Hoe sensory branding bijdraagt aan merkbeleving en merkperceptie

Op donderdag 31 maart 2022 vond de SWOCC bijeenkomst ‘Sensory Branding’ plaats. Tijdens het event werden de uitkomsten van de nieuwste publicatie 84 ‘Sensory branding’ gepresenteerd en vertelden praktijksprekers over de toepassingen van sensory branding voor je merk. Geluid, geur, smaak, kleur en tast stonden centraal tijdens de bijeenkomst. Hoe kunnen deze sensorische kenmerken bijdragen aan merkbeleving en perceptie van een merk?

Een nieuwe definitie van sensory branding
Ivar Vermeulen begon de middag met de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek. Eerder wetenschappelijk onderzoek over sensory branding was niet erg indrukwekkend en de huidige definitie van sensory branding deed het begrip te kort. In veel gevallen werd sensory branding omschreven als ‘Het gebruik van geur-, smaak-, tast-, kleur-, of geluidselementen in merkcommunicatie’. Vermeulen beargumenteert dat volgens deze definitie bijna alle branding geschaald kan worden onder sensory branding. Daarom is een vernieuwde definitie nodig: ‘Sensory branding is een complementaire vorm van branding die gebruik maakt van impliciete geur-, smaak-, tast-, visuele en geluidsstimuli’.

Dit artikel is geschreven door SWOCC en verscheen eerder op

Een model is niet alleen een hulp, maar ook een representatie van je eigen markt, bedrijf en merk

Eind 2020 lanceerde SWOCC Merkmanagement Modellen: de SWOCC Selectie, een vernieuwde versie van het SWOCC Modellenboek samen met de Modellenbank, een online database van merkmanagement modellen. SWOCC gaat in gesprek over communicatiemodellen met Menno van der Steen, Marketing Communicatie-, Technologie- en Media expert en gastspreker aan de Universiteit van Amsterdam.

Wat is volgens jou de top-3 modellen op het gebied van marketingcommunicatie?
Een model moet wat mij betreft voldoen aan de volgende bruikbaarheidseisen:

  1. Het moet de realiteit daadwerkelijk vereenvoudigen en niet juist complexer maken. Bij sommige modellen duizelt het je van de termen en ingewikkelde verbanden.
  2. Het moet een oplossing bieden voor een regelmatig voorkomend probleem uit de praktijk.
  3. Het moet aanzetten tot nieuwe ideeën en routes.

Het meest bekende -en in de marketing naar mijn ervaring meest gebruikte- model is het in 1898 ontwikkelde AIDA model, waarin de verschillende staten van consumenten in de klantreis een funnel vormen. Uiteraard is dit model al meerdere keren door verschillende bedrijven en personen ge-upgrade om te blijven passen bij de actuele ontwikkelingen. De aanvullingen van McKinsey (Customer Decision Journey) en Google (Zero Moment of Truth) hebben het model letterlijk ‘rond’ gemaakt. Goed om te bepalen welke marketingdoelstellingen per fase in de klantreis belangrijk zijn.

Een ander model dat in veel situaties erg toepasbaar is, is de Golden Circle van Simon Sinek. Het dwingt marketeers verder te denken dan alleen het product of de dienst (‘what’ en ‘how’) die verkocht wordt. Daarmee biedt het model een route naar een diepere en relevantere merkstrategie (‘why’).

In het boek Online Brand Identity geeft Joris Merks met Google’s Hero-Hub-Hygiëne model inspiratie, structuur en richting voor content strategieën tussen de ‘merkboodschap’ en ‘koop nu boodschap’ en hoe digitale data daarbij kan helpen. Door met de juiste content goed in te spelen op de interesse en behoefte die blijkt uit de online activiteit van een consument, ontstaat relevantere communicatie en een relevantere bijdrage van merken in het leven van consumenten.

Lees verder op SWOCC

Kortetermijnfocus nekt groeikansen merken

De pandemie zorgt volgens marketeers voor een blijvende verandering in consumentengedrag. En dan gaat het niet alleen om een verschuiving van verkoopkanaal (online) maar ook voor een ander verwachtingspatroon die consumenten hebben als het om merken gaat. Twee tips om hier op in te spelen.

Er zijn tijden geweest waarin werd gezegd dat marketeers te weinig naar de consument luisterden. Nu de kaarten opnieuw geschud zijn in pandemie tijden is één ding zeker: om mee te kunnen in de (post-)covid-tijd móeten marketeers wel luisteren. En dat lijkt menig marketeer zich maar al te goed te beseffen, want uit een grootschalige CMO-studie van WARC blijkt dat de grootste beïnvloeder van hun marketingplannen voor 2021 het veranderende consumentengedrag is.

Lees het gehele artikel op

Welke merkmodellen helpen de merkmanager?

man thinking businessmodel

5 november lanceerde SWOCC ‘Merkmanagement Modellen: De SWOCC Selectie.’ Het SWOCC-jubileumboek bundelt 50 modellen die wetenschappelijke en praktische antwoorden geven op kernvragen in merkmanagement. Naar aanleiding van de lancering schreef Piet Hein Coebergh deze blogpost.

Er zijn modellen die de realiteit in kaart beogen te brengen, zoals AIDA dat de klantreis beschrijft. Maar ook zoals het Mentality-model van Motivaction en WIN van TNS NIPO de Nederlandse samenleving indelen. Beschrijvende modellen zeggen niet wat een merkmanager moet doen in een bepaalde situatie, maar geven wel een overzicht waarmee de merkmanager kan navigeren. Andere modellen lijken op een checklist die een merkmanager attenderen waarop te letten om een merk succesvol te maken; welke graadmeters en rapportcijfers ertoe doen en hoe die met elkaar in verband staan.

Lees deze blogpost van Piet Hein Coebergh op

‘Marketing verdwaalt soms tussen feit en visie’

Als marketeer ken je ze vast wel van de congressen die je met enige regelmatig bezoekt: slides met visionaire quotes die je vertellen hoe wij ons werk anders zouden moeten doen. Blauwe oceanen, de ‘crazy people’ van Apple, alles over disruptie en natuurlijk de grensverleggende sporters van Nike. Maar het kan ook anders, zo bleek op het Swocc-symposium.

Die visionaire citaten zijn hardnekkig. Ze gaan een eigen leven leiden en keren overal terug. Laatst zag ik zelf weer eens de quote der quotes langskomen:

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.”

Wat getekend: Alvin Toffler. Het klinkt prachtig, maar je hebt praktisch gezien geen moer aan dit soort wijsheden. Het is virtuele luchtfietserij. Natuurlijk is het van belang dat jouw werknemers lastig hun routines kunnen doorbreken, maar ongeletterdheid is nog altijd een enorm mondiaal probleem, zeker gezien de recente Unicef-cijfers dat er 59 miljoen kinderen ongeletterd opgroeien in de conflictgebieden op onze aarde. Laten we dus niet in polonaise achter dit soort wisecracks aanlopen.

Lees dit artikel op Marketingfacts

Marketingfacts is een gezamenlijke onderneming van NIMA en BBP Media