Marketing&Facts: ‘Strijd tussen marketing en IT’

Op samenwerkingsgebied lopen marketing en IT niet altijd met elkaar in de pas

Afgaande op een blog van Driek Geurtsen, oprichter en CEO van One4Marketing, is de samenwerking tussen marketing en IT cru-ci-aal voor bedrijfssucces. Toch blijkt dit zeker niet altijd het geval en lopen de twee ‘afdelingen’geregeld over en langs elkaar heen.

Feiten en figuren. De professional in marketing, communicatie en sales krijgt er eindeloos veel te verstouwen. In deze augustusmaand een aaneengesloten serie van recente ontdekkingen en vondsten uit de wilde wereld van marketing, media, social (en wat verder ter tafel komt).

Hier lees je trouwens het blog van Geurtsen. De marketing- en IT-afdeling blijken zeker niet altijd een goed en soepel te combineren, althans, volgens onderzoek van Wunderman Thompson. Vier op de tien marketing- en IT-professionals geeft aan dat de onderlinge wrijving leidt tot gebrek aan data die nodig zijn om gepersonaliseerde inhoud aan klanten te leveren. ‘Terwijl juist die data kansen biedt voor het genereren van (potentiële) conversies’.

‘IT levert niet wat nodig is’

Van de marketeers die wél de gegevens krijgen die zij nodig hebben om klantervaringen te kunnen personaliseren, zegt 38 procent dat zij niet geleverd krijgen wat ze daadwerkelijk nodig hebben. 36 procent geeft nog eens aan dat er geen duidelijk beeld is welke inhoud er überhaupt gepersonaliseerd kan en mag worden. Krap één derde (32 procent) zegt ook niet eens over enige contentstrategie te beschikken die personalisatie mogelijk maakt.

Beperkte overzichtelijkheid

De meeste zorgen zijn er over de overzichtelijkheid van de data. 35 procent van de marketingbesluitvormers zit in zijn maag met het hebben van meerdere kopieën van dezelfde inhoud op verschillende locaties.

Je zou in deze tijd van opkomende slimme technieken als kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning misschien denken dat handmatige taken uit handen kunnen worden genomen om de processen te verlichten en te verkorten. Maar de onderzoekers geven aan dat maar 56 procent van de ondervraagde bedrijven zulke technieken inmiddels daadwerkelijk gebruikt. De marketingteams geven aan moeite te hebben om er het beste uit te halen.

Wrijving tussen marketing en IT

Dat er wrijving is tussen de marketingteams en de IT-teams is dus wel helder. Maar waar zit ‘m dat in? 84 procent van de marketeers wil dat IT beter begrijpt waar behoeften liggen. Opvallend is dat 81 procent van de IT’ers weer aangeeft tegen hetzelfde te lopen bij de marketeers waarmee ze werken. Daar zit ‘m dus de crux.

Al zegt een kleine driekwart van de marketeers, namelijk 71 procent, dat óók de marketingafdeling een knelpunt kan zijn als het gaat om het neerzetten van de ultieme klantenervaring. Als je dit vraagt aan de mensen van IT gaat het om 60 procent. Er is een inhaalslag te maken.

Dit artikel is geschreven door Thomas Romers en verscheen eerder op

The ethics of algorithms and the risks of getting it wrong

Machines started showing signs of life in the human imagination as far back as the mid-19th century – perhaps most notably in Samuel Butler’s 1872 novel Erewhon, where he wrote about the possibility of machines developing consciousness through Darwinian selection.

The idea of artificial intelligence (AI) has since become one of the most popular tropes in science fiction. With it, important questions have been raised over both the utopic and dystopic impact of increasingly clever machines on society and the way we use them to understand the world. While modern-day AI doesn’t look quite like Data from Star Trek or Jude Law in the Steven Spielberg film AI, technology and machine learning are evolving at a rapid rate and being used to make sense of an incomprehensible amount of data about people and the world.

As such, algorithms are being given responsibility for making decisions that impact our lives more than ever before. But it is becoming increasingly clear this is not always being done fairly or transparently. In some cases, it is actually being used to do harm and influence behaviours in morally dubious ways.

Lees dit artikel op Marketingweek

Colin Lewis: Could a computer write a prize-winning ad campaign?

Much of what is written about artificial intelligence (AI) is either hype or a variation on the theme about the robots coming to take all our jobs.

However, aside from worrying about the threat of the machines developing self-awareness and Turing tests, what about AI and marketing? Just like AI discussions in general, it can be hard to work out what is going on.

But what is AI? AI is often used as an umbrella term to cover a wide range of different technologies. A formal definition of AI is the “development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages”. Machine learning is closely related – and, in fact, I believe machine learning is generally what marketers mean when they talk about AI. Machine learning is a branch of AI that allows software to learn from experience, to modify its processing on the basis of historical data.

Lees dit artikel op Marketingweek