[onderzoek] Consumenten meer databewust, zorgen over privacy dalen

GDMA Global Privacy Monitor 2022: Wereldwijd privacy-onderzoek

De Global Privacy Monitor 2022, een in opdracht van GDMA (de koepelorganisatie van branchevereniging DDMA) uitgevoerd onderzoek onder respondenten uit 16 landen wereldwijd, laat zien dat consumenten zich meer bewust zijn van hun rechten over het delen van persoonsgegevens. Tegelijkertijd dalen de zorgen over privacy en ziet de meerderheid het delen van data als essentieel onderdeel van de huidige maatschappij. Consumentenvertrouwen en een relevant, gepersonaliseerd aanbod vormen daarbij belangrijke voorwaarden.

Facts & Figures

  • Bekendheid met AVG is verdubbeld in alle landen ten opzichte van 2018. Bijvoorbeeld in Nederland: van 28% naar 66%.
  • 74% ondervraagde consumenten ziet persoonlijke gegevens als hun eigendom en is bereid om die te delen als ze er iets voor terugkrijgen
  • Voor 38% is vertrouwen in organisatie de belangrijkste voorwaarde om gegevens te delen
  • Groep met ‘weinig tot geen zorgen over online privacy’ groeit. Stijgende trend van 26% naar 31%.
  • Transparantie is cruciaal: 77% van alle consumenten vindt het belangrijk om te weten hoe gegevens worden verzameld en gebruikt.

Dit artikel is geschreven door Matthijs van den Broek en verscheen eerder

Privacy, de volgende P in de marketingmix?

Privacy was lange tijd een ondergeschoven kindje in marketing. En niet alleen voor marketeers, ook consumenten leken lange tijd meer geïnteresseerd in de voordelen van een product of dienst, dan dat ze zich druk maakten over of hun persoonsgegevens wel in veilige handen waren. Want zeg nou eerlijk, lees jij altijd de gebruikersvoorwaarden van begin tot eind? En klik je vervolgens dan weleens op ‘Niet accepteren’?

De laatste tijd zien we hier echter een kentering. Verschillende ontwikkelingen hebben hiervoor gezorgd. Zo veroorzaakte de Europese privacywet GDPR een ware stortvloed aan e-mails waarin allerhande dienstverleners en verkooppartijen toestemming vroegen aan hun (ooit) klanten om hun gegevens te mogen bewaren. Ongetwijfeld heeft dit tot meer bewustzijn geleid onder consumenten over hoeveel partijen weten wie ze zijn, en wat ze over hen weten.

Wat weet Mark?

Maar denk ook zeker aan de discussie rondom privacy en social media. Wat weet Mark Zuckerberg allemaal van ons en, nog belangrijker, wie heeft er nog meer toegang tot deze persoonlijke informatie? Het schandaal rond Cambridge Analytica heeft in ieder geval als positief effect gehad dat het privacybewustzijn van consumenten is vergroot.

Tegelijkertijd worden bedrijven zich ook steeds bewuster van het belang van privacy. Of in ieder geval van de toegenomen waarde die hun klanten hechten aan privacy. Goed voorbeeld hiervan is Apple. Tegenwoordig moeten iOS-apps expliciet om toestemming vragen voor het volgen van gedrag voor gepersonaliseerde advertenties. En in de komende iOS-update zullen meer privacy-opties beschikbaar zijn. Zo zal het Apple Privacy Report inzicht geven in welke apps toegang tot je contacten of locaties hebben.

Hoeder van privacy

Nu ligt de focus van het privacybeleid van Apple in dit geval voornamelijk op wat derde partijen ermee van plan zijn en draait het dus niet zozeer om hoe Apple zelf met de persoonlijke gegevens van gebruikers omgaat. Maar het past binnen de trend waarin steeds meer bedrijven zich profileren als ‘hoeder’ van jouw privacy. Tegelijkertijd ligt datzelfde Apple onder vuur vanwege hun plannen om foto’s op iPhones te monitoren op kinderporno. Experts betwijfelen of het bedrijf dit privacyvriendelijk voor elkaar kan krijgen. En de kritiek komt niet alleen van buiten, ook Apple-medewerkers zijn kritisch over de plannen.

