van de ander, zodat je zijn of haar frames herkent? Een vraaggesprek met economisch psycholoog Rebbens.

Lees dit interview bij

NIMA Examens Basis, A, B en C nog tot 1 januari los aan te vragen

Amsterdam, 13 november 2018 – Jaarlijks doen ruim 3.500 mensen examen voor één van de bekende marketingopleidingen NIMA Basis, A, B en C. Vanaf 1 januari is het niet langer mogelijk een los examen aan te vragen zonder vooropleiding bij één van de NIMA-opleidingspartners. De beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales wil daarmee het aantal afgelegde examens en gediplomeerden verhogen.

Vanaf 1 januari 2019 zijn opleidingen die leiden tot een diploma NIMA Basis, A, B of C alleen nog te volgen bij een beperkt aantal geselecteerde opleiders. Aan de opleiding wordt voortaan in alle gevallen een NIMA Examen verbonden. Om de onafhankelijkheid van de diploma’s te waarborgen neemt NIMA als beroepsvereniging en certificeringsinstituut wél de examens af, maar leidt zelf niet op. Binnen de vakgebieden marketing, communicatie, sales en onderzoek gelden de NIMA Diploma’s in Nederland als maatgevend. De niveaus zijn gekoppeld aan Europese EQF-opleidingsniveaus en toezicht vindt plaats door een onafhankelijke commissie van de Europese koepel van marketingberoepsorganisaties EMC. Opleiding tot een NIMA Diploma vindt ook plaats via een aantal scholen in het regulier mbo- en hbo-onderwijs. Voor studenten aan deze scholen gold al dat ze na de opleiding automatisch deelnamen aan een examen of deelexamen.

NIMA is een nieuwe weg ingeslagen waar het zijn NIMA Opleidingen betreft. Vanaf 1 januari 2019 worden examens direct gekoppeld aan de opleiding. Dit betekent dat de inschrijvingen voor het examen ook via de opleiders loopt. Het examen maakt integraal onderdeel uit van de opleiding en zit ook altijd al in het opleidingstarief verwerkt. De reden voor deze aanpassing is het verder waarborgen van de kwaliteit doordat de samenwerking tussen NIMA en de geselecteerde Education Partners intensiever wordt. Verder bevordert het het daadwerkelijk afronden van de opleiding.

In de huidige situatie kwam het geregeld voor dat studenten wél een opleiding tot NIMA A, B of C volgden, maar afzagen van een examen omdat deze los van de opleiding moest worden aangevraagd. Hierdoor communiceren voormalige studenten geregeld dat zij NIMA hebben ‘gedaan’, zonder werkelijk over een officieel NIMA Diploma te beschikken. Uit een steekproef in 2017 bleek dat een derde van de gelichte cv’s op LinkedIn ten onrechte vermeldt dat een NIMA Diploma is behaald. Om die reden roept NIMA geregeld werkgevers op om diploma’s te checken in het openbare NIMA Diplomaregister, waarin alle gediplomeerden zijn opgenomen.

Meer informatie of snel inschrijven voor examens?

Wil je meer informatie over de verschillende NIMA Opleidingen? Klik dan hier.

NIMA introduceert titel Senior Digital Professional

Amsterdam, 18 oktober 2018 – Vanaf heden is het voor digitale professionals mogelijk om de titel Senior Digital Professional aan te vragen. NIMA, beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales, heeft de SDP-titel laten accrediteren bij de European Marketing Confederation (EMC) en is de enige instantie in Nederland die de titel mag toewijzen. In aanloop naar de introductie hebben 5 digital professionals de screening doorlopen en mogen als eersten de titel SDP gebruiken.

De titel is speciaal voor digitale professionals met aantoonbare kennis en ervaring in digitale marketing, communicatie en/of sales via hun opleiding. Daarnaast vereist de toewijzing van de titel de nodige werkervaring en verantwoordelijkheid op managementniveau. SDP’s beschikken over gespecialiseerde vaardigheden binnen het digitale domein. Deze kunnen liggen op het terrein van sociale media, zoekmachinemarketing, e-mailmarketing, analytics, contentmarketing, mobile, online strategie en planning, social selling, video of pay-per-click marketing.

