(NIMA Vaardigheidstraining) ‘De nieuwe realiteit in marketingleiderschap’

Leiderschap en marketing staan als duo redelijk hoog op de agenda van NIMA in 2020, met een hoofdrol voor Thomas Barta als Key Note op de NIMA Marketing Day (NMD) en een hele track aldaar, te vullen door ‘marketing leaders’. We zijn trouwens nog even aan het puzzelen óf dat dit jaar kan plaatsvinden – die hele NMD – maar de denkrichting wordt daarmee niet verlegd. Deze tijd vraagt op marketingleiderschap. En voor de goede orde: marketing leadership gaat niet zozeer over het uithangen van de inspirationeel leider, maar over het leiden van processen, richtingen, transities, denken. Ongeacht je plek op de apenrots. Dapperheid, lef, inzicht, creativiteit, flexibiliteit, vermogen om dingen te leiden zijn daarbij grotere kwaliteiten dan natuurlijk overwicht en het vermogen om tegenstanders en concurrenten te elimineren. Het onderwerp heeft momentum.

Management van verandering

Wilbert Savonije is gespecialiseerd in dát type leiderschap. Bestaande patronen moeten volgens hem worden doorbroken en vernieuwing is nodig. Wendbaarheid is cruciaal voor leiders die de organisatieverandering moeten leiden en daarvoor moeten ze eerst iets áfleren. Want onvoldoende bewustwording van eigen ingesleten leiderschapspatronen kunnen de vernieuwing belemmeren maar daarmee ook de groei en wendbaarheid van een team, afdeling of zelfs de organisatie waaraan je leiding geeft. En waar de heftige economische crisis bij veel organisaties voor hoofdbreken zorgt, draaien Savonije en zijn team lekker warm op zijn hoofdonderwerp: verandermanagement, of beter nog: het management van verandering.

Lees dit interview op

(Interview NIMA Vaardigheidstraining) ‘De marketeer als verandermanager’

Marketing neemt in de meeste organisaties een nogal centrale rol in. Niet dat alles om marketing draait, maar de afdeling of ‘de functie’ is voor veel bedrijven een soort baken van vooruitgang: nieuwe markten, nieuwe kansen, nieuwe concurrenten, nieuwe proposities, nieuwe campagnes, nieuwe methoden. De blik is veelal gericht op nieuw. Verandering is our middle name. Nu is verandermanagement een vak apart, maar een beetje kaas moet iedere marketeer er wel van hebben gegeten.

De snelheid waarmee marketing verandert, maakt dat veel marketeers – al dan niet terecht – worden opgezadeld met ‘change’. Ook als het minder logische deelterreinen van marketing betreft. Of het nou om de hele digitale transitie gaat, de uitrol van een nieuwe ‘identity’, de focus op nieuwe segmenten, de culturele begeleiding van fusies en overnamen, plannen en ideeën; marketeers krijgen geregeld de eervolle opdracht verandering te leiden, gewend als ze zijn aan de snelle aanpassing op een nieuwe situatie. Zijn ze mooi klaar mee.

 

Lees dit artikel op 

(Boekrecensie Register Marketeers) De Onsterfelijke Onderneming

Recensent:       Eric van Arendonk, Register Marketeer


Overleven in disruptieve tijden
luidt de ondertitel. De auteur neemt hiervoor de geschiedenis van Apple als voorbeeld. Apple’s successen en mislukkingen lopen als een rode draad door het boek. Het model dat de auteur gebruikt is het AGIL Paradigma. Voor mij is het nieuw maar het bestaat al tientallen jaren en ik moet zeggen; het was een aangename kennismaking.

Het AGIL-schema is een veranderingstheorie van Talcott Parsons waarmee het effect van gewijzigde omgevingsinvloeden op maatschappelijke veranderingen beschreven kan worden. Het geeft vier functies van een organisatie weer waarmee een organisatie in staat zou moeten zijn veranderende omstandigheden het hoofd te bieden. AGIL staat voor: Adaptation, voor het vermogen om je organisatie aan te kunnen passen; Goal attainment, over of je in staat bent om eenduidige doelen te stellen, daarop te blijven focussen en behalen, en Integration of in goed Nederlands integreren. Gevolgd door Latent pattern maintenance, oftewel het bewaken van de lange termijn consistentie.

De geschiedenis van Apple, als hoofdcase van het boek, wordt geanalyseerd volgens het schema. Let wel het is geen boek over Apple maar over de veranderingen en hoe men daarmee omgegaan is. Over wat we kunnen leren, uitgelegd aan de hand van het AGIL-schema. Ook andere organisaties worden als voorbeeld gebruikt.