Steeds meer bedrijven stellen zich op als ‘hoeder’ van jouw privacy

Het weerhield de techreus er in ieder geval niet van om een campagne te lanceren onder de noemer ‘Privacy. That’s iPhone’. Wederom een voorbeeld dat privacy als een onderscheidende factor wordt beschouwd. Eerder was topman Tim Cook al duidelijk over het belang dat Apple hecht aan de privacy van zijn gebruikers: “The truth is we could make a ton of money if we monetized our customer, if our customer was our product. We’ve elected not to do that.

Goed voorbeeld doet volgen

Gezien de voortrekkersrol van Apple is het niet vreemd de verwachting uit te spreken dat andere bedrijven dit voorbeeld volgen, ook omdat de verwachtingen van klanten veranderen. Dit heeft gevolgen voor bedrijven en sectoren waar de nadruk ligt op het binnenhalen van persoonsgegevens van klanten en gebruikers. Een klantgedreven privacybeleid kan een concurrentievoordeel opleveren.

Het verklaart ook de opkomst van nieuwe technologieën zoals Self Sovereign Identity (SSI), waarmee gebruikers zelf de controle over hun persoonlijke gegevens behouden. In plaats van volledig inzicht te geven aan bedrijven (of overheden) in alle persoonlijke data, bepalen gebruikers met zelf welke gegevens ze willen delen en met wie. Als bijvoorbeeld alleen maar bewezen hoeft te worden dat iemand ouder is dan 18, dan is het delen van een geverifieerde geboortedatum voldoende – of zelfs alleen de melding dat de persoon ouder dan 18 is, zonder dat de geboortedatum zelf gedeeld hoeft te worden. En bij contact met de gemeente over een melding van overlast in de straat, volstaat het delen van de postcode.

Omgang met persoonsgegevens verandert

Het lijken simpele voorbeelden, maar ze veranderen de essentie van hoe organisaties omgaan met persoonlijke gegevens. Niet alleen ligt de regie bij de gebruiker (en dus de eigenaar van de gegevens), het dwingt organisaties ook om nog beter na te denken over welke gegevens ze van hun klanten nodig hebben om tot een betere dienstverlening te komen.

Organisaties moeten beter nadenken over welke gegevens ze van hun klanten nodig hebben voor betere dienstverlening

Wat vervolgens weer invloed heeft op hoe de marketingstrategie wordt ingericht. Want wanneer keuzes worden gemaakt met betrekking tot de gegevens die van klanten worden gevraagd, betekent dat automatisch dat klantprofielen minder specifiek zijn.

Is dat erg? Nee, in mijn optiek niet. Want het dwingt marketeers om scherp te zijn op welke informatie ze nodig hebben om hun klanten goed van dienst te kunnen zijn. Bovendien, het één (jezelf profileren als privacybewuste onderneming) kan niet zonder het ander (kritisch zijn op welke data van klanten en gebruikers wordt gevraagd). Practice what you preach, in goed Nederlands. Hoog tijd dus dat de P van Privacy wordt toegevoegd aan de marketingmix.

Dit artikel is geschreven door Michiel Henneke en verscheen eerder op

Zo denken Nederlanders over data en privacy

Weten hoe consumenten denken over het delen van data en wat zij hierbij belangrijk vinden, is essentieel voor marketeers om te weten. Daarom publiceerde DDMA begin 2021 alweer de vierde editie van de DDMA Privacy Monitor, een door GFK uitgevoerd onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders. In dit artikel verbind ik de belangrijkste resultaten aan concrete adviezen.

Uit het onderzoek komen drie duidelijke punten naar voren:

  • Nederlanders zijn steeds positiever over het uitwisselen van gegevens met organisaties.
  • De meeste mensen hebben het idee weinig controle te hebben over wat er met hun data gebeurt.
  • Consumentenvertrouwen is onmisbaar voor een goed functionerende datagedreven samenleving.

