Koning marketing is dood, leve de koning

Welke maatschappelijke belangen dient de organisatie? Dat is de vraag die marketeers zichzelf zouden moeten stellen

Marketeers verliezen al jaren aan relevantie binnen organisaties. Maar ook buiten organisaties worden marketeers gewantrouwd en worden ze gezien als een van de minst betrouwbare beroepsgroepen. Willen we ervoor zorgen dat marketing ook in de toekomst een relevante functie is en bestaansrecht heeft, dan moet er iets veranderen aan wat marketing doet. 

“Rampenonderzoek: jeugd nu al de dupe van de klimaatcrisis” kopt Het Parool op 28 september. De jeugd van nu wordt tegen de tijd dat ze een jaar of veertig is zes tot zeven keer vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering, vergeleken met nu. Ook nu zien we hoe de klimaatcrisis direct en indirect verantwoordelijk is voor de enorme prijsstijgingen en tekorten waarmee we momenteel te maken hebben (1). Aan alle kanten zien we negatieve effecten van ons oude economische systeem. Tegelijkertijd zien we dat het economisch onderwijs maar langzaam hervormt; veel hedendaags onderwijs is nog steeds gebaseerd op de economische modellen en theorieën die al meer dan 100 jaar oud zijn. Ook binnen marketing zien we weinig écht nieuwe modellen en theorieën terug binnen het onderwijs en blijven de 4P’s heilig en is duurzaamheid vooralsnog vaak een vorm van greenwashing (2). Het wordt daarom tijd voor vernieuwing van het marketingonderwijs dat aansluit bij de nieuwe economie. Uit de laatste verkenning van de Vereniging Hogescholen blijkt de noodzaak voor verandering een belangrijk thema voor het onderwijs. Hebben opleidingen als Commerciële Economie in de toekomst nog wel bestaansrecht als we het onderwijs niet veranderen? Want we hebben in de toekomst geen behoefte aan nóg meer marketeers, we hebben behoefte aan societeers.

De toekomst vraagt om nieuwe perspectieven op groei en de economie

In mijn boek ‘Marketing in de nieuwe economie’ geef ik aan hoe marketeers meer en betekenisvollere invulling kunnen geven aan hun vak. En het is nodig dat marketeers kritisch kijken naar hun werkzaamheden en activiteiten. In de oude economie was de markt leidend; de markt bepaalt de prijs; de onzichtbare hand verdeelt de welvaart; iedereen profiteert van groei; en financiële groei is leidend. Deze denkbeelden zijn achterhaald, we kunnen niet blijven vasthouden aan economische groei omdat we simpelweg gewoon niet genoeg grondstoffen, energie, arbeid en productie hebben om die groei te realiseren. De aarde kan die economische groei niet aan. De toekomst vraagt om nieuwe perspectieven op groei en de economie.

Maar oude economische ideeën hebben vooralsnog flinke invloed op het werk van de marketeer – het woord ‘markt’ zit nagenoeg letterlijk in de benaming marketing. En deze economische denkbeelden hebben hun weerslag gehad op de relevantie van marketing. Binnen én buiten organisaties. Marketeers verliezen namelijk al jaren aan relevantie binnen organisaties, zo blijkt uit verschillende onderzoeken (3). Maar ook buiten organisaties worden marketeers gewantrouwd en worden ze gezien als een van de minst betrouwbare beroepsgroepen (4). Ondertussen hebben individuen steeds minder vertrouwen in grote bedrijven en merken (5). Alle marketinginspanningen ten spijt; we bereiken er juist het tegenovergestelde mee; onze merken, organisaties en producten worden als minder betrouwbaar en oprecht gezien.

De opkomst van de societeer

In de nieuwe economie die we tegemoet gaan, gaat het niet om klanten en hun behoeften. Er is geen noodzaak meer om marketeers in te zetten die behoefte aanwakkeren en mensen stimuleren om meer en meer te kopen. We hebben behoefte aan marketeers die niet alleen denken aan klanten, maar die denken aan de maatschappij. Die niet denken in behoeften, maar in belangen. Welke maatschappelijke belangen dient de organisatie? Dat is de vraag die marketeers zichzelf zouden moeten stellen.

Het wordt tijd dat we van marketing een societal functie maken

Daarom moeten we niet alleen onze benaming, maar ook onze marketingopleidingen inhoudelijk aanpassen. We leiden niet langer op tot marketeers, maar tot societeers. We moeten jongeren onderwijzen hoe organisaties hun bijdrage kunnen leveren aan een betere maatschappij en een toekomstbestendige aarde. Deze noodzaak is niet alleen belangrijk voor ons klimaat, ze is ook van belang voor marketeers zelf. De transitie van marketeer naar societeer kan er namelijk voor zorgen dat marketing weer relevantie krijgt binnen organisaties. Het wordt tijd dat we, zoals marketinggoeroe Kotler in de jaren ’70 al beoogde, van marketing een societal functie maken (6).

Dé taken van de societeer

Hoe dan? Allereerst hebben societeers, in tegenstelling tot marketeers van nu, veel meer een langetermijnvisie. Het draait er bij societeers om dat organisaties op langere termijn relevant en van betekenis zijn voor de maatschappij en haar stakeholders. Niet voor kortetermijngewin ten koste van anderen (mensen, de omgeving of het klimaat). Stop met kortetermijndoelen en het meten van (kortetermijn-) KPI’s. De doelen die marketeers/societeers moeten nastreven zijn grootser dan wat binnen een jaar bereikt kan worden. De huidige meet- en afrekencultuur waar marketeers mee te maken hebben, stimuleert het kortetermijngedrag. Societeers streven langetermijndoelen na en houden hieraan vast. Om dit te realiseren moeten societeers weer een strategische functie binnen de organisatie krijgen; iets waar marketing al lang niet meer verantwoordelijk voor lijkt te zijn.