Met een certificering als SDP bewijzen digitale professionals niet alleen over de nodige senioriteit en ervaring te beschikken, maar onderschrijven ze ook het belang van toetsbare Permanente Educatie. Martin Huisman, voorzitter en directeur NIMA: ‘Laat zien wat je kan en doet. Een Digital Marketeer met verstand van zaken die zijn vak bijhoudt. Dat is wat de markt nodig heeft.’

Om de status van een gecertificeerde professional te behouden, dient een Senior Digital Professional werkzaam te blijven als digitale marketing-, communicatie- of salesprofessional en jaarlijks 30 Permanente Educatie-uren te realiseren. Deze uren, bijgehouden met zogeheten PE-punten, kunnen door de SDP op diverse manieren binnen en buiten het NIMA-aanbod van events en classes worden gehaald, maar ook door terug te geven aan het vak, door het schrijven van blogs en artikelen, door te spreken op vakbijeenkomsten en het recenseren van vakliteratuur of examineren.

 

(Blogpost) Over personal branding en het geloof in de gunfactor

Ken je dat gevoel dat je net iets heel gaafs hebt meegemaakt en dat je niet kan wachten om het je familie en vrienden te vertellen? Het liefst bel je ze meteen of nee, beter nog, je knalt het op social media. Kan de hele wereld meegenieten. En omdat jouw volgers je kennen en vertrouwen zullen ze het lezen, liken, delen of er op reageren. Dit gevoel wil je oproepen bij medewerkers en klanten. Maar je kunt het niet faken, kopen of forceren. Wat kun je dan wel doen? Investeren in de personal brands van je ambassadeurs. Zo zetten zij zichzelf neer als expert en oefenen invloed uit voor hun eigen en jouw merk. Voorwaarde is dat de company story en personal stories matchen, zodat het klopt. Voor de organisatie, voor de medewerker en voor de klant.

Lees deze blogpost van Denise Pellinkhof op Marketingfacts 

Denise Pellinkhof verzorgt op 11 oktober een Masterclass Employee Advocacy (uitverkocht). Informeer bij events(at)nima.nl naar de nieuwe inschrijfdata

5 tips voor een korte & krachtige pitch!

Je boodschap zo overbrengen zodat het niet als langdradig, onduidelijk en saai wordt ervaren, is soms best een uitdaging. Maar juist als je je verhaal kort, krachtig en aantrekkelijk weet te vertellen, ben je succesvoller. Want hoe sneller jij jouw boodschap kunt overbrengen, hoe meer tijd er overblijft voor de ander… En dat is een gouden regel voor meer resultaat. NIMA-trainers Jean-Marc Bilderbeek en Patrick van Gils hebben de 5 tips voor je voor het geven van een korte & krachtige pitch.

Pak je podium!

Wees pro-actief. Als jij kiest om het initiatief te nemen en om, ook met meer mensen die je nog niet of nauwelijks kent, contact te maken, ontstaan er verrassende resultaten. Overal liggen kansen om contact te maken. De nieuwe klanten ‘zwermen overal om je heen’. Je ontdekt het pas als jij contact maakt met een heldere boodschap. Begin maar eens jouw verhaal en jouw pitch te vertellen aan mensen die je al eens eerder hebt gezien maar nog niet zo heel goed kent. Bijvoorbeeld op verjaardagen, bij de sportclub, netwerkbijeenkomst, social media etc. Er is eigenlijk geen reden om het niet te doen… Want draai het eens om. Hoe vind jij het als iemand pro-actief contact met jou maakt? Vast leuk toch?

Informatie.