De auteur schreef een leerzaam boek over veranderingen voor organisaties en geeft daarnaast ook aan hoe je je onderscheidend vermogen verder kunt versterken. Disruptieve veranderingen zijn heftig. Ze kunnen je ondergang betekenen maar ook de mogelijkheid bieden om sterker uit de strijd te komen. De Apple case geeft beide kanten aan. Men heeft tot tweemaal toe aan de rand van een faillissement gestaan en daarna ongekende successen weten te boeken.

Een vlot geschreven boek. De combinatie van de theorie en de praktijk werken verhelderend over hoe je als organisatie grote maatschappelijke veranderingen kunt weerstaan.

Boekrecensie:  De onsterfelijke onderneming

Auteur:            Fons van Dyck

ISBN:                9789401455930

Uitgever:          Lannoo campus

Druk:               Eerste druk 2019

Trefwoorden:   veranderingen, change, disruptie, maatschappelijk

(Recensie) Six batteries of change

Boekrecensie door Eric van Arendonk, Register Marketeer I september 2018

Zoals de titel al aangeeft; een boek over veranderingen. De invalshoek die de auteurs hebben gekozen is die van de bronnen van organisatie-energie. Dit vormt de basis voor een nieuw model. Deze bronnen worden weergegeven in zogenaamde batterijen. Ze zijn ingedeeld in een matrix waarbij emotioneel/informeel tegenover rationeel/formeel en strategisch tegenover operationeel geplaatst zijn.

De energiebronnen zijn; intellectuele energie, systemische energie, fysieke energie, spirituele energie, sociale energie en psychologische energie. Per hoofdstuk worden de energievormen uiteengezet waarbij men steevast begint met een aantal kernvragen en een quickscan. Gevolgd door een beschrijving van een lege batterij. Die staat symbool voor oorzaken die veranderingen vertragen of tegenhouden. Daarna worden ze een voor een ontladen en opnieuw geladen met energie.

De batterijen staan wel geschakeld. Dus alle batterijen dienen opgeladen te zijn om een succesvolle verandering te realiseren. Een van de kernboodschappen van dit boek is dat het noodzakelijk is dat er een connectie is tussen de rationele en emotionele kant. Veranderprocessen blijven, in ieder geval voor mij, complex. De aanpak die de auteurs aanreiken maken het voor mij een stuk makkelijker om de zogenaamde lege batterij op te sporen en daar actie op te nemen.

In het hoofdstuk waarin de psychologische energie wordt besproken komen de auteurs met een formule die ik niet ongenoemd wil laten, omdat hij kenmerkend is voor de inhoud:

Vertrouwen = (Geloofwaardigheid + Betrouwbaarheid + Vertrouwelijkheid) gedeeld door Zelforiëntatie + Historisch besef. De batterijen worden ieder afzonderlijk in aparte hoofdstukken uiteengezet. Ieder hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting van de kernboodschappen van het hoofdstuk, waarbij steevast een tabel is opgenomen van een lege batterij en een volledig opgeladen batterij. Dit alles voorzien van sprekende voorbeelden.

Het boek is een aanrader voor iedereen die met veranderingen te maken heeft. In marketing zijn dat natuurlijk de strategische marketeers die in staat moeten zijn om organisaties te laten acteren op veranderingen in de markt. Het boek geeft je energie, het heet dus niet voor niets Six batteries of change.

Auteurs: Peter de Prins, Geert Letens en Kurt Verweire
Uitgever: Lannoo Campus
ISBN:  978 94 014 4718 8

Eerste druk: 2017

Kernwoorden: veranderingen, veranderproces, energie,

marketingmanagement, marketingstrategie.

 

 

 

 

 

Leading Change

Vrijdag 7 oktober vond de inspirerende NIMA Masterclass Leading Change plaats in Amsterdam onder leiding van Wilbert Savonije (Van Berg en Partners). Een nieuwe masterclass die inspeelt op, en appelleert aan het actuele thema van  veranderingen.

The only constant in life is Change! …….. en als je dacht dat alle veranderingen vandaag de dag elkaar snel opvolgen,………well you’v ain’t seen it yet!

Veranderingen zullen elkaar alleen maar sneller opvolgen, ingegeven door voortschrijdende technologieën, nieuwe marktverhoudingen, de Buyer 3.0 die al aan de voordeur aanbelt, de intrede van internet of things, artificial intelligence en robotisering & 3d-printing.

