Vrije Universiteit Amsterdam en Validators starten Institute for Brand Analytics

Onder de noemer Institute for Brand Analytics bundelen de Vrije Universiteit Amsterdam en Validators krachten op het gebied van brand analytics. De komende vier jaar onderzoeken ze gezamenlijk welke Brand Metrics effect hebben op de marktpositie van merken. Hierbij ligt de focus op het toepasbaar maken van vernieuwende inzichten in de marketingwetenschap, die merken en hun marktpositie meer stuurbaar kunnen maken. Onderdeel van deze samenwerking is het aanstellen van promovendus Noud Schartman die een brug zal slaan tussen wetenschap (VU) en praktijk (Validators).

Marketingwetten valideren en verbeteren
In afgelopen vijf jaar is er meer en meer aandacht voor marketingwetten gebaseerd op klantdata, met name door het werk van Byron Sharp. Deze nieuwe inzichten vormen de basis voor het merkonderzoek dat Validators doet voor vele grote merken, waaronder ANWB en PON. In deze samenwerking zetten VU en Validators data science en gedragsonderzoek in om de logica van deze marketingwetten te valideren met echte klantdata. Ook nemen ze de optimalisatie van onderzoeksmethodes en statistische databewerking in het berekenen van marketingwetten hierin mee.

Lees dit artikel op Emerce

Marketers need strategic knowledge, not just tactical tips

marketing communicatie

The phrase ‘that might work in practice, but does it work in theory?’ is invariably attributed to economists.

Unfortunately, the theoretical aspect is also what holds precedence in marketing degrees in many of our universities. In an article on Medium in 2016, Tribefire founder Daniel Palmer described studying marketing at university as “a frustrating waste of time”.  When he was asked “Hey mate, you’re studying marketing at uni. Can you help me with my business?” he realised the answer was no.

I had a similar experience to Palmer. About 10 years ago, swotting my way through a very textbook-heavy MBA, it dawned on me that none of the marketing books I was reading bore any resemblance to my real-world marketing career and it was almost impossible for me to explain to my fellow students (who had no marketing background) why this was so.

Lees verder op Marketingweek

‘Marketing verdwaalt soms tussen feit en visie’

Als marketeer ken je ze vast wel van de congressen die je met enige regelmatig bezoekt: slides met visionaire quotes die je vertellen hoe wij ons werk anders zouden moeten doen. Blauwe oceanen, de ‘crazy people’ van Apple, alles over disruptie en natuurlijk de grensverleggende sporters van Nike. Maar het kan ook anders, zo bleek op het Swocc-symposium.

Die visionaire citaten zijn hardnekkig. Ze gaan een eigen leven leiden en keren overal terug. Laatst zag ik zelf weer eens de quote der quotes langskomen:

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.”

Wat getekend: Alvin Toffler. Het klinkt prachtig, maar je hebt praktisch gezien geen moer aan dit soort wijsheden. Het is virtuele luchtfietserij. Natuurlijk is het van belang dat jouw werknemers lastig hun routines kunnen doorbreken, maar ongeletterdheid is nog altijd een enorm mondiaal probleem, zeker gezien de recente Unicef-cijfers dat er 59 miljoen kinderen ongeletterd opgroeien in de conflictgebieden op onze aarde. Laten we dus niet in polonaise achter dit soort wisecracks aanlopen.

Lees dit artikel op Marketingfacts

Marketingfacts is een gezamenlijke onderneming van NIMA en BBP Media