1. Nederlanders zijn steeds positiever over het uitwisselen van gegevens met organisaties

Over de jaren heen laat de DDMA Privacy Monitor zien dat Nederlanders steeds positiever zijn over het delen van data met organisaties. Het aantal mensen dat sceptisch is over het gebruik van data door organisaties is gedaald, zeker in de het laatste jaar. Het feit dat mensen een digitaler leven leiden sinds corona, speelt hier hoogstwaarschijnlijk een rol. Deze groep sceptici lijkt nu pragmatischer te kijken naar het delen van data: de zorgen zijn er nog steeds, maar bereidheid tot delen is groter, maar er moet wel iets tegenover staan. Meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) is bezorgd over privacy.

Lees het gehele artikel op

Marketing through the ages: The 2000s bring the dilemmas of digital

As part of our 40th birthday celebration, we asked previous editors to sum up marketing and Marketing Week during their time at the helm. Ruth Mortimer was editor in the early 2010s as the impact of digital led to real challenges over scale versus consolidation of power, audience versus context and personal versus personalisation.

The story of marketing over the past decade is one of enormous contradiction. Our story takes place in a globalised world – connected by the internet – where it is possible to reach a global audience at mass scale with messages designed for each individual.

Lees dit artikel op Marketingweek

 

Most global consumers are data pragmatists

The European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) came into force last Friday and, with so much attention focused on how companies make use of personal data, a new global survey has found that most consumers take a pragmatic approach to the issue.

According to the Global Alliance of Data-Driven Marketing Associations (GDMA), at least half (51%) of consumers across ten global markets are what it describes as “data pragmatists”.

These are people who are happy to share their personal data with businesses on a case-by-case basis and as long as there are clear benefits for them in doing so.

However, their number varies across the markets surveyed, ranging from just 39% in the Netherlands and 40% in Germany to almost three-in-five in Spain (59%), the US (58%) and Singapore (57%).

Lees dit artikel op WARC

 

GDPR is goed, blockchain is beter

In marketing en sales zijn twee elementen essentieel: aandacht en vertrouwen. Aandacht van klanten is steeds lastiger te krijgen, en klanten vragen zich op hun beurt af of bedrijven nog wel te vertrouwen zijn met hun gegevens. Waarom zouden anders grootschalige GDPR-acties nodig zijn? Er is een oplossing: door ontwikkelingen op het gebied van blockchain kunnen klanten steeds beter het heft in eigen hand nemen voor de controle en bescherming van hun data.

Bron een volledig bericht: Marketingfacts

Mark Ritson: This is a critical point in marketers’ relationship with data privacy

The best case study I have ever used with MBA students is the story of Levi’s suit business. It sounds too bizarre to be true, but it is all too real.

A young and extremely enthusiastic marketing manager called Steve Goldstein starts working on a new product innovation – Levi’s Tailored Classics – an off-the peg, low-priced suit that Levi’s plans to market to its existing customer base for jeans. When I used to introduce the idea of Levi’s making suits to the classroom, every MBA student would wince. And it gets worse as Goldstein works out his pricing, product design and ad campaign (a man in a suit with a horse).

Lees dit artikel op Marketingweek

Krokodillentranen om Facebook en Cambridge Analytica

Boos en verontwaardigd. Dat waren de reacties in de media op de praktijken van marketingbedrijf Cambridge Analytica. Het bedrijf verzamelde de persoonsgegevens van duizenden Facebook-gebruikers en gebruikte die tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen om kiezers te beïnvloeden door gerichte boodschappen te sturen en in te spelen op angst en onderbuikgevoelens. Dit leidde uiteindelijk tot felle kritiek op Facebook, dat die praktijken mogelijk had gemaakt. Er kwam zelfs een anti-Facebookbeweging op gang: prominenten als Elon Musk zegden hun account op. De zondebok leek gevonden.

Lees dit artikel op Marketingfacts

Brands still have more to do on data privacy

GLOBAL: Businesses around the world are not doing enough to implement data-use governance practices or develop overall information security strategies, according to a new survey of 9,500 senior executives.

Globally, only half (51%) of executives report having an accurate inventory of customer and employee personal data, while just 53% require employees to complete training on privacy policy and practices.

And when it comes to third parties who handle the personal data of customers and employees, less than half (46%) conduct compliance audits to ensure they have the capacity to protect such information.

Lees verder op WARC