Zorg dat de informatie die jij vertelt niet alleen duidelijk is maar voor de ander ook aanstekelijk en aantrekkelijk is. Letterlijk aantrekkelijk: trekken jouw woorden de aandacht van de ander en zet je de ander ‘aan’. Je komt erachter door na je pitch gewoon te vragen wat voor beeld de ander heeft gekregen van jouw verhaal of wat hij ervan vindt. Je hoort dan gelijk of de ander je heeft gehoord en begrepen, welke informatie aanspreekt en welke woorden ‘een snaar’ bij de ander raken.

Tijd.

Hoelang duurt een pitch? Mensen denken vaak 60”. Er is geen vaste lengte. Het antwoord is: zolang als de ander tijd voor jou heeft. Dit betekent dat jij de kern van je verhaal in verschillende lengtes paraat moet hebben. Wat zeg jij in 0,6”? En doe je in 6”? Wat pitch jij in 60”? En wat vertel jij in 600”?

Contact.

Pitchen begint met contact maken. En de keuze om wel of geen contact te maken, besluit je in een ‘split second’; in 0,6”. Als je 1 keer per dag besluit om geen nieuw contact te maken, omdat je steeds goede redenen hebt het voor je uit te schuiven, laat je 365 klantkansen per jaar lopen… Draai om die ‘contact’-sleutel!

Horen.

Misschien wel de belangrijkste…!? Pitchen is niet alleen jouw informatie kort, krachtig en aanstekelijk overbrengen maar vooral horen hoe de ander daarop reageert. Wat zegt hij? Hoe kijkt hij? Hoor de ander! En speel daar op in.

Wil jij echt heel goed leren pitchen en presenteren?
En je schroom en onzekerheid voorgoed achter je laten? Kom dan op 6 september naar de NIMA Training: Life Is A Pitch! Deze training behoort tot een van de hoogste gewaardeerde trainingen van het NIMA. Reacties als ‘Life changing’, ‘energiek en confronterend’ en ‘direct toepasbaar’ zijn gemeld. Meld je aan voor deze vliegende start van jezelf, jouw bedrijf of jouw business!

(Blog Jocelyn Rebbens) Meer impact en succes door Framing!

(Jocelyn Rebbels  verzorgt op 27 september voor NIMA de training Personal Branding. Klik hier voor meer informatie.) 

Hoe komt het dat een reclameboodschap van een ongezond product de halve wereld overtuigt en succesvol is en je bij een ander briljant gezond product merkt dat het na een half jaar al uit de schappen wordt gehaald omdat het bij niemand op tafel komt? Waarom heb je mateloos vertrouwen in die ene politicus en overweeg je bij diens opvolger serieus voor een andere partij te kiezen? Waarom krijg jij als marketeer, communicatie adviseur of sales professionals de ene keer je opdrachtgever of collega moeiteloos mee met je verhaal en lijkt het een ander moment gewoon niet binnen te komen?

Eén van de antwoorden hierop is het toepassen van Framing. Een communicatietechniek waarbij je vooraf luistert en kijkt naar je klant of luisteraar. We zijn namelijk doorgaans geneigd anderen te overtuigen vanuit onze eigen denkbeelden en plaatjes. Door je in te leven in de ander en diens perspectief van de werkelijkheid, je voorbereiding en  de formulering van je boodschap hierop af te stemmen, is een betere ontvangst in zicht!  Hierdoor herkent je luisteraar zich veel sneller in je verhaal en is deze eerder geneigd de boodschap te horen en te interpreteren op de manier die jij bedoelt. Essentieel is dus te beseffen en benoemen waarom jouw suggestie, verhaal of aanpak uiteindelijk geschikter en efficiënter is voor je opdrachtgever. Zeker als je van je opdrachtgever of collega ook een bepaalde inzet, middelen of tijdsinvestering vraagt. Frames gaan namelijk boven de feiten, door hun emotionele en associatieve kracht.