Darwin schreef het al in zijn evolutie theorie. Die species die het beste in staat zijn om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, hebben een groter kans om te overleven en voort te blijven bestaan. Ook in deze tijd blijft Darwins theorie nog steeds actueel, alleen dan in een Agile-versie met een Scrum-aanpak. De extra dimensie die we in deze tijd toevoegen is de snelheid en flexibiliteit waarmee we op veranderingen moeten reageren en zelfs anticiperen!

We moeten kort cyclische en projectmatig denken om adequaat te kunnen reageren op alle veranderingen om ons heen. Van een olietanker naar snelle flexibele bootjes. We sprinten met Squads naar stand-up meetings en realiseren zo kort cyclische en realistische projecten.

Van 4 naar 7 P’s
Ik studeerde nog af met traditionele 4 P’s, heerlijk overzichtelijk! Inmiddels zijn we bij minimaal 7 marketing P’s beland, is de marketing communicatie-wereld ook al lang niet meer zo transparant en heeft Digital Marketing en Social Engagement zijn intrede gedaan. Communicatiemiddelen zijn vandaag de dag losgekoppeld van de diverse media. Spots hoeft niet alleen maar radio te zijn, video is niet meer persé TV, content niet alleen maar gedrukte media! Buying Persona’s en Customer Journey’s bieden nieuwe en belangrijke inzichten in de Buyer 3.0 en zijn beleving, bovendien staat Neuromarketing in de spotlights voor nog verdergaande inzichten.

Dennis Gabor, ontdekker van Holografie en Nobelprijswinnaar in 1971 voor zei; “Future cannot be prediced but futures can be invented”

Dat is Leading! Change!! Bereid zijn  om de uitdagingen van vandaag aan te gaan.

  • Are you ready for the Changes ahead?
  • Are you ready to invente future?

Geweldig om aan de basis te staan van contextueel Leiderschap in een wereld waarin wellicht ook onze kernwaarden worden herschreven.

Guy van Liemt RM thematiseert dit gepassioneerd in zijn Mastercourse Marketing Communicatie die dit najaar loopt bij het NIMA. Purposeful ondernemen met aandacht voor de mens in de organisatie en maatschappelijke needs. Guy noemt de essentie van de moderne marketeer, meesters van behoeften. Die behoeften worden gedreven vanuit de beantwoording van de ultieme “Waarom-vraag” en appelleert aan ratio, emotie en sociale aspecten en needs.

Gert Koot en Cor Hospes memoreerden het beide in hun sessies Marketing Communicatie trends en ontwikkelingen en Digital Marketing; Vertrouwen, Credibility en Authenticiteit zijn de nieuwe -of in ieder geval herontdekte- waarden in Marketing. Inspiratie, passie en energie zijn de bronnen voor het welslagen van het echte contact met onze klanten en prospects.

De grote vraag is HOW are we Leading Change?

Simon Sinek, zegt “Great leaders inspire everyone to take Action”.

Deze gedachte komt vanuit zijn Golden Cirle principle –inside out- waarin de Why-vraag centraal staat in plaats van de How & What-antwoorden. Onze business society geeft vooral antwoord op deze laatste 2, Hoe & Waarmee in de context van een USP of Merkessentie en een Merkbelofte. Echter, veel meer gaat het om de werkelijke drijfveren, passie en purpose te ontdekken om veranderingen te bewerkstelligen. Geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Je gaat een proces in om een congruent antwoord en overtuiging te vinden.

Dit proces zijn wij op deze uiterst interactieve Masterclass Leading Change ook met Wilbert ingegaan. Hij heeft een theoretisch kader geschetst en aan de hand van de Caluwe kleurentheorie inzicht gegeven in onze eigen leiderschapsvoorkeuren. Ook het Golden Circle-principe van Sinek hebben we gebruikt om tot de beantwoording van de Waarom-vraag te komen, wat zijn onze intrinsieke drijfveren en wat zijn de drijfveren van onze werkgevers? Wat is ons lonkend perspectief? Aan de hand van een persoonlijk en individueel plan hebben we onze Leading Change uitdaging geconcretiseerd. Daar gaan we de komende zes weken mee aan de slag en na zes weken staat de follow-up met Wilbert gepland.

De openheid, individuele inbreng, dynamiek en terugkoppeling van de gehele groep en de daaruit ontstane veilige leeromgeving hebben bijgedragen aan een optimaal leereffect en een inspiratievolle dag. Dank je Sacha, Janna, Kees, Tim, Linda, Sieger, Nathalie, Kitty en Hanneke en natuurlijk Wilbert voor je facilitatie waarin we onszelf konden zijn.

Een aanrader voor iedere NIMA’er die geen deel van de flow wil zijn, maar zelf de flow wil zijn en meaningful en purposeful wil bijdragen.

Auteur: Margerieth Visser SMP