Als marketing in de gehele organisatie wordt gepraktiseerd ontbreekt centrale coördinatie

Daarnaast moeten societeers brede maatschappelijke waarde creëren. Niet alleen financiële waarde voor de eigen organisatie, maar maatschappelijke en ecologische waarde voor alle stakeholders. Marketing is van oudsher altijd verantwoordelijk geweest voor waardecreatie, met de nieuwe economie verandert het perspectief van wat waarde is naar een breder begrip dan enkel financiële waarde.

Dit artikel is geschreven door Marco Kuijten en verscheen eerder op

NIMA-gastcollege bij Inholland Business Studies: Samen blokken op de agri-drone

NIMA is als beroepsvereniging in de eerste plaats een netwerk van professionals, een verbinder. Dit netwerk deelt praktijkkennis en -ervaringen met elkaar en legt verbindingen met instanties buiten het bedrijfsleven. Zo delen bijvoorbeeld NIMA titelhouders (zoals Qualified Lecturers, Senior Marketing Professionals, Register Marketeers) hun praktijkkennis graag met het onderwijs. Niet alleen om hun ervaringen te delen maar ook om de input, geleverd door toekomstige marketeers, te ontvangen.

Er is daarbij sprake van interactie met wederkerige kennisuitwisseling. Bijzonder inspirerend en leerzaam voor alle betrokken. Vorige maand zocht Hogeschool Inholland voor eerstejaarsstudenten Business Studies en Finance en Control gastsprekers die studenten inzicht wilden geven in trends, ontwikkelingen en marketingactualiteit vanuit eigen inzichten. Lees hieronder de reacties van zowel een marketingdocent als een NIMA gastspreker, nadat zij een gastcollege hadden aangeboden aan bachelor studenten van de NIMA Education Partner.

Marketingdocent Mike Visser NQL bij Inholland:
‘Op vrijdag 2 oktober vond een inspirerend en innovatief NIMA-gastcollege plaats met 352 studenten en een uitdagende praktijkcase van Corvus Drones. Met studenten van vier locaties van Inholland werd real time een praktijkcollege over marketing verzorgd door Frans-Peter Dechering RM, medeoprichter van Corvus Drones, waarbij de studenten zijn uitgedaagd actief deel te nemen en mee te denken hoe groei te realiseren.’

De Inholland TEAM omgeving was snel vol; er was veel meer animo dan beschikbare plekken. In de toekomst gaat de opleider dan ook voor dergelijke NIMA-gastcolleges een groter platform gebruiken zodat in de toekomst meer studenten in real time profijt kunnen hebben van actieve deelname. Mike Visser: ‘Het is echt gaaf om te zien hoe we samen met NIMA met praktijkcases tot kennisuitwisseling kunnen komen tussen onderwijs en bedrijfsleven. En heel bijzonder om te ervaren dat we locatie-overstijgend waardevol tot kennisuitwisseling kunnen komen tussen onderwijs en bedrijfsleven.’

NIMA Gastspreker Frans-Peter Dechering RM: ‘Alles is online, dus ook mijn gastcollege voor 352 Inholland-studenten. Ik heb gekozen voor een ondernemende marketinginsteek, marketing is immers klantgericht ondernemen. Sinds dit jaar ben ik medevennoot in de startup Corvus Drones, gespecialiseerd om met automatisch vliegende drones gewassen in tuinbouwkassen in beeld te brengen, en er met slimme software bruikbare informatie van te maken. Onlangs hebben we investor pitches gehouden voor onze eerste financieringsronde. Die praktijkcase heb ik gepresenteerd aan de studenten. Zij namen de rol in van investment-managers. Natuurlijk met de speciale opdracht om de marketing te doorgronden. Dat is gelukt, want er ontstond een mooie interactie. Van praktische vragen “wat als de drone crasht” of “hoe regel je de leadgeneration” tot “hoeveel moet ik bieden voor 10% van de aandelen?”. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar om op zo’n manier bedrijfsleven en onderwijs aan elkaar te verbinden.’

Zelf interesse om een gastcollege te organiseren? Als gastspreker of als docent/ opleidingsmanager? Neem voor meer informatie contact op met Baukje Hilarides (b.hilarides(at)nima.nl). Fotocredits Corvus.nl

How universities are trying to balance theory with practice to better prepare budding marketers

Do marketing degrees provide students with the right balance of theory and real-world practice to enable them to hit the ground running? It’s a topic often debated and one which was raised again this summer by a number of senior marketers who suggested existing courses are not fit for purpose.

Facebook’s global CMO Antonio Lucio (speaking while still CMO of HP) questioned whether marketing will be able to recruit the necessary talent to operate in a world powered by data, artificial intelligence and ecommerce, while Mastercard’s chief marketing and communications officer Raja Rajamannar claimed brands’ ability to hire the best talent is being hindered by “archaic” university curricula.

“What they are teaching and the marketing grounding that’s being imparted is not exactly what life is like today and from that perspective getting the right talent and training your core marketing is a huge challenge that’s been keeping me awake at night,” said Rajamannar at Cannes Lions.

Lees verder op Marketingweek