Hoe pak je dit nu aan? Houd het eenvoudig, laat je brein werken en formuleer positief! Een aantal tips uit het boek Denk niet aan een roze olifant, van Sarah Gagestein die je in je voorbereiding en het oefenen met Framing kunt benutten:

  1. Wat is de kern van je boodschap? Wat wil je (wel) bereiken bij je doelgroep?
  2. Tegen wie vertel je dit verhaal? Wat vindt deze persoon belangrijk? Welke waarden (bijvoorbeeld: gezondheid, veiligheid, onafhankelijkheid, vrijheid, duurzaamheid…) spelen een rol?
  3. Hoe vertel je je verhaal? Wat is de setting? Om welke handeling of gebeurtenis gaat het? Wat laat je achterwege en is niet van toepassing?
  4. Welke beelden laat je zien? Welke metaforen en oneliners versterken je verhaal?
  5. Welk communicatiekanaal gebruik je om je verhaal te vertellen?
  6. Welke verhalen of suggesties doen je concurrenten (of andere collega’s)? Weet vooraf je valkuilen en de weerstand van je opdrachtgever op te vangen.

Inspiratiebronnen
–           Denk niet aan een roze olifant; Sarah Gagestein

  • Frame Analysis; Erving Goffman
  • Value Framing; F. de Ruiter

 

Jocelyn Rebbens is gepassioneerd consultant/psycholoog/coach/spreker en geeft trainingen, workshops, lezingen en individuele begeleiding aan professionals, managers en ondernemers. In 2015 en 2016 was zij de best gewaardeerde trainer van NIMA en schreef zij de paperback Personal Branding. Op 27 september verzorgt zij voor NIMA de training Personal Branding. Klik hier voor meer informatie. Vragen aan Jocelyn? Neem contact op via info@rebbels.com of kijk op  www.rebbels.com

Yacht en NIMA breiden samenwerking uit

Amsterdam, 24 mei 2018 – Yacht en NIMA verdiepen hun onderlinge samenwerking. NIMA heeft voor Yacht een programma samengesteld dat dit voorjaar van start is gegaan en bestaat uit een individuele kennistoets, gevolgd door een ontwikkeladvies. Dit advies wordt omgezet in een persoonsgebonden programma, zodat Yacht professionals up-to-date kennis ontwikkelen over de actualiteiten op het gebied van marketing en communicatie; meer specifiek op digital marketing.

Yacht helpt organisaties met de vaste én interim invulling van online communicatie- en digital marketing-vacatures. Hiervoor zijn hooggekwalificeerde digital professionals vereist. Door gebruik te maken van de kortlopende kennistrajecten van NIMA, als onderdeel van het opleidingspad van Yacht, kan de Yacht professional zich snel ontwikkelen. Beide partijen leveren daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van het marketing- en communicatievak als geheel, maar ook aan individuele professionals.

De NIMA Kennistoets is specifiek ontwikkeld voor marketingprofessionals, als nulmeting van het huidige kennisniveau. De toets bestaat uit 100 vragen verdeeld over vijf categorieën: marketing, digital marketing, communicatie, sales en onderzoek. Na afloop van de toets wordt het behaalde resultaat geanalyseerd en wordt er door NIMA een persoonlijk ontwikkeladvies gegeven, dat de basis vormt voor een persoonsgebonden opleidingsprogramma.

De vakgebieden marketing en communicatie zijn voortdurend in beweging en deze ontwikkelingen vereisen specifieke kennis en competenties. Met het opnemen van Digital Marketing Trainees van Yacht in zijn ontwikkelprogramma wil Yacht de kloof dichten tussen net afgestudeerd talent en de arbeidsmarkt. Door de professionals te faciliteren in hun ontwikkeling en hen naast ontwikkeling op vaardigheden ook de meest actuele digital marketing- en online communicatiekennis aan te reiken, ontwikkelen ze zich op de juiste competenties, waardoor Yacht goed kan inspelen op de vraag in de markt.

Column The Y in Tijdschrift voor Marketing 2017

Elke maand stellen we je graag voor aan een ‘next generation marketeer’. Een Young Professional werkzaam in een uitdagende marketingorganisatie en deelnemer aan het NIMA Career Booster Programma. Deze maand: Beatrijs Bakker van FrieslandCampina. Continue reading “Column The Y in Tijdschrift voor Marketing 2017”